BURS VEREN KURUM VE DERNEKLER
İstanbul Sanayi Odası Vakfı Bursları
İstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs Başvuru Kriterleri
1-) T.C. vatandaşı olmak,
2-) Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engeli öğrencilere verilen burslar hariç),
3-) Gelir düzeyi düşük olmak,
4-) Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
5-) Adli sicil kaydı bulunmamak,
6-) İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
7-) Liseler için: Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek liselerinde öğrenim görüyor olmak,
😎 Yüksek öğretim için: meslek yüksek okulu ve teknik üniversitelerde öğrenim görüyor olmak.

Yukarıdaki koşullara sahip burs adayları 01-30 Eylül tarihleri arasında web sayfası üzerinden online başvuru yapabilirler. Başvurular İSOV Burs Komisyonunca değerlendirilerek uygun görülenler mülakata çağırılır. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden online başvuru sırasında verdikleri bilgileri teyit eden belgeler talep edilir. Yurtdışı eğitim alan öğrencilere burs desteği bulunmamaktadır.

İSOV aşağıdaki üniversite ve okullarda öğrenim gören adayların başvurularını kabul etmektedir.

1-) Boğaziçi Üniversitesi,
2-) İstanbul Üniversitesi,
3-) İstanbul Teknik Üniversitesi,
4-) Galatasaray Üniversitesi,
5-) Marmara Üniversitesi,
6-) Yıldız Teknik Üniversitesi,
7-) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
😎 Türk-Alman Üniversitesi,
9-) İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
10-) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
11-) Kocaeli Üniversitesi,
12-) Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü,
13-) İstanbul,Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan Anadolu Teknik,Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri,
14-) Özel üniversitelerin teknik bölümlerinde ve %100 burslu öğrenim görebilen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır.

Bursların İptalini Gerektiren Haller
1-) Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi,

2-) Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde gerek okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tesbit olunması ve hurriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olmaları,

3-) Öğrencinin herhangi bir kuruluşta sürekli ve ücretli görev alması,

4-) Öğrencinin 7.madde de yer alan durum bildirimi formunu gerçeğe aykırı olarak doldurulduğunun anlaşılması,

5-) Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması,

6-) Uyarılara rağmen öğrenci mazeretsiz 3 (üç) ay kendisine tahsis edilen bursu almaması,

7-) Başarı gösteremeyen ve bu yetersiz başarı veya başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Yönetim Kurulu’nca kabule şayan bir mazereti bulunmayan,

😎 Eğitime engel olacak bir sakatlığı veya hastalığının bulunması ve öğrencinin talebi halinde

yukarıda yazı olan hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda bursların ödenmesi yönerim kurulu kararı ile durdurulur.

BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
http://www.isov.org.tr/OnlineBursBasvurusu


Yarım Elma Bursları Tüm Üniversiteler
Yücel Kültür Vakfı ihtiyaç sahibi gençlerle, Vakıf bağışçılarını bir araya getiriyor. Bağışçılarımız ele ele verip birçok gencin okumasına destek oluyor!

2014 – 2015 döneminden itibaren Vakfımıza Yükseköğrenim İhtiyaç Bursu başvurusu yapmış üniversite öğrencilerinin başvuruları “Yükseköğrenim Yarım Elma Bursu” kapsamında değerlendirilecektir.

Yarım Elma Bursu Nedir ?

Yarım Elma Bursu, aylık 175 TL’lik burs miktarının her ay yarısının bir bağışçımız diğer yarısının ise Vakfımız ve/veya başka bir bağışçı tarafından karşılanarak hizmet zorunluluğu ve geri dönüş olmadan, bursiyere ulaştırıldığı bir sistemdir. Bursiyer on iki ay boyunca kesintisiz olarak bursu alır. Bir yılın sonunda bursiyere destek olan bağışçının desteğini devam ettirmesi halinde burs bir sonraki yılda da devam eder.

Kimler Bursiyer Olabilir ?

Din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, T.C. vatandaşı herhangi bir üniversite veya yüksek öğrenim okulunda okuyan ihtiyaç sahibi herkes bursiyer olabilir.
Ancak yükümlülüklerini yerine getirmediği için bursu kesilenler tekrar başvuramaz.
Daha önce bursa hak hazanmış olup, Yarım Elma kapsamında bağışçı temin edilemediği için burs alamayanlar takip eden senelerde yeniden başvurabilirler. Eski kazandıkları hak devam etmez.

Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler bu durumu dilekçelerinde veya başvuru belgesinin ilgili bölümünde belirtmek kaydıyla Yarım Elma Bursları’na da başvurabilir.

Başvurular içerisinde Devlet veya Vakıf üniversitesi ayrımı yapılmaz.

Nasıl Başvurulur ?

Başvuru yapmak için öncelikle Vakıf web sitesinden ‘üye ol’ butonuna tıklayarak üyelik işleminigerçekleştiriniz.

Ardından Yarım Elma Burs Programı Başvuru Formunu bilgisayarınıza indirerek (üyelik işleminde kullandığınız cep telefonu ve e-posta adresinizi yazarak) doldurunuz.

http://www.yucelkulturvakfi.org/upload/file/2015%20Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9EREN%C4%B0M%20YARIM%20ELMA%20BURSU%20BA%C5%9EVURU.doc

Doldurmuş olduğunuz başvuru formunu ve aşağıda belirtilen diğer belgeleri TEK BİR ŞEFFAF DOSYA içerisine koyarak 15 Ağustos – 15 Ekim 2015 tarihleri arasında bize ulaşacak şekilde Yücel Kültür Vakfı Zühtüpaşa Mah. Bağdat Cad. Keylan İş Merkezi No:15 Kat:2 D:8 34724 Kızıltoprak – Kadıköy / İSTANBUL adresine gönderiniz. (Vakfımız MNG Kargo ile çalışmamaktadır.) Dilerseniz elden de başvuru belgelerinizi teslim edebilirsiniz.

Başvuru belgelerinin postalanma değil, teslim tarihi esas alınır. Bu nedenle postalarınızı başvuru tarihini geçmeyecek şekilde postalamaya özen gösteriniz. Başvuru tarihinden geç teslim edilen başvuru belgeleri dikkate alınmayacaktır.

Belgelerini teslim eden bursiyer adayları önbaşvuru yapmış sayılırlar ve burs komitesi toplanarak kriterleri sağlayan adaylardan oluşan bir burs bekleyenler listesi oluşturur.

Yarım Elma Bursları kapsamında destek olmak isteyen bağışçılar burs bekleyenler listesi içerisinden kimi ya da kimleri destekleyeceklerini seçmekte özgürdürler. Listeye alınmış olan aday herhangi bir bağışçımızın kendisini seçmesini bekler. Bu anlamda Yücel Kültür Vakfı, başvurusu kabul edilerek burs bekleyenler listesine alınmış olan bursiyere burs alacağı konusunda herhangi bir taahhüt altına girmez.

Burs bekleyenler listesine girmiş bursiyer adayı dilerse kendisine bağışçı olmak isteyen kişiyi bulup Vakfa yönledirir ve Vakıfça değerlendirmeye alınabilir. Bursun yarısının bağışçı diğer yarısının Vakıf tarafından karşılanarak bursiyere ulaştırılması sağlanır.

İstenen Belgeler

1. Burs başvuru formu (ıslak imzalı)
http://www.yucelkulturvakfi.org/upload/file/2015%20Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9EREN%C4%B0M%20YARIM%20ELMA%20BURSU%20BA%C5%9EVURU.doc
2. Bir adet vesikalık fotoğraf (başvuru formunun ilgili yerine yapıştırılacak)

3. Sabıka kaydı

4. Bursa neden ihtiyaç duyulduğunuza dair imzalı dilekçe

5. Birer adet ıslak imzalı ve mühürlü öğrenci belgesi ve transkript. Hazırlık okumuş ve transkript alamayanlar hazırlığı başarı ile bitirdiğine dair öğrenci işlerinden bir belge almalıdırlar. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracaklar için ÖSYM’den puan ve başarı sıralı sonuç belgesi ve kazanılan okulu ve bölümü gösteren yerleştirme sonuç belgesi

6. İkametgah belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği

7. Bursiyerin kendisinin, annesinin ve babasının nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopileri (fotokopileri temin edemeyenler nüfus kayıt örneği ile başvurabilirler)

E-devlet ve okulların elektronik öğrenci sistemleri üzerinden alınan; sabıka kaydı, ikametgah öğrenci belgesi, transkript gibi belgeler resmi nitelikli evrak sayılmazlar. Bu belgelerle başvuranların evrakları değerlendirmeye alınacaktır. Ancak başvurusunu bu şekilde yapmış ve burs almayı hak kazanmış bursiyer, evrakların orijinallerini göndermekle yükümlüdür.

Kargo şirketi veya posta ile gönderim yapan adayların başvurularının ulaşıp ulaşmadığını, gönderi yaptıkları kurum tarafından takip etmeleri gerekir. Bu sorularınıza YKV tarafından cevap verilmeyecektir.


200 TL Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS DUYURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğünce,
1- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)
2- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)
hükümleri gereği yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 2015 – 2016 öğretim dönemi için 15 Eylül – 30 Ekim 2015 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır. Söz konusu başvuru formunun nasıl doldurulacağını açıklamak, öğrencilere başvuru işlemleri sırasında yardımcı olmak amacıyla “2015 – 2016 Öğretim Dönemi Yükseköğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuzu ve yukarıda belirtilen ilgili mevzuat hükümlerini okumadan başvuru yapmayınız. Başvuru sırasında başvuru formunu onaylayıp göndermeden önce bilgilerinizi mutlaka tekrar kontrol ediniz. Başvurunuzu onaylayıp gönderdikten sonra hiçbir şekilde başvuru bilgilerinizde değişiklik yapılmayacaktır.
30 Ekim 2015 tarihinden sonra alınan başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)’ye göre değerlendirilecektir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitemizde yer alan DUYURULAR (http://www.vgm.gov.tr/duyurular.aspx) alanından yapılacaktır.
2015 – 2016 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim öğretim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 200,00 TL burs yardımı yapılacaktır. 2015 – 2016 öğretim dönemi için şu an açık olan yükseköğrenim burs kontenjanı 1.154’dür.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 tane Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.
BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
http://burs.vgm.gov.tr:7777/login.aspx?BasvuruTuru=YO


Sani Konukoğlu Vakfı Bursları
A.BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Vakfımız İcra Komitesi tarafından burs kontenjanı ayrılmasına karar verilen üniversite öğrencilerine burs sağlanır. Her yıl kararlaştırılan üniversiteler, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasından belirlenmektedir ve burslar üniversiteye yeni yerleştirilen öğrencilere sağlanmaktadır. Üniversiteye Giriş Bursundan yararlanabilmek için öğrencinin Lisans Yerleştirme Sınavında üstün başarı göstermesi (belirlenen en az taban puanı sağlaması) ve maddi desteğe ihtiyacı olması gereklidir. Burs, ülke sınırları içerisinde lisans öğrenimi gören T.C. uyruklu öğrenciler için geçerlidir. Sani Konukoğlu Eğitim Bursu için verdiği bilgilere göre aile ve sınavsız geçiş ile yerleştirilmiş olmanın yanı sıra maddi desteğe ihtiyacı olanlar başvurabilir. Yurt dışındaki öğretim kurumlarında öğrenim görenlere burs verilmez. Daha fazla bilgi için Burslar Hakkında Genel Bilgi.

