BURS VEREN KURUM VE DERNEKLER
30/09/15 | YORUM SAYISI 9 | GÖRÜNTÜLENME 19940 |    Ters Dizgi
Siyasallılar Vakfı Bursları Son başvuru 5 Ekim

Siyasallılar Vakfı 1991 yılında kurulmuş öğrencilere burs desteği yapan köklü bir geçmişe sahip kurumdur. 1859 Mülkiye okulu olan Mekteb-i Fünun-u Mülkiye’den bu yana ülke hizmetinde bulunmuştur.

Vakfımız 2015-2016 öğretim döneminde üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermeye devam edecektir. Öncelik Ankara Üniversitesi Siyasal Bİlgiler Fakültesi olmak üzere üniversiteyi yeni kazanan ve ara sınıfta olan öğrenciler Vakfımızın sağladığı burs imkanından faydalanabilirler. Vakfımızdan burs alabilmek için aşağıdaki linkte verilen burs başvuru formunu doldurup istenen belgelerle birlikte Siyasallılar Vakfı merkezine şahsen başvurmanız gerekmektedir. Burs Başvurusunda Bulunabilmek için Son Gün 5 Ekim 2015 Pazartesi Günüdür.

Başvuru Sırasında Gereken Belgeler

Burs Başvuru Formu
Vesikalık 1 Adet Fotoğraf
Kimlik Fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
Öğrenci Belgesi
Transkript (Ara Sınıflar için)
Ailenin gelir durumunu gösteren gelir belgesi
Burs Başvuru Formunu İndirmek için
$2


200 TL Ülkü Ocakları Bursları
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı; Türkiye’de fikri hür, vicdanı hür, yüksek iradeye sahip, devletin ve milletin geleceğini ve sorumluluğunu taşımaya hazırlanan ve kendine güvenen bir gençlik istemektedir. Türk gençliğinin, geleceğin kuvvetli ve müreffeh Türkiye’sinin teminatı ve liderleri olduğu bilincindedir. Bu gaye doğrultusunda,“BURS KARDEŞLİĞİ PROJESİNİ” hayata geçirecektir.

Burs Kardeşliği Projesi, eğitim hayatında başarı gösteren ancak maddi desteğe ihtiyacı olan lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora talebelerine, bir kişi veyahut grup tarafından eğitime katkı sağlama amaçlı belli bir miktar burs verilmesini içeren sistemdir.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, proje kapsamında, burs bağışında bulunan hayırsever ile bursiyer arasında bağlantı kurulmasına vesile olacaktır.

Burs bağışında bulunmak isteyen hayırseverler, 100-150-200 Türk Lirası tutarındaki bağış seçenekleri arasında tercih yaparak bir veya birden fazla bursiyere burs verme imkânına ulaşacaktır.

Burslar, içinde bulunduğumuz öğrenim yılı için 5 ay (Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) olarak belirlenmiş olup, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, Eylül ayında başlayıp Mayıs ayı da dâhil olmak üzere 9 ay olacaktır..

Gerekli bilgi için;
0537 513 23 61
0555 448 13 50
0312 285 44 44

Formu doldurmak için
$2


MUSVAK Bursları
MUŞ VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

MADDE 1: AMAÇ

BU YÖNETMELİĞİN AMACI; MUŞ VAKFI’NIN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE BURS VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARI BELİRLEMEKTİR.

MADDE 2: KAPSAM

BU YÖNETMELİK ORTA ÖĞRENİM VE LİSANS EĞİTİMİ( ÜNİVERSİTE) ALAN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURSLARLA İLGİLİ İŞLEMLERİ KAPSAR.

MADDE 3: DAYANAK

BU YÖNETMELİK MUŞVAKFI KURULUŞ METNİNE (4.MADDE (b) BENDİNE) DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

MADDE 4: TANIMLAR

BU YÖNETMELİKTE ADI GEÇEN;

ÖĞRENCİ: YURT İÇİNDE ÖĞRENİM GÖREN ORTAÖĞRENİM VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ.

BURS: BU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE , ÖĞRENCİYE VERİLEN PARA.

İHTİYAÇ: ÖĞRENCİ VE AİLESİNİN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU.

İFADE EDER.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU, BURS VERİLME ŞARTLARI, BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER , BURSUN SÜRESİ VE MİKTARI, BURSUN KESİLMESİ.

MADDE 5: BAŞVURU

1-) BAŞVURULAR HER YILIN 15 EYLÜL İLE 15 EKİM TARİHLERİ ARASINDA YAPILIR.

2-) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

2a-) BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK. (BAŞVURULAR MUŞ VAKFININ RESMİ İNTERNET SİTESİNDEKİ EK-1 FORMU( BURS BAŞVURU FORMU) NUN DOLDURMASI YADA MUŞ VAKFININ VEFA/İSTANBUL DAKİ GENEL MERKEZİNE BİZZAT EK-1 BAŞVURU FORMU İLE YAPILIR.)

2b-) NÜFUS KAĞIDI FOTOKOPİSİ.

2c-) C. SAVCILIĞINDAN SABIKA KAYDI.

2d-)VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ.

2e-) KAYITLI OLUNAN OKULDAN ALINACAK KAYIT BELGESİ.

2f-) ANNE VE BABANIN GELİR DURUMUNU BELİRTEN EVRAK ( MAAŞ BORDROSU). ESNAF İSE GEREK YOK.

MADDE 6: BAŞVURU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

BAŞVURULAR MUŞVAKFI YÖNETİM KURULU TARAFINDAN BELİRLENMİŞ KOMİSYON TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİR. BU DEĞERLENDİRME SIRASINDA AŞAĞIDA BELİRLENEN KRİTERLER ESAS ALINIR.

6A-) MUŞLU AİLEYE MENSUP OLMASI GEREKİR.

6B-) KENDİSİNE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLAN AİLENİN GELİR SEVİYESİNİN DÜŞÜK OLMASI.( BU NOKTADA ÖĞRENCİNİN İKAMET ETTİĞİ YERDEKİ MUHTAR VE MAHALLE CAMİİ DİN GÖREVLİSİNDEN GELİR DURUMU HAKKINDA EK BİLGİ ALINMASI ESASTIR). AYRICA ÖĞRENCİ HAKKINDA BİLGİ ALABİLECEK BURS KOMİSYON ÜYELERİNİN TESPİTLERİ DE DEĞERLENDİRMEDE BAŞVURULABİLİR.

6C-) KENDİSİNDEN BAŞKA AİLEDE OKUYANLARIN SAYISIN FAZLA OLMASI

6D-) SABIKA KAYDININ TEMİZ OLMASI.( SİYASİ, ADİ SUÇLAR VS. OLMAMASI)

6E-) ORTA ÖĞRENİM VE ÜNİVERSİTE YE GİRİŞTEKİ SINAV BAŞARISI VE KAZANDIĞI OKUL TÜRÜ.MADDE 7: MÜLAKAT VE SONUÇ:

MUŞ VAKFINA YAPILAN BAŞVURULAR SONRASI ÖĞRENCİLER VAKIF MERKEZ BİNASINA DAVET EDİLİR.

HER YILIN 20 EKİM İLE 30 EKİM ARASINDAKİ MÜLAKAT SONUCUNDA ÖĞRENCİNİN BURS ALMAYA HAK KAZANDIĞI YA DA KAZANAMADIĞI TESPİT EDİLİR. BU MÜLAKAT MUŞ VAKFI BURS KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILIR. ALINACAK KARARLARDA KOMİSYONUN NİTELİKLİ ÇOĞUNLUĞU ARANIR. O YILA AİT BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ VAKIF YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ONANIR.

ENGEÇ 15 KASIM TARİHİNE KADAR BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER VAKFIN İNTERNET SİTESİNDEN İLAN EDİLİR.

MADDE 8: BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER:

1-) YABANCI ÖĞRENCİLER.

2-) SÜREKLİ BİR İŞTE ÇALIŞARAK EN AZ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE ÜCRET ALAN VEYA GELİRE SAHİP ÖĞRENCİLER.(YETİM MAAŞI VE NAFAKA ALANLAR MÜSTESNA)

3-) POLİS AKADEMİSİ VE ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİ.

4-) EK SÜRE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER.

5-) YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ

6-) GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNDUĞU TESPİT EDİLEN ÖĞRENCİLER.MADDE 9: BURSUN SÜRESİ VE MİKTARI:BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISINI , ÖDENECEK BURS MİKTARINI, YILLIK ARTIŞ ORANI VE ÖDEME ZAMANINI BELİRLEMEYE MUŞ VAKFI YÖNETİM KURULU YETKİLİDİR. BU KARARIN ALINDIĞI TARİHTE BURS SÜRESİ 8 AY VE AYLIK 100 TL OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BURSUN KESİLMESİ VE TAHSİLİ:

MADDE 10: AŞAĞIDAKİ ÖĞRENCİLERİN BURSU KESİLİR.

10 A-) BİR ÜST SINIFA GEÇEMEYEN ÖĞRENCİLER

10 B-) HERHANGİ BİR SUÇTAN DOLAYI CEZASI TESCİL EDİLENLER HARİÇ HAKLARINDA 6 AY VE DAHA FAZLA HAPİS, AĞIR HAPİS CEZASI İLE KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET KARARI BULUNANLAR

10 C-) SÜRESİ İÇİNDE ÖĞRENCİ BELGESİNİ TESLİM ETMEYENLER

10 D-) HERHANGİ BİR MAZARETTEN DOLAYI KAYDINI DONDURANLAR.

10 E-) OKULU TARAFINDAN DİSİPLİN CEZASI ALMIŞ OLANLAR

10 F-) VAKFIN TOPLANTI, SEMİNER ÇAĞRILARINA MAZARETSİZ OLARAK KATILMAYANLAR

10G-) VAKFIN AMAÇ VE PRENSİPLERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET, SİYASİ YAPILANMA VE ÖĞRENCİ HAREKETLERİNE KATILANLAR

10 H-) YALAN BEYAN, EVRAKTA SAHTECİLİK VE UYUŞTURUCU KULLANIMI GİBİ YÜZ KIZARTICI SUÇLARI İŞLEYENLER .

AYRICA YUKARIDA MUŞ VAKFI ; (10-G) VE (10-H) MADDELERİNDEKİ SUÇLAR I İŞLEYEN ÖĞRENCİLER VAKFI MADDİ VE MANEVİ ZARARA UĞRATTIĞINDAN O GÜNE KADAR ÖĞRENCİYE ÖDENEN BURSLARI GERİ TAHSİL ETMEK HAKKINA SAHİPTİR.

-Önce burs yönetmeliğini okuyunuz.

–Başvuru Formunu Doldurduktan Sonra bursmusvakfi@gmail.com adresine gönderiniz.

-Bursunuz kabul edildikten sonra evraklarınız istenecektir.

–Burs başvuruları 15 Ekim 2015 Perşembe günü saat 17:00’da sona erecektir.

-2014-2015 yılında burs alan öğrencilerimizin yeniden başvurmalarına gerek yoktur.Üniversitelerinden gelen evraklarına göre burslarının devam edip etmeyeceğine burs komisyonumuz karar verecektir.(Bu evraklar vakfımız tarafından üniversitelerden istenmiştir.)

BURS BAŞVURU FORMU İÇİN
$2


YEKÜV SOMA İÇİN BURS
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı olarak başarılı ancak eğitimlerini sürdürürken zorlanan çocuklarımıza ve gençlerimize eğitimde uygun koşul ve olanak eşitliği vermek ve onların yetenek ve becerileri ölçüsünde en iyi düzeyde yetişmelerine katkıda ve destekte bulunmak amacıyla eğitim bursu vermekteyiz.

Ailesinin maddi olanakları sınırlı olup, okuma ve başarma azmi içinde olan ancak eğitime devam etme koşullarında sıkıntı yaşayan çocuklarımız ve gençlerimiz burslarımızdan yararlanmış, yararlanmakta ve yararlanacaktır.

Kız çocukları, ailesi kırsal kesimde ikamet eden, İstanbul’da bir devlet üniversitesini kazanmış, anne veya babasından birisi hayatta olmaması, parçalanmış aileden olması,üniversite de okuyan kardeş sayısı ve grafik ,sosyoloji,müzik,resim bölümleri 3. ve 4. sınıfta okuyan öğrencilerini bağışçı talepleri doğrultusunda bu yıl için öncelikli olabilecektir.

Eğitim bursundan yararlanan çocuklarımız ve gençlerimize eğitim sürecinde maddi katkıda bulunmanın yanı sıra farklı yörelerden gelmiş YEKÜV’lü gençlerle birlikte olma ve hayallerini, sorunlarını düşüncelerini özgürce paylaşabilecekleri ortamları hazırlamakta, gereksinim duydukları zamanda uzak oldukları ailelerinin sıcaklığını yaşamaları sağlanmaktadır.

Eğitim bursları ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri ile ilköğretim ve lise eğitim sisteminde devlet okullarında örgün eğitim gören öğrencilere verilmektedir. Aday öğrencilerde aranan koşullar ilgili bölümde yer almaktadır.

Bu yıl 22. yılını kutlayan vakfımız 22 yılda 20.685 öğrenciye eğitim bursu vererek onların yaşamlarına DOKUNDU.

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) öğrencilere burs yönetmeliği esasları dahilinde karşılıksız burs verir.

Not: (Özel ve vakıf üniversiteleri ile ikinci öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim, üniversitelerin hazırlık sınıfı öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve İstanbul dışındaki üniversite öğrencileri burs başvurusu yapamaz.)

KAYIT YENİLEME EVRAKLARI HAKKINDA BİLGİ İÇİN
http://yekuv.org/grants_detail.php?id=12
Bu formu sadece,

1. Soma felaketinde babalarını kaybeden çocuklar
2. Soma felaketinden sağ çıkarılanların çocukları doldurabilir.
(Bunun dışındakiler dikkate alınmayacaktır)

BURS BAŞVURU FORMU
$2


YEKÜV ilk – orta – lise Bursları
İlk – Orta – Lise İstanbul daki devlet okullarında örgün eğitim gören öğrencilere eğitim bursu verilmektedir.

Kimler Başvuruda Bulunabilir

TC vatandaşı olması
Ailenin kırsal kesimde ikamet ediyor olması
Anne ve babadan birinin veya ikisinin hayatta olmaması, parçalanmış aileden olması (Öncelik Koşulu)
Başarılı ve eğitimini sürdürürken zorlanması
Not: (Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, başka yerden maaş, ücret ve burs almamak)

Burs Başvuru Süreçleri

Online Burs Başvuru Formu doldurulması
Online Başvuru Formunun değerlendirilmesi
Sonuçların adaylara bildirilmesi
Başvurusu uygun bulunan öğrencinin e-posta adresine veya GSM telefonuna mesaj gönderilmesi.
Olumlu mesaj alan öğrencinin, aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz, belirtilen tarih ve adrese YEKÜV burs komisyonuna teslim etmesi
Aday ile görüşme ve belgelerin incelenmesi
Sonuçların adaylara bildirilmesi başvurusu kabul olan adayın kaydının yapılması
Online Başvurusu Olumlu Olan Öğrencilerden İstenen Belgeler

Kimlik Fotokopisi
İkametgâh belgesi (Kaymakamlık Nüfus müdürlüğünden)
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)
Öğrencinin kaçıncı sınıfta olduğunu gösteren yeni tarihli resmi okul belgesi
Okuyan kardeşlerin resmi öğrenci belgesi
Ailenin geçim kaynağını gösteren belge
1 adet fotoğraf
Bursiyerlere Sağlanan İmkanlar?

Her ayın bir cumartesi günü konferans, panel, söyleşi gibi etkinliklerle eğitim ve kültür toplantıları
Öğrenci toplantılarında giysi armağanları ayni katkı
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti
Ücretsiz tiyatro, konser, sinema imkanı
Piknik, mezuniyet ve bayram yemeği etkinlikleri
Gençlik kulübü etkinlikleri
Başarıyı teşvik ve sanat ödülleri
İSTANBUL DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE BURS VERİLMEMEKTEDİR.
2015-2016 EĞİTİM DÖNEMİ BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2 EKİM – 5 EKİM 2015
TARİHLERİ ARASINDA WEB ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. BAŞVURU FORMU SADECE
2 EKİM – 5 EKİM ARASI
AKTİF OLACAKTIR.
YEKÜV ÖĞRENCİ SORUMLULUK BELGESİ İNDİR
$2

BAŞVURU FORMU
$2


YEKÜV Bursları 2 – 5 Ekim
Devlet üniversitesi öğrencilerine eğitim bursu verilmektedir.

