PEYAMİ SAFA,BATILILAŞMA VE MODERNLEŞME ÜZERİNE

Hazal Geyik
"Roman fert ruhunun olduğu kadar cemiyetin de aynasıdır. Sanatın ve romanın cemiyetten ayrıldığı doğru değildir. Bilakis bunlar ve bilhassa roman çözülüş halinde bulunan cemiyetlerin fert iştahlarına bölündüğünü gösteriyorsa bütün sosyologların gözlerini dört açtıracak unsurlar ve misaller veriyor demektir. Bu çözülüşün sebepleri ve mesuliyetini, içtimai vakaların aynasından başka br şey olmayan romanlarda yeni hadiselerin akislerinde ve gölgelerinde değil cemiyet bünyelerinde ve bunların geçirdikleri istihalelerde aramak lazımdır." diyen Peyami Safa, bir yazarın eserlerinin toplumsal olaylardan bağımsız bir içeriğe sahip olamayacağını belirtmiştir. Dönemine ve inkılapların getirdiği bunalıma, sorunlara sahit olan bir yazar olarak Tanzimat ile başlayıp, Cumhuriyet Dönemi ile süregelen batılılaşma konusunu bütün eserlerinde işlemiştir.

O zamandan başlayarak batılılaşma çabalarının gerçekleştirilmeye calışıldığı dönemde batılılaşma yalnız biçimsel, fiziksel bir anlamdan öteye gidememiştir. Batılılamanın toplumsal değişmedeki karşılığı, batı tarzı giyinen, yiyen, konuşan, modayı takip eden snop tipler ve taklitçi bir batıcılığı beraberinde getiren insanlar olmuştur.

Batıcılığın şekil ve mekana yayılma motiflerini Safa nın bir çok eserinde görmemiz mümkündür. Burdan hareketle toplumumuzun, batılılaşma kavramının ilk çıktığı dönemden bugüne tanımını yanlış bir sekilde benimsediğini, algıladığını söylemek yanlıs olamayacaktır. Bununla birlikte modern ve modern insana atfedilen iyi, yeni, çağın takipçisi, gelişmiş gibi kavramlar ile eski-yeni,modern ile gelenek arasında bocalayan insanın kimlik arayışını, yeni ile karşılaşan insanın şaşkınlığını, dönemin ahlak çöküntülerini, modern insanın huzursuzluğunu, manevi değerleri kaybolmuş insanların arayışını karakterleri üzerinden tasvir etmiştir.

Eserlerinde doğuyu ve batıyı temsil eden sembollere sıklıkça rastlanır. İnkılapların toplum üzerinde etkili olduğu dönemde yazdığı Fatih-Harbiye üzerinden örneklemek gerekirse; eserin adı olan Fatih, Şark'ı, Harbiye Garp'ı temsil etmektedir ve eserin içeriğinde modern yaşama karşı duyulan isteğin, degişimi tetikleyen en büyük unsur olduğu görülmektedir.

Din, ahlak kaygısı, gibi çeşitli konuların, yavaş yavaş eskiyen, eskiye ait tanımlar içinde yer aldığını görebiliriz.

Safa nın Eserlerinde ki mistik havanın yalnızca doğulu olarak tasvir edilmiş karakterlerde ve ailenin yaşlı bireyerinde görmemiz doğu nun maneviyatına bir gönderme olarak yorumlanabilir. Fertlerin, modern yaşama merakı ile gelenekleri bir anda terkebilir olması ve bu şekilde başlayan batıya ait olma, batıya yöneliş hareketinin, modern insanın yalnızlığını başlatan bir durum olduğunu söylemek yanlış olamaycaktır. Kimileri Safa'nın kalemini fazla didaktik olarak eleştiriyor olsada, gelenekçiliğin ya da geleneklerin bizde ki karşılığını buldurmaya yönelik olan yazınsal girişimlerinin gerekli ve o dönem içinde çağından bağımsız kalamayan bir yazar için olağan olduğu kanaatindeyim.

Eserlerinde kadın karakterler fazlaca yönlendirilmeye ve hataya düşmeye meyilli karakterler olarak karşımıza çıkar. Bunun sebebini de Fatih-Harbiye adlı romandan aldığım bir kaç alıntı ile tespit etmek mümkün olacaktır.

"Kadınlar, medeniyeti gözleriyle anlamaya mahkumdurlar. Bunlar: hakiki medeniyetçilerden daha bahtiyardırlar: Şekillerle iktifa ederler ve renklerin değişmesi onları eğlendirir. Fakat hakiki terakkiye inanan, kültür sahibi bir ingiliz kızının sukutu hayalini düşünün! Her şeye vasıl olmuş, fakat hiç bir şey bulamamıştır. İçlerinde intihar edenler var. Bu daha fena. Zira onlar için medeniyet, cazip bir renkler alaminden ibaret değildir. Onlar bütün ümitlerini ınsanlığın muhteva tekamülüne bağlamışlar ve büyük harp misaliyle de aldandıklarını anlamışlardır. Onlar ideal sahibidirler; bizimkiler fantazi düşkünü; onların aldanışı daha korkunçtur."

"Gördünüz mü? diye bağırdı. Medeniyet kadının gözlerine hitap eder. Kadınların çoğu ellerinin zarif bir hareketi için piyano çalarlar ve musiki onlar için güzel bir "pozisyondan" ibarettir."

Kadınların şekilciliğe dayalı yanlıs batılı anlayışı, batılılaşmayı ve medeniyet kavramlarını ne ölçüde konumlandırdıklarını Peyami Safa bu şekilde belirtmiştir.

Burdan hareketle, soyut şeylere dayalı kavramlarla bir medeniyet olmayacağına inanan, batının materyalist anlayışını benimseyerek mistik bütün havdan yoksun kadınları bu satırlarda görebiliriz.

Safa ya göre batılılaşma;
Peyami Safa batı kültür ve medeniyetlerinin ritmini ve asrın gereklerine uyulmasını ıster ancak batılılasmamış olmamamızın sebebleri meseleyi anlamamış olmamızdan ileri gelmektedir

Madde, ruh, insan, din, kavramlarına batılı bir şekilde anlam veremeyip Avrupa dan ihraç olan her şeyin anlam kaygısı taşımaksızın, kullanıldığıdır. Ona göre geçek modernleşme geçmişin birikimi üzerinden ilerleyen bir modernleşmedir.

Gerçek anlamda modernleşmeyi, modern adam tanımı üzerinden yapan Safa ya göre modern adam, üç zaman diliminde yaşamasını bilendir. Modernliği bugune münhasır olmadığı için devamlıdır. Geçmişi bugünü ve yarını aynı ölçüde temsil eder.

Safa ya göre, Doğu-Batı medeniyetleri arasında sıkışıp kalan Türk Milleti doğru bir modernleşme yöntemi ile kurtulabilecektir.

Garp'ın materyalist Şark'ın mistik yönüyle bir Doğu-Batı sentezi fikri onda oluşmuştur. Öyle ki inkılapların geçmişten bir kopuşla değil, eskinin temelleri üzerinden esinlenerek yapılması gerektiğini savunur.

Bu sentezin gerçekleşebilmesi için, 20.yy batısının çok iyi analiz edilerek batının ne olduğu anlaşılmalıdır. Genel olarak baktığımızda, batıcılara göre toplumların batılılaşmamasındaki en büyük etken din kurumları ve geleneksel degerlerdir. Onlara göre Çağın gereklerine uymak için modernleşmek adına bunlardan toplumu artındırmak gerekmektedir.

Ancak baktığımızda 1. ve 2. Dünya savaşı, Batı toplumlarının radikal pozitivizm içine sıkışıp kaldığını, ve onları olusturan değerlerden (Hıristiyanlık)yoksun oldukları görülebilir.