B.BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NEREYE YAPILABİLİR?

Burs başvuruları ne zaman yapılacagı, her yıl Agustos/Eylül ayında WEB sayfamızdan duyurulmaktadır.Başvurular WEB sayfamızdan elektronik ortamta yapılmaktadır.

C.BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Üniversiteye Giriş Bursu ve Eğitim Devam Bursu için bursiyer seçimleri iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Bunlardan ilki Sanko Holding Bünyesinde 10 yıl ve daha fazla çalışan personel çocuğu olma şartını sağlamak ile bunun dışında normal yapılan başvurular olmak üzeredir. Personel çocukları mülakata gerek kalmadan vakıf mütevelli heyetine bildirilerek, bursu haketme ile ilgili gerekli kararlar alınır. Bunun dışında normal başvularda ise iki adımla seçim yapılır. Bunlardan ilki başvuru sırasında verilen bilgilere göre program otomatik olarak aile puanını hesaplar. Daha sonra mülakata gelen öğrenci değerlendirilerek mülakat puanı da oluşturulur. Bu iki puan birleştirilerek kişinin genel puanı oluşturulur. Son olarak mütevelli heyetine yüksek puanlılar bildirilerek burs verilmesi ile ilgili kararlar alınır.(2015-2016 burs başvuru kritelri 10 yıl ve daha fazla çalışan personel için belirlenmiştir. Başvuru kriterleri her yıl yeniden belirlenmektedir.)

D.HANGİ ÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERE BURS VERİLMEKTEDİR?

Sani Konukoğlu Vakfı önlisans ve lisans düzeyinde burslar vermektedir. Bunun dışında ilköğretim, lise, yüksek lisans, doktora düzeylerinde eğitim gören/görecek öğrencilere yönelik burslar verilmemektedir.

E.GAZİANTEP DIŞINDAN BURS BAŞVURUSU KABUL EDİLİYOR MU?
Üniversite öğrencilerine yönelik burslar sadece Gaziantep’te ikamet eden ailelerin çocuklarına verilmektedir. Başka illerden yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.
F.BURSUN DEVAM ETMESİ İÇİN NE GEREKİR?
Öğrenimine başarıyla devam eden ve Burs Kesilmesini gerektiren herhangi bir durum olmayan öğrencilerin bursları kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresince devam eder. Ancak, öğrenci her sene vakfımıza ve vakfın çeşitli illerde ilan ettiği yerlere gelerek dilekçeleri bizzat kendilerinin doldurması gerekmektedir. Ayrıca Kasım ayının sonuna kadar olmak üzere derslerin başlamasından itibaren yeni öğrenci belgesini ister web ( http://www.sankovakif.org/yeni/belgegonderim/ ) üzerinden ya da posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

G.EVLİLER VE ÇALIŞANLAR BURS BAŞVURUSU YAPABİLİRLER Mİ?
Öğrenim süresince ve burs almaya hak kazanmış iken evlenenler eğitimleri tamamlanıncaya kadar ve şartları yerine getirmeleri durumunda burs almaya devam ederler. Çalışanlar ise asgari ücretten yüksek ücret almaları durumunda bursları kesilecektir. Ancak bu çalışma burs ödemelerinin yatmadığı yaz aylarında olur ise öğrencinin burs hakkı devam eder.
H.BURS ALIRSAM, GERİ ÖDEME VE ZORUNLU ÖDEME ŞARTI VAR MI?
Sani Konukoğlu Vakfı bursları her zaman olduğu gibi karşılıksızdır, öğrenciye ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Ancak öğrencinin meslek sahibi olması durumunda, iyi bir bütçeye sahip olduğunda onun da başka bursiyerleri okutmasını her zaman arzu eder.

I.OKUL KAYIT HARCIMI SANKO VAKFI KARŞILAR MI?
Hayır, burslar sadece aylık nakit ödeme şeklindedir ve ödeme miktarları her yıl İcra Komitesi tarafından belirlenir, ödemeler okul harcının karşılanmasına yönelik değildir.

K.BURS SONUÇLARI NE ZAMAN VE NASIL AÇIKLANACAK?
Sani Konukoğlu Vakfı burs kazananları Kasım ayında websitemizden ve telefon ile bilgilendirme olacak şekilde haberdar edileceklerdir.

M.SANİ KONUKOĞLU VAKFI STAJ OLANAĞI SAĞLIYOR MU?
SANKO HOLDİNG şirketleri tarafından Sanko Vakfı bursiyerleri için belli bir staj kontenjanı ayrılmaktadır. Staj imkanı staj zorunluluğu olan öğrencilere tanınır. Sanko Vakfı bursiyerleri ayrılan staj kontenjanları için en geç Mart ayı sonuna kadar vakıf ile iletişime geçerek ilgili şirketle görüşebilirler. Daha fazla bilgi için Bursiyerlere Staj Olanakları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ADRES
Burak Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı. No:223 Şehitkamil / Gaziantep

TELEFON
T:(342) 211-3391
F:(342) 211-3953

E-MAIL
Sankovakif@Sankovakif.Com.Tr

DİĞER BİLGİLER
Aşağıdaki Iletişim Kanallarından Birisini Kullanarak Bizimle Iletişime Geçebilirsiniz.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
http://www.sankovakif.com/yeni/burslar.asp


Hatay’da Burs Veren Kurumlar
ALİ İSMAİL KORKMAZ VAKFI (ALİKEV) BEDESTEN SOK. HATAY (326) 263 88 36
ANTAKYA (532) 163 03 88
2 ANTAKYA ATA KOLEJİ VAKFI HÜKÜMET HATAY (326) 215 11 14
ANTAKYA (326) 214 75 81
3 ANTAKYA’YA HİZMET VAKFI VEDİİ MÜNİR KARABAY SOK. NO:2 HATAY (326) 213 88 04
MERKEZ ()
4 AYHAN KARA VAKFI MERKEZ TÜM EVLER HATAY (532) 411 88 45
SAMANDAĞ ()
5 BAYEZİD-İ BİSTAMİ VAKFI BEYAZIT CAD SÜMBÜL SK HATAY (326) 345 00 00
KIRIKHAN ()
6 BİLİM VE EĞİTİM VAKFI ATATÜRK CAD. RS.1 APT. NO:2/3 HATAY (326) 221 76 14
MERKEZ ()
7 ÇINARLI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI ARI CAD. 403. SOK. ÇINAR APT. NO:7 HATAY (505) 255 20 02
DÖRTYOL ()
8 DURMUŞ SITKI DEBBOOĞLU CAMİİ VAKFI İNÖNÜ CAD. DURMUŞ SITKI DEBBOĞLU CAMİİ NO:47 HATAY (326) 212 70 11
MERKEZ (322) 214 62 15
9 HABİB-İ NECCAR KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI (HAKEV) BEYAZİT SOKAK HATAY ()
ANTAKYA ()
10 HACI ZİYAEDDİN HUZUR VAKFI ÇÖKEK MEVKİİ HATAY (326) 712 55 83
DÖRTYOL ()
11 HATAY HACI KEMAL ÇİPE CAMİİ VE KURAN KURSLARI İLİM VE HİZMET VAKFI 4. ALAN SOK. HATAY (326) 215 14 45
ANTAKYA ()
12 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURMA VE YAŞATMA VAKFI 16.SOKAK NO:7 ÇELİK YAPI APARTMANI C.BLOK HATAY (326) 285 67 00
ANTAKYA (326) 221 89 68
13 HİZMET VAKFI (31/08) ULUCAMİ CD. HATAY (326) 617 75 66
İSKENDERUN ()
14 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI 1.SOKAK HATAY (326) 613 88 90
İSKENDERUN (326) 758 39 96
15 İSKENDERUN GÜNEY EĞİTİM VAKFI (İGEV) ZİYA GÖKALP HATAY (326) 614 23 75
İSKENDERUN ()
16 İSKENDERUN KÜLTÜR EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI 264 HATAY (326) 616 44 33
İSKENDERUN ()
17 İSKENDERUN SANAYİ SİTESİ ÇALIŞANLARI EĞİTİM VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI (İSKSAN) 324 SOKAK HATAY (326) 615 63 69
İSKENDERUN ()
18 İSKENDERUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EĞİTİM VE KALKINMA VAKFI ATATÜRK BULVARI NO=51 HATAY (326) 614 52 25
İSKENDERUN ()
19 İSTİKLAL MAKZUME VAKFI ATATÜRK BULVARI HATAY (326) 613 81 90
İSKENDERUN (326) 613 81 91
20 KIRIKHAN KÜLTÜR EĞİTİM VE SANAT VAKFI AV.FEYZULLAH KIYIKLIK CD. HATAY (326) 344 99 25
KIRIKHAN ()
21 KÖRFEZ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI SÜLEYMAN ŞAH CAD. DOSTLAR APT. NO:27/D HATAY (326) 214 41 98
ANTAKYA ()
22 MEVLANA VAKFI TAYFUR SÖKMEN BULVARI EMEK İŞHANI HATAY (326) 617 55 60
İSKENDERUN (326) 613 98 94
23 SAMANDAĞ HİZMET VAKFI FİLİZ SOK.MİTHAT KUK İŞHANI B BLOK KAT 1 HATAY (326) 512 75 42
SAMANDAĞ ()
24 ŞELALE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI ATATÜRK BULVARI HATAY (326) 612 19 19
İSKENDERUN (326) 613 77 27
25 ŞEYHOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI KURTULUŞ CAD NO.192/5 SAVON HOTEL ANTAKYA/HATAY HATAY (326) 216 24 78
ANTAKYA (326) 215 10 75
Sezai Ekinci1September 30, 2015, 3:32
BURS VEREN KURUM VE DERNEKLER
Malatya Eğitim Bursu
Burs Başvuruları Hakkında

2015 – 2016 Eğitim Öğretim yılı burs başvuruları 01 – 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 01 Ekimden sonra başvuran öğrencilerimiz, 01-30 Eylül tarihleri arasında başvuran öğrencilerimizden sonra değerlendirmeye alınacaktır.

Burslar Ne Zaman Verilmeye Başlanacak?