Kimler Başvuruda Bulunabilir

TC vatandaşı olması
Ailenin kırsal kesimde ikameti ve İstanbul’da devlet üniversiteyi kazanmış olması
Başarılı ve eğitimini sürdürürken zorlanması
Anne ve babadan birinin veya ikisinin hayatta olmaması, parçalanmış aileden olması (Öncelik Koşulu)
Not: (Özel ve vakıf üniversiteleri ile ikinci öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim, üniversitelerin hazırlık sınıfı öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve İstanbul dışındaki üniversite öğrencileri burs başvurusu yapamaz)
Burs Başvuru Süreçleri

Online Burs Başvuru Formu doldurulması
Online Başvuru Formunun değerlendirilmesi
Sonuçların adaylara bildirilmesi
Başvurusu uygun bulunan öğrencinin e-posta adresine veya GSM telefonuna mesaj gönderilmesi.
Olumlu mesaj alan öğrencinin, aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz, belirtilen tarih ve adrese YEKÜV burs komisyonuna teslim etmesi
Aday ile görüşme ve belgelerin incelenmesi
Sonuçların adaylara bildirilmesi başvurusu kabul olan adayın kaydının yapılması
Online Başvurusu Olumlu Olan Öğrencilerden İstenen Belgeler

Kimlik Fotokopisi (Mülakat sırasında aslı yanında olmalı)
İkametgâh belgesi (Kaymakamlık Nüfus müdürlüğünden)
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)
Öğrencinin kaçıncı sınıfta olduğunu gösteren yeni tarihli resmi okul belgesi
Bu yıl üniversiteye kayıt olanların ve geçen yıl hazırlık okuyanların giriş puanı (LYS)
Eski yıllara ait transcript örneği
Okuyan kardeşlerin resmi öğrenci belgesi
Ailenin geçim kaynağını gösteren belge
Eğitimi süresince herhangi bir disiplin cezası almadığına dair okul yönetiminden alınmış belge
Savcılık belgesi
1 adet fotoğraf
Yeküv Genci Sosyal ve İnsani Yükümlülük Belgesi çıktısı alınarak imzalanması
Bursiyerlere Sağlan İmkanlar?

Her ayın bir cumartesi günü konferans, panel, söyleşi gibi etkinliklerle eğitim ve kültür toplantıları
Öğrenci toplantılarında giysi armağanları ayni katkı
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti
Ücretsiz tiyatro, konser, sinema imkanı yaratılmakta
Piknik, mezuniyet ve bayram yemeği etkinlikleri
Gençlik kulübü etkinlikleri
Başarıyı teşvik ve sanat ödülleri


2015-2016 EĞİTİM DÖNEMİ BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2 EKİM – 5 EKİM 2015
TARİHLERİ ARASINDA WEB ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.
BAŞVURU FORMU SADECE 2 EKİM – 5 EKİM ARASI
AKTİF OLACAKTIR.


Gençleri Destekleme Vakfı Bursları
Gençleri Destekleme ve Koruma Vakfı Burs Başvuruları başladı. Vakıf her yıl üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için burs imkanı sağlamaktadır. Burslar Karşılıksızdır, öğrencilerden başarılarına devam etmeleri talep edilmektedir. Bu amaçla burs vererek öğrencileri ve gençleri teşvik etmek amaçlanmaktadır. Burs başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıda bulunan e-posta adresine iletmeniz yeterlidir. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ve gençlere tam destek verebilmemiz için lütfen paylaşımlarınızı eksik etmeyiniz.

– Sadece üniversiteye yeni başlayan öğrencilere burs verilmektedir

– Burs başvurusu yapan öğrencilerin Ankara‘da ikamet etmesi gerekmektedir

– Burs başvuruları her yılın Eylül aylarında yapılmaktadır

BAŞVURU DOSYASI İÇİN TIKLAYIN
$2

Burs Başvuru dosyasını eksiksiz olarak doldurduktan sonra bu e-posta adresine iletmeniz yeterlidir.

Başvuru formu ve ayrıntılı bilgi için; bilgi@gedevvakfi.org


Atatürkçü Düşünce Derneği Bursları
Atatürkçü Düşünce Derneği Burs Başvurularına başladı. Dernek Atatürk’ün Fikir ve Düşüncelerini Topluma anlatmayı amaçlamaktadır. Faaliyetleri arasında Türkiye’nin en bilinen sivil toplum örgütü olmasının da desteğiyle bir çok öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır. Burs başvurusu yapacak öğrencilerin aşağıda ki Belgeleri eksiksiz tamamlayarak Başvuru Formuyla beraber başvurmaları gerekmektedir.BURS BAŞVURULARI BAŞLADI.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI.

BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILMAKTA OLUP. SON TARİH 1 EKİM 2015’TİR.

BAŞVURU FORMU BURADAN İNDİRİLEBİLİR.

İSTENEN BELGELER:

1. 1 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

2. ÖĞRENCİ BELGESİ

3. AİLE MALİ DURUMUNU BELİRTEN BELGE (MAAŞ BORDROSU VS.)

4. YURTTA KALINIYORSA YURT BELGESİ, KİRA İSE KİRA KONTRAT FOTOKOPİSİ

Adres : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 102/7-8 Maltepe/ANKARA
Telefon : 0312 232 4344 – 232 4352
Fax : 0312 229 60 66
E-Posta : addgenelmerkez@add.org.tr


150 TL TAREKSAV Bursları
TAREKSAV VAKFI 2015 / 2016 EĞİTİM DÖNEMİ BURS BAŞVURU DUYURUSU
Vakfımızca 2015 / 2016 Eğitim Döneminde Üniversitede okuyan veya okumaya hak kazanarak kayıt yaptırmış başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, Ekim 2015 Ayından başlayarak Haziran 2016 ayına kadar 9 ay süresince aylık karşılıksız eğitim bursu verilecektir. Burs verilme şartlarını eğitim süresince taşıyan öğrencilere, eğitimleri süresince eğitim bursu verilmeye devam edilecektir.

Vakfımız eğitim bursu için başvurular 07.09.2015 – 07.10.2015 tarihleri arasında, internet ortamında yapılacak olup, başvuru şartları ve Burs ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI VE BURS İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
BURS BAŞVURU REHBERİ
7 Eylül – 7 Ekim tarihleri arasında online olarak başvurunuzu yapabilir, 7 Ekim tarihine kadar, üyelik oluşturduğunuz mail adresiniz ve şifrenizle sisteme tekrar giriş yaparak bilgilerinizi istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.
Şifre bilgilerinizi kaybetmemeniz gerekmektedir. Bir kez başvuru yaptıktan sonra aynı TC Kimlik Numarası ile tekrar başvuru yapamazsınız.
7 Ekim tarihinden sonra sisteme giriş yapabilir fakat bilgilerinizde bir değişiklik yapamazsınız.
Başvurunuzu tamamladıktan sonra dilerseniz hemen, dilerseniz evrak gönderme aşamasında başvuru formunuzun çıktısını almanız ve imzalamanız gerekmektedir.
Başvuru sırasında forma fotoğraf eklemekte sıkıntı yaşarsanız çıktısını aldığınız forma fotoğraf yapıştırabilirsiniz.
Başvuru süresi sona erdikten sonra www.tareksav.org.tr adresini düzenli olarak takip etmeniz gerekmektedir. 15-20 gün aralıklarla yayınlanan “ADAY LİSTE” lerden herhangi birinde isminiz yayınlanırsa, “Gerekli Evraklar” listesindeki evraklarla, başvuru formunuzun çıktısını bir dosya haline getirerek, yayınlanan evrak teslim süreleri içerisinde Vakfımıza ulaştırmanız gerekmektedir.
Aday Listelerde ismi olan öğrencilerin gönderdikleri evraklar incelendikten sonra, kazananlar “ASIL LİSTE” olarak tekrar yayınlanacaktır.
Aday listelerden birinde isminiz yayınlanmazsa belge göndermeyiniz.
Ara sınıf öğrencileri için: Alttan dersi olduğu tespit edilen öğrenciler Vakfımızdan Burs alamazlar.
Hazırlık sınıfı bazı okullarda zorunlu olmasa bile Vakfımızdan Burs alınabilmesi için hazırlık sınıfının başarıyla bitirilmesi şartı vardır.
Hatalı başvuru yapan öğrencilerin başvuruları ile ilgili herhangi bir düzeltme yapılmamaktadır.
Başvuru Formunda, belgelendiremeyeceğiniz bilgileri işaretlememeniz gerekmektedir. (Örn: resmi olmayan ama boşanma şeklinde addedilen ayrılıklar, kontrat düzenlenmediği ya da kontratta isminiz olmadığı halde ikamet durumunun kira olarak işaretlenmesi vb.) Bu gibi durumlarda başvurunuz ile ilgili bilgi ve belge uyuşmazlığı nedeniyle dosyanız elenecektir.
Eksik belge gönderen öğrencilerin başvuru dosyaları elenecektir.
Aday Listeler kontenjan dolana kadar, elenen öğrencilerin yerine yeni bir Aday Liste yayınlanması suretiyle 15-20 günde bir yayınlanmaktadır. İlk Aday Listede isminiz yer almıyorsa, devamında yayınlanacak olan Aday Listeleri düzenli olarak takip ediniz.
Burs Ödemeleri Ekim ve Haziran ayları arasında 9 ay boyunca, ayda 150 TL olarak ödenmektedir.
Kazanan öğrenciler ödemelerin ne zaman ve nasıl olacağı hakkında bilgi alabilmek için ana sayfamızda yayınlanacak olan duyuruları takip etmelidirler. Banka hesap açtırma işlemleri Vakfımız tarafından yapılacak olup, öğrencilerin bir işlem yapmalarına gerek yoktur.
Burs Kazanan öğrencilere, kazandıkları tarih itibariyle geriye dönük birikmiş burs ödemeleri yapılacak, daha sonra haziran ayına kadar ayda 150 TL olarak ödemeler devam edecektir.
Haziran ayındaki son burs ödemesinden sonra www.tareksav.com.tr sayfasında yayınlanacak olan “Kayıt Yenileme” duyurusunu takip etmeli ve bir sonraki Eğitim Döneminde de burs alabilmek için kaydınızı yeniletmeniz gerekmektedir.
BURS BAŞVURUSU
$2


Adıyaman İl ve İlçeleri Bursu
Adıyaman İl ve İlçeleri vakfır yeni öğretim yılında öğrencilere Burs imkanı sağlamaktadır. Burs Başvurusu yapacak öğrencilerin aşağıda ki kriterlere uygun olması gerekmektedir. Aksi durumda başvuruları dikkate alınmayacaktır. Burs veren kurumlar listesini sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Lütfen destek olmak için en az 1 tane bursu paylaşın. Şimdiden teşekkür ederiz.

Burs almak isteyen yüksek öğrenim öğrencilerinin Advak Burs Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Burs kazananlar en geç bir hafta içerisinde vakıf yönetimince talep edilen BURS İSTEK FORMUNU doldurup imzalayarak, istenen belgelerle birlikte vakıf yönetimine teslim ederler veya posta ile gönderirler.Başvuru Tarihleri
Başvurular 15 Eylül- 30 Eylül tarihleri arasında yapılır. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular kabul edilmez.

Başvuru İçin Aranacak Şartlar
Burs verilecek öğrencilerde aranacak şartlar aşağıda sayılmıştır.

– Başarılı öğrenci olmak,
– Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
– Vakıf üniversiteleri ve ikinci öğretimde eğitim görmüyor olmak
– Sabıka kaydı olmamak
Bursun Süresi
Burslar genellikle, (1 Kasım – 30 Haziran boyunca) 8 ay için ödenir.

Bursun Ödeme Şekli
Burslar aylık olarak ödenir. Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın olumlu şartları aynen veya artarak devam etmesi gereklidir

Bursa Hak Kazananların İlanı
Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri ile eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, vakfın web sitesinde en geç Kasım ayı sonuna kadar ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.

Advak Burs Başvuru Formunu indirmek için tıklayın.
$2


EKAV Eğitim Bursu 1 Ekim
EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFIYÜKSEK ÖĞRENİM “İHTİYAÇ BURSLARI” Vermektedir. Burs başvurusu 1 Ekimde başlamakta olup burs verilecek öğrencilerin aşagıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir. Burs başvurusu yapmadan önce yazıyı mutlaka okuyunuz. Paylaş Butonuna tıklamanız daha fazla insanlara burs imkanı sağlamamıza yardımcı olacaktır. Şimdiden teşekkür ederiz

Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı , milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yükseköğrenim bursları vermektedir.

Adaylık Şartları:

I- T.C. Vatandaşı olmak,
II- Maddi İmkândan Mahrum Olmak:
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret veya burs almamak, (Sadece harç kredisi ve öğrenim kredisi alınabilir.)
III-Başarı Koşulları:

a) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
b) Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

IV) Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.

V-Adayların eğitim yerinin veya ebeveyn ikametgahının İstanbul il sınırları içinde bulunması gereklidir.

Not: Aynı aileden ikinci bir kişi burslarımızdan yararlanamaz.
Başvuru yapılabilmesi için yukarıda belirtilen “adaylık şartlarının” tümüne haiz olmak gerekir.

BAŞVURU :

I- Burslara başvuru tarihi 1-10 Ekim’dir.
II- EKAV Başvuru Formu www.ekav.org adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınarak ek istenilen belgelerle birlikte Vakıf Merkezine elden veya kargo ile teslim edilecektir.

SEÇİM :

Vakfın Burs Komisyonunca saptanan tarihte yapılan mülakat sonucunda belirlenen adaylar Vakıf internet sitesinde(www.ekav.org) duyurulacaktır.BURSUN ÖDENMESİ:

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

BURSUN KESİLMESİ:

Burs, her yarı yıl sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Haziran ayı sonunda kesilir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK:

Öğrenimini tamamlayan her burslu, hayata atıldıktan sonra en aen az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için İlhan Vreni Nural Vakfı aracılığı ile burs vermeyi desteklemeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Burslar bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9) ay ödenmektedir. (Evrak eksikliği veya diğer nedenlerle bursu geç başlayanların önceki ayları ödenmez). Burslarınız Ekim ayından geçerli olarak, her ayın en geç 1-15 i arasında, bildirdiğiniz bankadaki hesap numaranıza yatırılmaktadır.

Vakfımız her yarıyıl başında bursiyerlerinin başarı durumlarını ilgili öğretim kurumlarından istemektedir. Başarı durumunuz burs yönetmeliğimizde belirtilen esaslara uygun olduğu takdirde bursunuz ertesi döneme uzatılır.

Ayrıca burs koşullarına uygun olmadığı tespit edilenlerin, başka yerden maaş , ücret, burs (Vakfımızdan burs çıktığı belli olduktan sonra, başka bir kurumdan da burs çıkmış ise derhal iptal edilmelidir. Sadece harç kredisi ve öğrenim kredisi alınabilir) aldığı belirlenenlerin eksik veya yalan beyanda bulunanların, sene kaybetmeden yatay geçiş yapanlar haricinde okul değiştirenlerin, disiplin suçuna karışanların, Vakfa bilgi vermeden kayıt donduranların, devamsızlık yapanların ve burslarını almadığı tesbit edilenlerin bursları kesilmektedir.

Sizlere haberlerimizi, etkinliklerimizi öncelikle e-mail adresleriniz aracılığı ile duyurmaktayız. Bu nedenle e-mail adresi bildirmediyseniz, biran önce Vakfımıza bildirmeniz, e-mail adresinizi düzenli aralıklarla takip etmeniz, burslarınızı zamanında alabilmeniz ve aktivitelerden zamanında haberdar edilebilmeniz için adres, telefon, e-mail, hesap no v.b değişiklikleri gecikmeden Vakfa bildirmeniz gerekmektedir.
Bu şartlara haiz öğrenciler için
EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI BURSİYER KAYIT FORMU‘nu aşağıda doldurabilirler.

EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI BURSİYER KAYIT FORMU
Başvuru Formuna eklenecek Belgeler:
1. Yüksek Öğrenime yeni kayıt yaptıranlar (ÖSS VE ÖSYM Sonuç Belgelerinin örneği)
2. Ana Sınıflarda Öğrenim Görenler (Öğrenim süresince aldıkları dersleri, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan alınan not dökümü belgesi ve öğrenci belgesi)
3. Tüm Öğrenciler (2 adet vesikalık resim nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenci belgesi)

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN
$2


Ensar Vakfı Bursları
Kuruluşundan itibaren eğitime odaklanan vakfımız bu alanda Lisans ve Lisansüstü öğrencilerini çeşitli imkânlar ve sağladığı burslarla desteklemektedir. Bu başlıkta yurt içi ve yurt dışında öğrenimlerine devam eden öğrenciler burslarla desteklenmektedir.

LİSANS BURSLARI

Vakfımız lisans eğitimine hak kazanmış öğrencileri bünyesinde yer alan Değerler Eğitimi Merkezi’nin sağ- ladığı burslarla desteklemektedir.

LİSANSÜSTÜ BURSLARI

Akademik anlamda nitelikli yetişmiş kadroların yetişmesini hedefleyen vakfımız bir taraftan bünyesinde organize ettiği “atölye çalışmaları” ile akademisyen adaylarının ilmi yönden yetişmelerine katkı sağlarken aynı zamanda bu atölyelere devam eden Lisansüstü öğrencilerini aylık burslarla desteklemektedir.

YURT DIŞI BURSLARIMIZ

Yurtdışındaki üniversitelerden kabul almış ve öğrenimlerine orada devam eden lisans ve lisansüstü öğrencileri burslarla desteklenmektedir. Bu alanda Değerler Eğitimi Merkezi 2006 – 2007 yılından itibaren eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen ve maddi yönden sıkıntı yaşan öğrencileri burslarla desteklemeye başlamıştır. Halen Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Malezya, Romanya gibi ülkelerde öğrenimlerine devam eden bursiyer öğrencilerimiz mevcuttur.ENSAR VAKFI GENEL MERKEZİ

Telefon : 0212 513 03 09 – 0212 513 09 90

Faks : 0212 522 46 02

Adres : Süleymaniye Cad. No:11 Süleymaniye / Fatih / İstanbul

E-Mail : info@ensar.org

Web : www.ensar.org
Sezai EkinciSeptember 30, 2015, 2:13
Malatya Eğitim Bursu
Burs Başvuruları Hakkında

2015 – 2016 Eğitim Öğretim yılı burs başvuruları 01 – 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 01 Ekimden sonra başvuran öğrencilerimiz, 01-30 Eylül tarihleri arasında başvuran öğrencilerimizden sonra değerlendirmeye alınacaktır.

Burslar Ne Zaman Verilmeye Başlanacak?

İlk burs ödemelerine 2015 Kasım ayında başlanacak. Elde edilen bağışın gelen burs talebini karşılama oranına göre burs tahsisleri yapılacaktır. Bu tarihten önce başvuru yapanların bu tarihler arasında tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Her sene burs başvuruları için yeni kayıt alınacak ve bu başvurular içerisinden burs almaya hak kazananlar belirlenecektir.

İstenen Belgeler Hakkında

İstenen belgeler; yanlızca burs almaya hak kazanan öğrencilerden talep edilecektir.

Malatya Eğitim Bursu Projesi’nden burs alabilmek için örgün eğitim veren bir üniversiteye kayıt yaptırmış olmak ya da halen öğrenimini devam ettirmek gerekmektedir. Burs başvuru formunu doldurup, vicdani yükümlülük sözleşmesini de onayladıktan sonra tamamladığınız burs başvuru işleminden sonra sizin için “bursiyer üye” hesabı açılmaktadır. Her yılın ekim ayının son gününe kadar burs başvuru formunu doldurmak ve her öğretim yılı başında bilgilerinizi güncellemeniz burs verilmesi için gerekli başvuruyu gerçekleştirmiş olmanız anlamına gelmektedir.

MALATYA EĞİTİM BURSU belirli kriterlere göre tespit edilen puanlama esasına göre verilmektedir. Bu nedenle sisteme kayıt olurken verdiğiniz bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Burs başvuru formunu doldurarak sisteme kayıt olduğunuzda adınıza bir bursiyer hesabı açılmaktadır. Formda belirttiğiniz GSM numarası kullanıcı kodunuz olurken, cep telefonunuza gelen şifre ile tüm işlemleri takip edebilirsiniz. Bu sayede sistem sadece sizin kullanımınıza özel olmakta, gizlilik ve güvenlik sağlamaktadır.

Gizlilik ilkesi
MALATYA EĞİTİM BURSU YÖNETİMİ sisteme dahil olan bursiyerler ile burs verenlerin bilgilerini gizli tutmaktadır. Ancak MALATYA EĞİTİM BURSU YÖNETİMİ’nin gerek gördüğü ve belirlediği kurallar çerçevesinde bilgiler kısmen taraflarla paylaşılabilir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenci Belgesinin Aslı (Okulun Öğrenci İşlerinden Alınacak)

2- Özürlü Öğrencilerden Özürlü Raporu

3- Üniversitede Okuyan Kardeşlerin Öğrenci Belgeleri

4- Durumu Gösteren Diğer Belgeler (Anne-Babası Özürlü Olanlar İçin Özürlü Raporu, Şehit Yakını Olanlar İçin Şehit Yakını Belgesi, Shçek’te Kalanlar İçin Kaldığına Dair Belge)

5- Öğrenci Belgesi ile Başarı Durumunu Gösteren Transkript Belgesi ( Üniversiteye bu sene başlayanların ise Öğrenci Belgelerini ulaştırmaları yeterli olacaktır)

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Not: Gerekli Belgeler Yukarıdaki Sıraya Göre Dosyalanıp Gönderilecektir. Evrakları Malatya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına elden veya posta ile ulaştırınız.

Adres: Malatya Valiliği – Burs Birimi (Kapalıçarşı yanı)
Malatya Merkez
Telefon: 0422 324 96 40

İletişim Formu $2
BURS BAŞVURU FORMU $2


Toprak Holding Bursları
Torak Holding yeni eğitim öğretim yılında Yüksek öğrenim yurtdışı ve lisans üstü eğitimler için burs yardımı yapmakta ve okullara kitap, ve malzeme temin etmektedir.
Yüksek Öğrenim Lisans Bursu
Vakıf 1997-1998 öğretim yılından başlamak üzere, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan yüksek öğrenim öğrencilerine burs vermektedir. Üniversitelerle yakın işbirliği ile seçilen öğrencilere 2004-2005 öğretim yılının ilk yarısı itibariyle aylık 110,00 YTL . ödenmekte, her öğretim yılı başında ayrıca kitap yardımı yapılmaktadır. Burslar tamamen karşılıksız olarak verilmekte olup, geri ödeme veya mecburi hizmet yükümlülüğü getirmemektedir. Halen 45 öğrenci Yüksek Öğrenim Lisans Bursu’ndan yararlanmakta olup, her öğretim yılında bu sayı artmaktadır.

Sosyal Amaçlı Öğrenim Yardımı
Vakıf 1997-1998 öğretim yılından başlamak üzere, ilk ve orta öğrenim okullarında öğrenim görmekte olan başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere Sosyal Amaçlı Öğrenim Yardımı yapmaktadır. Halen, Türkiye’nin çeşitli yörelerinden 135 öğrenciye karşılıksız olarak aylık 30,00 YTL. öğrenim yardımı ve her öğretim yılı başında kitap yardımı yapılmaktadır. Ayrıca, Lise 3’üncü sınıf öğrencileri üniversiteye hazırlık kurslarına gönderilmektedir.

Yurt Dışı Bursları ve Lisans Üstü Eğitim Yardımları
Vakıf yurt dışındaki okullarda Ülkemizi başarı ile temsil eden üniversite öğrencilerine ve yurt dışında ve içinde lisans üstü eğitim alan öğrencilere de çeşitli düzeylerde eğitim yardımları yapmaktadır.

Okullara Kitap, Ders Araç ve Gereçleri ve Malzeme Yardımı
Vakıf kurulduğu yıldan bu yana okul öncesi eğitim kurumları da dahil olmak üzere, Üniversitelere ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara kütüphane ve laboratuvar kurulması, ders araç ve gereçleri ile bilgisayar ihtiyaçlarının karşılanması ve okul binalarının onarımı için yardımda bulunulması faaliyetlerine devam etmektedir.

Detaylı bilgi için: toprakvakfi@toprak.com.tr


Boğaziçi Yöneticileri Vakfı Bursları 14 Eylül – 9 Ekim
Yeni öğrenim döneminde sizlere başarılar diliyoruz.

Vakfımız, öncelikle maddi ihtiyaç sahibi, derslerinde başarılı, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yüksek öğrenimlerine katkıda bulunmak amacıyla karşılıksız yüksek öğrenim bursu vermektedir.

2015-2016 öğrenim yılı burs müracaatları başlamıştır. Vakfımız geride kalan 19 hizmet döneminde olduğu gibi 2015-2016 öğrenim yılında da Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere karşılıksız eğitim desteği temin edecektir.

Boğaziçi Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul ya da enstitülerinden herhangi birine kaydı bulunan Hazırlık, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri burs imkânından yararlanabilir.

BÜ Hazırlık sınıfını Beginner ve Pre-Intermediate seviyesinde okuyarak İngilizce Yeterlilik Sınavını (BUEPT) geçemeyen öğrenciler de burslarımıza başvuru yapabilir.

Burs müracaatları ilk defa burs başvurusu yapanlar, daha önce müracaat edip burs çıkmamış olanlar ve Destek Bursiyerleri için 14 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında, Yenileme yapacaklar içinse 14 Eylül- 9 Ekim tarihleri kadar web sitemiz üzerinden yapılacaktır.

BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

(İlk defa burs başvurusu yapanlar ve Destek Bursiyerleri için)

Vakfımıza burs müracaatı yapmak için BURS BAŞVURU FORMU’nun doldurulması gerekmektedir.

İlk defa burs müracaatı yapacak olanlar, daha önce müracaat edip burs çıkmamış olanlar ve vakfımızdan Destek Bursu alan öğrenci arkadaşlarımız BURS BAŞVURU FORMU’nu dolduracaklardır.

Burs başvuru formunu doldurup sistemimize kaydeden arkadaşlarımızın, bir kopyası mail adreslerine otomatik olarak yollanan formun çıktısıyla birlikte aşağıda belirtilen belgeleri 23 EKİM CUMA gününe kadar vakıf merkezimiz olan Hisar Kampüs yakınındaki Boğaziçi Konak’a gelerek teslim etmeleri gerekmektedir.

Belge teslimi esnasında her öğrenciye burs başvuru numarası verilecek ve böylelikle başvuru süreci tamamlanmış olacaktır.

BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-www.byv.org.tr üzerinden yapılan online başvuru formunun doldurulmasının ardından mail adresinize gönderilen formun çıktısı

2-1 Adet Fotoğraf

3-Baba ve/veya Anne çalışıyorsa

Çalışan Anne, Babanın, İş yerinden Onaylı Maaş Belgesi
Gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın noter tasdikli fotokopisi
Emekli ise, emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını gösterir belge
Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge
Anne ve/veya Baba çalışmıyor ise Bağ-Kur, E. Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını gösterir belge (Belgede TC. kimlik no/ İsim/ Soyisim olması zorunludur

4-Öğrenci Belgesi ya da Kayıt Belgesi

5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6-LYS Sonuç Belgesi ve Puan Belgesi-(Yeni kazananlar için)

7-Ara sınıftaki öğrenciler için güncel transkript

Yukarıdaki belgeler 23 Ekim Cuma gününe kadar Boğaziçi Konak’a elden teslim edilmelidir.

BURS YENİLEME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

(Lisans Bursiyerleri için)

2014-2015 öğrenim yılında vakfımızdan lisans bursu alan öğrenciler BURS YENİLEME FORMU’nu dolduracak ve aşağıdaki belgelerle birlikte 9 EKİM CUMA GÜNÜNE KADAR Boğaziçi Konak’a elden teslim edeceklerdir;

Web sitemiz üzerinden YENİLEME formunun doldurulmasının ardından mail adresinize gönderilen formun çıktısı
Orijinal güncel transkript
Öğrenci belgesi
Baba ve/veya Anne çalışıyorsa
Çalışan Anne, Babanın, İşyerinden Onaylı Maaş Belgesi
Gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın noter tasdikli fotokopisi
Emekli ise, emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını gösterir belge
Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge
Anne ve/veya Baba çalışmıyor ise Bağ-Kur, E. Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını gösterir belge (Belgede TC. kimlik no/ İsim/ Soyisim olması zorunludur

Boğaziçi Konak Adres: Nispetiye Cad. Fenerli Türbe Sk. No: 7 Rumelihisarı – İstanbul (Hisar Kampus’ten 100 m. ilerideki sokaktan sağa girildiğinde sağdan ikinci demir kapı.)

Telefon: 212-265 10 62/212-233 33 36/37

NOTLAR:

1-Eksik evrak ile müracaat kabul edilmemektedir.

2-Burs başvurularıyla ilgili bilgi almak ya da soru sormak için;

byv@byv.org.tr mail adresimiz üzerinden, mesai saatleri içerisinde (09.00-18.00 saatleri arasında) vakfımızın 212-265 10 62/212- 233 33 36/37 telefonlarından vakfımızla irtibata geçebilirsiniz.

Selam ve saygılarımızla,

BYV-Burs Komitesi


7500 – 15000 Euro Deutsches-Museum Alman Müzesi Bursları
Münih Alman Müzesi, en az üniversite mezunu ve akademik kariyerine devam etmek isteyenlere çalışma ve burs imkânı sunmaktadır. Uluslararası ve disiplinler arası bir alana sahip olan bu programa başvuracak adaylar; Alman Müzesi ile ilgili proje hazırlayacaklar, araştırma önerilerini hazırlarken müze çalışanları ile işbirliği içerisinde olacaklardır. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2015 olan bu programa başvuran adaylara ise akademik statüsüne göre farklı burs ücretleri verilecektir.

Doktora öncesi burs ücreti 6 aylık süre için 7,500 EUR, 1 yıllık süre için 15,000 EUR’dur.

Doktora sonrası burs ücreti 6 aylık süre için 15,000 EUR, 1 yıllık süre için ise 30,000 EUR’dur.

Başvuran adayların kıdemleri önemli olmamakla birlikte en az bir üniversite mezuniyet derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru koşulu olarak başka herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Nasıl başvurulur?

Başvuru formu doldurulacak,
Özgeçmiş / CV,
3 -5 sayfa aralığında proje tanımı,
2 adet güvenilir referans mektubu ile birlikte aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir.
Andrea Walther

Coordinator of the Research Institute

Deutsches Museum

80306 Munich

Tel.: 00 49 (0) 89 2179-280

Fax: 00 49 (0) 89 2179-239

E-Mail: a.walther@deutsches-museum.de

Scholar-in-Residence Program
The Deutsches Museum in Munich has several attractive scholarships to offer research scholars interested in working for six or 12 months on projects involving the museum`s vast and heterogeneous collections. The scholarship programme is international and interdisciplinary in scope.

There are myriad opportunities at the Deutsches Museum for innovative research into scientific processes and the changing cultures of technology. Founded in 1903, the museum’s holdings comprise some 100,000 objects; an archive of 4,500 shelf metres including an extensive collection of scientific photographs, technical illustrations, trade literature and private papers; and a specialist research library with 875,000 volumes, 5,000 journals, and an extensive collection of rare books on te history of science and technology. The museum’s collections have evolved over the years, absorbing the instruments, books and archives of individual scientists and engineers as well as of companies and scientific institutions, and reflect bygone experimental systems and cultures of innovation. The unique structure of this collection enables scholars to develop innovative cross-disciplinary methods of research on the basis of texts, images and artefacts available on site and to engage in both the historical and archaeological exploration of science and technology.

Applicants are invited to base their projects on the collections of the Deutsches Museum and to cooperate closely with museum staff on site when formulating their research proposals. Projects involving innovative approaches to artefact-oriented research are especially welcome.

During their stay, visiting scholars will have daily contact with the museum´s curators, archivists and librarians (approx. 50 staff members) as well as members of the Münchner Zentrum für Wissenschafts- und Technikgeschichte (Munich Center for the History of Science and Technology; approx. 50 staff members).