Pozitivizm her seye yetmemektedir. Batı içince bulunduğu manevi boşluğu gidermek için Doğu nun mistik havasına yönelmiştir. Doğu-Batı sentezinin bu anlamda etkili ve uygulanabilir bir tez olduğunu düşünüyorum.
Sezai Ekinci1October 9, 2015, 12:30
Denizin Kızları Fotoğraf Sergisi / İZMİR
Denizin Kızları
Sergide kullanılan fotoğraflar, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi olan "Kıyı Ege Kadın Balıkçı Folkloru" isimli proje ve hocam Yrd. Doç. Dr. Pınar DÖNMEZ FEDAKÂR danışmanlığında hazırlamış olduğum "Kadın Balıkçı Folkloru: İzmir ve Muğla İli Örneği" adlı yüksek lisans tezim kapsamında çekilmiş olan fotoğraflardan seçildi.
Sergide sadece İzmir'deki kadın balıkçıların fotoğraflarına yer veriyoruz. (Nükte Sevim Derdiçok)

Fotoğraflar:
Nükte Sevim DERDİÇOK (Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi ve proje araştırmacısı)
Mustafa Caner ZENGİN (Arkeolog)

Yer-Tarih: Sergi açılışı 10 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 18.00-20.00 arasında İzmir Kent Konseyi binası. İZMİR

Ayrıca, açılıştan sonra çeşitli vapur iskeleleri, metro istasyonları ve bazı meydanlarda sergilenecek olan sergi yer durumuna göre ilan edilecektir.

Proje Ortakları:
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü,
İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın Emeği ve İstihdamı Çalışma Grubu,
İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi ortaklığıyla hayata geçti

Sezai Ekinci1October 4, 2015, 10:20
NORAH JONES

Norah Jones, (Geethali Norah Jones Shankar) (d. 30 Mart 1979) Hint asıllı ABD'li piyanist, Grammy Ödüllü söz yazarı ve şarkıcı.

2002'de Türk yapımcı Arif Mardin'in keşifiyle çıkardığı Come Away With Me isimli albümüyle tüm dünyada 20 milyonun üzerinde satış grafiği elde etti ve bu albümden 7 Grammy kazandı.

Müzik Yaşamı
Ünlü Hint sitar sanatçısı Ravi Shankar'ın gayrimeşru kızı olarak New York'ta dünyaya gelen Jones, 5 yaşındayken kilise korolarında şarkı söylemeye başladı. Ardından piyano derslerine başlayan Jones,gençlik dönemi boyunca Billie Holiday ve Bill Evans dinledi.

15 yaşına geldiğinde annesi ile birlikte Dallas'ın merkezine taşındı. Burada Booker Washington yüksek okuluna yazıldı. Ve 16. yaşgününde ilk kez mikrofonun başına geçip, Billie Holiday'in "I'll be seeing you" adlı parçasını seslendirdi.

Okumaya devam ederken 1996 yılında düzenlenen "Down Beat Student Music Awards" adlı yarışmada "En iyi caz vokalisti", "En iyi özgün kompozisyon" ödüllerini elde etti. Aynı yarışmada ertesi sene ise bir kez daha "En iyi caz vokalisti" unvanını kazandı. Daha sonra Laszlo adlı bir grupla şarkı söylemeye başladı.

Okulun ardından Teksas Üniversitesi'ne kaydoldu. İki senelik Jazz piyano eğitiminin ardından, eğitimini yarıda kesip ilk önce Greenwich kasabasına ardından Manhattan'a yerleşti. 1999 yılının Aralık ayından itibaren İlhan Erşahin'in Wax Poetic grubu ile birlikte şarkı söylemeye başladı. Daha sonra Jesse Haris, Lee Alexander ve Dan Rieser gibi müzisyenlerle kendi grubunu kurdu.

Ekim 2000'den itibaren "Blue Note Records" şirketiyle çalışmalara başlayan Jones ve grubu, 2001'de "Blue Note" ailesine katıldı.

İlk başarısını "Come Away With Me" albümle sağlayan Norah Jones, Ray Charles, Dolly Parton gibi usta isimlerle çalıştı. New Orleans Jazz Festivali'nde sahne aldı. Ardından gelen ikinci albümü "Feels Like Home" ve Ray Charles'la yaptığı düetiyle, 2005 yılında Grammy'lerine 3 tane daha ekledi.

Norah Jones, şimdilerde, küçüklüğünde dinlediği Billie Holiday, Ella Fitzgerald gibi isimlerle birlikte dünyanın en iyi caz kadın vokalistlerinden biri olarak anılıyor.

Ayrıca 2008 yılında My Blueberry Nights adlı filmin başrolü ile karşımıza çıkmıştır.
Kaynak:wikipedia
Sezai Ekinci1October 1, 2015, 11:01
BURS VEREN KURUM VE DERNEKLER
Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Bursu
Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Antalya’daki Üniversitelerden herhangi birinde okuyan, kendisinin ve ailesinin maddi imkanları yetersiz olmasına rağmen resmi veya özel bir kurumdan burs alamamış başarılı öğrencilere karşılıksız burs vermektedir. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik ve laik düzene inanmış ülkesini seven sağlam karakterli ve başarılı bir öğrenci olmak, bu burslara aday olmanın değiştirilemez şartıdır.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından verilen başlıca burs türleri şunlardır:

Ön Lisans bursları,
Lisans bursları,
Yüksek Lisans bursları
Ancak maddi imkandan mahrum olduğunu kabul ve beyan eden öğrenci Antalya Üniversite Destekleme Vakfının bursuna aday olabilir. Bunun için her aday ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumunu tam olarak beyan eder.

Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği tespit edildiği takdirde burs Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından kesilir.

Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci, bursunun kesilmesini ister.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı bursları yükseköğrenim kademesinde birinci sınıf veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Dağıtımında sınıf önemli değildir; maddi imkandan mahrum olan daha başarılı adaya öncelik tanınır.

Bursun tahsisi için gerekli başarı koşulları aşağıda gösterilmiştir:

Birinci Sınıflar İçin
Burs, maddi imkanları eşit yetersizlikte olan fakülte veya yüksekokula giriş puanı sırasına göre önde olan adaya tahsis edilir. Bunun için her öğrenci ÖSYM Sonuç Belgesi onaylı örneği ile giriş sırasını gösterir öğretim kurumu belgesini Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna ekler ve kayıtlı olduğu Üniversitenin Burs Komisyonuna (Vakfa iletilmek üzere) teslim eder.

Ara Sınıflar İçin
Burs, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim programının derslerinden yıllık genel ağırlıklı not ortalaması a) 100 lük sistem üzerinden değerlendiren Fakülteler için 60 b) 4 lük sistem üzerinden değerlendiren Fakülteler için 2,5 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya tahsis edilir. Öğrencinin başarısız ders sayısı en fazla 2 (iki ) olabilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bunun için her ara sınıf adayı bulunduğu yıl veya yarı yıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel ağırlıklı not ortalamasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesini Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna ekler ve kayıtlı olduğu Üniversite’nin Burs Komisyonuna (Vakfa iletilmek üzere) teslim eder.

Yüksek Lisans Bursları
Lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan istekliler arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday öğretim kurumunun burs komisyonunca önerilir.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı bursu için başvuru, Burs Başvuru Formu ile yapılır. Bunun için Antalya Üniversite Destekleme Vakfı, ilgili Üniversitelerin burs komisyonlarına yeteri kadar Burs Başvuru Formu gönderir. İkinci bölümde sıralanan adaylık koşullarını taşıyan istekli her öğrenci, İlgili burs komisyonundan alacağı Burs Başvuru Formunu doldurur ve gerekli belgeleri ekleyerek en geç Ekim ayı sonuna kadar ilgili Üniversitenin burs komisyonuna teslim eder.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna eklenecek başarı belgeleri aşağıda gösterilmiştir:

Ön Lisans ve Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için: ÖSYM sonuç belgesi fotokopisi,
Öğretim kurumuna girişteki başarı sırasını gösterir öğretim kurumu belgesi,
Ön Lisans ve Lisans öğrenimi ara sınıf öğrencisi için: Bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını, sınıf içindeki başarı sırasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi;
Yüksek lisans için: Lisans bitirme derecesini ve yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir üniversite belgesi;
Burs Yönetmeliği
http://www.auv.org.tr/burs_yonetmeligi.html
BURS BAŞVURU FORMU
http://www.auv.org.tr/burs_almak_icin.html


ETİ Vakfı Master – Doktora Bursları
ETİ, mali imkânları sınırlı olan başarılı öğrencilere, yetişmiş insangücü kaynağımızı arttırmak amacıyla ‘Master-Doktora’ bursu vermektedir.