İlk burs ödemelerine 2015 Kasım ayında başlanacak. Elde edilen bağışın gelen burs talebini karşılama oranına göre burs tahsisleri yapılacaktır. Bu tarihten önce başvuru yapanların bu tarihler arasında tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Her sene burs başvuruları için yeni kayıt alınacak ve bu başvurular içerisinden burs almaya hak kazananlar belirlenecektir.

İstenen Belgeler Hakkında

İstenen belgeler; yanlızca burs almaya hak kazanan öğrencilerden talep edilecektir.

Malatya Eğitim Bursu Projesi’nden burs alabilmek için örgün eğitim veren bir üniversiteye kayıt yaptırmış olmak ya da halen öğrenimini devam ettirmek gerekmektedir. Burs başvuru formunu doldurup, vicdani yükümlülük sözleşmesini de onayladıktan sonra tamamladığınız burs başvuru işleminden sonra sizin için “bursiyer üye” hesabı açılmaktadır. Her yılın ekim ayının son gününe kadar burs başvuru formunu doldurmak ve her öğretim yılı başında bilgilerinizi güncellemeniz burs verilmesi için gerekli başvuruyu gerçekleştirmiş olmanız anlamına gelmektedir.

MALATYA EĞİTİM BURSU belirli kriterlere göre tespit edilen puanlama esasına göre verilmektedir. Bu nedenle sisteme kayıt olurken verdiğiniz bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Burs başvuru formunu doldurarak sisteme kayıt olduğunuzda adınıza bir bursiyer hesabı açılmaktadır. Formda belirttiğiniz GSM numarası kullanıcı kodunuz olurken, cep telefonunuza gelen şifre ile tüm işlemleri takip edebilirsiniz. Bu sayede sistem sadece sizin kullanımınıza özel olmakta, gizlilik ve güvenlik sağlamaktadır.

Gizlilik ilkesi
MALATYA EĞİTİM BURSU YÖNETİMİ sisteme dahil olan bursiyerler ile burs verenlerin bilgilerini gizli tutmaktadır. Ancak MALATYA EĞİTİM BURSU YÖNETİMİ’nin gerek gördüğü ve belirlediği kurallar çerçevesinde bilgiler kısmen taraflarla paylaşılabilir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenci Belgesinin Aslı (Okulun Öğrenci İşlerinden Alınacak)

2- Özürlü Öğrencilerden Özürlü Raporu

3- Üniversitede Okuyan Kardeşlerin Öğrenci Belgeleri

4- Durumu Gösteren Diğer Belgeler (Anne-Babası Özürlü Olanlar İçin Özürlü Raporu, Şehit Yakını Olanlar İçin Şehit Yakını Belgesi, Shçek’te Kalanlar İçin Kaldığına Dair Belge)

5- Öğrenci Belgesi ile Başarı Durumunu Gösteren Transkript Belgesi ( Üniversiteye bu sene başlayanların ise Öğrenci Belgelerini ulaştırmaları yeterli olacaktır)

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Not: Gerekli Belgeler Yukarıdaki Sıraya Göre Dosyalanıp Gönderilecektir. Evrakları Malatya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına elden veya posta ile ulaştırınız.

Adres: Malatya Valiliği – Burs Birimi (Kapalıçarşı yanı)
Malatya Merkez
Telefon: 0422 324 96 40

İletişim Formu http://www.malatyaegitimbursu.com/tr/iletisim/form.php?t=2
BURS BAŞVURU FORMU http://www.malatyaegitimbursu.com/tr/burs-almak-istiyorum/index.php


Toprak Holding Bursları
Torak Holding yeni eğitim öğretim yılında Yüksek öğrenim yurtdışı ve lisans üstü eğitimler için burs yardımı yapmakta ve okullara kitap, ve malzeme temin etmektedir.
Yüksek Öğrenim Lisans Bursu
Vakıf 1997-1998 öğretim yılından başlamak üzere, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan yüksek öğrenim öğrencilerine burs vermektedir. Üniversitelerle yakın işbirliği ile seçilen öğrencilere 2004-2005 öğretim yılının ilk yarısı itibariyle aylık 110,00 YTL . ödenmekte, her öğretim yılı başında ayrıca kitap yardımı yapılmaktadır. Burslar tamamen karşılıksız olarak verilmekte olup, geri ödeme veya mecburi hizmet yükümlülüğü getirmemektedir. Halen 45 öğrenci Yüksek Öğrenim Lisans Bursu’ndan yararlanmakta olup, her öğretim yılında bu sayı artmaktadır.

Sosyal Amaçlı Öğrenim Yardımı
Vakıf 1997-1998 öğretim yılından başlamak üzere, ilk ve orta öğrenim okullarında öğrenim görmekte olan başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere Sosyal Amaçlı Öğrenim Yardımı yapmaktadır. Halen, Türkiye’nin çeşitli yörelerinden 135 öğrenciye karşılıksız olarak aylık 30,00 YTL. öğrenim yardımı ve her öğretim yılı başında kitap yardımı yapılmaktadır. Ayrıca, Lise 3’üncü sınıf öğrencileri üniversiteye hazırlık kurslarına gönderilmektedir.

Yurt Dışı Bursları ve Lisans Üstü Eğitim Yardımları
Vakıf yurt dışındaki okullarda Ülkemizi başarı ile temsil eden üniversite öğrencilerine ve yurt dışında ve içinde lisans üstü eğitim alan öğrencilere de çeşitli düzeylerde eğitim yardımları yapmaktadır.

Okullara Kitap, Ders Araç ve Gereçleri ve Malzeme Yardımı
Vakıf kurulduğu yıldan bu yana okul öncesi eğitim kurumları da dahil olmak üzere, Üniversitelere ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara kütüphane ve laboratuvar kurulması, ders araç ve gereçleri ile bilgisayar ihtiyaçlarının karşılanması ve okul binalarının onarımı için yardımda bulunulması faaliyetlerine devam etmektedir.

Detaylı bilgi için: toprakvakfi@toprak.com.tr


Boğaziçi Yöneticileri Vakfı Bursları 14 Eylül – 9 Ekim
Yeni öğrenim döneminde sizlere başarılar diliyoruz.

Vakfımız, öncelikle maddi ihtiyaç sahibi, derslerinde başarılı, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yüksek öğrenimlerine katkıda bulunmak amacıyla karşılıksız yüksek öğrenim bursu vermektedir.

2015-2016 öğrenim yılı burs müracaatları başlamıştır. Vakfımız geride kalan 19 hizmet döneminde olduğu gibi 2015-2016 öğrenim yılında da Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere karşılıksız eğitim desteği temin edecektir.

Boğaziçi Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul ya da enstitülerinden herhangi birine kaydı bulunan Hazırlık, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri burs imkânından yararlanabilir.

BÜ Hazırlık sınıfını Beginner ve Pre-Intermediate seviyesinde okuyarak İngilizce Yeterlilik Sınavını (BUEPT) geçemeyen öğrenciler de burslarımıza başvuru yapabilir.

Burs müracaatları ilk defa burs başvurusu yapanlar, daha önce müracaat edip burs çıkmamış olanlar ve Destek Bursiyerleri için 14 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında, Yenileme yapacaklar içinse 14 Eylül- 9 Ekim tarihleri kadar web sitemiz üzerinden yapılacaktır.

BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

(İlk defa burs başvurusu yapanlar ve Destek Bursiyerleri için)

Vakfımıza burs müracaatı yapmak için BURS BAŞVURU FORMU’nun doldurulması gerekmektedir.

İlk defa burs müracaatı yapacak olanlar, daha önce müracaat edip burs çıkmamış olanlar ve vakfımızdan Destek Bursu alan öğrenci arkadaşlarımız BURS BAŞVURU FORMU’nu dolduracaklardır.

Burs başvuru formunu doldurup sistemimize kaydeden arkadaşlarımızın, bir kopyası mail adreslerine otomatik olarak yollanan formun çıktısıyla birlikte aşağıda belirtilen belgeleri 23 EKİM CUMA gününe kadar vakıf merkezimiz olan Hisar Kampüs yakınındaki Boğaziçi Konak’a gelerek teslim etmeleri gerekmektedir.

Belge teslimi esnasında her öğrenciye burs başvuru numarası verilecek ve böylelikle başvuru süreci tamamlanmış olacaktır.

BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-www.byv.org.tr üzerinden yapılan online başvuru formunun doldurulmasının ardından mail adresinize gönderilen formun çıktısı

2-1 Adet Fotoğraf

3-Baba ve/veya Anne çalışıyorsa

Çalışan Anne, Babanın, İş yerinden Onaylı Maaş Belgesi
Gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın noter tasdikli fotokopisi
Emekli ise, emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını gösterir belge
Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge
Anne ve/veya Baba çalışmıyor ise Bağ-Kur, E. Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını gösterir belge (Belgede TC. kimlik no/ İsim/ Soyisim olması zorunludur

4-Öğrenci Belgesi ya da Kayıt Belgesi

5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6-LYS Sonuç Belgesi ve Puan Belgesi-(Yeni kazananlar için)

7-Ara sınıftaki öğrenciler için güncel transkript

Yukarıdaki belgeler 23 Ekim Cuma gününe kadar Boğaziçi Konak’a elden teslim edilmelidir.

BURS YENİLEME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

(Lisans Bursiyerleri için)

2014-2015 öğrenim yılında vakfımızdan lisans bursu alan öğrenciler BURS YENİLEME FORMU’nu dolduracak ve aşağıdaki belgelerle birlikte 9 EKİM CUMA GÜNÜNE KADAR Boğaziçi Konak’a elden teslim edeceklerdir;

Web sitemiz üzerinden YENİLEME formunun doldurulmasının ardından mail adresinize gönderilen formun çıktısı
Orijinal güncel transkript
Öğrenci belgesi
Baba ve/veya Anne çalışıyorsa
Çalışan Anne, Babanın, İşyerinden Onaylı Maaş Belgesi
Gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın noter tasdikli fotokopisi
Emekli ise, emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını gösterir belge
Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge
Anne ve/veya Baba çalışmıyor ise Bağ-Kur, E. Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını gösterir belge (Belgede TC. kimlik no/ İsim/ Soyisim olması zorunludur

Boğaziçi Konak Adres: Nispetiye Cad. Fenerli Türbe Sk. No: 7 Rumelihisarı – İstanbul (Hisar Kampus’ten 100 m. ilerideki sokaktan sağa girildiğinde sağdan ikinci demir kapı.)

Telefon: 212-265 10 62/212-233 33 36/37

NOTLAR:

1-Eksik evrak ile müracaat kabul edilmemektedir.