Scholarship holders will have their own workplace with a desktop computer and telephone, and the opportunity to reside temporarily in subsidized apartments of the museum complex insofar as these are available. They will present their research projects to colleagues at the beginning of their stay and will be expected to participate regularly in the museum’s and the Munich Centre’s Monday colloquium series and workshops.

Pre-doctoral stipends: € 7,500 (six months) / € 15,000 (full year). Post-doctoral stipends: € 15,000 (six months) / € 30,000 (full year). Scholars at any level of seniority are eligible to apply, provided they have at least one university degree. There are no restrictions regarding nationality. All scholars are requested to make their own provisions for health insurance.

Application deadline: 16 October 2015


Please send applications, including:

completed application form (pdf-file, 20 kB or rtf-file 60 kB)
curriculum vitae
project description (3 to 5 pages)
two confidential references (can be sent directly by the referees)

to the following address:
Andrea Walther
Coordinator of the Research Institute
Deutsches Museum
80306 Munich
Tel.: 00 49 (0) 89 2179-280
Fax: 00 49 (0) 89 2179-239
E-Mail: a.waltherdeutsches-museum.de

Detailed information available upon request:
Prof. Dr. Elisabeth Vaupel


DEU-DER Bursları
Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği (DEÜDER) hedefleri doğrultusunda, çağdaş değerleri savunan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla maddi gereksinimi olan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine burs verilecektir.

Başvuru koşulları:

Dokuz Eylül Üniversitesinde lisans eğitimi görmek,
Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi değteseğe ihtiyaç duymak,
Yeni kayıtlar için fakülte ve ya yüksek okula giriş puanı açısından önde olmak,
not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olmak ve en fazla 2 dersten başarısız olmak,
Diğer şartlar:

Burs alan öğrenciler burs aldıkları süre boyunca DEUDER’in en az 3 etkinliğine katılmak zorundadır.
Burs alan öğrenciler burs aldıkları süre boyunca her her dönem sonunda transkriptleri en geç bir ay içinde kuruma getirmelidir.
Burs Başvuruları: 2015-2016 öğrenim dönemi için başvuru tarihi: 15 Eylül – 15 Ekim’dir.

Burs Ödemeleri: 2015-2016 öğrenim dönemi için 150TL (9 ay) olarak belirlenmiş olup ilk burs ödemesi kasım ayında 2 aylık ödeme ile başlayacak, Haziran ayında dönemin son ödemesi yapılacaktır.

Başvurular internet üzerinden ve ya elden teslim edilebilmektedir.

İnternetten başvuru için başvuru formu doldurulacak ve gerekli belgeler internet ortamında taratılarak yüklenecektir.

Gerekli belgeler:

Nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği ( Bütün aile bireylerini gösterir belge)
İkametgah belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 adet veskalık resim,
E- devletten alınacak adli sicil kaydı dökümü
Aile bireylerinn gelir durumunu gösterir belge
Adaylar elden ve ya direkt başvuru formuyla birlikte bu belgeleri iletmelidirler. Yüzyüze görüşmeye çağırılacak adaylar belgelerin asıllarını yanlarında getirmelidir.

Burs başvuru formu için tıklayınız.
$2


ANK Vakfı Bursları
Başvuru Koşulları

BAŞVURU BİÇİMİ

Burs almak isteyen üniversite öğrencilerinin bizzat kendileri, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin aile yakınları veya velileri, Vakıf WEB sayfasından başvuru yaparlar. Bu başvurular arasından asil ve yedek olmak üzere bursiyer seçimi yapılır. Burs kazananlar en geç bir hafta içerisinde vakıf yönetimince talep edilen BURS İSTEK FORMUNU doldurup imzalayarak, istenen belgelerle birlikte vakıf yönetimine teslim ederler veya posta ile gönderirler.

BURS İSTEK FORMU ve BURS YENİLEME FORMU ile ekleri belgeler, günün ihtiyaçlarına ve amaca göre, Vakıf Yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 15 Eylül- 30 Eylül tarihleri arasında yapılır. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular kabul edilmez.

BAŞVURU İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

Burs verilecek öğrencilerde aranacak şartlar aşağıda sayılmıştır.

– Çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak,

– Başarılı olmak ve Okulunda disiplin cezası almamış olmak. (Öğrenciler bu durumu belgelerle kanıtlar)

– Maddi imkanları yetersiz olmak

– Aşırı akımlara ve anarşik olaylara karışmamış olmak.

– Sabıka kaydı olmamak

BURS ÖNCELİKLERİ

Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelikler, aşağıdaki sıralamaya bakılmaksızın tercih nedenclassir.

– Vakfedenlerin soyundan gelenlerin çocukları ve diğer altsoyları,

– Vakıf ve vakıf şirketlerinde çalışanların çocukları ve diğer altsoyları,

– Vakıf şirketlerinde çalışanların kaza, ölüm veya iş görmezlik hallerinde gerclasse kalan çocukları,

– Ahmet veya Nezahat Keleşoğlu’nun veya ailesinin veya vakfın ismini taşıyan veya bu kişilerin veya vakıf şirketlerinin yapımına katkıda bulundukları okullarda okuyanlar,

– Anne ve/ veya babasının yokluğu,

– Maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları,

– Eski bursiyerler,

– Zihinsel veya bedensel engelliler,

BURSUN SÜRESİ

Burslar genellikle, (1 Kasım – 30 Haziran boyunca) 8 ay için ödenir.

BURSUN ÖDEME ŞEKLİ

Burslar aylık olarak ödenir. Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yenclassen değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın olumlu şartları aynen veya artarak devam etmesi gereklclassir.

BURSA HAK KAZANANLARIN İLANI

Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri ile eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, vakfın web sitesinde en geç Kasım ayı sonuna kadar ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN TEMİN ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR

(YENİ BURSİYERLER İÇİN)

1. Taahhütname ( indir ) Taahhütname ( indir ) ( Pdf )

2. 1 adet fotoğraf

3. Vukuatlı nüfus kayıt örneği

4. Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)

5. Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi

6. Sınav sonuç belgesi fotokopisi (SBS, ÖSS, ALES vb.)

7. Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. İlköğretim, lise için karne fotokopisi yeterlclassir.)

8. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi

9. Ailede çalışanlar varsa bağlı oldukları iş yerinden alacakları gelir durumunu gösterir belge.

10. Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi

11. Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi

BURSU YENİLENEN ÖĞRENCİLERİN TEMİN ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR

(ESKİ BURSİYERLER İÇİN)

1. Taahhütname ( indir )
$2
Taahhütname ( indir ) ( Pdf )
$2
2. Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)

3. Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi

4. Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. İlköğretim, lise için karne fotokopisi yeterlclassir.)

Evraklar “Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı – Kuşbakışı Cd. No:37 Üsküdar/İstanbul ” adresine posta, kargo, elden teslim vb yollarla ulaştırılmalıdır.

Başvuru sonuçları Kasım ayında açıklanacaktır.

BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
$2


Anadolu Vakfı Bursları devam ediyor
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, akademik olarak başarılı ve yetenekli, aynı zamanda maddi imkanı yetersiz olan Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

Burs Alma Koşulları
Anadolu Vakfı Burslarından faydalanacak tüm öğrencilerin öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olması ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olması gereklidir.
Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları kapsam dışındadır.
Burslardan faydalanmak için T.C. vatandaşı olmak gereklidir.
Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Genel Müdür tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
Kişi ve kuruluşlardan gelen burs istekleri Burs Komitesi’nde değerlendirilir ve yanıtlanır.
Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır. Disiplin cezası alma ve yanlış beyan bursun sona erdirilmesine neden olur.
Aksi belirtilmedikçe, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
“Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki burslar için burs bağışı yapan gerçek ya da tüzel kişi tarafından talep edilen bağış şartları Anadolu Vakfı Senedi’ne ve Vakfın amaç ve hedeflerine uygunluk açısından Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur. Bursiyerler ile ilgili özel şartlar talep edilmemişse, bu Yönetmelik’teki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.
Meslek dalı kontenjanları ve burs miktarları öğretim yılı başlamadan belirlenir ve www.anadoluvakfi.com.tr adresinden duyurulur.
Burs Miktarı ve Ödemesi
1. Bursiyer seçilen adaylarımız, Hesap Açım Sözleşmesini eksiksiz imzalayarak (adres teyit belgesi ve kimlik fotokopisi ile birlikte), ayrıca kendilerinden bursiyer olabilmeleri için talep edilen tüm belgeler ile beraber, kargo ile Anadolu Vakfı adresine eksiksiz göndermek durumundadırlar

Adres teyit belgeleri için tıklayınız
$2
Sözleşmesi ve evrakları eksiksiz ulaşan bursiyer adaylarımız için Abank (Alternatif Bank) nezdinde açılacak hesaba burs paraları yatırılacak olup, kendilerine iletilecek atm kartı ile tüm ATM noktalarından burslarını masrafsız alacaklardır.

Nakit çekme, eft/havale gibi tüm işlemleri ATM noktalarından masrafsız yapılabileceği gibi, internet bankacılığıyla yine herhangi bir ücret ödemeden para transferinde bulunulabilecektir.

2. Burs ödemeleri aylık yapılacak olup 9 aylık süreç, Ocak-Haziran ve Ekim-Aralık dönemlerini kapsayacaktır

3. İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması şartı aranır. Eksik ve güncel olmayan bilgi ve belgeler burs ödemesinin durdurulmasına yol açar.

Not: Posta ile yapılan gönderilerde doğan gecikmeden dolayı Anadolu Vakfı sorumluluk kabul etmemektedir.

Burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında yapılır.

BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
$2


Kardelen Bursları
Bu bursa üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinde 1. ve 2. sınıfta okuyan kız öğrenciler ile Tıp Fakülteleri’nin 1., 2. ve 3. Sınıflarında okuyan kız öğrenciler başvurabilir. Formda yazılan tüm alanların doldurulması zorunludur. Forma girmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğu ile ilgili ortaya çıkabilecek herhangi bir çelişkide başvurunuz iptal olacaktır. Formu doldururken teknik bir sorun yaşarsanız cigdem.guler@tog.org.tr adresinden bize ulaşıp destek alabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz. Başvurular 5 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.

Adres :

Hobyar Mah.Aşirefendi Cad. No:20 Ankara-Konya Han Kat.4 34112 Eminönü/Fatih İSTANBUL

Telefon & Fax :

+90 212 522 10 30 [T]
+90 212 522 10 32 [F]

E – Posta

info@tog.org.tr

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN
$2
Sezai EkinciSeptember 30, 2015, 2:22
İstanbul Sanayi Odası Vakfı Bursları
İstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs Başvuru Kriterleri
1-) T.C. vatandaşı olmak,
2-) Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engeli öğrencilere verilen burslar hariç),
3-) Gelir düzeyi düşük olmak,
4-) Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
5-) Adli sicil kaydı bulunmamak,
6-) İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
7-) Liseler için: Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek liselerinde öğrenim görüyor olmak,
😎 Yüksek öğretim için: meslek yüksek okulu ve teknik üniversitelerde öğrenim görüyor olmak.

Yukarıdaki koşullara sahip burs adayları 01-30 Eylül tarihleri arasında web sayfası üzerinden online başvuru yapabilirler. Başvurular İSOV Burs Komisyonunca değerlendirilerek uygun görülenler mülakata çağırılır. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden online başvuru sırasında verdikleri bilgileri teyit eden belgeler talep edilir. Yurtdışı eğitim alan öğrencilere burs desteği bulunmamaktadır.

İSOV aşağıdaki üniversite ve okullarda öğrenim gören adayların başvurularını kabul etmektedir.

1-) Boğaziçi Üniversitesi,
2-) İstanbul Üniversitesi,
3-) İstanbul Teknik Üniversitesi,
4-) Galatasaray Üniversitesi,
5-) Marmara Üniversitesi,
6-) Yıldız Teknik Üniversitesi,
7-) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
😎 Türk-Alman Üniversitesi,
9-) İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
10-) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
11-) Kocaeli Üniversitesi,
12-) Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü,
13-) İstanbul,Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan Anadolu Teknik,Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri,
14-) Özel üniversitelerin teknik bölümlerinde ve %100 burslu öğrenim görebilen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır.

Bursların İptalini Gerektiren Haller
1-) Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi,

2-) Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde gerek okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tesbit olunması ve hurriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olmaları,

3-) Öğrencinin herhangi bir kuruluşta sürekli ve ücretli görev alması,

4-) Öğrencinin 7.madde de yer alan durum bildirimi formunu gerçeğe aykırı olarak doldurulduğunun anlaşılması,

5-) Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması,

6-) Uyarılara rağmen öğrenci mazeretsiz 3 (üç) ay kendisine tahsis edilen bursu almaması,

7-) Başarı gösteremeyen ve bu yetersiz başarı veya başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Yönetim Kurulu’nca kabule şayan bir mazereti bulunmayan,

😎 Eğitime engel olacak bir sakatlığı veya hastalığının bulunması ve öğrencinin talebi halinde

yukarıda yazı olan hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda bursların ödenmesi yönerim kurulu kararı ile durdurulur.

BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
$2


Yarım Elma Bursları Tüm Üniversiteler
Yücel Kültür Vakfı ihtiyaç sahibi gençlerle, Vakıf bağışçılarını bir araya getiriyor. Bağışçılarımız ele ele verip birçok gencin okumasına destek oluyor!

2014 – 2015 döneminden itibaren Vakfımıza Yükseköğrenim İhtiyaç Bursu başvurusu yapmış üniversite öğrencilerinin başvuruları “Yükseköğrenim Yarım Elma Bursu” kapsamında değerlendirilecektir.

Yarım Elma Bursu Nedir ?

Yarım Elma Bursu, aylık 175 TL’lik burs miktarının her ay yarısının bir bağışçımız diğer yarısının ise Vakfımız ve/veya başka bir bağışçı tarafından karşılanarak hizmet zorunluluğu ve geri dönüş olmadan, bursiyere ulaştırıldığı bir sistemdir. Bursiyer on iki ay boyunca kesintisiz olarak bursu alır. Bir yılın sonunda bursiyere destek olan bağışçının desteğini devam ettirmesi halinde burs bir sonraki yılda da devam eder.

Kimler Bursiyer Olabilir ?

Din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, T.C. vatandaşı herhangi bir üniversite veya yüksek öğrenim okulunda okuyan ihtiyaç sahibi herkes bursiyer olabilir.
Ancak yükümlülüklerini yerine getirmediği için bursu kesilenler tekrar başvuramaz.
Daha önce bursa hak hazanmış olup, Yarım Elma kapsamında bağışçı temin edilemediği için burs alamayanlar takip eden senelerde yeniden başvurabilirler. Eski kazandıkları hak devam etmez.

Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler bu durumu dilekçelerinde veya başvuru belgesinin ilgili bölümünde belirtmek kaydıyla Yarım Elma Bursları’na da başvurabilir.

Başvurular içerisinde Devlet veya Vakıf üniversitesi ayrımı yapılmaz.

Nasıl Başvurulur ?

Başvuru yapmak için öncelikle Vakıf web sitesinden ‘üye ol’ butonuna tıklayarak üyelik işleminigerçekleştiriniz.

Ardından Yarım Elma Burs Programı Başvuru Formunu bilgisayarınıza indirerek (üyelik işleminde kullandığınız cep telefonu ve e-posta adresinizi yazarak) doldurunuz.

$2

Doldurmuş olduğunuz başvuru formunu ve aşağıda belirtilen diğer belgeleri TEK BİR ŞEFFAF DOSYA içerisine koyarak 15 Ağustos – 15 Ekim 2015 tarihleri arasında bize ulaşacak şekilde Yücel Kültür Vakfı Zühtüpaşa Mah. Bağdat Cad. Keylan İş Merkezi No:15 Kat:2 D:8 34724 Kızıltoprak – Kadıköy / İSTANBUL adresine gönderiniz. (Vakfımız MNG Kargo ile çalışmamaktadır.) Dilerseniz elden de başvuru belgelerinizi teslim edebilirsiniz.

Başvuru belgelerinin postalanma değil, teslim tarihi esas alınır. Bu nedenle postalarınızı başvuru tarihini geçmeyecek şekilde postalamaya özen gösteriniz. Başvuru tarihinden geç teslim edilen başvuru belgeleri dikkate alınmayacaktır.

Belgelerini teslim eden bursiyer adayları önbaşvuru yapmış sayılırlar ve burs komitesi toplanarak kriterleri sağlayan adaylardan oluşan bir burs bekleyenler listesi oluşturur.