Aşağıda belirtilen alanlarda Master-Doktora Bursu verilecektir.

Master-Doktora Bursu verilecek alanlar;

Mühendislik Fakültelerinin; Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Gıda,
Kimya ve İşletme Mühendisliği,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin; İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümleri,
Adaylık Koşulları;

Genel Koşullar;

T.C. vatandaşı olmak,
Eskişehir nüfusuna kayıtlı ve Eskişehir ikametli olan,
Maddi İhtiyaç içinde olmak,
Disiplin cezası bulunmamak,
Ücretli özel okul veya vakıf üniversitesi öğrencisi olmamak,
Burs talep eden öğrenci ailesinde, başka öğrencinin ETİ Şirketler Grubundan burs almıyor olmak
Master ve Doktora yapmaya hak kazanmak, (Listede başarı sırası dikkate alınır.)
Başka bir yerden maaş, ücret almamak,
Başarı koşulları;

Yüksek Lisans için 4 lük not sisteminde en az 3 (100 lük not sisteminde ise en az 75) lisans bitirme genel
not ortalamasına sahip olmak,
Doktora için 4 lük not sisteminde en az 3 (100 lük not sisteminde ise en az 75) lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasına sahip olmak
Burs başvurusu olumlu bulunan adaylardan,

İSTENEN BELGELER:

TC Kimlik no’ lu Nüfus Cüzdanının muhtarlıktan veya noterden onaylı örneği
İkametgah Belgesi
Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise SGK’dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi.
Kirada oturanlar için kira sözleşmesinin fotokopisi
Master-Doktora yapmaya hak kazandığını gösteren belge,
Yükseköğrenim Kurumu diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir
okuldan onaylı mezuniyet çıkış belgesi.
Öğrenci belgesi
BURSİYER SEÇİMİ :

ETİ Yükseköğrenim İhtiyaç Bursu için başvuruda bulunan adaylar ETİ Burs Yönetim Sistemi tarafından değerlendirilir ve kontenjan dahilinde en yüksek puanlara sahip öğrenciler, istenen belgeler ile birlikte mülakata davet edilir. ETİ Burs Başvuru formunda verdiği bilgileri belgeler ile uyumsuz bulunan adaylar mülakata alınmaz.

Mülakatlar 4 Ekim – 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olup( Eskişehir-ETİ PLAZA) mülakat sonucu burs almaya hak kazanan öğrenciler internet adresinde yayınlanacak ve ETİ Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce öğrencilere e-posta yoluyla duyurulacaktır.

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs ücretleri, kontenjan ve burs verilecek öğrenciler her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bursu kazanan ve
devamlılığı için gerekli koşulları yerine getiren öğrencilere, her öğrenim yılı için Ekim – Mayıs ayları arasında (Ekim ayında çift olmak suretiyle) 9 ay burs verilir. Verilen burs karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.ETİ, burs almaya hak kazanan öğrencilerin aylık burslarını, Ekim ayından geçerli olmak üzere öğrenci hesaplarına havale eder.

BURSUN KESİLME HALLERİ:

Öğrenimine ara veren, bırakan, ceza alıp okuldan uzaklaştırılan ve herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrencilerin
Öğrenci belgesi ve transkriptlerini zamanında (Ara Dönemde; 15 Mart, Dönem sonunda 10 Eylül’e kadar)
İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ulaştırmayan öğrencilerin bursu,
Başarı koşullarına uymayan öğrencilerin bursu,
Durumu bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen öğrencilerin,
Eksik veya yanlış beyanda bulunanların, bursu kesilir.
Aşağıda belirtilen başarı koşullarını sağlayamayan öğrencilerin bursu kesilir.
Öğrenci, öğrenim gördüğü Öğretim Kurumunun sistemine göre; ilgili yılın genel not ortalamasında % 75 başarıyı (4 lük not sisteminde 3,0; 100 lük not sisteminde 75) sağlamalıdır.
Burs Başvuru Formu
http://212.174.145.149/BursYonetim/Basvuru/BursiyerBasvuru.aspx


Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Bursları
1974’te Semahat Arsel’in başkanlığında kurulan ve yönetilen VKV Hemşirelik Fonu, 2003 yılından bu yana “Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Destek Fonu” adı altında hemşireler tarafından yürütülen özel mesleki gelişim projelerine destek vermektedir. Bugüne kadar 2000’in üzerinde hemşirelik öğrencisine burs verilmiştir. Yetenekli fakat maddi imkanları yetersiz, burs vasıflarına uygun öğrenciler eğitim süresi boyunca desteklenmektedir.

Hemşirelik bursu verilen okullar:

Üniversiteler

Erzurum Atatürk Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
İst. Ünv. Florence Nightingale
Hacettepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sağlık Meslek Liseleri

Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi
Merzifon Sağlık Meslek Lisesi
Bursiyer seçim süreci

Her yıl yeni eğitim-öğretim dönemi başında Üniversitelerin Burs Ofisleri veya Fakülte Sekreterlikleri burs duyurularını yayımlar.
Öğrenci, Vehbi Koç Vakfı Bursiyer Aday Formu’nu doldurur okula teslim eder.
Üniversitelerin burs ofisleri başvurular arasından ön eleme yapar.
Vehbi Koç Vakfı ve okul yetkililerinden oluşan Burs Komisyonu aday öğrencilerle yüzyüze görüşür.
Asil ve yedek bursiyer listesi okul tarafından öğrencilere duyurulur.
Vehbi Koç Vakfı tarafından burs işlemleri başlatılır.
Burs başvuru koşulları

T.C. vatandaşı veya Türk asıllı olması,
Örgün eğitim lisans öğrencisi olması,
Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olması,
Disiplin cezası almamış olması,
Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 5 üzerinden 3,00, 4 üzerinden ise 2,50 olması,
Karşılıksız burs almıyor olması.
Burs devam koşulları

Yıl sonu başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 5 üzerinden 3 veya 4 üzerinden 2,5 olması,
Önceki yıllardan başarısız dersinin olmaması,
Bir üst sınıfa geçmiş ve fiilen öğrenciliğinin devam ediyor olması,
Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olması,
Disiplin cezası almamış olması.
*Yanıltıcı beyanda bulunulması halinde kazanılan burs hakkı iptal edilir. Ödenen tutarların iadesi için yasal işlem başlatılabilir.

Burs başvurusu için Vehbi Koç Vakfı Burs Portalına giriniz: http://www.vkv.org.tr/bursvkv.html


TESYEV Bursları
2015-2016 eğitim-öğretim dönemi için TESYEV burs duyurusu tüm devlet üniversitelerine gönderilmiştir.

TESYEV, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerden birinde okuyan veya Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir, başarılı, % 40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere, yönetmelikle belirlenen adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapmaktadır.

2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Vakfımızdan burs yardımı almış olan öğrenci sayısı 500’dür.

Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dahil) arasında geçen 9 aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

2015-2016 eğitim-öğretim dönemi için aylık burs tutarı, lise öğrencileri için 170.-TL, yüksek öğrenim öğrencileri için ise 350.-TL olup, ödemeler, her ayın ilk haftası içerisinde bursiyerin banka hesabına havale edilmek suretiyle yapılmaktadır.

TESYEV’in gerekli mali kaynağa sahip olması ve bursiyerin başarısızlığı veya maddi durumunda düzelme gibi burs ödemesine mani bir durumunun ortaya çıkmaması halinde, kayıtlı olunan öğretim kurumunun öğretim programını kapsayan süre tamamlanıncaya kadar burs yardımımız devam etmektedir.

TESYEV bursu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka birinin burs almasına mani olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınmaktadır. Bu nedenle burs ödemesine başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve müeyyidelerini kabul ettiğine dair bir taahhütname alınmaktadır.

Liseler için taahhütname-İndirmek için tıklayınız…
http://www.tesyev.org/Galeri/burs%20taahh%C3%BCtnamesi-lise.doc
Üniversiteler için taahhütname-İndirmek için tıklayınız…
http://www.tesyev.org/Galeri/Kopyas%C4%B1%20burs%20taahh%C3%BCtnamesi-%C3%BCnv.doc
BURSİYER ADAYI OLABİLMEK İÇİN;

1.Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, herhangi bir kamu veya özel kurumdan maaş veya ücret alınmamalı, herhangi bir mal varlığı ve geliri bulunmamalıdır.