2-Burs başvurularıyla ilgili bilgi almak ya da soru sormak için;

byv@byv.org.tr mail adresimiz üzerinden, mesai saatleri içerisinde (09.00-18.00 saatleri arasında) vakfımızın 212-265 10 62/212- 233 33 36/37 telefonlarından vakfımızla irtibata geçebilirsiniz.

Selam ve saygılarımızla,

BYV-Burs Komitesi


7500 – 15000 Euro Deutsches-Museum Alman Müzesi Bursları
Münih Alman Müzesi, en az üniversite mezunu ve akademik kariyerine devam etmek isteyenlere çalışma ve burs imkânı sunmaktadır. Uluslararası ve disiplinler arası bir alana sahip olan bu programa başvuracak adaylar; Alman Müzesi ile ilgili proje hazırlayacaklar, araştırma önerilerini hazırlarken müze çalışanları ile işbirliği içerisinde olacaklardır. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2015 olan bu programa başvuran adaylara ise akademik statüsüne göre farklı burs ücretleri verilecektir.

Doktora öncesi burs ücreti 6 aylık süre için 7,500 EUR, 1 yıllık süre için 15,000 EUR’dur.

Doktora sonrası burs ücreti 6 aylık süre için 15,000 EUR, 1 yıllık süre için ise 30,000 EUR’dur.

Başvuran adayların kıdemleri önemli olmamakla birlikte en az bir üniversite mezuniyet derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru koşulu olarak başka herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Nasıl başvurulur?

Başvuru formu doldurulacak,
Özgeçmiş / CV,
3 -5 sayfa aralığında proje tanımı,
2 adet güvenilir referans mektubu ile birlikte aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir.
Andrea Walther

Coordinator of the Research Institute

Deutsches Museum

80306 Munich

Tel.: 00 49 (0) 89 2179-280

Fax: 00 49 (0) 89 2179-239

E-Mail: a.walther@deutsches-museum.de

Scholar-in-Residence Program
The Deutsches Museum in Munich has several attractive scholarships to offer research scholars interested in working for six or 12 months on projects involving the museum`s vast and heterogeneous collections. The scholarship programme is international and interdisciplinary in scope.

There are myriad opportunities at the Deutsches Museum for innovative research into scientific processes and the changing cultures of technology. Founded in 1903, the museum’s holdings comprise some 100,000 objects; an archive of 4,500 shelf metres including an extensive collection of scientific photographs, technical illustrations, trade literature and private papers; and a specialist research library with 875,000 volumes, 5,000 journals, and an extensive collection of rare books on te history of science and technology. The museum’s collections have evolved over the years, absorbing the instruments, books and archives of individual scientists and engineers as well as of companies and scientific institutions, and reflect bygone experimental systems and cultures of innovation. The unique structure of this collection enables scholars to develop innovative cross-disciplinary methods of research on the basis of texts, images and artefacts available on site and to engage in both the historical and archaeological exploration of science and technology.

Applicants are invited to base their projects on the collections of the Deutsches Museum and to cooperate closely with museum staff on site when formulating their research proposals. Projects involving innovative approaches to artefact-oriented research are especially welcome.

During their stay, visiting scholars will have daily contact with the museum´s curators, archivists and librarians (approx. 50 staff members) as well as members of the Münchner Zentrum für Wissenschafts- und Technikgeschichte (Munich Center for the History of Science and Technology; approx. 50 staff members).

Scholarship holders will have their own workplace with a desktop computer and telephone, and the opportunity to reside temporarily in subsidized apartments of the museum complex insofar as these are available. They will present their research projects to colleagues at the beginning of their stay and will be expected to participate regularly in the museum’s and the Munich Centre’s Monday colloquium series and workshops.

Pre-doctoral stipends: € 7,500 (six months) / € 15,000 (full year). Post-doctoral stipends: € 15,000 (six months) / € 30,000 (full year). Scholars at any level of seniority are eligible to apply, provided they have at least one university degree. There are no restrictions regarding nationality. All scholars are requested to make their own provisions for health insurance.

Application deadline: 16 October 2015


Please send applications, including:

completed application form (pdf-file, 20 kB or rtf-file 60 kB)
curriculum vitae
project description (3 to 5 pages)
two confidential references (can be sent directly by the referees)

to the following address:
Andrea Walther
Coordinator of the Research Institute
Deutsches Museum
80306 Munich
Tel.: 00 49 (0) 89 2179-280
Fax: 00 49 (0) 89 2179-239
E-Mail: a.waltherdeutsches-museum.de

Detailed information available upon request:
Prof. Dr. Elisabeth Vaupel


DEU-DER Bursları
Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği (DEÜDER) hedefleri doğrultusunda, çağdaş değerleri savunan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla maddi gereksinimi olan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine burs verilecektir.

Başvuru koşulları:

Dokuz Eylül Üniversitesinde lisans eğitimi görmek,
Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi değteseğe ihtiyaç duymak,
Yeni kayıtlar için fakülte ve ya yüksek okula giriş puanı açısından önde olmak,
not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olmak ve en fazla 2 dersten başarısız olmak,
Diğer şartlar:

Burs alan öğrenciler burs aldıkları süre boyunca DEUDER’in en az 3 etkinliğine katılmak zorundadır.
Burs alan öğrenciler burs aldıkları süre boyunca her her dönem sonunda transkriptleri en geç bir ay içinde kuruma getirmelidir.
Burs Başvuruları: 2015-2016 öğrenim dönemi için başvuru tarihi: 15 Eylül – 15 Ekim’dir.

Burs Ödemeleri: 2015-2016 öğrenim dönemi için 150TL (9 ay) olarak belirlenmiş olup ilk burs ödemesi kasım ayında 2 aylık ödeme ile başlayacak, Haziran ayında dönemin son ödemesi yapılacaktır.

Başvurular internet üzerinden ve ya elden teslim edilebilmektedir.

İnternetten başvuru için başvuru formu doldurulacak ve gerekli belgeler internet ortamında taratılarak yüklenecektir.

Gerekli belgeler:

Nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği ( Bütün aile bireylerini gösterir belge)
İkametgah belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 adet veskalık resim,
E- devletten alınacak adli sicil kaydı dökümü
Aile bireylerinn gelir durumunu gösterir belge
Adaylar elden ve ya direkt başvuru formuyla birlikte bu belgeleri iletmelidirler. Yüzyüze görüşmeye çağırılacak adaylar belgelerin asıllarını yanlarında getirmelidir.

Burs başvuru formu için tıklayınız.
http://deuder.org.tr/?page_id=2884


ANK Vakfı Bursları
Başvuru Koşulları

BAŞVURU BİÇİMİ

Burs almak isteyen üniversite öğrencilerinin bizzat kendileri, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin aile yakınları veya velileri, Vakıf WEB sayfasından başvuru yaparlar. Bu başvurular arasından asil ve yedek olmak üzere bursiyer seçimi yapılır. Burs kazananlar en geç bir hafta içerisinde vakıf yönetimince talep edilen BURS İSTEK FORMUNU doldurup imzalayarak, istenen belgelerle birlikte vakıf yönetimine teslim ederler veya posta ile gönderirler.

BURS İSTEK FORMU ve BURS YENİLEME FORMU ile ekleri belgeler, günün ihtiyaçlarına ve amaca göre, Vakıf Yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 15 Eylül- 30 Eylül tarihleri arasında yapılır. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular kabul edilmez.

BAŞVURU İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

Burs verilecek öğrencilerde aranacak şartlar aşağıda sayılmıştır.

– Çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak,

– Başarılı olmak ve Okulunda disiplin cezası almamış olmak. (Öğrenciler bu durumu belgelerle kanıtlar)

– Maddi imkanları yetersiz olmak

– Aşırı akımlara ve anarşik olaylara karışmamış olmak.

– Sabıka kaydı olmamak

BURS ÖNCELİKLERİ

Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelikler, aşağıdaki sıralamaya bakılmaksızın tercih nedenclassir.

– Vakfedenlerin soyundan gelenlerin çocukları ve diğer altsoyları,

– Vakıf ve vakıf şirketlerinde çalışanların çocukları ve diğer altsoyları,

– Vakıf şirketlerinde çalışanların kaza, ölüm veya iş görmezlik hallerinde gerclasse kalan çocukları,

– Ahmet veya Nezahat Keleşoğlu’nun veya ailesinin veya vakfın ismini taşıyan veya bu kişilerin veya vakıf şirketlerinin yapımına katkıda bulundukları okullarda okuyanlar,

– Anne ve/ veya babasının yokluğu,

– Maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları,

– Eski bursiyerler,

– Zihinsel veya bedensel engelliler,

BURSUN SÜRESİ

Burslar genellikle, (1 Kasım – 30 Haziran boyunca) 8 ay için ödenir.

BURSUN ÖDEME ŞEKLİ

Burslar aylık olarak ödenir. Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yenclassen değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın olumlu şartları aynen veya artarak devam etmesi gereklclassir.

BURSA HAK KAZANANLARIN İLANI

Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri ile eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, vakfın web sitesinde en geç Kasım ayı sonuna kadar ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN TEMİN ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR

(YENİ BURSİYERLER İÇİN)

1. Taahhütname ( indir ) Taahhütname ( indir ) ( Pdf )

2. 1 adet fotoğraf

3. Vukuatlı nüfus kayıt örneği

4. Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)

5. Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi

6. Sınav sonuç belgesi fotokopisi (SBS, ÖSS, ALES vb.)

7. Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. İlköğretim, lise için karne fotokopisi yeterlclassir.)

8. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi

9. Ailede çalışanlar varsa bağlı oldukları iş yerinden alacakları gelir durumunu gösterir belge.

10. Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi

11. Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi

BURSU YENİLENEN ÖĞRENCİLERİN TEMİN ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR

(ESKİ BURSİYERLER İÇİN)

1. Taahhütname ( indir )
http://www.ankvakfi.org/downloads/taahhutname.doc
Taahhütname ( indir ) ( Pdf )
http://www.ankvakfi.org/downloads/taahhutname.pdf
2. Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)

3. Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi

4. Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. İlköğretim, lise için karne fotokopisi yeterlclassir.)

Evraklar “Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı – Kuşbakışı Cd. No:37 Üsküdar/İstanbul ” adresine posta, kargo, elden teslim vb yollarla ulaştırılmalıdır.

Başvuru sonuçları Kasım ayında açıklanacaktır.

BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
http://www.ankvakfi.org.tr/bursbasvuru/bursbasvuru.php


Anadolu Vakfı Bursları devam ediyor
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, akademik olarak başarılı ve yetenekli, aynı zamanda maddi imkanı yetersiz olan Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

Burs Alma Koşulları
Anadolu Vakfı Burslarından faydalanacak tüm öğrencilerin öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olması ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olması gereklidir.
Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları kapsam dışındadır.
Burslardan faydalanmak için T.C. vatandaşı olmak gereklidir.
Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Genel Müdür tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
Kişi ve kuruluşlardan gelen burs istekleri Burs Komitesi’nde değerlendirilir ve yanıtlanır.
Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır. Disiplin cezası alma ve yanlış beyan bursun sona erdirilmesine neden olur.
Aksi belirtilmedikçe, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
“Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki burslar için burs bağışı yapan gerçek ya da tüzel kişi tarafından talep edilen bağış şartları Anadolu Vakfı Senedi’ne ve Vakfın amaç ve hedeflerine uygunluk açısından Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur. Bursiyerler ile ilgili özel şartlar talep edilmemişse, bu Yönetmelik’teki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.
Meslek dalı kontenjanları ve burs miktarları öğretim yılı başlamadan belirlenir ve www.anadoluvakfi.com.tr adresinden duyurulur.
Burs Miktarı ve Ödemesi
1. Bursiyer seçilen adaylarımız, Hesap Açım Sözleşmesini eksiksiz imzalayarak (adres teyit belgesi ve kimlik fotokopisi ile birlikte), ayrıca kendilerinden bursiyer olabilmeleri için talep edilen tüm belgeler ile beraber, kargo ile Anadolu Vakfı adresine eksiksiz göndermek durumundadırlar

Adres teyit belgeleri için tıklayınız
http://www.anadoluvakfi.org.tr/uploads/Abank_Hesap_Acimi_Gerekli_Evraklar.docx
Sözleşmesi ve evrakları eksiksiz ulaşan bursiyer adaylarımız için Abank (Alternatif Bank) nezdinde açılacak hesaba burs paraları yatırılacak olup, kendilerine iletilecek atm kartı ile tüm ATM noktalarından burslarını masrafsız alacaklardır.

Nakit çekme, eft/havale gibi tüm işlemleri ATM noktalarından masrafsız yapılabileceği gibi, internet bankacılığıyla yine herhangi bir ücret ödemeden para transferinde bulunulabilecektir.

2. Burs ödemeleri aylık yapılacak olup 9 aylık süreç, Ocak-Haziran ve Ekim-Aralık dönemlerini kapsayacaktır

3. İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması şartı aranır. Eksik ve güncel olmayan bilgi ve belgeler burs ödemesinin durdurulmasına yol açar.

Not: Posta ile yapılan gönderilerde doğan gecikmeden dolayı Anadolu Vakfı sorumluluk kabul etmemektedir.

Burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında yapılır.

BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
http://www.anadoluvakfi.org.tr/KayitOl.aspx


Kardelen Bursları
Bu bursa üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinde 1. ve 2. sınıfta okuyan kız öğrenciler ile Tıp Fakülteleri’nin 1., 2. ve 3. Sınıflarında okuyan kız öğrenciler başvurabilir. Formda yazılan tüm alanların doldurulması zorunludur. Forma girmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğu ile ilgili ortaya çıkabilecek herhangi bir çelişkide başvurunuz iptal olacaktır. Formu doldururken teknik bir sorun yaşarsanız cigdem.guler@tog.org.tr adresinden bize ulaşıp destek alabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz. Başvurular 5 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.

Adres :

Hobyar Mah.Aşirefendi Cad. No:20 Ankara-Konya Han Kat.4 34112 Eminönü/Fatih İSTANBUL

Telefon & Fax :

+90 212 522 10 30 [T]
+90 212 522 10 32 [F]

E – Posta

info@tog.org.tr

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN
http://burs.tog.gen.tr/web/SelectScholarship.aspx
Sezai Ekinci1September 30, 2015, 3:22
BURS VEREN KURUM VE DERNEKLER
Siyasallılar Vakfı Bursları Son başvuru 5 Ekim

Siyasallılar Vakfı 1991 yılında kurulmuş öğrencilere burs desteği yapan köklü bir geçmişe sahip kurumdur. 1859 Mülkiye okulu olan Mekteb-i Fünun-u Mülkiye’den bu yana ülke hizmetinde bulunmuştur.

Vakfımız 2015-2016 öğretim döneminde üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermeye devam edecektir. Öncelik Ankara Üniversitesi Siyasal Bİlgiler Fakültesi olmak üzere üniversiteyi yeni kazanan ve ara sınıfta olan öğrenciler Vakfımızın sağladığı burs imkanından faydalanabilirler. Vakfımızdan burs alabilmek için aşağıdaki linkte verilen burs başvuru formunu doldurup istenen belgelerle birlikte Siyasallılar Vakfı merkezine şahsen başvurmanız gerekmektedir. Burs Başvurusunda Bulunabilmek için Son Gün 5 Ekim 2015 Pazartesi Günüdür.

Başvuru Sırasında Gereken Belgeler

Burs Başvuru Formu
Vesikalık 1 Adet Fotoğraf
Kimlik Fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
Öğrenci Belgesi
Transkript (Ara Sınıflar için)
Ailenin gelir durumunu gösteren gelir belgesi
Burs Başvuru Formunu İndirmek için
http://www.siyasallilarvakfi.org.tr/images/dosyalar/burs-formu-2015.pdf


200 TL Ülkü Ocakları Bursları
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı; Türkiye’de fikri hür, vicdanı hür, yüksek iradeye sahip, devletin ve milletin geleceğini ve sorumluluğunu taşımaya hazırlanan ve kendine güvenen bir gençlik istemektedir. Türk gençliğinin, geleceğin kuvvetli ve müreffeh Türkiye’sinin teminatı ve liderleri olduğu bilincindedir. Bu gaye doğrultusunda,“BURS KARDEŞLİĞİ PROJESİNİ” hayata geçirecektir.

Burs Kardeşliği Projesi, eğitim hayatında başarı gösteren ancak maddi desteğe ihtiyacı olan lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora talebelerine, bir kişi veyahut grup tarafından eğitime katkı sağlama amaçlı belli bir miktar burs verilmesini içeren sistemdir.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, proje kapsamında, burs bağışında bulunan hayırsever ile bursiyer arasında bağlantı kurulmasına vesile olacaktır.

Burs bağışında bulunmak isteyen hayırseverler, 100-150-200 Türk Lirası tutarındaki bağış seçenekleri arasında tercih yaparak bir veya birden fazla bursiyere burs verme imkânına ulaşacaktır.

Burslar, içinde bulunduğumuz öğrenim yılı için 5 ay (Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) olarak belirlenmiş olup, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, Eylül ayında başlayıp Mayıs ayı da dâhil olmak üzere 9 ay olacaktır..

Gerekli bilgi için;
0537 513 23 61
0555 448 13 50
0312 285 44 44

Formu doldurmak için
https://docs.google.com/forms/d/1YYQsXWoI8SDtLNoBZqAk0KOMMRXwiHJB8u5eerxPas8/viewform


MUSVAK Bursları
MUŞ VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

MADDE 1: AMAÇ

BU YÖNETMELİĞİN AMACI; MUŞ VAKFI’NIN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE BURS VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARI BELİRLEMEKTİR.

MADDE 2: KAPSAM

BU YÖNETMELİK ORTA ÖĞRENİM VE LİSANS EĞİTİMİ( ÜNİVERSİTE) ALAN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURSLARLA İLGİLİ İŞLEMLERİ KAPSAR.

MADDE 3: DAYANAK

BU YÖNETMELİK MUŞVAKFI KURULUŞ METNİNE (4.MADDE (b) BENDİNE) DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

MADDE 4: TANIMLAR

BU YÖNETMELİKTE ADI GEÇEN;

ÖĞRENCİ: YURT İÇİNDE ÖĞRENİM GÖREN ORTAÖĞRENİM VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ.

BURS: BU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE , ÖĞRENCİYE VERİLEN PARA.

İHTİYAÇ: ÖĞRENCİ VE AİLESİNİN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU.

İFADE EDER.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU, BURS VERİLME ŞARTLARI, BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER , BURSUN SÜRESİ VE MİKTARI, BURSUN KESİLMESİ.

MADDE 5: BAŞVURU

1-) BAŞVURULAR HER YILIN 15 EYLÜL İLE 15 EKİM TARİHLERİ ARASINDA YAPILIR.

2-) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

2a-) BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK. (BAŞVURULAR MUŞ VAKFININ RESMİ İNTERNET SİTESİNDEKİ EK-1 FORMU( BURS BAŞVURU FORMU) NUN DOLDURMASI YADA MUŞ VAKFININ VEFA/İSTANBUL DAKİ GENEL MERKEZİNE BİZZAT EK-1 BAŞVURU FORMU İLE YAPILIR.)

2b-) NÜFUS KAĞIDI FOTOKOPİSİ.

2c-) C. SAVCILIĞINDAN SABIKA KAYDI.

2d-)VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ.

2e-) KAYITLI OLUNAN OKULDAN ALINACAK KAYIT BELGESİ.

2f-) ANNE VE BABANIN GELİR DURUMUNU BELİRTEN EVRAK ( MAAŞ BORDROSU). ESNAF İSE GEREK YOK.

MADDE 6: BAŞVURU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

BAŞVURULAR MUŞVAKFI YÖNETİM KURULU TARAFINDAN BELİRLENMİŞ KOMİSYON TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİR. BU DEĞERLENDİRME SIRASINDA AŞAĞIDA BELİRLENEN KRİTERLER ESAS ALINIR.

6A-) MUŞLU AİLEYE MENSUP OLMASI GEREKİR.

6B-) KENDİSİNE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLAN AİLENİN GELİR SEVİYESİNİN DÜŞÜK OLMASI.( BU NOKTADA ÖĞRENCİNİN İKAMET ETTİĞİ YERDEKİ MUHTAR VE MAHALLE CAMİİ DİN GÖREVLİSİNDEN GELİR DURUMU HAKKINDA EK BİLGİ ALINMASI ESASTIR). AYRICA ÖĞRENCİ HAKKINDA BİLGİ ALABİLECEK BURS KOMİSYON ÜYELERİNİN TESPİTLERİ DE DEĞERLENDİRMEDE BAŞVURULABİLİR.

6C-) KENDİSİNDEN BAŞKA AİLEDE OKUYANLARIN SAYISIN FAZLA OLMASI

6D-) SABIKA KAYDININ TEMİZ OLMASI.( SİYASİ, ADİ SUÇLAR VS. OLMAMASI)

6E-) ORTA ÖĞRENİM VE ÜNİVERSİTE YE GİRİŞTEKİ SINAV BAŞARISI VE KAZANDIĞI OKUL TÜRÜ.MADDE 7: MÜLAKAT VE SONUÇ:

MUŞ VAKFINA YAPILAN BAŞVURULAR SONRASI ÖĞRENCİLER VAKIF MERKEZ BİNASINA DAVET EDİLİR.