Yarım Elma Bursları kapsamında destek olmak isteyen bağışçılar burs bekleyenler listesi içerisinden kimi ya da kimleri destekleyeceklerini seçmekte özgürdürler. Listeye alınmış olan aday herhangi bir bağışçımızın kendisini seçmesini bekler. Bu anlamda Yücel Kültür Vakfı, başvurusu kabul edilerek burs bekleyenler listesine alınmış olan bursiyere burs alacağı konusunda herhangi bir taahhüt altına girmez.

Burs bekleyenler listesine girmiş bursiyer adayı dilerse kendisine bağışçı olmak isteyen kişiyi bulup Vakfa yönledirir ve Vakıfça değerlendirmeye alınabilir. Bursun yarısının bağışçı diğer yarısının Vakıf tarafından karşılanarak bursiyere ulaştırılması sağlanır.

İstenen Belgeler

1. Burs başvuru formu (ıslak imzalı)
$2
2. Bir adet vesikalık fotoğraf (başvuru formunun ilgili yerine yapıştırılacak)

3. Sabıka kaydı

4. Bursa neden ihtiyaç duyulduğunuza dair imzalı dilekçe

5. Birer adet ıslak imzalı ve mühürlü öğrenci belgesi ve transkript. Hazırlık okumuş ve transkript alamayanlar hazırlığı başarı ile bitirdiğine dair öğrenci işlerinden bir belge almalıdırlar. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracaklar için ÖSYM’den puan ve başarı sıralı sonuç belgesi ve kazanılan okulu ve bölümü gösteren yerleştirme sonuç belgesi

6. İkametgah belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği

7. Bursiyerin kendisinin, annesinin ve babasının nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopileri (fotokopileri temin edemeyenler nüfus kayıt örneği ile başvurabilirler)

E-devlet ve okulların elektronik öğrenci sistemleri üzerinden alınan; sabıka kaydı, ikametgah öğrenci belgesi, transkript gibi belgeler resmi nitelikli evrak sayılmazlar. Bu belgelerle başvuranların evrakları değerlendirmeye alınacaktır. Ancak başvurusunu bu şekilde yapmış ve burs almayı hak kazanmış bursiyer, evrakların orijinallerini göndermekle yükümlüdür.

Kargo şirketi veya posta ile gönderim yapan adayların başvurularının ulaşıp ulaşmadığını, gönderi yaptıkları kurum tarafından takip etmeleri gerekir. Bu sorularınıza YKV tarafından cevap verilmeyecektir.


200 TL Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS DUYURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğünce,
1- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)
2- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)
hükümleri gereği yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 2015 – 2016 öğretim dönemi için 15 Eylül – 30 Ekim 2015 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır. Söz konusu başvuru formunun nasıl doldurulacağını açıklamak, öğrencilere başvuru işlemleri sırasında yardımcı olmak amacıyla “2015 – 2016 Öğretim Dönemi Yükseköğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuzu ve yukarıda belirtilen ilgili mevzuat hükümlerini okumadan başvuru yapmayınız. Başvuru sırasında başvuru formunu onaylayıp göndermeden önce bilgilerinizi mutlaka tekrar kontrol ediniz. Başvurunuzu onaylayıp gönderdikten sonra hiçbir şekilde başvuru bilgilerinizde değişiklik yapılmayacaktır.
30 Ekim 2015 tarihinden sonra alınan başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)’ye göre değerlendirilecektir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitemizde yer alan DUYURULAR (http://www.vgm.gov.tr/duyurular.aspx) alanından yapılacaktır.
2015 – 2016 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim öğretim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 200,00 TL burs yardımı yapılacaktır. 2015 – 2016 öğretim dönemi için şu an açık olan yükseköğrenim burs kontenjanı 1.154’dür.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 tane Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.
BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
$2


Sani Konukoğlu Vakfı Bursları
A.BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Vakfımız İcra Komitesi tarafından burs kontenjanı ayrılmasına karar verilen üniversite öğrencilerine burs sağlanır. Her yıl kararlaştırılan üniversiteler, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasından belirlenmektedir ve burslar üniversiteye yeni yerleştirilen öğrencilere sağlanmaktadır. Üniversiteye Giriş Bursundan yararlanabilmek için öğrencinin Lisans Yerleştirme Sınavında üstün başarı göstermesi (belirlenen en az taban puanı sağlaması) ve maddi desteğe ihtiyacı olması gereklidir. Burs, ülke sınırları içerisinde lisans öğrenimi gören T.C. uyruklu öğrenciler için geçerlidir. Sani Konukoğlu Eğitim Bursu için verdiği bilgilere göre aile ve sınavsız geçiş ile yerleştirilmiş olmanın yanı sıra maddi desteğe ihtiyacı olanlar başvurabilir. Yurt dışındaki öğretim kurumlarında öğrenim görenlere burs verilmez. Daha fazla bilgi için Burslar Hakkında Genel Bilgi.

B.BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NEREYE YAPILABİLİR?

Burs başvuruları ne zaman yapılacagı, her yıl Agustos/Eylül ayında WEB sayfamızdan duyurulmaktadır.Başvurular WEB sayfamızdan elektronik ortamta yapılmaktadır.

C.BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Üniversiteye Giriş Bursu ve Eğitim Devam Bursu için bursiyer seçimleri iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Bunlardan ilki Sanko Holding Bünyesinde 10 yıl ve daha fazla çalışan personel çocuğu olma şartını sağlamak ile bunun dışında normal yapılan başvurular olmak üzeredir. Personel çocukları mülakata gerek kalmadan vakıf mütevelli heyetine bildirilerek, bursu haketme ile ilgili gerekli kararlar alınır. Bunun dışında normal başvularda ise iki adımla seçim yapılır. Bunlardan ilki başvuru sırasında verilen bilgilere göre program otomatik olarak aile puanını hesaplar. Daha sonra mülakata gelen öğrenci değerlendirilerek mülakat puanı da oluşturulur. Bu iki puan birleştirilerek kişinin genel puanı oluşturulur. Son olarak mütevelli heyetine yüksek puanlılar bildirilerek burs verilmesi ile ilgili kararlar alınır.(2015-2016 burs başvuru kritelri 10 yıl ve daha fazla çalışan personel için belirlenmiştir. Başvuru kriterleri her yıl yeniden belirlenmektedir.)

D.HANGİ ÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERE BURS VERİLMEKTEDİR?

Sani Konukoğlu Vakfı önlisans ve lisans düzeyinde burslar vermektedir. Bunun dışında ilköğretim, lise, yüksek lisans, doktora düzeylerinde eğitim gören/görecek öğrencilere yönelik burslar verilmemektedir.

E.GAZİANTEP DIŞINDAN BURS BAŞVURUSU KABUL EDİLİYOR MU?
Üniversite öğrencilerine yönelik burslar sadece Gaziantep’te ikamet eden ailelerin çocuklarına verilmektedir. Başka illerden yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.
F.BURSUN DEVAM ETMESİ İÇİN NE GEREKİR?
Öğrenimine başarıyla devam eden ve Burs Kesilmesini gerektiren herhangi bir durum olmayan öğrencilerin bursları kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresince devam eder. Ancak, öğrenci her sene vakfımıza ve vakfın çeşitli illerde ilan ettiği yerlere gelerek dilekçeleri bizzat kendilerinin doldurması gerekmektedir. Ayrıca Kasım ayının sonuna kadar olmak üzere derslerin başlamasından itibaren yeni öğrenci belgesini ister web ( http://www.sankovakif.org/yeni/belgegonderim/ ) üzerinden ya da posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

G.EVLİLER VE ÇALIŞANLAR BURS BAŞVURUSU YAPABİLİRLER Mİ?
Öğrenim süresince ve burs almaya hak kazanmış iken evlenenler eğitimleri tamamlanıncaya kadar ve şartları yerine getirmeleri durumunda burs almaya devam ederler. Çalışanlar ise asgari ücretten yüksek ücret almaları durumunda bursları kesilecektir. Ancak bu çalışma burs ödemelerinin yatmadığı yaz aylarında olur ise öğrencinin burs hakkı devam eder.
H.BURS ALIRSAM, GERİ ÖDEME VE ZORUNLU ÖDEME ŞARTI VAR MI?
Sani Konukoğlu Vakfı bursları her zaman olduğu gibi karşılıksızdır, öğrenciye ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Ancak öğrencinin meslek sahibi olması durumunda, iyi bir bütçeye sahip olduğunda onun da başka bursiyerleri okutmasını her zaman arzu eder.

I.OKUL KAYIT HARCIMI SANKO VAKFI KARŞILAR MI?
Hayır, burslar sadece aylık nakit ödeme şeklindedir ve ödeme miktarları her yıl İcra Komitesi tarafından belirlenir, ödemeler okul harcının karşılanmasına yönelik değildir.

K.BURS SONUÇLARI NE ZAMAN VE NASIL AÇIKLANACAK?
Sani Konukoğlu Vakfı burs kazananları Kasım ayında websitemizden ve telefon ile bilgilendirme olacak şekilde haberdar edileceklerdir.

M.SANİ KONUKOĞLU VAKFI STAJ OLANAĞI SAĞLIYOR MU?
SANKO HOLDİNG şirketleri tarafından Sanko Vakfı bursiyerleri için belli bir staj kontenjanı ayrılmaktadır. Staj imkanı staj zorunluluğu olan öğrencilere tanınır. Sanko Vakfı bursiyerleri ayrılan staj kontenjanları için en geç Mart ayı sonuna kadar vakıf ile iletişime geçerek ilgili şirketle görüşebilirler. Daha fazla bilgi için Bursiyerlere Staj Olanakları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ADRES
Burak Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı. No:223 Şehitkamil / Gaziantep

TELEFON
T:(342) 211-3391
F:(342) 211-3953

E-MAIL
Sankovakif@Sankovakif.Com.Tr

DİĞER BİLGİLER
Aşağıdaki Iletişim Kanallarından Birisini Kullanarak Bizimle Iletişime Geçebilirsiniz.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
$2


Hatay’da Burs Veren Kurumlar
ALİ İSMAİL KORKMAZ VAKFI (ALİKEV) BEDESTEN SOK. HATAY (326) 263 88 36
ANTAKYA (532) 163 03 88
2 ANTAKYA ATA KOLEJİ VAKFI HÜKÜMET HATAY (326) 215 11 14
ANTAKYA (326) 214 75 81
3 ANTAKYA’YA HİZMET VAKFI VEDİİ MÜNİR KARABAY SOK. NO:2 HATAY (326) 213 88 04
MERKEZ ()
4 AYHAN KARA VAKFI MERKEZ TÜM EVLER HATAY (532) 411 88 45
SAMANDAĞ ()
5 BAYEZİD-İ BİSTAMİ VAKFI BEYAZIT CAD SÜMBÜL SK HATAY (326) 345 00 00
KIRIKHAN ()
6 BİLİM VE EĞİTİM VAKFI ATATÜRK CAD. RS.1 APT. NO:2/3 HATAY (326) 221 76 14
MERKEZ ()
7 ÇINARLI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI ARI CAD. 403. SOK. ÇINAR APT. NO:7 HATAY (505) 255 20 02
DÖRTYOL ()
8 DURMUŞ SITKI DEBBOOĞLU CAMİİ VAKFI İNÖNÜ CAD. DURMUŞ SITKI DEBBOĞLU CAMİİ NO:47 HATAY (326) 212 70 11
MERKEZ (322) 214 62 15
9 HABİB-İ NECCAR KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI (HAKEV) BEYAZİT SOKAK HATAY ()
ANTAKYA ()
10 HACI ZİYAEDDİN HUZUR VAKFI ÇÖKEK MEVKİİ HATAY (326) 712 55 83
DÖRTYOL ()
11 HATAY HACI KEMAL ÇİPE CAMİİ VE KURAN KURSLARI İLİM VE HİZMET VAKFI 4. ALAN SOK. HATAY (326) 215 14 45
ANTAKYA ()
12 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURMA VE YAŞATMA VAKFI 16.SOKAK NO:7 ÇELİK YAPI APARTMANI C.BLOK HATAY (326) 285 67 00
ANTAKYA (326) 221 89 68
13 HİZMET VAKFI (31/08) ULUCAMİ CD. HATAY (326) 617 75 66
İSKENDERUN ()
14 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI 1.SOKAK HATAY (326) 613 88 90
İSKENDERUN (326) 758 39 96
15 İSKENDERUN GÜNEY EĞİTİM VAKFI (İGEV) ZİYA GÖKALP HATAY (326) 614 23 75
İSKENDERUN ()
16 İSKENDERUN KÜLTÜR EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI 264 HATAY (326) 616 44 33
İSKENDERUN ()
17 İSKENDERUN SANAYİ SİTESİ ÇALIŞANLARI EĞİTİM VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI (İSKSAN) 324 SOKAK HATAY (326) 615 63 69
İSKENDERUN ()
18 İSKENDERUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EĞİTİM VE KALKINMA VAKFI ATATÜRK BULVARI NO=51 HATAY (326) 614 52 25
İSKENDERUN ()
19 İSTİKLAL MAKZUME VAKFI ATATÜRK BULVARI HATAY (326) 613 81 90
İSKENDERUN (326) 613 81 91
20 KIRIKHAN KÜLTÜR EĞİTİM VE SANAT VAKFI AV.FEYZULLAH KIYIKLIK CD. HATAY (326) 344 99 25
KIRIKHAN ()
21 KÖRFEZ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI SÜLEYMAN ŞAH CAD. DOSTLAR APT. NO:27/D HATAY (326) 214 41 98
ANTAKYA ()
22 MEVLANA VAKFI TAYFUR SÖKMEN BULVARI EMEK İŞHANI HATAY (326) 617 55 60
İSKENDERUN (326) 613 98 94
23 SAMANDAĞ HİZMET VAKFI FİLİZ SOK.MİTHAT KUK İŞHANI B BLOK KAT 1 HATAY (326) 512 75 42
SAMANDAĞ ()
24 ŞELALE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI ATATÜRK BULVARI HATAY (326) 612 19 19
İSKENDERUN (326) 613 77 27
25 ŞEYHOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI KURTULUŞ CAD NO.192/5 SAVON HOTEL ANTAKYA/HATAY HATAY (326) 216 24 78
ANTAKYA (326) 215 10 75
Sezai EkinciSeptember 30, 2015, 2:32
Şahinler Holding Bursları
Şahinler Vakfı; eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet göstermek amacıyla 1987 yılında kurulmuştur.
Şahinler Vakfı her yıl maddi imkanları nedeniyle öğrenimlerine devam etmekte zorluk çeken başarılı 500 öğrenciye karşılıksız burs vermektedir.
Burs başvuruları 01 Ekim 2015 ile 30 Ekim 2015 tarihleri arasında kabul edilecektir. Bursu kazananlar listesi 16 Kasım 2015 tarihinde açıklanacaktır.

Eğitim Bursuna Başvuru Şartları:
İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinin Tıp fakültelerini yeni kazanan öğrenciler,
İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinin en az 4 yıllık II. Öğretimlerini yeni kazanan öğrenciler başvurabilir.
Burs Başvuruları İçin Gerekli Belgeler
Vakfın vereceği form,
Öğrenci belgesi,
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Gelir durumu belgesi,
Herhangi bir kurumda çalışıyorsa babasının ve annesinin maaş belgesi, kendi işi ise bunu ispatlayan gelir belgesi, çalışmıyor ise işsizlik belgesi,
Öğrenci adına Vakıflar Bankası hesap numarası.
Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Eski Hadımköy Yolu Caddesi, No:22 D Blok
Büyükçekmece / İstanbul
Tel: 0212 484 23 13
Faks: 0212 886 32 76
E-Mail: vakif@sahinlerholding.com.tr


Yaşar Vakfı LİSE Bursları
ANADOLU MESLEK, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ BURSLARIBAŞVURU

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın anadolu meslek, teknik ve endüstri meslek liselerinde okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, Vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir.