2.Vakfımız dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır (öğrenim ve harç kredisi alınabilir).

3.Örgün eğitim türüne devam edilmelidir (Açık öğretim, dışarıdan eğitim, yaygın eğitim öğrencileri burs uygulaması dışındadır).

4.Yüksek öğrenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalı veya ara sınıflardan başvuru yapıyor ise son sınıfta okuyor olmamalıdır (Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç).

BURS BAŞVURUSUNUN ZAMANI VE ŞEKLİ:

Burs başvuruları, her yıl TESYEV tarafından yüksek öğrenim kurumları vasıtasıyla ve TESYEV’in web sitesinden yapılan duyuruyu takiben, Ekim ayında yapılır.

Yükseköğretim bursları için müracaat, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır. Sadece, bünyesinde burs komisyonu bulunmayan yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin doğrudan Tesyev’e yapacakları başvurular kabul edilmektedir.

Burs başvurusu, TESYEV’in web sitesinden, bürosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin edilebilecek formların eksiksiz ve doğru olarak doldurulması ve ekinde istenen belgelerle birlikte teslim edilmesi suretiyle ilan edilen ayda yapılmaktadır.

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
http://www.tesyev.org/Galeri/Form%202016.docx
Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenmelidir;
1- 4 adet fotoğraf
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
4- Adli sicil kaydı
5- İkametgâh kağıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)
6- Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini belli eden sağlık raporu
7- Anne, baba ve öğrenciye ait gayrimenkul olup olmadığına dair Tapu Sicil Müdürlüğünden
alınacak belge
8- Varsa anne, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma
ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi.
9- Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu
10- Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
11- Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi
12- Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için ÖSS sonuç belgesinin bir örneği ve
kaydolunan öğretim kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi
13- Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not
ortalamasını gösteren not dökümü belgesi ve üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci
belgesi
14- İş Bankası hesap cüzdanının fotokopisi

Lise bursları için müracaat, TESYEV’in web sitesinden veya bürosundan temin edilecek başvuru formları doldurulmak ve ekinde istenen belgeler de teslim edilmek suretiyle, veliler ( Anne, baba veya akraba ) tarafından yapılır.

BAŞVURU FORMLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
http://www.tesyev.org/Galeri/Lise%20form%202016.docx
Başvuru formunun ekinde aşağıda belirtilen belgeler bulunmalıdır.

1- Anne ve Babanın gayrimenkulu olup olmadığına dair Tapu Sicil Müdürlüğünden alınacak
belge
2- Varsa anne,baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi.
3- Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,
4- Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
5- Engel Raporu (Engel % si belirtilmiş sağlık kurulu raporu)
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi
7- Devam edilen liseyi ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi
8- Karne (ara sınıf öğrenciler için)
9- Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi
10- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
11- Adli sicil kaydı
12- 4 Adet vesikalık Fotoğraf
13- İkametgah kağıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)
14- İş Bankası hesap cüzdanının fotokopisi

BURSİYERLERİN SEÇİMİ

Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puanı, öğrenim süresince alınan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile karne gibi başarı durumunu belirleyici unsurlar etkendir

Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğer vakıf, dernek, vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmakta, okullardan bilgi alınmaktadır.

Bursiyer adaylarının nihai değerlendirmesi, belirlenmesi ve onayı, Tesyev Burs Komitesinin teklifi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır.


Adıyamanlılar Vakfı Bursları
Adıyamanlılar Vakfı, İstanbul Üniversitelerinde ve Adıyaman Üniversitesi’nde okuyan, nüfus kütüğü Adıyaman olan önlisans ve lisans öğrencilerine burs vermektedir.

ADIYAMANLILAR VAKFI BURS BAŞVURU ŞARTLARI

1) Adıyamanlı olmak;

Başvuran öğrencinin veya babasının, dedesinin vb. kütüğünün Adıyaman görünmesi gerekmektedir. Kütüğü Adıyaman olmayıp doğum yeri Adıyaman görünenler Adıyaman’lı sayılmayacaktır.

2)İstanbul’daki Üniversitelerde veya Adıyaman Üniversitesinde Öğrenci olmak;

Özel Üniversitelerde okuyanların % 100 burslu okuyor olmaları gerekmektedir. Özel üniversitelerde ücretli okuyanlar,%75, %50, %25 burslu okusalar dahi burs başvurusunda bulunamazlar.

İstanbul ve Adıyaman dışında okuyan öğrencilerimize kısıtlı bütçemizden dolayı burs desteği sağlayamamaktayız. Bu durumdaki öğrencilerimiz burs başvurusunda bulunamazlar. Uzaktan eğitim veya açıköğretim programlarına kayıtlı öğrencilerimize burs verilmemektedir.

3) Ön lisans veya Lisans öğrencisi olmak;

Yüksek lisans veya Doktora öğrencileri burs başvurusunda bulunamazlar.

4) Maddi desteğe muhtaç olmak;

Burs başvurusunda bulunan öğrenci, burs almaya hak kazanırsa, maddi desteğe ihtiyacı olduğunu vakfımızın kendisinden isteyeceği belgelerle ispatlamak zorundadır.

5) Başarılı Olmak;

Ara sınıflar için sözkonusu olan bir şarttır. Hazırlık okuyan öğrencinin, hazırlık sınıfını geçmiş olması gerekmektedir. Çok özel bir durumu veya mazereti olmayıp, zayıfı olan öğrenci burs başvurusunda bulunamaz.

Burs detayları ve burs başvurusu için tıklayınız.
http://www.adiyamanlilarvakfi.org.tr/modul/-basvuru-sureci.html?ModulID=340


KONYA – BOZKIRLILAR VAKFI BURSU
Bozkırlılar İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Konya Bozkır’lı, devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs vermektedir.

15 Eylülde başlayacak olan başvurularımız 15 Ekim’e kadar sürecek ve bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

“Eski bursiyerlerimiz de burs başvuru formunu eksiksiz doldurup vakfımıza iletmek zorundadır.”

EĞİTİM BURSUNA BAŞVURMAK İÇİN:

Genel Şartlar:

1- Konya – Bozkırlı olmak.
2- Başarılı olmak (Sınıfını Doğrudan Geçmek)
3- Yardıma muhtaç olmak,
4- Aynı aileden ikinci bir kişinin (kardeş) Vakıf bursiyeri olmaması.
5- Lise ve Açık Öğretim Üniversitesinde okuyanlar ile özel üniversitelerde ücretli okuyanların başvurularıgeçersizdir.
6- 2 YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA OKUYANLARIN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Değerlendirmede Dikkate Alınacak Özel Şartlar:

1-)Yetim veya öksüz olmak,

2-)Mali durumunun çok zayıf olduğunu belgelemek,

3-)Hazırlık veya 1.sınıf öğrencilerine değerlendirmede öncelik verilir,

4-)Üniversitede (yüksek okulda) okuyan kardeşi olanlara öncelik verilir,

5-)Daha önce burs almamış olan üçüncü ve daha üstü sınıf öğrencileri başvuru yapamaz,

6-)Bir aileden bir kişi başvurabilir,

7-)İkinci öğretim öğrencileri başvuru yapabilirler.

GEREKLİ BELGELER;

1-) Fotoğraf ( 1 Adet )

2-) Öğrenci Belgesi( Mühürlü) Ve Ara Sınıflar Bir Önceki Yila Ait Transkript

3-) Nüfus Cüzdani Fotokopisi

4-) İkametgah

5-) Ailesinin gelirini gösteren belge {Maaş Bordrosu. Emekli Maaşı banka cüzdanı fotokopisi,Gelir/Götürü Vergisi Levhası Fotokopisi, Çiftçi Belgesi)

6-) SİTEMİZDEN İNDİRİLİP DOLDURULACAK BURS BAŞVURU FORMU (ESKİ BURSİYERLERİMİZDE BU FORMU DOLDURACAKLARDIR!!!)

Vakıf Merkezine Aps ile iletililecektir.