HER YILIN 20 EKİM İLE 30 EKİM ARASINDAKİ MÜLAKAT SONUCUNDA ÖĞRENCİNİN BURS ALMAYA HAK KAZANDIĞI YA DA KAZANAMADIĞI TESPİT EDİLİR. BU MÜLAKAT MUŞ VAKFI BURS KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILIR. ALINACAK KARARLARDA KOMİSYONUN NİTELİKLİ ÇOĞUNLUĞU ARANIR. O YILA AİT BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ VAKIF YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ONANIR.

ENGEÇ 15 KASIM TARİHİNE KADAR BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER VAKFIN İNTERNET SİTESİNDEN İLAN EDİLİR.

MADDE 8: BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER:

1-) YABANCI ÖĞRENCİLER.

2-) SÜREKLİ BİR İŞTE ÇALIŞARAK EN AZ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE ÜCRET ALAN VEYA GELİRE SAHİP ÖĞRENCİLER.(YETİM MAAŞI VE NAFAKA ALANLAR MÜSTESNA)

3-) POLİS AKADEMİSİ VE ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİ.

4-) EK SÜRE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER.

5-) YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ

6-) GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNDUĞU TESPİT EDİLEN ÖĞRENCİLER.MADDE 9: BURSUN SÜRESİ VE MİKTARI:BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISINI , ÖDENECEK BURS MİKTARINI, YILLIK ARTIŞ ORANI VE ÖDEME ZAMANINI BELİRLEMEYE MUŞ VAKFI YÖNETİM KURULU YETKİLİDİR. BU KARARIN ALINDIĞI TARİHTE BURS SÜRESİ 8 AY VE AYLIK 100 TL OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BURSUN KESİLMESİ VE TAHSİLİ:

MADDE 10: AŞAĞIDAKİ ÖĞRENCİLERİN BURSU KESİLİR.

10 A-) BİR ÜST SINIFA GEÇEMEYEN ÖĞRENCİLER

10 B-) HERHANGİ BİR SUÇTAN DOLAYI CEZASI TESCİL EDİLENLER HARİÇ HAKLARINDA 6 AY VE DAHA FAZLA HAPİS, AĞIR HAPİS CEZASI İLE KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET KARARI BULUNANLAR

10 C-) SÜRESİ İÇİNDE ÖĞRENCİ BELGESİNİ TESLİM ETMEYENLER

10 D-) HERHANGİ BİR MAZARETTEN DOLAYI KAYDINI DONDURANLAR.

10 E-) OKULU TARAFINDAN DİSİPLİN CEZASI ALMIŞ OLANLAR

10 F-) VAKFIN TOPLANTI, SEMİNER ÇAĞRILARINA MAZARETSİZ OLARAK KATILMAYANLAR

10G-) VAKFIN AMAÇ VE PRENSİPLERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET, SİYASİ YAPILANMA VE ÖĞRENCİ HAREKETLERİNE KATILANLAR

10 H-) YALAN BEYAN, EVRAKTA SAHTECİLİK VE UYUŞTURUCU KULLANIMI GİBİ YÜZ KIZARTICI SUÇLARI İŞLEYENLER .

AYRICA YUKARIDA MUŞ VAKFI ; (10-G) VE (10-H) MADDELERİNDEKİ SUÇLAR I İŞLEYEN ÖĞRENCİLER VAKFI MADDİ VE MANEVİ ZARARA UĞRATTIĞINDAN O GÜNE KADAR ÖĞRENCİYE ÖDENEN BURSLARI GERİ TAHSİL ETMEK HAKKINA SAHİPTİR.

-Önce burs yönetmeliğini okuyunuz.

–Başvuru Formunu Doldurduktan Sonra bursmusvakfi@gmail.com adresine gönderiniz.

-Bursunuz kabul edildikten sonra evraklarınız istenecektir.

–Burs başvuruları 15 Ekim 2015 Perşembe günü saat 17:00’da sona erecektir.

-2014-2015 yılında burs alan öğrencilerimizin yeniden başvurmalarına gerek yoktur.Üniversitelerinden gelen evraklarına göre burslarının devam edip etmeyeceğine burs komisyonumuz karar verecektir.(Bu evraklar vakfımız tarafından üniversitelerden istenmiştir.)

BURS BAŞVURU FORMU İÇİN
http://www.musvak.org.tr/wp-content/uploads/2014/08/MU%C5%9E-VAKFI-burs_formu-2016.docx


YEKÜV SOMA İÇİN BURS
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı olarak başarılı ancak eğitimlerini sürdürürken zorlanan çocuklarımıza ve gençlerimize eğitimde uygun koşul ve olanak eşitliği vermek ve onların yetenek ve becerileri ölçüsünde en iyi düzeyde yetişmelerine katkıda ve destekte bulunmak amacıyla eğitim bursu vermekteyiz.

Ailesinin maddi olanakları sınırlı olup, okuma ve başarma azmi içinde olan ancak eğitime devam etme koşullarında sıkıntı yaşayan çocuklarımız ve gençlerimiz burslarımızdan yararlanmış, yararlanmakta ve yararlanacaktır.

Kız çocukları, ailesi kırsal kesimde ikamet eden, İstanbul’da bir devlet üniversitesini kazanmış, anne veya babasından birisi hayatta olmaması, parçalanmış aileden olması,üniversite de okuyan kardeş sayısı ve grafik ,sosyoloji,müzik,resim bölümleri 3. ve 4. sınıfta okuyan öğrencilerini bağışçı talepleri doğrultusunda bu yıl için öncelikli olabilecektir.

Eğitim bursundan yararlanan çocuklarımız ve gençlerimize eğitim sürecinde maddi katkıda bulunmanın yanı sıra farklı yörelerden gelmiş YEKÜV’lü gençlerle birlikte olma ve hayallerini, sorunlarını düşüncelerini özgürce paylaşabilecekleri ortamları hazırlamakta, gereksinim duydukları zamanda uzak oldukları ailelerinin sıcaklığını yaşamaları sağlanmaktadır.

Eğitim bursları ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri ile ilköğretim ve lise eğitim sisteminde devlet okullarında örgün eğitim gören öğrencilere verilmektedir. Aday öğrencilerde aranan koşullar ilgili bölümde yer almaktadır.

Bu yıl 22. yılını kutlayan vakfımız 22 yılda 20.685 öğrenciye eğitim bursu vererek onların yaşamlarına DOKUNDU.

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) öğrencilere burs yönetmeliği esasları dahilinde karşılıksız burs verir.

Not: (Özel ve vakıf üniversiteleri ile ikinci öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim, üniversitelerin hazırlık sınıfı öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve İstanbul dışındaki üniversite öğrencileri burs başvurusu yapamaz.)

KAYIT YENİLEME EVRAKLARI HAKKINDA BİLGİ İÇİN
http://yekuv.org/grants_detail.php?id=12
Bu formu sadece,

1. Soma felaketinde babalarını kaybeden çocuklar
2. Soma felaketinden sağ çıkarılanların çocukları doldurabilir.
(Bunun dışındakiler dikkate alınmayacaktır)

BURS BAŞVURU FORMU
https://www.yekuv.org/soma_icin_form.doc


YEKÜV ilk – orta – lise Bursları
İlk – Orta – Lise İstanbul daki devlet okullarında örgün eğitim gören öğrencilere eğitim bursu verilmektedir.

Kimler Başvuruda Bulunabilir

TC vatandaşı olması
Ailenin kırsal kesimde ikamet ediyor olması
Anne ve babadan birinin veya ikisinin hayatta olmaması, parçalanmış aileden olması (Öncelik Koşulu)
Başarılı ve eğitimini sürdürürken zorlanması
Not: (Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, başka yerden maaş, ücret ve burs almamak)

Burs Başvuru Süreçleri

Online Burs Başvuru Formu doldurulması
Online Başvuru Formunun değerlendirilmesi
Sonuçların adaylara bildirilmesi
Başvurusu uygun bulunan öğrencinin e-posta adresine veya GSM telefonuna mesaj gönderilmesi.
Olumlu mesaj alan öğrencinin, aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz, belirtilen tarih ve adrese YEKÜV burs komisyonuna teslim etmesi
Aday ile görüşme ve belgelerin incelenmesi
Sonuçların adaylara bildirilmesi başvurusu kabul olan adayın kaydının yapılması
Online Başvurusu Olumlu Olan Öğrencilerden İstenen Belgeler

Kimlik Fotokopisi
İkametgâh belgesi (Kaymakamlık Nüfus müdürlüğünden)
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)
Öğrencinin kaçıncı sınıfta olduğunu gösteren yeni tarihli resmi okul belgesi
Okuyan kardeşlerin resmi öğrenci belgesi
Ailenin geçim kaynağını gösteren belge
1 adet fotoğraf
Bursiyerlere Sağlanan İmkanlar?

Her ayın bir cumartesi günü konferans, panel, söyleşi gibi etkinliklerle eğitim ve kültür toplantıları
Öğrenci toplantılarında giysi armağanları ayni katkı
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti
Ücretsiz tiyatro, konser, sinema imkanı
Piknik, mezuniyet ve bayram yemeği etkinlikleri
Gençlik kulübü etkinlikleri
Başarıyı teşvik ve sanat ödülleri
İSTANBUL DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE BURS VERİLMEMEKTEDİR.
2015-2016 EĞİTİM DÖNEMİ BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2 EKİM – 5 EKİM 2015
TARİHLERİ ARASINDA WEB ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. BAŞVURU FORMU SADECE
2 EKİM – 5 EKİM ARASI
AKTİF OLACAKTIR.
YEKÜV ÖĞRENCİ SORUMLULUK BELGESİ İNDİR
https://www.yekuv.org/vicdani_yukumluluk_belgesi.pdf

BAŞVURU FORMU
https://www.yekuv.org/grants_subs_detail.php?id=1#


YEKÜV Bursları 2 – 5 Ekim
Devlet üniversitesi öğrencilerine eğitim bursu verilmektedir.