-2015-2016 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 03 Eylül – 16 Ekim 2015
-YEKV Burs Başvuru Formu www.yasar.com.tr/vakif web adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınıp imzalanarak ek istenilen belgelerle birlikte Vakfa teslim edilecektir.BURSA ADAY OLABİLMEK İÇİN ARANILAN ŞARTLAR

– T.C. Vatandaşı olmak,
– Başarılı öğrenci olmak,
– Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
– Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
– Hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs veya herhangi bir şekilde maddi yardım almıyor olmak.
– Başarı Koşulları:
+ Mesleki ortaöğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Okula giriş puanı (sınavla girenler) veya diploma notu giriş sırasına göre önde olmak (tercihen bölüme girenler arasında, giriş puanına göre ilk yarıda olmak)
+ Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak, genel not ortalaması daha yüksek olmak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.BURS BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

YEKV‘in web sayfasından temin edilecek “YEKV Burs Başvuru Formu”na;

– Yeni kayıt yaptıranlar; okula giriş puanını veya diploma notunu gösteren belgeyi,
– Ara sınıflarda öğrenim görenler; bir önceki sınıfın karne örneğini,Tüm Öğrenciler:

– Öğretim kurumundan alınmış onaylı Öğrenci Belgesi,
– Disiplin durumunu gösterir resmi belge (Fakülte öğenci işlerinden ve burs ofisinden)
– Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,
– Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
– İkametgah belgesi,
– Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
– Ailenin oturduğu ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi,
– 1 mutaber kişiden referans mektubu
– Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
+Çalışanlar için maaş bordrosu,
+Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
+Emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi,
+Geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge
ekleyerek Vakfa (Şehit Fethibey Cd. No: 120 İzmir) gönderirler.BURSUN ÖDENMESİ

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, burs sözleşmesini imzaladıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.BURSLARIN KESİLMESİ

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir.
– Öğrencinin, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması.
– Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması.
– Öğrencinin devam ettiği öğrenim kurumunda disiplin cezası alması.
– Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması.
– Öğrencinin, alttan ders bırakmak suretiyle kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim sürelerini aşması ve dönem uzatması.
– Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi.
– Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs Komisyonu’nca kabule şayan bir mazeretinin bulunmaması.
– Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci durumu vakfa bildirir ve burs ödemesi kesilir.EK AÇIKLAMALAR

– Formun yazıcıdan çıktısı alınıp eksikleri tamamlanarak (imza, fotoğraf vb.) ek istenilen belgelerle birlikte Vakıf Merkezine gönderilecektir.
– Formu ve istenilen belgeleri Vakfa göndermeyen öğrenci başvuru yapmış sayılmayacaktır.
– Eklenecek belgelerin eksik olması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi, imzalanmaması elenme nedenidir.
– Halen bir başka kurumdan burs alanlar YEKV bursuna başvuramaz. Başvuru yapan öğrenci sadece öğrenim ve katkı kredisi alabilir.
– Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. YEKV bursunun çıktığı kesinleştikten ve onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.
– Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için bize 0232 – 495 00 00 nolu telefondan ulaşabilir veya vakif@yasar.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. (Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 09.00 – 17.30 saatleri arasında aramanızı rica ederiz.)
– Tüm form alanları BÜYÜK HARFLERLE doldurulmalıdır.(Sadece e-mail alanı küçük harflerle doldurulmalıdır.)

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
$2
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı

Şehit Fethi Bey Caddesi No:120 35210 İZMİR

Tel: 0 (232) 482 22 00 (10 Hat)

Fax: 0 (232) 484 17 89 – 483 46 59

E-mail: vakif@yasar.com.tr


500 ₺ – IC Holding Bursları
2015 – 2016 ÖĞRETİM YILI IC VAKFI ÖĞRENCİ BURSLARIİbrahim Çeçen Vakfı Burs programının amacı, başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere, karşılıksız burs vererek, onların eğitim ve öğrenimlerini başarı ile tamamlamalarına ve ülkeye yararlı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır. 2004 yılında kurulan Vakıf, bugüne kadar tüm Türkiye çapında 10,000’i aşkın gence burs vermiş olup, geçen yıl da 720 üniversite öğrencisine burs sağlamıştır2015 – 2016 Öğretim Yılında IC Vakfı Bursları 2 kategoridir:IC VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU
A – IC İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI bu sene yeni burs başvurularını tüm Türkiye’nin devlet üniversitelerinin Tıp, Hukuk, Mimarlık – Mühendislik Bölümleri öğrencilerinden kabul edecektir.Başvurular için IC Vakfı’na posta ya da e-posta yolu ile dilekçe gönderilmesi gerekmektedir. (DİLEKÇEDE KISA ÖZGEÇMİŞ, OKUL BİLGİLERİ, AİLE BİLGİLERİ, OKUYAN KARDEŞ SAYISI, AİLE GELİRİ BİLGİLERİ, AİLENİN ÜZERİNE KAYITLI EV, ARSA GAYRI MENKUL BİLGİLERİ VE TÜM İLETİŞİM BİLGİLERİ YER ALMALIDIR.)B – IC İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI bu sene yeni burs başvurularını ayrıca AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TÜM BÖLÜMLERİ ÖĞRENCİLERİNDEN de kabul edecektir. Başvurular Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü’nde Kültür Spor Daire Başkanlığı’na yapılacaktır.Burs Miktarları aylık 320 TL olup, senede 9 ay karşılıksız olarak ödenecektir.IC VAKFI ÖZEL BAŞARI BURSU
Üniversite Sınavına Girdiği sene aldığı puanla ilk 5000’e giren, Tıp, Hukuk, Mimarlık-Mühendislik bölümlerinde okuyan öğrenciler arasından kontenjan dahilinde belirlenecek öğrencilere IC Vakfı Özel Başarı Bursu verilecektir. Üniversiteye girdiği yıl yine ilk 5000’e girmiş ve okuduğu dönemlerde not ortalaması 3,5 altına düşmemiş öğrenciler içinden de değerlendirilip, kontenjan dahilinde IC Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.Başvuru için dilekçe ve ilk 5000’e girdiğini gösterir ÖYSM Belgesi ile IC Vakfı’na ŞAHSEN MÜRACAAT gerekmektedir.Özel Başarı Bursu Miktarı aylık 500 TL olup, senede 9 ay ödenecektir .Özel Başarı Bursu’na hak kazanan öğrenciler, mezun olup profesyonel hayata atıldıklarında, burs aldıkları süre kadar, en az bir öğrenciye IC Vakfı aracılığı ile burs vermeyi veya bir başkasının IC Vakfı aracılığı ile burs vermesini sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar..BAŞVURU KOŞULLARI :

Yüksek Öğretim Karşılıksız Bursu almak için başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:

Tüm Türkiye’nin devlet üniversitelerinin, Tıp, Hukuk, Mimarlık – Mühendislik Fakültelerinde öğrenim görüp, imkanları kısıtlı olmak,
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde yüksek öğrenim görüyor olmak,
Adli veya disiplin suçu işlememiş olmak,
Başarılı öğrenci olmak,
Kazanç getiren sürekli bir işte çalışmamak,
Kredi Yurtlar Kurumu dışında başka hiçbir yerden burs almıyor olmak,
Bir üniversiteyi bitirip de ikinci bir üniversite okuyor olmamak,
Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencisi olmamak,
Aynı aileden burs alan 2. Öğrenci olmamak,
Ayrıca, burs başvuru kabulü halinde, imzalanacak protokole göre, tüm bursiyerler, mezun olduktan sonra da, IC Vakfı’nın görevlendirdiği projelere manevi desteğe, yapılan etkinliklere, muafiyetini belge ile ibraz ettiği durumlar dışında, katılmakla yükümlüdür. Aksi halde bursunun devamı IC Vakfı tarafından tekrar değerlendirilecektir.


Özel Başarı Bursu almak için başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:

Tüm Türkiye’nin devlet üniversitelerinin, Tıp, Hukuk, Mimarlık – Mühendislik Fakültelerinde öğrenim görüp, üniversiteye girdiği senede Türkiye’de ilk 5000’e girmiş olmak,
Üniversiteye girdiği yıl ilk 5000’e girmiş olup, üniversitede okuduğu süre boyunca not ortalamasın en az 3,5 olması,
c- Adli veya disiplin suçu işlememiş olmak,

d- Kazanç getiren sürekli bir işte çalışmamak,

e- Bir üniversiteyi bitirip de ikinci bir üniversite okuyor olmamak,

f- Aynı aileden burs alan 2. Öğrenci olmamak,

g- Burs Başvuru kabulü halinde, imzalanacak protokole göre, tüm bursiyerler, mezun olduktan sonra da, IC Vakfı’nın görevlendirdiği projelere manevi desteğe, yapılan etkinliklere, muafiyetini belge ile ibraz ettiği durumlar dışında, katılmakla yükümlüdür. Aksi halde bursunun devamı IC Vakfı tarafından tekrar değerlendirilecektir.

ı – Mezun olup profesyonel hayata atıldıklarında, burs aldıkları süre kadar, en az bir öğrenciye IC Vakfı aracılığı ile burs vermeyi veya bir başkasının IC Vakfı aracılığı ile burs vermesini sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ettiklerini beyan etmelilerdir.

Bursların Süresi – Miktarı
Burslar, eğitim süresi içinde 9 ay boyunca, Ekim-Temmuz ayları arasında olmak üzere belirlenen sürelerle verilir. Her sene Vakıf Yönetim Kurulu burs miktarlarını tekrar belirler. 2015 – 2016 Öğretim Yılı için aylık burs miktarları:

Lisans Bursiyerleri : 320 TL

Özel Başarı Bursu : 500 TLBaşvurular İçin Gerekli Belgeler
1- Lisans Bursiyerler Adayları özgeçmişini, eğitim durumunu, aile ve aile gelir durumunu ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile belirten bir dilekçeyi 23 Eylül 2015 tarihine kadar IC Vakfı’na ulaştırmak durumundadır.

Bursun kabulü halinde istenecek evraklar, IC Vakfı tarafından kendilerine bildirilecektir.

Dilekçe Beyanı ile evraklarda tutarsızlık olursa, burs iptal edilecektir.

2 – Özel Başarı Bursiyeri Adayları özgeçmişini, eğitim durumunu ve iletişim bilgilerini içeren dilekçe ve ilk 5000’e girdiğine dair ÖYSM Belgesini, 23 Eylül 2015 tarihine kadar IC Vakfı’na şahsen müracaat ederek ulaştırmak durumundadır.

Bursun kabulü halinde istenecek evraklar, IC Vakfı tarafından kendilerine bildirilecektir.

Dilekçe Beyanı ile evraklarda tutarsızlık olursa, burs iptal edilecektir.Bursun Kesilmesi
Aşağıda belirtilen durumlarda, bursiyere yapılan ödeme durdurulur ve burs kesilir.

a-Belirtilen başvuru koşullarının aksine bir durum saptanması halinde,
b-Bursiyerlerin başvuru formunda belirttiği bilgilerin doğru olmaması halinde,
c-Adli veya disiplin cezası alması halinde,
d-Senelik not ortalaması 2.00’nin altında olduğu takdirde, ( Bir defaya mahsus olmak üzere 2’nin altında not ortalaması olanların bursları kesilmeyecektir, aynı durum tekrarlanır ise bursları kesilecektir.)

e- Özel Başarı Bursu için not ortalaması 3,5’in altında olursa burs kesilir.
f-Memur ya da sigortalı olarak bir işte çalışmaları halinde,
g- Mezun olması gerekirken, mezuniyetini önemli bir mazeret olmaksızın uzatmaları durumunda,

h- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin başka bir üniversiteye yatay geçiş yapması durumunda, ( Farabi sistemi ile 1 senelik geçiş yapanlar hariçtir.) Diğer üniversitelerde okuyan bursiyerlerin, başka üniversitelere yatay geçiş yapmaları halinde bursları kesilmez.

ı- Bir sene okuluna devamsızlık halinde,

Bursiyerlerden Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yazılı olmak üzere savunmaları istenebilir. Vakıf Yönetimi konu ile ilgili olarak, alınan savunma doğrultusunda bursun kesilip kesilmeyeceğine kesin olarak karar verir.

Bursiyerler İle İlişkiler

Burs alan öğrenciler ile yakın ilişkiler kurulup, mezuniyet sonrası görev yerleri konusunda IC Vakfı, bilgilendirilmeyi talep etmektedir.
Burs alan mezunlar daha sonra Vakfa yapabilecekleri maddi/manevi destek ile yükümlüdür.
Bursiyer öğrenciler ve mezun bursiyerler, IC Vakfı’nın etkinliklerine, belgeledikleri bir mazeret hali haricinde, katılmaya yükümlüdür.
Özel Başarı Bursiyerleri, mezun olup profesyonel hayata atıldıklarında, burs aldıkları süre kadar, en az bir öğrenciye IC Vakfı aracılığı ile burs vermeyi veya bir başkasının IC Vakfı aracılığı ile burs vermesini sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ettiklerini beyan ederler.


2015- 2016 Eğitim Dönemi Bursiyer Kayıtları için son başvuru tarihi 23.09.2015’dir.Müracaat Adresi:

IC İbrahim Çeçen Vakfı

Kızılırmak Sokak No:31

Kızılay – ANKARA

Tel: 0 312 417 82 64

Fax : 0 312 417 88 96

www.icvakfi.org.tr


inciVak Bursları Lise – Üniversite İzmir, Manisa ve Aydın
İNCİVAK Bursları
İNCİVAK, başarılı ve başarısı sürekli, ancak maddi olanaktan yoksun öğrencilere Başarı Bursu ve Özel Burs Havuzu Bursu olmak üzere iki tip burs vermektedir. Her grup burs için kriterler Vakfımızın “Burslar ve Ödüller Yönergesi”nde belirtilmiştir.


Başarı Bursu, başta İzmir, Manisa ve Aydın olmak üzere belirli üniversitelerde okuyan ve üstün başarı gösteren öğrencilere eğitimleri boyunca her yıl eğitim-öğretim döneminde (9 ay), Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tarafından uygulanan miktar kadar verilen burstur.Özel Burs Havuzu Bursu, isteğe bağlı olarak katılan kişilerin katılımlarından oluşan Burs Havuzu’ndan bir eğitim-öğretim yılı için verilen burstur. Burs miktarı; yüksek öğrenim ğrencileri için Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar kadar, meslek lisesi ve lise öğrencileri için bunun 2/3’ü kadar, ilköğretim öğrencileri için 1/3’ü kadardır .

İletişim Bilgileri
Adres : Akçay Cad. No: 64/2 Gaziemir 35410 İZMİR
Tel : +90 232 265 45 00 (pbx)
Fax : +90 232 265 47 57
E-Mail : info@incivak.com
Web : www.incivak.com


İsviçre Hükümeti Bursları
016-2017 Öğretim Yılı İsviçre Hükümet bursu başvuruları başlamıştır. Başvurular 17 Eylül – 15 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ülke Adı Verilen Bursun Türü İlk Başvuru Son Başvuru Mülâkat Tarihi
İSVİÇRE 1 Araştırma (12 ay)
1 Doktora ( 12-36 ay)
1 Doktora Sonrası Araştırma (12 ay) 17 Eylül 2015 15 Kasım 2015 19 Kasım 2015
Özel Şartlar:

1) Adayların İngilizce, Almanca, Fransızca veya İtalyanca dillerinden birini iyi derecede bilmesi gerekmektedir.

2) Adayların daha önce İsviçre’de bir yıldan fazla bulunmamış ve burs almamış olmaları gerekmektedir.

3) Araştırma ve Doktora bursu için başvuran adayların 35 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir.

4) Başvuru formları bilgisayar ortamında doldurulacak, elle doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.

5) Başvuruda teslim edilecek diploma, transkript, sertifika vb. belgelerin üniversite tarafından tasdik edilmesi ve Almanca, Fransızca, İngilizce ya da İtalyanca dillerinden birine tercüme edilmiş olması gerekmektedir.

6) Araştırma ve doktora bursu için aylık 1.920 İsviçre Frangı, doktora sonrası araştırma bursu için 3500 İsviçre Frangı ödenecektir. Bir defaya mahsus 300 İsviçre Frangı konut yardımı yapılacaktır. Kayıt ücreti muafiyeti (EPFL hariç), bir yıllık toplu taşıma ücretinin yarısı ve FCS tarafından sağlık sigortası imkânı sağlanacaktır.

7) Doktora sonrası araştırma bursuna başvurabilmek için adayların doktoralarını almalarının üzerinden beş (5) yıldan fazla geçmemiş olması gerekmektedir.

8) Başvuruda bulunacak adayların İsviçre’deki bir üniversiteden (aşağıdaki linkten ulaşılabilir) veya araştırma kurumundan kabul belgesi temin etmeleri ve adayın araştırma yapacağı alanda uzman iki profesörün tavsiye mektubunu almaları gerekmektedir.