Vakıf Merkez Adresi :

BOZKIRLILAR İLİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI

Talatpaşa Cad. Elmalı Sok. Abay Apt. No:14/3 Bahçelievler İstanbul

Belgeler ile ilgili açıklamalar

(Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla 1 ay önceye ait olmalıdır.)

1- Ailenizin ikamet ettiği yeri gösteren ikametgah belgesi

2- Gelir beyanı ile ilgili olarak :

Ailede çalışanların maaşını gösteren işyerinden onaylı bir yazı,

Ailede çalışanların tüccar, çiftçi,sanayici,serbest meslek sahibi veya esnaf olması halinde vergi levhasının vergi dairesince veya noterden onaylı fotokopisi,

Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşları gösterir belge, veya noterden onaylı fotokopisi,

Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge,

Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odasından onaylı belge,

3- Rapora bağlı sakatlık durumu

4- Resmi görevde iken sakat kalan şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükümlerine göre devlet himayesinde veya koruyucu bir aile himayesinde olanların resmi belgeleri veya noterden onaylı fotokopisi.

5- Çalışmayan anne, baba ve aynı ikametgahta oturan öğrenci olmayan 18 yaşını aşkın kardeşler için herhangi bir işte çalışmadıklarını / herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmadıklarını, üç sosyal güvenlik kurumundan (Emekli Sandığı,Bağ-Kur ve SSK) gösteren belge; öğrenci olan 18 yaşını aşkın bekar kardeşler için ise okumakta oldukları kurumdan öğrenci belgesi, askerde olan kardeşler için askerlik durum belgesi.

6- Öğrencinin Başarı Durumunu Gösterir Belgeler:

Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için: ÖSYM sonuç belgesi fotokopisi,

Öğretim kurumuna girişteki başarı sırasını gösterir öğretim kurumu belgesi,

Lisans öğrenimi ara sınıf öğrencisi için: Bulunduğu yıl veya yarı yıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını, sınıf içindeki başarı sırasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi;

Yüksek lisans için: Lisans bitirme derecesini ve yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir üniversite belgesi;

NOT:Belgeleri eksik olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır Belgelerin orijinal olması zorunludur, fotokopi ve faks geçerli evrak değildir.

Burs Başvuruları 15 Eylül – 15 Ekim arasındadır.

Burs Başvurusu Yaparken ;

15 Eylül günü siteye eklenecek olan Word belgesi olarak indirilen Formu eksiksiz doldurup EK BELGELERİ tamamladıktan sonra istanbuldaki Vakıf genel merkezine aps ile postalayacaklardır.


Dr. Ziya Gün Vakfı Bursları
İstanbul Üniversitesi Dr. Ziya Gün Vakfı Burs başvuruları başlamıştır.

Burs başvuru koşulları:
T.C. vatandaşı olmak,
İstanbul Üniversitesi Öğrencisi olmak,
Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,
Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
Disiplin cezası almamış olmak,
Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 5 üzerinden 3,00, 4 üzerinden ise 2,50 olması,
Karşılıksız burs almıyor olmak.
Eklenecek Belgeler;
1- Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesi’ne Yardım Vakfı Burs başvuru formu, (Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.)
2- Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; Sonuç Belgelerinin örneğini,
3- Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).
4- Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,
5- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6- Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
7- İkametgah Belgesi
8- 2 adet Vesikalık Fotoğraf
9- Öğrenci adına açılmış banka hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi,
10. https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulamaadresinden anne – baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi
11- Gelir beyanı ile ilgili olarak;
a. Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,
b. Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası / levhaları
c. Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,
d. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
e. Geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge,
NOT: İlgili belgelerden herhangi biri eksik olursa burs ödemesi gerçekleşmeyecektir. Evrakların en kısa zamanda vakıf adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Son gün başvuru tarihi: 7 Eylül 2015

İÜ Dr. Ziya Gün Vakfı Burs Başvuru Formu için tıklayınız.
http://www.ziyagunvakfi.org.tr/node/6
Adres: Tekstilkent Koza Plaza A Blok Kat:3 No:12 Atışalanı / Esenler
Tel: 0212 438 38 57
Fax: 0212 438 38 67
Mail: bilgi@iuvakfi.org.tr
Web: www.ziyagunvakfi.org.tr


Boydak Eğitim – Kültür Vakfı Bursları
Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı, her sene ihtiyaç sahibi öğrencilerden burs başvurusu almaktadır.

Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı web sayfası üzerinden ön başvuru formu doldurabilirler. Burs komisyonu tarafından ön başvuruların değerlendirilmesi sonucu uygun bulunan adaylardan talep edilecek evrakların ilan edilecek süreye kadar vakfımıza iletilmesi gerekmektedir.

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfına burs başvurusunda bulunan her aday ailesinin ve kendisinin gelir durumunu eksiksiz bir şekilde beyan eder. Vakıf, gerekli gördüğü takdirde başvuru formunda beyan edilen hususların doğruluğunu her zaman araştırabilir, yanlış beyanda bulunulduğu tespit edilirse burs ödemesi kesilebilir veya o zamana kadar ödenen burslar geri alınabilir.

BURSLARDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Maddi desteğe ihtiyacı olmak ve bu durumunu belgelendirmek,

Yurt içinde lisans seviyesinde örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki belirtilen bölümlerde öğrenci olmak,

-Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
-Askeri Tıp Fakültesi
-Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
-Bilgisayar Mühendisliği
-Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
-Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
-Bilişim Sistemleri Mühendisliği
-Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
-Ekonomi
-Elektrik Mühendisliği
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği
-Elektronik Mühendisliği
-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
-Endüstri Mühendisliği
-Endüstri Mühendisliği Programları
-Endüstri Tasarımı
-Endüstri Ürünleri Tasarımı
-Endüstri ve Sistem Mühendisliği
-Endüstriyel Tasarım
-Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
-Hukuk Fakültesi
-İç Mimarlık
-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
-İktisadi ve İdari Bilimler Programları
-İktisat
-İmalat Mühendisliği
-İnsan Kaynakları Yönetimi
-İşletme
-İşletme Mühendisliği
-İşletme-Ekonomi
-Kamu Yönetimi
-Kimya Mühendisliği
-Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
-Kimya ve Süreç Mühendisliği
-Kimya-Biyoloji Mühendisliği
-Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
-Makine Mühendisliği
-Makine ve İmalat Mühendisliği
-Makine ve Malzeme Mühendisliği
-Maliye
-Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
-Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
-Malzeme Mühendisliği
-Mekatronik Mühendisliği
-Mekatronik Sistemler Mühendisliği
-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
-Mimarlık
-Mobilya Üretimi ve İç Mekan Tasarımı
-Muhasebe ve Denetim
-Muhasebe ve Finans Yönetimi
-Muhasebe ve Finansal Yönetim
-Pazarlama
-Tekstil Mühendisliği
-Tekstil ve Moda Tasarımı
-Tıp Fakültesi
-Uluslararası İlişkiler
-Uluslararası İşletme
-Uluslararası İşletme Yönetimi
-Uluslararası İşletmecilik
-Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
-Uluslararası Ticaret
-Uluslararası Ticaret ve Finans
-Uluslararası Ticaret ve Finansman
-Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
-Uluslararası Ticaret ve Lojistik
-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
-Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
-Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
-Yazılım Mühendisliği
Milli duygulara ve vicdani sorumluluğa sahip olmak,

Bu yönergede belirlenen asgari başarı kriterlerine haiz olmak,

BURSLARDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ASGARİ BAŞARI KRİTERLERİ

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar, hazırlık sınıfı dahil lisans eğitimindeki tüm sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerine verilir. Bu çerçevede;

3.1. Hazırlık ve hazırlık sınıfı okumayan birinci sınıf öğrencileri için; adayın merkezi yerleştirmedeki genel sıralaması değerlendirmede göz önünde bulundurulur.
3.2. Ara sınıflar için; bir üst yıla geçiş hakkı kazanan öğrencilerden genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup önceki yıl/dönem eğitim programının derslerinden başarısız dersi olmayan veya bir önceki yıl/dönemde alttan en fazla 1 dersi olup genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,75 olan adaylar asgari başarı kriterini sağlar. Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrenciler ara sınıf olarak değerlendirilir.
BURS VERİLECEK KİŞİLERİN TESPİTİ

Burs Komisyonu; Gelir düzeyi ve başarı kriterleri çerçevesinde Vakıf burslarının kimlere verileceği ile ilgili gerekli görmesi durumunda başvuran adaylarla mülakat yapabilir. Burs alma koşullarını sağlayan adaylar hakkında yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilecek aday listeleri Vakıf Yönetim Kurulu’na sunularak onaylanır.