Kimler Başvuruda Bulunabilir

TC vatandaşı olması
Ailenin kırsal kesimde ikameti ve İstanbul’da devlet üniversiteyi kazanmış olması
Başarılı ve eğitimini sürdürürken zorlanması
Anne ve babadan birinin veya ikisinin hayatta olmaması, parçalanmış aileden olması (Öncelik Koşulu)
Not: (Özel ve vakıf üniversiteleri ile ikinci öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim, üniversitelerin hazırlık sınıfı öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve İstanbul dışındaki üniversite öğrencileri burs başvurusu yapamaz)
Burs Başvuru Süreçleri

Online Burs Başvuru Formu doldurulması
Online Başvuru Formunun değerlendirilmesi
Sonuçların adaylara bildirilmesi
Başvurusu uygun bulunan öğrencinin e-posta adresine veya GSM telefonuna mesaj gönderilmesi.
Olumlu mesaj alan öğrencinin, aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz, belirtilen tarih ve adrese YEKÜV burs komisyonuna teslim etmesi
Aday ile görüşme ve belgelerin incelenmesi
Sonuçların adaylara bildirilmesi başvurusu kabul olan adayın kaydının yapılması
Online Başvurusu Olumlu Olan Öğrencilerden İstenen Belgeler

Kimlik Fotokopisi (Mülakat sırasında aslı yanında olmalı)
İkametgâh belgesi (Kaymakamlık Nüfus müdürlüğünden)
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)
Öğrencinin kaçıncı sınıfta olduğunu gösteren yeni tarihli resmi okul belgesi
Bu yıl üniversiteye kayıt olanların ve geçen yıl hazırlık okuyanların giriş puanı (LYS)
Eski yıllara ait transcript örneği
Okuyan kardeşlerin resmi öğrenci belgesi
Ailenin geçim kaynağını gösteren belge
Eğitimi süresince herhangi bir disiplin cezası almadığına dair okul yönetiminden alınmış belge
Savcılık belgesi
1 adet fotoğraf
Yeküv Genci Sosyal ve İnsani Yükümlülük Belgesi çıktısı alınarak imzalanması
Bursiyerlere Sağlan İmkanlar?

Her ayın bir cumartesi günü konferans, panel, söyleşi gibi etkinliklerle eğitim ve kültür toplantıları
Öğrenci toplantılarında giysi armağanları ayni katkı
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti
Ücretsiz tiyatro, konser, sinema imkanı yaratılmakta
Piknik, mezuniyet ve bayram yemeği etkinlikleri
Gençlik kulübü etkinlikleri
Başarıyı teşvik ve sanat ödülleri


2015-2016 EĞİTİM DÖNEMİ BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2 EKİM – 5 EKİM 2015
TARİHLERİ ARASINDA WEB ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.
BAŞVURU FORMU SADECE 2 EKİM – 5 EKİM ARASI
AKTİF OLACAKTIR.


Gençleri Destekleme Vakfı Bursları
Gençleri Destekleme ve Koruma Vakfı Burs Başvuruları başladı. Vakıf her yıl üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için burs imkanı sağlamaktadır. Burslar Karşılıksızdır, öğrencilerden başarılarına devam etmeleri talep edilmektedir. Bu amaçla burs vererek öğrencileri ve gençleri teşvik etmek amaçlanmaktadır. Burs başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıda bulunan e-posta adresine iletmeniz yeterlidir. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ve gençlere tam destek verebilmemiz için lütfen paylaşımlarınızı eksik etmeyiniz.

– Sadece üniversiteye yeni başlayan öğrencilere burs verilmektedir

– Burs başvurusu yapan öğrencilerin Ankara‘da ikamet etmesi gerekmektedir

– Burs başvuruları her yılın Eylül aylarında yapılmaktadır

BAŞVURU DOSYASI İÇİN TIKLAYIN
http://www.gedevvakfi.org/uploads/burs.xlsx

Burs Başvuru dosyasını eksiksiz olarak doldurduktan sonra bu e-posta adresine iletmeniz yeterlidir.

Başvuru formu ve ayrıntılı bilgi için; bilgi@gedevvakfi.org


Atatürkçü Düşünce Derneği Bursları
Atatürkçü Düşünce Derneği Burs Başvurularına başladı. Dernek Atatürk’ün Fikir ve Düşüncelerini Topluma anlatmayı amaçlamaktadır. Faaliyetleri arasında Türkiye’nin en bilinen sivil toplum örgütü olmasının da desteğiyle bir çok öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır. Burs başvurusu yapacak öğrencilerin aşağıda ki Belgeleri eksiksiz tamamlayarak Başvuru Formuyla beraber başvurmaları gerekmektedir.BURS BAŞVURULARI BAŞLADI.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI.

BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILMAKTA OLUP. SON TARİH 1 EKİM 2015’TİR.

BAŞVURU FORMU BURADAN İNDİRİLEBİLİR.

İSTENEN BELGELER:

1. 1 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

2. ÖĞRENCİ BELGESİ

3. AİLE MALİ DURUMUNU BELİRTEN BELGE (MAAŞ BORDROSU VS.)

4. YURTTA KALINIYORSA YURT BELGESİ, KİRA İSE KİRA KONTRAT FOTOKOPİSİ

Adres : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 102/7-8 Maltepe/ANKARA
Telefon : 0312 232 4344 – 232 4352
Fax : 0312 229 60 66
E-Posta : addgenelmerkez@add.org.tr


150 TL TAREKSAV Bursları
TAREKSAV VAKFI 2015 / 2016 EĞİTİM DÖNEMİ BURS BAŞVURU DUYURUSU
Vakfımızca 2015 / 2016 Eğitim Döneminde Üniversitede okuyan veya okumaya hak kazanarak kayıt yaptırmış başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, Ekim 2015 Ayından başlayarak Haziran 2016 ayına kadar 9 ay süresince aylık karşılıksız eğitim bursu verilecektir. Burs verilme şartlarını eğitim süresince taşıyan öğrencilere, eğitimleri süresince eğitim bursu verilmeye devam edilecektir.

Vakfımız eğitim bursu için başvurular 07.09.2015 – 07.10.2015 tarihleri arasında, internet ortamında yapılacak olup, başvuru şartları ve Burs ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI VE BURS İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
BURS BAŞVURU REHBERİ
7 Eylül – 7 Ekim tarihleri arasında online olarak başvurunuzu yapabilir, 7 Ekim tarihine kadar, üyelik oluşturduğunuz mail adresiniz ve şifrenizle sisteme tekrar giriş yaparak bilgilerinizi istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.
Şifre bilgilerinizi kaybetmemeniz gerekmektedir. Bir kez başvuru yaptıktan sonra aynı TC Kimlik Numarası ile tekrar başvuru yapamazsınız.
7 Ekim tarihinden sonra sisteme giriş yapabilir fakat bilgilerinizde bir değişiklik yapamazsınız.
Başvurunuzu tamamladıktan sonra dilerseniz hemen, dilerseniz evrak gönderme aşamasında başvuru formunuzun çıktısını almanız ve imzalamanız gerekmektedir.
Başvuru sırasında forma fotoğraf eklemekte sıkıntı yaşarsanız çıktısını aldığınız forma fotoğraf yapıştırabilirsiniz.
Başvuru süresi sona erdikten sonra www.tareksav.org.tr adresini düzenli olarak takip etmeniz gerekmektedir. 15-20 gün aralıklarla yayınlanan “ADAY LİSTE” lerden herhangi birinde isminiz yayınlanırsa, “Gerekli Evraklar” listesindeki evraklarla, başvuru formunuzun çıktısını bir dosya haline getirerek, yayınlanan evrak teslim süreleri içerisinde Vakfımıza ulaştırmanız gerekmektedir.
Aday Listelerde ismi olan öğrencilerin gönderdikleri evraklar incelendikten sonra, kazananlar “ASIL LİSTE” olarak tekrar yayınlanacaktır.
Aday listelerden birinde isminiz yayınlanmazsa belge göndermeyiniz.
Ara sınıf öğrencileri için: Alttan dersi olduğu tespit edilen öğrenciler Vakfımızdan Burs alamazlar.
Hazırlık sınıfı bazı okullarda zorunlu olmasa bile Vakfımızdan Burs alınabilmesi için hazırlık sınıfının başarıyla bitirilmesi şartı vardır.
Hatalı başvuru yapan öğrencilerin başvuruları ile ilgili herhangi bir düzeltme yapılmamaktadır.
Başvuru Formunda, belgelendiremeyeceğiniz bilgileri işaretlememeniz gerekmektedir. (Örn: resmi olmayan ama boşanma şeklinde addedilen ayrılıklar, kontrat düzenlenmediği ya da kontratta isminiz olmadığı halde ikamet durumunun kira olarak işaretlenmesi vb.) Bu gibi durumlarda başvurunuz ile ilgili bilgi ve belge uyuşmazlığı nedeniyle dosyanız elenecektir.
Eksik belge gönderen öğrencilerin başvuru dosyaları elenecektir.
Aday Listeler kontenjan dolana kadar, elenen öğrencilerin yerine yeni bir Aday Liste yayınlanması suretiyle 15-20 günde bir yayınlanmaktadır. İlk Aday Listede isminiz yer almıyorsa, devamında yayınlanacak olan Aday Listeleri düzenli olarak takip ediniz.
Burs Ödemeleri Ekim ve Haziran ayları arasında 9 ay boyunca, ayda 150 TL olarak ödenmektedir.
Kazanan öğrenciler ödemelerin ne zaman ve nasıl olacağı hakkında bilgi alabilmek için ana sayfamızda yayınlanacak olan duyuruları takip etmelidirler. Banka hesap açtırma işlemleri Vakfımız tarafından yapılacak olup, öğrencilerin bir işlem yapmalarına gerek yoktur.
Burs Kazanan öğrencilere, kazandıkları tarih itibariyle geriye dönük birikmiş burs ödemeleri yapılacak, daha sonra haziran ayına kadar ayda 150 TL olarak ödemeler devam edecektir.
Haziran ayındaki son burs ödemesinden sonra www.tareksav.com.tr sayfasında yayınlanacak olan “Kayıt Yenileme” duyurusunu takip etmeli ve bir sonraki Eğitim Döneminde de burs alabilmek için kaydınızı yeniletmeniz gerekmektedir.
BURS BAŞVURUSU
http://basvuru.tareksav.org.tr/index.html


Adıyaman İl ve İlçeleri Bursu
Adıyaman İl ve İlçeleri vakfır yeni öğretim yılında öğrencilere Burs imkanı sağlamaktadır. Burs Başvurusu yapacak öğrencilerin aşağıda ki kriterlere uygun olması gerekmektedir. Aksi durumda başvuruları dikkate alınmayacaktır. Burs veren kurumlar listesini sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Lütfen destek olmak için en az 1 tane bursu paylaşın. Şimdiden teşekkür ederiz.

Burs almak isteyen yüksek öğrenim öğrencilerinin Advak Burs Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Burs kazananlar en geç bir hafta içerisinde vakıf yönetimince talep edilen BURS İSTEK FORMUNU doldurup imzalayarak, istenen belgelerle birlikte vakıf yönetimine teslim ederler veya posta ile gönderirler.Başvuru Tarihleri
Başvurular 15 Eylül- 30 Eylül tarihleri arasında yapılır. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular kabul edilmez.

Başvuru İçin Aranacak Şartlar
Burs verilecek öğrencilerde aranacak şartlar aşağıda sayılmıştır.