BURS SÜRESİ

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından verilecek bursların süresi prensip olarak bir eğitim öğretim yılıdır. ( Yıllık dönem Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayları olmak üzere toplam 8 aydır)

BURSLARIN ÖDENMESİ

Burslar öğrenciye belirlenen limitler çerçevesinde (2015-2016 eğitim yılı için belirlenen burs tutarı 8 ay boyunca) banka üzerinden aylık ve nakit olarak ödenir. Burs ödemelerinin yapılabilmesi için istenen tüm belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekir.

BURSLARIN KESİLMESİ

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir.

7.1. Öğrencinin, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması.
7.2. Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması.
7.3. Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması.
7.4. Öğrencinin, alttan ders bırakmak suretiyle kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim sürelerini aşması ve dönem uzatması.
7.5. Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi.
7.6. Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs Komisyonu’nca kabule şayan bir mazeretinin bulunmaması.
7.7. Eğitime engel olacak şekilde bir hastalığa yakalanması veya kaza geçirmesi.
7.8. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci durumu vakfa bildirir ve burs ödemesi kesilir.
VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı burslusu, ileride en az kendisi gibi bir gencin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve profesyonel iş hayatına atıldıktan sonra en az bir öğrenciye burs sağlamayı vicdani bir borç olarak kabul eder.

Başvurular 1 Eylül – 7 Eylül tarihleri arasındadır.
BOYDAK EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI BURS BAŞVURU FORMU
http://www.boydakegitimvakfi.org/bursbasvurusu.aspx


ETİ Üstün Başarı Bursu
ETİ, mali imkânları sınırlı öğrencilere eğitim imkanı sağlayarak, eğitim kalitesi yüksek gençlerin yetişmesine hizmet etmek
ve Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine katkıda bulunmak amacıyla üstün başarı bursu vermektedir.

Öğrenci seçme sınavında ÖSS EA2 ve SAY2 puan türlerine göre ilk 2.500’e giren öğrencilere aşağıda belirtilen alanlarda
Üstün Başarı Bursu verilecektir.

Üstün Başarı Bursu verilecek alanlar;

Mühendislik Fakültelerinin; Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Gıda,
Kimya ve İşletme Mühendisliği
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin; İşletme, İktisat bölümleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler,
Tıp Fakülteleri,
Adaylık Koşulları;

Genel Koşullar;

T.C. vatandaşı olmak,
Eskişehir nüfusuna kayıtlı ve Eskişehir ikametli olan,
Maddi İhtiyaç içinde olmak,
Burs talep tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak (master ve doktora bursu hariç),
Yüksek Öğrenim Kurumu diploması bulunmamak (master ve doktora bursu hariç),
Disiplin cezası bulunmamak,
A.Ö.F, ikinci öğretim, ekstern öğretim programı dışındaki bir Yüksek Öğrenim Kurumunu kazanmış
veya okuyor olmak,
Önlisans /Lisans programlarının son sınıfında okuyor olmamak,
Ücretli özel okul veya vakıf üniversitesi öğrencisi olmamak,
Burs talep eden öğrenci ailesinde, başka öğrencinin ETİ Şirketler Grubundan burs almıyor olmak
Başarı koşulları;

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin;

ÖSSEA2 ve SAY2 sıralaması dikkate alınır, değerlendirmede mezun olduğu okulun not ortalaması kullanılacaktır.
Ara sınıf öğrencilerinin;

ÖSSEA2 ve SAY2 sıralaması dikkate alınır, değerlendirmede öğrenim gördüğü okulun not
ortalaması kullanılacaktır.
Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçmiş öğrenciler için 4 lük not sisteminde en az 2,80 (100 lük not
sisteminde en az 70) genel not ortalamasına sahip olması gerekir.
Diğer sınıflardaki öğrenciler için 4 lük not sisteminde en az 3,5 (100 lük not sisteminde en az 87,5)
genel not ortalamasına sahip olması gerekir.
Burs başvurusu olumlu bulunan adaylardan,

İSTENEN BELGELER:

TC Kimlik no’ lu Nüfus Cüzdanının muhtarlıktan veya noterden onaylı örneği.
İkametgah Belgesi
Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir
emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise
SGK’dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi.)
Kirada oturanlar için kira sözleşmesinin fotokopisi
Başarı Durum Belgeleri:
Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar:

ÖSS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi, (puan türlerine göre puanlarını, Türkiye genelindeki
başarı sırasını göstermeli),
Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren ÖSYS Sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi,
Lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir okuldan onaylı mezuniyet
çıkış belgesi.
Ara sınıflarda öğrenim görenler:

Öğretim kurumunca onaylanmış, öğrenim süresince alınan dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not
dökümü belgesi (transkript),
Üniversiteye girilen yıl puan türüne göre ÖSS’de ilk 2.500’e girdiğini gösterir ÖSS sonuç belgesi
Hazırlık sınıfını bitirenler; hazırlık sınıfını hangi not ile geçtiğini gösterir onaylı not belgesi (sadece başarılı
olarak geçmiştir ifadesi ile verilen belgeler geçersizdir), lise diplomasının onaylı örneği veya diploma notunu gösteren
ilgili okuldan alınmış mezuniyet çıkış belgesi,
BURSİYER SEÇİMİ:

ETİ Yükseköğrenim İhtiyaç Bursu için başvuruda bulunan adaylar ETİ Burs Yönetim Sistemi tarafından değerlendirilir
ve kontenjan dahilinde en yüksek puanlara sahip öğrenciler, istenen belgeler ile birlikte mülakata davet edilir. ETİ Burs
Başvuru formunda verdiği bilgileri belgeler ile uyumsuz bulunan adaylar mülakata alınmaz.

Mülakatlar 4 Ekim – 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olup( Eskişehir-ETİ PLAZA) mülakat sonucu burs almaya
hak kazanan öğrenciler internet adresinde yayınlanacak ve ETİ Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce öğrencilere e-posta
yoluyla duyurulacaktır.

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs ücretleri, kontenjan ve burs verilecek öğrenciler her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bursu kazanan ve
devamlılığı için gerekli koşulları yerine getiren öğrencilere, her öğrenim yılı için Ekim – Mayıs ayları arasında (Ekim ayında
çift olmak suretiyle) 9 ay burs verilir. Verilen burs karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.
ETİ, burs almaya hak kazanan öğrencilerin aylık burslarını, Ekim ayından geçerli olmak üzere öğrenci hesaplarına havale eder.

BURSUN KESİLME HALLERİ:

Öğrenimine ara veren, bırakan, ceza alıp okuldan uzaklaştırılan ve herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrencilerin
Öğrenci belgesi ve transkriptlerini zamanında (Ara Dönemde; 15 Mart, Dönem Sonunda 10 Eylül’e kadar)
İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ulaştırmayan öğrencilerin bursu,
Her dönemde özel koşullara uymayan başarısız öğrencilerin bursu,
Başarı koşullarına uymayan öğrencilerin bursu,
Haziran ayı sonunda eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin bursu,
Durumu bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen öğrencilerin,
Eksik veya yanlış beyanda bulunan öğrencilerin bursu kesilir.
Aşağıda belirtilen başarı koşullarını sağlayamayan öğrencilerin bursu kesilir.
Öğrenci, öğrenim gördüğü Öğretim Kurumunun sistemine göre; ilgili yılın genel not ortalamasında % 75 başarıyı
(4 lük not sisteminde 3, 100 lük not sisteminde 75) sağlamalıdır.
Öğrencinin Genel not ortalamasının 3 veya 75’in altına düşmesi halinde (bir defaya mahsus olmak üzere)
öğrencinin bursu bir alt burs olan ihtiyaç bursuna dönüştürülmek üzere İnsan Kaynakları Grup Başkanının
onayına sunulur. Müteakip dönemde yukarıda belirtilen genel not ortalaması koşulunu yerine getirdiği takdirde
üstün başarı bursunu alma hakkı devam eder. Not koşulunun ikinci kez karşılanamaması halinde üstün başarı
bursu tamamen kesilir.
Üstün Başarı Bursu alan öğrencilerin yaz okulu notları dikkate alınmaz.
Burs Başvuru Formu
http://212.174.145.149/BursYonetim/Basvuru/BursiyerBasvuru.aspx


Çamlıca Kültür Vakfı Bursları
Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı her yıl 1000’den fazla öğrenciye burs vermektedir. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 15.000 öğrenciye burs imkanı sağlanmıştır.

Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı 1986 yılında Asım Ülker tarafından, ülkemizde ilgi ve destek bekleyen en önemli konuların başında gelen eğitim, sağlık, spor ve sosyal yardım alanlarında karşılıksız hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Vakıf, kuruluşundan günümüze kadar binlerce öğrenciye karşılıksız burs verilmiş, sayısız ihtiyaç sahibi insanımıza sağlık, gıda yardımları ve sosyal yardımlar yapılmış, ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere eğitim yardımları yapılmıştır. Vakıf imkânlarıyla yaptırılıp ilgili bakanlıklara devredilen çok sayıda tam teşekküllü okul,sağlık ocağı ve rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Bu hizmetleriyle Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı, 2000 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Yılın Vakfı” seçilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakan’ımızın takdirleriyle onurlandırılmıştır.

2015-2016 Eğitim Ve Öğretim Yılı Burs Başvuruları 1 Ekim – 15 Ekim 2015 Tarihleri Arasında Alınacaktır.
Başvurular için takip edin: http://ckyv.org/
Sezai Ekinci1September 30, 2015, 4:26
BURS VEREN KURUM VE DERNEKLER
Karabük Üniversitesi Bursları
Karabük Üniversitesi öğrencileri Kredi Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu burs ve kredilerin yanında vakıf, dernek, özel sektör ve diğer kurumlardan da burs alabilir. Öğrenciler yeni eğitim öğretim yılı başladıktan sonra Karabük Üniversitesi’nin internet sitesindeki duyuruları takip ederek burslardan haberdar olabilir. Ayrıca üniversitenin vereceği burslara fakültenin öğrenci işleri panolarından veya burs ofislerinden takip edebilirler. Burs almak için uygun durumda olan öğrenciler başvurularını internet üzerinden veya öğrenci işlerinden yapabilecekler.

Karabük Üniversitesi İletişim Bilgileri
Adres: Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü 100.Yıl / KARABÜK
Tel: + 444 0 478
Fax: +90 370 433 20 05
Mail: iletisim@karabuk.edu.tr
Web: www.karabuk.edu.tr


Karabük Eğitim Geliştirme Vakfı Bursları
Belediyemiz destekleriyle kurulan Karabük Eğitim Geliştirme Derneği (KARED) Yüksek Öğrenim Bursları hakkında öğrencilere ayrı bir stant da bilgi verdi. Bu bağlamda 2009 – 2010 eğitim öğretim sezonunda 365, 2010 – 2011 eğitim öğretim sezonunda 405, 2011 – 2012 eğitim öğretim sezonunda 400 öğrencimize burs verildi. 2012 – 2013 eğitim öğretim sezonunda 345 öğrencimize burs verilmektedir.
Yine KARED’in yaptığı çalışmalarla engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye ve yatak yardımı yapılırken derneğin tüm bu faaliyetlerinde yaklaşık 50 Karabük’lü istihdam ediyor.
Karabük Eğitim Geliştirme Derneğinin bu yıl içinde ki en büyük hedefi ise şehrimize yeni bir kız öğrenci yurdu kazandırmak. 200 öğrenci kapasiteli yurdun çalışmaları başlarken, hedefimiz önümüzde ki eğitim öğretim sezonunda yurdumuza öğrenci kabul etmek. Yurdun yapımında ve derneğimizin çalışmalarında katkılarını esirgemeyen başta Sayın Aysel Kökemli olmak üzere tüm hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Kared Web Sitesi: www.kared.org


Adanalı Mardinliler Vakfı Bursları
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURUSU
BURSLAR SENELİKTİR. HER SENE 15-EYLÜL – 15 EKİM ARASINDA MÜRACAAT VARDIR. (DURUMU İYİ OLANLAR BURSA MÜRACAAT ETMESİNLER. BAŞKASININ HAKKINI YEMESİNLER). BURS ALANLAR SADECE1. ADET TRANSKRİPT BELGESİ
1. ADET ÖĞRENCİ BELGESİ

1. ADET SABIKA KAYDI GETİRECEKLER. (2+1= 3 – Zayıfı olanların bursu kesilecektir. )

BURSU DEVAM EDEN ÖĞRENCİ FORMUNU DOLDURACAKLAR.. (AŞAĞIDAN İNDİRİNİZ..)

ADRES VE TELEFON DEĞİŞİKLİĞİNDE HEMEN VAKFA BİLDİRİNİZ…

YENİ BURS MÜRACAATINDA BULUNACAKLAR AŞAĞIDAN BURS FORMUNU İNDİRİP EKSİKSİZ OLARAK DOLDURACAKLAR.

VE AŞAĞIDAKİ BELGELERİ EKSİKSİZ GETİRECEKLER…

1-ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

1-ADET VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ – (NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK.)

1-ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

1-ADET ÖĞRENCİ BELGESİ (OKULDAN ONAYLI)

1-ADET TRANSKRİPT BELGESİ (OKULDAN ONAYLI OLACAK )

1-ADET SABIKA KAYDI (ADLİYEDEN ALINACAK.)

T.İŞ BANKASI HESAP NUMARASI (ADANA DIŞINDA OKUYANLAR İÇİN.)VAKFA ÜYE OLMAYANLAR ÜYELİK FORMUNU DOLDURUP ÜYE OLMAK ZORUNDALAR

Vakıf üyeliği için 1- adet n.cüzdan fotokopisi ve 1-adet fotoğraf getirecekler..

T. İŞ BANKASI NDA HESAP AÇILIP HESAP NUMARASI VAKFA BİLDİRİLECEK (ADANA DIŞINDA OKUYANLAR) ÖĞRENCİ OLDUĞUNUZA DAİR BELGE GÖSTERİN HESABI ÜCRETSİZ AÇTIRIN…BURS MÜRACAATINDA BULUNANLAR REFERANS GÖSTERMEK ZORUNDA VE O REFERANS OLACAK KİŞİ YÖNETİM KURULUNU TANIYACAK. YÖNETİM KURULUNDAN BİRİNİ ARAYACAK BİLGİ VERECEK.

(YOKSA BURSA BAŞVURU KABUL OLMAZ.)BURS VERİLMEYECEK HALLER

A– DAHA ÖNCE HERHANGİ BİR YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMUNDAN MEZUN OLANLAR,

B- AÇIK ÖĞRETİM’DE OKUYANLAR,

C- 3- ZAYIFI OLANLAR, (2+1= 3 ZAYIFI OLANLAR )

D- AİLESİ ADANA`DA İKAMET ETMEYEN VEYA ADANA`DA OKUMAYANLAR BURSA BAŞVURAMAZLAR.

E– ÖZEL ÜNİVERSİTE DE OKUYANLAR BURSA BAŞVURAMAZLAR.

F- BURS MÜRACAAT FORMUNDA GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMALAR, BURSTAN YARARLANAMAZLAR.

G– VAKIF TÜZÜĞÜ GEREĞİ BURSA BAŞVURACAK KİŞİNİN DOĞUM YERİ, KÜTÜĞÜ VEYA BABASI MARDİN VE ÇEVRE İLÇELER YAZMASSA OLMAZ.