– Başarılı öğrenci olmak,
– Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
– Vakıf üniversiteleri ve ikinci öğretimde eğitim görmüyor olmak
– Sabıka kaydı olmamak
Bursun Süresi
Burslar genellikle, (1 Kasım – 30 Haziran boyunca) 8 ay için ödenir.

Bursun Ödeme Şekli
Burslar aylık olarak ödenir. Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın olumlu şartları aynen veya artarak devam etmesi gereklidir

Bursa Hak Kazananların İlanı
Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri ile eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, vakfın web sitesinde en geç Kasım ayı sonuna kadar ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.

Advak Burs Başvuru Formunu indirmek için tıklayın.
http://www.advak.org.tr/files/advak_burs_basvuru_formu.doc


EKAV Eğitim Bursu 1 Ekim
EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFIYÜKSEK ÖĞRENİM “İHTİYAÇ BURSLARI” Vermektedir. Burs başvurusu 1 Ekimde başlamakta olup burs verilecek öğrencilerin aşagıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir. Burs başvurusu yapmadan önce yazıyı mutlaka okuyunuz. Paylaş Butonuna tıklamanız daha fazla insanlara burs imkanı sağlamamıza yardımcı olacaktır. Şimdiden teşekkür ederiz

Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı , milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yükseköğrenim bursları vermektedir.

Adaylık Şartları:

I- T.C. Vatandaşı olmak,
II- Maddi İmkândan Mahrum Olmak:
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret veya burs almamak, (Sadece harç kredisi ve öğrenim kredisi alınabilir.)
III-Başarı Koşulları:

a) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
b) Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

IV) Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.

V-Adayların eğitim yerinin veya ebeveyn ikametgahının İstanbul il sınırları içinde bulunması gereklidir.

Not: Aynı aileden ikinci bir kişi burslarımızdan yararlanamaz.
Başvuru yapılabilmesi için yukarıda belirtilen “adaylık şartlarının” tümüne haiz olmak gerekir.

BAŞVURU :

I- Burslara başvuru tarihi 1-10 Ekim’dir.
II- EKAV Başvuru Formu www.ekav.org adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınarak ek istenilen belgelerle birlikte Vakıf Merkezine elden veya kargo ile teslim edilecektir.

SEÇİM :

Vakfın Burs Komisyonunca saptanan tarihte yapılan mülakat sonucunda belirlenen adaylar Vakıf internet sitesinde(www.ekav.org) duyurulacaktır.BURSUN ÖDENMESİ:

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

BURSUN KESİLMESİ:

Burs, her yarı yıl sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Haziran ayı sonunda kesilir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK:

Öğrenimini tamamlayan her burslu, hayata atıldıktan sonra en aen az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için İlhan Vreni Nural Vakfı aracılığı ile burs vermeyi desteklemeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Burslar bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9) ay ödenmektedir. (Evrak eksikliği veya diğer nedenlerle bursu geç başlayanların önceki ayları ödenmez). Burslarınız Ekim ayından geçerli olarak, her ayın en geç 1-15 i arasında, bildirdiğiniz bankadaki hesap numaranıza yatırılmaktadır.

Vakfımız her yarıyıl başında bursiyerlerinin başarı durumlarını ilgili öğretim kurumlarından istemektedir. Başarı durumunuz burs yönetmeliğimizde belirtilen esaslara uygun olduğu takdirde bursunuz ertesi döneme uzatılır.

Ayrıca burs koşullarına uygun olmadığı tespit edilenlerin, başka yerden maaş , ücret, burs (Vakfımızdan burs çıktığı belli olduktan sonra, başka bir kurumdan da burs çıkmış ise derhal iptal edilmelidir. Sadece harç kredisi ve öğrenim kredisi alınabilir) aldığı belirlenenlerin eksik veya yalan beyanda bulunanların, sene kaybetmeden yatay geçiş yapanlar haricinde okul değiştirenlerin, disiplin suçuna karışanların, Vakfa bilgi vermeden kayıt donduranların, devamsızlık yapanların ve burslarını almadığı tesbit edilenlerin bursları kesilmektedir.

Sizlere haberlerimizi, etkinliklerimizi öncelikle e-mail adresleriniz aracılığı ile duyurmaktayız. Bu nedenle e-mail adresi bildirmediyseniz, biran önce Vakfımıza bildirmeniz, e-mail adresinizi düzenli aralıklarla takip etmeniz, burslarınızı zamanında alabilmeniz ve aktivitelerden zamanında haberdar edilebilmeniz için adres, telefon, e-mail, hesap no v.b değişiklikleri gecikmeden Vakfa bildirmeniz gerekmektedir.
Bu şartlara haiz öğrenciler için
EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI BURSİYER KAYIT FORMU‘nu aşağıda doldurabilirler.

EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI BURSİYER KAYIT FORMU
Başvuru Formuna eklenecek Belgeler:
1. Yüksek Öğrenime yeni kayıt yaptıranlar (ÖSS VE ÖSYM Sonuç Belgelerinin örneği)
2. Ana Sınıflarda Öğrenim Görenler (Öğrenim süresince aldıkları dersleri, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan alınan not dökümü belgesi ve öğrenci belgesi)
3. Tüm Öğrenciler (2 adet vesikalık resim nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenci belgesi)

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN
http://www.ekav.org/Ogrenci/Burs/Talebi


Ensar Vakfı Bursları
Kuruluşundan itibaren eğitime odaklanan vakfımız bu alanda Lisans ve Lisansüstü öğrencilerini çeşitli imkânlar ve sağladığı burslarla desteklemektedir. Bu başlıkta yurt içi ve yurt dışında öğrenimlerine devam eden öğrenciler burslarla desteklenmektedir.

LİSANS BURSLARI

Vakfımız lisans eğitimine hak kazanmış öğrencileri bünyesinde yer alan Değerler Eğitimi Merkezi’nin sağ- ladığı burslarla desteklemektedir.

LİSANSÜSTÜ BURSLARI

Akademik anlamda nitelikli yetişmiş kadroların yetişmesini hedefleyen vakfımız bir taraftan bünyesinde organize ettiği “atölye çalışmaları” ile akademisyen adaylarının ilmi yönden yetişmelerine katkı sağlarken aynı zamanda bu atölyelere devam eden Lisansüstü öğrencilerini aylık burslarla desteklemektedir.

YURT DIŞI BURSLARIMIZ

Yurtdışındaki üniversitelerden kabul almış ve öğrenimlerine orada devam eden lisans ve lisansüstü öğrencileri burslarla desteklenmektedir. Bu alanda Değerler Eğitimi Merkezi 2006 – 2007 yılından itibaren eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen ve maddi yönden sıkıntı yaşan öğrencileri burslarla desteklemeye başlamıştır. Halen Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Malezya, Romanya gibi ülkelerde öğrenimlerine devam eden bursiyer öğrencilerimiz mevcuttur.ENSAR VAKFI GENEL MERKEZİ

Telefon : 0212 513 03 09 – 0212 513 09 90

Faks : 0212 522 46 02

Adres : Süleymaniye Cad. No:11 Süleymaniye / Fatih / İstanbul

E-Mail : info@ensar.org

Web : www.ensar.org
Sezai Ekinci1September 30, 2015, 3:13
ALİ AMCA BUGÜN NE GİYDİ
Berlin’in Neuköln semtindeki iş yerinin önünden her gün geçen Ali Amca giydiği şık ve otantik kıyafetleriyle, fotoğrafçı olan Zoe Spawton'un dikkatini çekmiştir. Zoe her gün karşılaştığı Ali Amca’nın fotoğraflarını çekmeye başlamış ve böylece ortaya “what ali wore” (Ali ne giydi) blog ortaya çıkmıştır.

The Pink Panther Theme Music
Tüm Fotoğraflar İçin
http://alioutfit.tumblr.com/archive
Sezai Ekinci1September 29, 2015, 3:58
ÇOCUK EDEBİYATI

Ala Geyik
Çocuktum, ufacıktım,
Top oynadım,acıktım.

Buldum yerde bir erik,
Kaptı bir Ala Geyik.

Geyik kaçtı ormana,
Bindim bir ak doğana.

Doğan, yolu şaşırdı,
Kaf Dağından aşırdı.

Attı beni bir göle;
Gölden çıktım bir çöle,

Çölde buldum izini,
Koştum, tuttum dizini.

Geyik beni görünce,
Düştü büyük sevince.

Verdi bana bir elma,
Dedi, dinlenme, durma.

Dağdan yürü, kırdan git,
Altın Köşke çabuk yet.

Seni bekler ezeli,
Orda dünya güzeli.

Bin yıllık çile doldu!
Bunu dedi, kayboldu.

Yedim sırlı elmayı,
Gördüm gizli dünyayı.

Gündüz oldu, geceler;
Ak sakallı cüceler,

Korkunç devler hortladı,
Cinler, cirit oynadı.

Kesik başlar yürürdü,
Saçlarını sürürdü.

Bir de baktım, melekler,
Başlarında çiçekler.

Devlere el bağlıyor,
Gizli gizli ağlıyor.

Kılıcımı çıkardım,
Perileri kurtardım.

Kurtardığım periler,
Adım adım geriler,

Kanadını açardı,
Selam verir, kaçardı.

Az, uz gittim, dolaştım,
Altın Köşke ulaştım.

Bir kapısı açıktı,
Öteki kapanıktı.

Kapalıyı açarak,
Açığa vurdum kapak.

At önünde et vardı,
İt, ot yemez ağlardı;

Otu ata yedirdim,
Eti ite yedirdim.

Açtım bir elmas oda;
Dev şahı uykuda

Gördüm, kestim başını,
Dedim, Ey dev nerede?

Nerede Dünya Güzeli?
Dedi, Elinde eli!

Döndüm, baktım. Bir Kırgız
Elbiseli güzel kız.

Durmuş, bakar yanımda,
Şimşek çaktı canımda.

Güldü, dedi, Türk Beyi!
Tanıdın mı geyiği?

Kimse, beni bu devden
Alamazdı. Ancak sen,

Kaya deldin, dağ yardın,
Geldin, beni kurtardın.

Ah o imiş anladım,
Sevincimden ağladım,

Dedim, Turan Meleği!
Türkün yüce dileği!

Yüz milyon Türk bu anda
Seni bekler Turanda.

Haydi, çabuk varalım,
Karanlığı yaralım;

Sönük ocak canlansın,
Yoksul ülke şanlansın

İndik, iti okşadık,
At sırtına atladık.

Geçtik nice dağ, kaya,
Geldik Demirkapıya.

Kapanması, çok yıldı,
Açıl! dedim, açıldı.

Yol verince gizli yurt,
Aldı bizi Bozkurt,

Kaf Dağından geçirdi,
Türk Eline getirdi.
Tevfik Fikret
Sezai Ekinci1September 26, 2015, 1:12
16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26
Sezai Ekinci
Toplam İletisi:375