Burs Başvuru Formunu Burdan İndirebilirsiniz: http://www.mardavvakfi.org/wp-content/uploads/2015/08/BURS-BA%C5%9EVURU-FORMU..xls

Bursa Devam Eden Öğrenci Formu Burdan İndirebilirsiniz: http://www.mardavvakfi.org/wp-content/uploads/2015/09/BURSA-DEVAM-EDEN-%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0-FORMU.xls

Vakıf Üyelik Formunu Burdan İndirebilirsiniz: http://www.mardavvakfi.org/wp-content/uploads/2015/07/mardav-uye-kayit-formu.doc

VAKIF İNTERNET SAYFASI
http://www.mardavvakfi.org/burs-basvuru/


Alarko Holding Çocuk Bursları
Alarko Mensubu Çocukları Bursları

Topluluğumuz mensuplarının çocuklarına yönelik burslar;

Lise ve
Üniversiteye giden çocukları kapsamaktadır.
Koşulları:

Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.
Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.
Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir.
Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.
Öğrencinin anne veya babasının Alarko Şirketler Topluluğunda en az 5 yıl çalışıyor olması gerekmektedir.
Öğrencinin ailesinin 2014 yılı net gelirinin 25.600.-TL’nin (ücret, ikramiye, sosyal yardım, prim ve ailenin diğer gelirleri dahil) altında olması gerekmektedir. (Bu gelir sınırı, her yıl yeniden belirlenir.)
Öğrencilerin bir önceki öğretim yılındaki notlarını belgeleyerek başarılarını kanıtlamaları amacıyla “karne” ve “başarı belgesi” fotokopilerini Burs İstek Formu ile birlikte Vakfa ibraz etmeleri gerekir.
Burs’a kesin hak kazanmak için, anne/babanın görev yaptığı Şirket/Müessesenin en üst amirinin onayı alınır.
Öğrencinin yıl kaybetmemiş olması gerekmektedir.
Her aileden 1 öğrenciye burs verilir.
Öğrenci burs almaya; başarısının ve burs’a ilişkin şartlarının ortadan kalkmaması kaydı ile; Liseye başladıysa lise bitinceye kadar, Üniversiteye başladıysa üniversite bitinceye kadar devam eder.
Öğrencinin anne veya babasının emeklilik ve ölüm nedeni dışındaki bir nedenle Alarko Topluluğu’ndan ayrılması halinde burs iptal edilir.
Seçim Şekli:

Burs başvurusu, öğrencilerin daha önce doldurduğu ve Mensubun bağlı bulunduğu Şirketin Yöneticisinin de doğruluğunu onayladığı ALEV Burs İstek Formunun ALEV Yönetimine teslim edilmesi ile yapılır.
Mensup Çocukları için ayrılan kontenjan ALEV’in aynı yıl verdiği Üniversite, E.M.L. ve Teknik Lise burs bütçesinin % 10’unu geçemez.
Burs talebinin kontenjanı aşması durumunda müracaatlar arasından başarı sıralamasına göre seçim yapılır (Eşitlik halinde; öğrencinin yaşı, anne veya babasının kıdemi ve ailenin gelir düzeyi dikkate alınır.)
Bursiyer seçimde Şirketlere göre dağılım ayrıca dikkate alınır.
Ödeme Şekli:

Aylık burs miktarı; 2014 – 2015 öğretim dönemi için; lise öğrencileri için 175.-TL/ay ve Üniversite öğrencileri için 330- TL/ay’dır.
Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencinin banka hesap numaralarına yapılır.
http://www.alarko.com.tr/alev-dosya/alevwebformc3.doc (Bu form, İK/Personel Departmanlarından temin edilir.) (Formu görüntülemek için linke tıklayınız.)


Alarko Holding Lise Bursları
Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları

Kapsamı:

Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam 25 öğreciye burs verilir.
Burslardan Bilişim Teknolojileri, Elektrik – Elektronik Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, İnşaat Teknolojisi, Makina Teknolojisi ve Metal Teknolojisi alanlarında öğrenim gören öğrenciler yararlanabilir.


Koşulları:

Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.
Öğrencilerin bir önceki sınıfa ait yıl sonu başarı puanının en az 85 ve üzeri olması gerekmektedir.
Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.
Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir.
Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.


Seçim Şekli:

Öğrenciler okul yönetiminden aldıkları ALEV Burs İstek Formlarını doldurarak Okul Müdürlüklerine verirler, Okul Müdürlüğü formların doğruluğunu onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne gönderir.
Genel Müdürlük bildirilen öğrencilerden burs şartlarını taşıyan 25 öğrencinin seçimini yaparak, bu öğrencilerin ALEV Burs İstek Formu’nu Vakfa gönderir.
Yukarıdaki şartları taşıyan ve burs almak üzere başvuran öğrencilerden başarı ve ailelerinin gelir durumları dikkate alınarak seçilenlere ALEV tarafından burs tahsis edilir.
Ödeme Şekli:

Aylık burs miktarı 2014-2015 öğretim dönemi için 175.-TL/ay’dır.
Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır.
http://www.alarko.com.tr/alev-dosya/alevwebformc2.doc (Bu formu okulunuzun Burs Ofisinden temin edebilirsiniz.) (Formu görüntülemek için linke tıklayınız.)


http://www.alarko.com.tr/alev-dosya/alevwebformc2.doc
A- Dr. Üzeyir GARİH Bursu

Topluluk Başkanımız Merhum Dr. Üzeyir Garih anısına,

İ.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü son sınıf veya lisans üstü öğrenim gören 5 öğrenci,

B- Alarko Eğitim – Kültür Vakfı(ALEV) Bursu

Üniversiteler bazında bölümler;

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İ.T.Ü.)

Makina Mühendisliği Bölümü,
İşletme veya Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
İnşaat Mühendisliği Bölümü,


ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (O.D.T.Ü.)

Makina Mühendisliği Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,


BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (B.Ü.)

Makina Mühendisliği Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ü)

İşletme Fakültesi,

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (A.Ü)

Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü,
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (G.S.Ü)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Bölümü


öğrencilerini kapsamaktadır.

Yukarıdaki öğrencilerden lisansüstüne devam edenlerin bursları devam ettirilir (en fazla 1 yıl)

Koşulları:

Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.
Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersi bulunmaması gerekir.
Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.
Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir.
Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.
Seçim Şekli:

Öğrenciler, Üniversitelerin Burs Ofislerinden aldıkları ALEV Burs İstek Formlarını doldururlar.
Burs Ofisleri, bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV Yönetimine iletir.
ALEV tarafından burs başvurusu kabul edilen öğrencilere burslarının kabul edildiğine dair bir mektup gönderilir.
Ödeme Şekli:

Aylık burs miktarı 2014-2015 öğretim dönemi için 330.-TL/ay’dır.
Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır.


http://www.alarko.com.tr/alev-dosya/alevwebformc1.doc (Bu formu okulunuzun Burs Ofisinden temin edebilirsiniz.) (Formu görüntülemek için linke tıklayınız.)


AKEV Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı Bursları
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı Burs başvurusunda bulunacak adayların “Burs İstek Formunu” doldurmadan önce mutlaka Akev Burs Yönetmeliğini okumaları gerekmektedir. Burstan yararlanacak bursiyerlerde aranan nitelikler ve istenen evraklar yönetmeliğin beşinci maddesinde ifade edilmiştir.

Burs verilecek öğrencilerden aşağıda sıralanan evraklar istenir:

I. Nüfuz cüzdanı örneği,
II. Savcılıktan iyi hal kâğıdı,
III. İkametgâh
IV. Vesikalık fotoğraf
V. Yükseköğretime yeni başlayan adayların ÖSYM sonuç belgesi çıktısı ve okul giriş başarı sıralamasını gösteren belge,
VI. Yükseköğretim ara sınıf bursiyer adayları için başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarıyıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belge (transkript)
VII. Anne-baba çalışıyorsa resmi gelir belgesi

Yukarıda adı geçen bütün evrakları tek bir ZİP dosyası yaparak, burs başvuru formundaki “Evrakları Ekle” kısmından göndermeniz gerekiyor.

NOT: Online olarak göndereceğiniz evraklarınız eksik olması halinde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Yönetmeliği okumak için tıklayın >>
http://www.akev.org.tr/form/akev_yonetmelik.pdf

Akev yönetmeliğini okuyup kabul ediyorsanız burs başvurusu için tıklayın >>
http://www.akev.org.tr/form/burs.aspx

Sezai Ekinci1September 30, 2015, 4:16
14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24
Sezai Ekinci
Toplam İletisi:375