9) Tüm adayların araştırma yapabilmek için araştırma konuları ve bu araştırmayı yaparken izleyecekleri zaman çizelgesini sunmaları gerekmektedir. Söz konusu araştırma önerisi ortalama en fazla 5 sayfa olmalıdır.

10) Detaylı bilgilere http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/index.html?lang=en internet adresinden ulaşabilirsiniz.

11) Teslim edilecek belgelerin bazıları hazır FCS şablonlarına göre hazırlanacaktır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

Mülakat Günü Teslim Edilecek Belgeler:

a) Türkçe başvuru formunun bilgisayar çıktısı,
b) İsviçre Hükümeti (FCS) başvuru formu, sağlık raporu, tavsiye mektubu şablonlarınaulaşmak için tıklayınız.
c) Özgeçmiş (CV) ve adayın akademik yayınlarının listesi,.
d) Motivasyon mektubu(2 sayfayı geçmeyecek şekilde),
e) Araştırma önerisi formu için tıklayınız
f) İsviçre üniversitelerinden veya profesörlerinden alınan kabul mektubu veya e-mail,
g) Çalışmayı kabul eden profesörün kısa özgeçmişi,
h) 2 profesörün tavsiye mektubu (sadece resmi FCS formu kullanın)
i) Diplomanın onaylı örneği ve onaylı not döküm belgesi (transkript)
j) Sağlık raporu (sadece resmi FCS formu kullanın)
k) 2 adet pasaport fotokopisi,
l)Dil belgesi (yabancı dil seviye tespit sınavlarından en az C düzeyi almak veya % 100 İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmak gerekmektedir.)

* Teslim edilecek belgelerin, İngilizce, Almanca, Fransızca veya İtalyanca dillerinin birinde hazırlanması ve yukarıdaki sıraya göre dosyaya (belgeler zımbayla delinmiş olmamalı) yerleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bütün belgeler 3’er nüsha halinde 3 adet ayrı dosya içinde mülâkat saatinde komisyona teslim edilecektir.

*Adaylar, Bakanlığımızdan başka bir çağrı beklemeden, 19 Kasım 2015 tarihinde, saat 10.00’da aşağıdaki adreste hazır bulunacaklardır.

ADRES:

MEB/AB ve Dış İlişkiler G.M. Beşevler Kampüsü C Blok Beşevler / ANKARA

Tel: 0312 413 18 50

Fax: 0312 418 82 89

e-mail: nurtenkoc@meb.gov.tr

BURSA BAŞVURMAK İSTİYORUM:

$2


TÜBİTAK LİSANSÜSTÜ BURSLARI
T.C. vatandaşı olup bir devlet veya vakıf üniversitesinde Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarından birinde tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi görmekte olan öğrenciler ile tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi yapmak isteyen son sınıf lisans öğrencilerine; lisans öğrenimlerini bitirdikleri yılı takip eden öğretim yılı başından itibaren bir tezli yüksek lisans/doktora programına kayıt yaptırmaları koşuluyla, programın yürütme kural ve ilkeleri çerçevesinde mezun olmak şartıyla burs verilir.

Yüksek Lisans Burs Programları 2015 yılı ilanı için tıklayınız.

Doktora Burs Programları 2015 yılı ilanı için tıklayınız.

Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında yürütülen programlara başvurular bu ilanda belirtilen tarihlerde http://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır.

YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMLARI İÇİN;

2228-A Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Burs Programı
Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015
2210-A Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015
2210-B Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı
Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015
2210-E Doğrudan Yüksek Lisans Burs Programı
Güz yarıyılında lisansüstü öğrenimine başlayanlar için: 28 Eylül-9 Ekim 2015
2210-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
ve
2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015

Adaylar, http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden Burs Başvuru Dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde mesai saati bitimi olan 17:30’a kadar (Saat 17:30’da sistem otomatik olarak kapanır) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalamak ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştırmak üzere saklamakla yükümlüdürler. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
$2


450 TL Sema Yazar Gençlik Vakfı Bursları
Sema YAZAR Gençlik Vakfı 1990 yılından itibaren, başarı ve ihtiyaç bursları verilmeye başlanmıştır. Bu güne kadar, tıp, hukuk, sanat, mühendislik gibi dallarda yüzlerce üniversite öğrencisine burs verilmiştir. Türkiye’nin her yerinde mezunları, mesleklerinde çok başarılı hizmet vermeye devam etmektedirler.

Mezunlarımızın bir kısmı, Vakfın Yönetim kurullarında ve Mütevelli Heyetinde görev yapmaktadırlar.

Eski öğrencilerimiz, yeni gençlerimizin mülakat ve seçimlerinde gönüllü çalışmaktadırlar. Yemekli toplantılarla, öğrencilerimizin bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, tiyatro, konser, gezi gibi etkinliklerimiz de bir arada yapılmaktadır.

Başvuru Formu için tıklayınız »

2015-2016 Yüksek Öğrenim Bursları (450TL) için tıklayınız. »

Sema Yazar Gençlik Vakfı İletişim Bilgileri
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sokak No:18/1 06520, Çankaya, Ankara
Telefon: 0312 219 50 60 – Fax: 0312 219 50 55
Email : sema@semayazar.org.tr


Özel Üniversitelere Burs İmkanı
Üniversite tercih maratonu 6 Temmuz’da başladı ve 14 Temmuz’a kadar da devam edecek. Bu süreçte özel üniversiteler de kendilerini tercih edecek öğrencilere burs imkanları sunuyor. Peki hangi özel üniversite ne kadar burs veriyor? On5yirmi5 olarak burs veren özel üniversiteleri sizler için derledik. İşte burs veren özel üniversiteler…

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Üsküdar Üniversitesi aday öğrencilere farklı alanlarda burslar veriyor. Üsküdar Üniversitesi bursları şöyle;

ÖSYM Bursları

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Üsküdar Üniversitesi’nin % 100 Burslu, %75 Burslu, %50 Burslu ya da %25 Burslu olarak belirtilen programlarından birini tercih ederek ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen öğrenim ücreti burslarıdır.

Tercih Bursu

ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi ücretli lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, üniversite bölümlerinden birine ilk tercihinden yerleşenlere % 25, İkinci tercihinden yerleşenlere % 15; üçüncü, dördüncü ve beşinci tercihlerinden yerleşenlere % 10 indirim uygulanır.

İlk 5 Tercih Bursu

ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi ücretli lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk 5 tercihinin tamamı Üsküdar Üniversitesi olan ve bu tercihlerinden birine yerleşenlere %25 indirim uygulanır.

Üniversite Giriş Bursu

Üsküdar Üniversitesi’nin lisans programlarına ÖSYS sonuçlarına göre; İlk 1000 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere; lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak akademik yıl süresince aylık 500 TL burs verilir.

Kardeş Bursu

Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan her bir kardeşe % 10 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirim verilir.

Kurum Bursu

Üsküdar Üniversitesi’nin tüm ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırıldığı sırada aşağıda belirtilen vasıflara haiz olan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversite ve Milli Eğitim Mensupları, 657 tabi çalışanlar ile çalışanların çocuklarına eğitim-öğretim ücretinde % 10 oranında indirim verilir.

Özel Mahrumiyet Bursu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında yetişenler, İlköğretim döneminde annesiz ve babasız büyüyenler ile Şehit ve Gazi çocuklarına % 50 indirim verilir. Spor Bursu Üsküdar Üniversitesi’nin programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Milli sporcu belgesini ibraz edenlere % 25, spor dallarından birinde profesyonel liglerde oynayan sporculara % 20, Ulusal müsabakalarda ferdi spor dallarında son üç yıl içinde ilk üç dereceye giren sporculara % 15 oranında eğitim- öğretim ücreti indirimi verilir. Bu öğrenciler kendi alanları ile ilgili her türlü faaliyetlerinde Üsküdar Üniversitesi’ni temsil ederler. Bilim, Sanat, Din ve Kültür Bursu Bilim, Sanat, Din ve Kültür alanlarında uluslararası platformda başarı kazanmış öğrencilere eğitim-öğretim ücretinden % 20, ulusal alanda başarı kazanmış öğrencilere eğitim-öğretim ücretinden % 10 indirim verilir. Uluslararası Bakalorya Bursu Üsküdar Üniversitesinin lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Uluslararası Bakalorya diploma notu 32 ve üzeri olanlara %25 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirim verilir. Tübitak Bursu TÜBİTAK’ça tespit edilen uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alandaki tam burslu bölüm ve programlarına kayıt yaptıran öğrencilere eğitim-öğretim dönemlerinde aylık 300 TL burs verilir. Akademik Başarı Bursu Her akademik yıl sonunda, lisans ve ön lisans programlarında, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş ve ağırlıklı genel not ortalaması 3,50 ve üzeri olan öğrencilere izleyen yılın eğitim-öğretim ücretinden başarı derecesine göre 3.90-4.00 % 50, 3.80-3,89 % 40, 3.70-3.79 % 30, 3.60-3.69 % 20, 3.50-3.59 % 10 indirim verilir. Personel Bursu Üsküdar Üniversitesine kesin kayıt yaptırdığı esnada Üniversitede veya NP Grup bünyesinde fiilen görevini sürdüren çalışanlar ile çalışanların birinci derece yakınlarına eğitim-öğretim ücreti üzerinden %50 indirim verilir. Mezun Bursu Üsküdar Üniversitesi’nin (ön lisans veya lisans) herhangi bir programından mezun olup (yeniden) Üsküdar Üniversitesi programlarına yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden %20 oranında indirim verilir. İhtiyaç Bursu Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenimine devam etmekte iken önceden öngörülmeyen nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen ve bu durumu belgelendiren öğrencilere burs komisyonunun uygun görmesi halinde Mütevelli Heyeti Kararıyla akademik yıl boyunca öğle yemeği bursu ve çalışma bursu verilir. Takip eden yıllarda bu burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin istenen belgelerle tekrar başvuru yapmaları gerekir.

Engelli Öğrenci Bursu

Üsküdar Üniversitesi’nin programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerden rapor oranına göre; Engel durumu %40 : %25 burs Engel durumu %50 : %30 burs Engel durumu %60 : %35 burs Engel durumu %70 : %40 burs Engel durumu %80 : %45 burs Engel durumu %90 ve üzeri : %50 burs verilir.

Dikey Geçiş Bursu

Üsküdar Üniversitesinin DGS ile öğrenci alan programlarına ÖSYM tarafından yerleşen öğrencilerden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi bölümlerine kayıt yaptıranlara %50, Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerine kayıt yaptıranlara %40 indirim verilir. Sağlık Bilimleri Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerden Üsküdar Üniversitesi SHMYO mezunu olanlara ilave % 10 indirim verilir.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Farklı kapsam ve tutarda öğrencilerini burs veren Koç Üniversitesi’nde kontenjanların %73’ü burslu öğrencilere ayrılmış durumda. Koç Üniversitesi’nin burs imkanları şöyle: Semahat-Nusret Arsel ve 
Suna-İnan Kıraç Üstün Başarı Bursu Koç Üniversitesi’nin çeşitli programlarına Tam Burslu olarak üst sıralamalarda yerleştirilecek 30 öğrenciye verilir. Bursların en az 3’er adedi Hukuk ve Tıp Fakültelerine ayrılmıştır. %100 Burs (Tam Burs) Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinden muafiyet sağlar. Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere yurtlarda ücret ödemeden kalma olanağı, aylık masraflara katkı ve ders kitabı giderlerine katkı ihtiyaca bağlı olarak ve Üniversitenin düzenlemeleri dahilinde devam etmek üzere sağlanabilir. İhtiyaç dâhilinde yapılacak başvurular tercih döneminden başlayarak değerlendirilir. %50 Burs (Destek Bursu) Koç Üniversitesi’nin %50 Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin yarısını kapsar. %25 Burs (Kısmi Burs) Koç Üniversitesi’nin Kısmi Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin dörtte birini kapsar. Diploma / Sınav Bursları Aşağıdaki burslardan, diploma ya da sınav sonucuna göre faydalanabilmek için ilgili belgenin kayıt esnasında teslim edilmesi gerekmektedir. Uluslararası Bakalorya (IB) 
Destek Bursu Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olan ve diploma notu 34 veya üstü olan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. ABITUR Destek Bursu ABITUR diploması olan ve diploma notu 2.3 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Matura (Reifeprüfung) 
Destek Bursu Matura (Reifeprüfung) diploması olan ve diploma notu 2.0 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine 
%25 burs indirimi verilir. Fransız Bakalorya diploma Sınavı Destek Bursu Fransız Bakalorya Diploma sınavını alan ve sınav notu 14 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. SAT Sınavı Destek Bursu SAT sınavından 2000 puan veya üstü almış olan ve LYS’de kullanılan başarı sıralamasında ilk 25.000 içinde yer alan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Akademik Başarı Bursu LYS sınavı sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, destek burslu (%50 burslu) ya da kısmi burslu (%25 burslu) programlarına yerleştirilen öğrencilere programlarındaki akademik dönem sonundaki başarı sıralamalarına dayanarak bir sonraki dönem için eğitim-öğretim ücretinden indirim veya muafiyet sağlanabilir. Şehit Çocukları Bursu LYS sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, %50 burslu veya %25 burslu programlarından birine girme hakkı kazanan ve daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmemiş olan şehit çocukları Tam Burslu olarak kabul edilir. Öğrenci Dekanlığı Çalışan Öğrenci Programı Koç Üniversitesi öğrencilerine, üniversitenin çeşitli bölümlerinde yarı zamanlı çalışarak deneyim ve gelir elde etme imkânı da sunar. Kitap Bursu Her akademik yarıyıl başında Kitap Bursu başvurusu yapan öğrenciler ihtiyaç durumlarına göre değerlendirilir ve kısmi ya da tam olarak kitap giderleri karşılanır. Kitap Bursu miktarı ve verilecek öğrenci sayısı her yarıyıl için yeniden gözden geçirilebilir. KUDEB bursu kapsamında da kitap bursu verilmektedir. Sporcu Bursu Belirli bir spor dalında başarılı olan öğrencilere eğitim ücretinden %50’ye kadar muafiyet sağlayan sporcu bursu verilebilmektedir.

FATİH ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Fatih Üniversitesi, 2015 YGS-LYS’deki başarı sıralamasına göre öğrencilere burs veriyor. Adayların üniversiteye kayıt yaptırdığı yerleştirme puan türü ve başarı sırasına göre; İlk 100’e girenlere 1000 TL (Tıp ve Hukuk Fakülteleri için 1.750 TL) İlk 500’e girenlere 750 TL (Tıp ve Hukuk Fakülteleri için 1.000 TL) İlk 1.000’e girenlere 500 TL İlk 3.000’e girenlere 250 TL olamk üzere 8 ay süreyle aylık olarak burs veriliyor. Fatih Üniversitesi bursları karşılıksız olup ayrıca Zorunlu Hazırlık Okulu programlarında geçen süreyi de kapsıyor. Burslu programa yerleştirilen öğrenciler, Üniversite bünyesinde bölüm değiştirdikleri takdirde burs haklarını kaybediyorlar. Haliç Üniversitesi Bursları Öğrencilere burs imkanı sunan üniversitelerden biri de Haliç Üniversitesi. Merkezi Sınav ile Lisans alanında başarılı olan ve sıralamaya giren öğrencilere sınav sonuçlarına göre puan türlerindeki sıralamada (Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmeden) burs veren üniversitenin kriterleri şöyle; a) İlk 250 kişi içinde yer alarak, Haliç Üniversitesi bölümlerine yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere %100 burs haricinde ayrıca aylık 1000 TL eğitim –öğretim dönemi içinde 9 ay katkı payı olarak burs veriliyor. b. 251-2000 kişi arasında yer alarak, üniversitenin bölümlerine yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere %100 burs haricinde aylık 500 TL eğitim –öğretim dönemi içinde 9 ay katkı payı olarak burs veriliyor.. Tercih Bursu Haliç Üniversitesi sadece başarı değil aynı zamanda tercih bursu da veriyor. Tercih bursu aşağıdaki Bölüm / Program dışındaki dışında ki diğer programlara veriliyor. a) (Psikoloji Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü) burssuz merkezi yerleştirme ile öğrenci alan YGS, LYS bölüm/programlarına ilk beş tercihi ile yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere %25 oranında burs veriliyor. b) (İlk ve Acil Yardım Programı) burssuz merkezi yerleştirme ile öğrenci alan YGS, LYS bölüm/programlarına ilk beş tercihi ile yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere %25 oranında burs veriliyor.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Özyeğin Üniversitesi Burs Programı’na Türkiye’deki bir lisede son sınıfta okuyan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan T.C. vatandaşı üniversite adayları başvurabiliyor. Adayların, 2015 yılı LYS sonucunda, Özyeğin Üniversitesi fakültelerince yürütülen lisans programlarından öğrenim görmek istedikleri programın puan türünde ilk 20.000’e girmeleri ve lise diploma notunun 100 üzerinden en az 80 olması gerekiyor. Özyeğin Üniveristesi Burslarına Başvuru Süreci Başvurular, Özyeğin Üniversitesi Burs Programı On-Line Başvuru Sistemi aracılığıyla yapılıyor. Başvuru belgeleri, Doldurulmuş başvuru formu, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2015 YGS sonuç belgesinin kopyası, 2015 LYS sonuç belgesinin kopyası, (LYS sonuçlarının ilan edilmesini takiben 24 saat içinde sisteme yüklenmelidir.) Lise başarısını gösterir belge, (Lise birinci sınıftan başlayarak lise son sınıf da dahil not döküm belgesi) 2 adet referans mektubu, (Adayın referans gösterdiği rehber öğretmen, okul müdürü veya diğer branş öğretmenleri tarafından on-line başvuru sistemi üzerinden gönderilmelidir.) Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler, (Çalışanlar için işyerinden onaylı maaş bordrosu, Emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi, Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, Geliri olmayanlar için SGK’dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi, Tapu ve mülkleri gösteren belgelerin fotokopisi, Kira sözleşmesi fotokopisi, Diğer gelirleri gösteren belge fotokopileri.) Anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir döküm, (www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir belge. Geçimi anne-babası dışında biri tarafından sağlananlar; bu kişinin mali durum belgesini başvurusuna eklemelidir.) Varsa, başvuruyu destekleyecek diğer belgeler ile başvuruda bulunmaları gerekiyor.

ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Yeni açılan özel üniversitelerden biri olan Esenyurt Üniversitesi de farklı kapsamlarda öğrencilerine burs imkanı sunuyor. Esenyurt Üniversitesi2nin burs programları şöyle; Tercih Bursu: YGS/LYS sınavın sonucuna göre ücretli lisans programlarını ilk üç tercihi arasında yapan ve bu ilk üç tercihinden birine yerleştirilen öğrencilere, normal öğrenim süresince öğrenim ücreti üzerinden %20 oranında indirim yapılıyor. Yöre Bursu: Esenyurt’ ta asgari üç (3) yıl ikamet eden veya Esenyurt’ta bulunan liselerden mezun olan ve üniversitenin ücretli lisans programlarına (Kısmi burslu lisans programları hariç) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenimleri süresince %30 indirim uygulanıyor. Ayrıca Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de bulunan liselerden mezun olan ve üniversitenin ücretli lisans programlarına (kısmi burslu lisans programları hariç) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenimleri süresince %20 indirim yapılıyor. YGS/LYS Derece Bursu: YGS/LYS puan sıralamasında (Dil puan türleri ve ek puan ile yerleştirilenler hariç) Türkiye genelinde dereceye giren, tam burslu lisans programlarını tercih ederek ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay boyunca ve aylık olarak: ilk 100’e girenlere 2.500.-TL, 101 ile 500 arasına girenlere 2.000.-TL, 501 ile 1000 arasına girenlere 1.500.-TL, 1001 ile 2000 arasına giren öğrencilere 1.000.-TL nakit burs veriliyor. Spor, Kültür ve Sanat Başarı Bursu: Milli takım kadrosunda yer alan ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden milli sporcu belgesini ibraz eden sporculara % 50, İlgili federasyondan lisanslı olup, ulusal yarışmalarda derece alan (İlk üç derece) sporculara % 50, Üniversiteler arası müsabakalarda birincilik almış öğrencilere %50, 2 nci %40, 3 ncü %30, Kültür ve Sanat dallarındaki uluslararası yarışmalarda; 1 inci %50, 2 nci %40, 3 ncü %30 oranında burslar veriliyor. Çift Anadal / Yandal Bursu: Üniversite, öğrencileri kontenjan dahilinde, çift anadal ve yandal programlarının kabul şartlarını sağlamaları halinde, kayıt yaptıracağı lisans programının normal öğrenim ücretinin %50’ si oranında burs veriyor. Dikey Geçiş Sınavı Bursu Dikey geçiş sınavını kazanarak üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere normal öğrenim süresi boyunca lisans eğitim-öğretim ücreti üzerinden %20 oranında indirim yapılıyor. Dikey geçişle gelen öğrenciler koşulları sağladıkları takdirde diğer burslardan da yararlanabiliyor. Yatay Geçiş Bursu Kurumlararası yatay geçişle üniversitenin önlisans veya lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretleri üzerinden %20 indirim sağlanıyor. Ayrıca YGS/LYS sınavı sonucunda başka üniversitelerin ÖSYS Kılavuzu’nda yer alan tam burslu veya kısmi burslu kontenjanlarına yerleştirilmiş öğrencilerden, Esenyurt Üniversitesi önlisans veya lisans programlarına kurumlararası yatay geçişle gelen öğrencilere, kayıt yaptırdıkları programın öğrenim ücretlerinin %50’ si oranında burs sağlanıyor. Şehit ve Gazi Bursu Esenyurt Üniversitesi Burs Komisyonu uygunluk kararı ile terör sonucu şehit düşen asker ve emniyet mensuplarının çocukları ile terör sonucu hayatını kaybeden diğer kamu mensuplarının çocuklarına bu durumlarını belgelemeleri şartı ile ödemesi gereken eğitim-öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılıyor. Kardeş Bursları Esenyurt Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan her bir kardeş veya eşlere eğitim-öğretim ücreti üzerinden %10 oranında ilave indirim yapılıyor.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Bilkent Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin yaklaşık %47’si belli ölçülerde Bilkent Üniversitesi’nin sağlamış olduğu burslardan faydalanıyor. Bilkent Üniversitesi tam veya %50 burslarından yararlanmak için, üniversiteye girişte bu kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak gerekiyor Bilkent Üniversitesi burs programları şöyle: Tam Burs ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda Tam Burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafından söz konusu programa yerleştirilen öğrenciler bu bursa hak kazanıyor. Kapsamlı Burs Bilkent Üniversitesi’ne “Tam Burslu” olarak yerleştirilen öğrencilerden 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması, yerleştirilmiş olduğu MF-1-2-3-4, TM-1-2-3, TS-1 veya YGS-1-6 puan türünde 10.000 veya daha iyi olanlar ile DİL puan türünde 250 veya daha iyi olanların bursu, üniversiteye kayıt sırasında doğrudan Kapsamlı Burs’a yükseltiliyor. Kapsamlı Burs’un içeriğinde Tam Burs’a ek olarak 2015-2016 akademik yılı girişli öğrenciler için 610 TL tutarında aylık katkı bursu (yılda 8 ay boyunca) ve iki kişilik ranzalı odalarda ücretsiz yurt olanağı bulunuyor. Yurtta kalmayı tercih etmeyen Kapsamlı Burslu öğrencilerin aylık katkı bursu 790 TL’ye yükseltilir. %50 Burs ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda %50 Burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafından söz konusu programa yerleştirilen öğrenciler bu bursa hak kazanır. %50 Burslu öğrencilerden yukarıda belirtilen azami süre boyunca eğitim ücretinin yarısı alınır. %50 Burs sahibi öğrenciler, hak kazandıkları takdirde Üstün Başarı Bursu da alabilir. Yetenek Bursu Yetenek sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar, Grafik Tasarım, Müzik ve Tiyatro bölümlerinin bu sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilerine Yetenek Bursu veriliyor. Yetenek Bursu, yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü karşılar ve karşılıksızdır. Yetenek burslarının sürekliliği öğrencinin akademik başarısına bağlıdır. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin lisans programındaki öğrenciler her yarıyıl en az bölümün normal ders yükü aralığının alt sınır kadar ders almalı ve ağırlıklı yıllık not ortalamaları en az 1.80 olmalıdır. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinden son iki yarıyıldan herhangi birini değişim programı kapsamında yurt dışında geçirmiş yetenek burslu olanların tek dönem not ortalaması esas alınır. Değişim öğrencilerinin, değişim yarıyılında, kendi bölümlerinin normal ders yükü aralığının alt sınırı kadar dersten geçer not almış olmaları gereklidir. Başarısız duruma düşen öğrencilerin bursu kesilir. Başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler, sonraki yarıyıllarda başarılı duruma gelseler dahi bursları geri verilmez. Disiplin cezası alan öğrencilerin bursu kesilir. Yetenek burslu öğrenciler başka bir bölüme geçmek isterlerse yürürlükte olan bölümlerarası geçiş esaslarına tabi olurlar. Üstün Başarı Bursu Her ders yılı sonunda, eğitim programında belirtilen asgari ders yükünü almış, yıllık not ortalaması 4,00 üzerinden 3,30 veya daha yüksek olan, kendi programındaki ücretli öğrenciler arasında ilk yüzde beşe girmiş ücretli öğrenciler ve kendi programındaki %50 Burslu öğrenciler arasında ilk yüzde üçe girmeyi başaran %50 Burslu öğrenciler, bir sonraki ders yılı için Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanıyolar. Üstün Başarı Bursu, öğrencinin kendi grubunda hangi yüzde birlik dilim içinde bulunduğuna bağlı olarak, eğitim ücretinin tamamını veya bir bölümünü karşılıyor.

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Diğer üniversitelerde olduğu gibi Acıbadem Üniversitesi de kendi öğrencilerine farklı alanlarda burs imkanı sunuyor. Acıbadem Üniversitesi’nin sunduğu burs olanakları şöyle: ÖSYS Giriş Bursu Acıbadem Üniversitesi’nin tüm fakülte ve meslek yüksekokullarının ÖSYM burslu kontenjanı bulunuyor. Bunun yanı sıra bazı bölümlerde %50 veya %25 ÖSYM burslu kontenjanlar da bulunur. ÖSYM burslu kontenjanından yerleşen öğrencilerin bursu eğitim ve öğretim süresi boyunca devam eder, başarısızlığa bağlı nedenlerle burs kesilmez. Acıbadem Üniversitesi Üstün Başarı Bursu Tam burslu olarak Tıp Fakültesi’ne yerleşen ve yerleştirildiği puan türünden LYS başarı sıralamasında ilk 500 içinde yer alan öğrencilere sağlanan burstur. Acıbadem Üniversitesi Üstün Başarı Bursu; Eğitim-öğretim ücretini, Masraflarına katkı olarak 9 ay süreyle aylık 750 TL burs desteğini, Eğitim günlerinde öğle yemeğini, İhtiyaç temelli olarak, konukevinde iki kişilik odalarda ücret ödemeden kalmasını içermektedir. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Bursu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi %50 burslu kontenjanına yerleşen öğrenciler aşağıdaki koşulları sağlamaları halinde geri kalan eğitim ücretinden muaf kabul edilerek %100 burslu okuma hakkı elde ederler. -Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu 32 veya üstü olan öğrenciler -ABITUR veya MATURA diplomasına sahip ve diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrenciler -Fransız Bakalorya sınavını alan ve sınav notu 14 veya daha iyi olan öğrenciler, (Fransız Liselerinden alınacak denklikler kabul edilmemektedir.) -SAT sınavından 2.000 veya üstü puan alan ve MF-3 puan türüne göre başarı sıralamasında ilk 2.000 içerisinde yer alan öğrenciler Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu (KAVDEB) Kerem Aydınlar Vakfı tarafından kapsamı yemek, cep harçlığı ve öğrenci konukevi olmak üzere ihtiyaç temelli sağlanan burstur. Burs başvuruları Kerem Aydınlar Vakfı tarafından değerlendirilir.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Doğuş Üniversitesi’ni tercih edecek öğrenciler de pek çok burs olanağından yararlanabiliyor. Doğuş Üniversitesi aşağıdaki konu başlıklarında öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Mütevelli Heyeti Bursu Doğuş Üniversitesi’de; MF, TM, TS puan türlerinde başarı sırasına göre ilk 1000’e girenlere % 100 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca aylık 500 TL nakit ve öğle yemeği desteği; 1001-3000 arasına girenlere % 100 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 350 TL nakit ve öğle yemeği desteği; 3001-5000 arasına girenlere %50 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 150 TL nakit ve öğle yemeği imkanı sağlanıyor. Ayrıca, DİL puan türünde ilk 300’e girenlere öğrenim ücretinin tamamı, her yıl 9 ay boyunca 500 TL nakit ve yemek desteği; 301-500 arasına girenlere % 50 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 350 TL nakit ve öğle yemeğ desteği de sağlanıyor. Kardeş Bursu Doğuş Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan her bir kardeşe % 10 oranında burs imkanı sağlanıyor.

GEDİK ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Gedik Üniversitesi’ni tercih edecek öğrenciler için burs imkanları şöyle: -Gedik Üniversitesi peşin ödemelerde %5 indirim uyguluyor. Ayrıca Gedik Holding ve Gedik Üniversitesi çalışanlarına ve çocuklarına %10 indirim uygulanıyor. -Halil Kaya Gedik Anadolu Meslek Lisesi mezunlarından burslu kazananlara %10, ücretli kazananlara %25 indirim uygulanıyor. -Milli Sporculara %25 oranında burs kazanıyorlar. -Üniversitede okuyan kardeşlerden biri için %10 kardeş indirimi uygulanıyor. -Üniversite Yerleştirme Sınavında ilk beş bine giren öğrencilere, Gedik Üniversitesini tercih etmeleri ve ücretli kazanmaları halinde %50 Halil Kaya Gedik bursu veriliyor. -Her akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre üstün başarı gösteren öğrencilere, o yılı izleyen öğretim yılı için geçerli olmak üzere karşılıksız “Akademik Başarı Bursu” verilir. Bu bursun miktar ve koşulları her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirleniyor. -Üniversiteyi kazanan Şehit ve Gazi çocuklarına, ilgili bölüm/programın tam burslu kontenjanı kadar tam burs veriliyor.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde bütün lisans programlarında tam veya kısmi burs programı bulunuyor. 29 Mayıs Üniversitesi Bursları şöyle; A) “Tam Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilere şu imkânlar sağlanır: a) “Öğrenim Bursu” (eğitim-öğretim ücretinin tamamını kapsar). b) Herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programın puan türünde ilk 100’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 2.000 TL “Üstün Başarı Bursu”. c) “Üstün Başarı Bursu” kapsamına girmeyip Ekonomi, İslam ve Din Bilimleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programların puan türünde ilk 500’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 501-1000 arasına girenlere 1.000 TL, 1001-2500 arasına girenlere 600 TL; Arapça Mütercim Tercümanlık, İngilizce Mütercim Tercümanlık programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programların puan türünde ilk 500’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 501-1000 arasına girenlere 1.000 TL, 1001-1500 arasına girenlere 600 TL; Felsefe programına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programın puan türünde ilk 1000’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 1001-2500 arasına girenlere 1.000 TL, 2501-5000 arasına girenlere 600 TL, d) “Üstün Başarı Bursu” ve “Özel Başarı Bursu” kapsamına girmeyenlere dokuz ay süreyle ayda 400 TL “Destek Bursu” e) “Ücretsiz yurt (kahvaltı ve akşam yemeği dahil)” (bu imkândan yararlanmak istemeyenlere dokuz ay süreyle aylık standart şehir içi ulaşım ücreti). f) Hazırlık sınıfında ücretsiz ders kitabı. B) “%50 Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilerden (ilgili programın puan türünde olmak kaydıyla), İslam ve Din Bilimleri programında başarı sırası 1-2500 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim” yapılır ve dokuz ay süreyle ayda 400 TL “Destek Bursu” verilir; 2501-7000 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim”, 7001-10000 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “% 50 indirim” yapılır. C) “%50 Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilerden (ilgili programın puan türünde olmak kaydıyla), Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programlarında başarı sırası 1-10000 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “%100 indirim”, 10001-50000 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “% 50 indirim” yapılır. D) Felsefe programına ilk üç tercihinden birinde yer veren ve bu programın “%50 Burslu” kontenjanlarına kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim” yapılır. E) “%50 Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilerden (ilgili programın puan türünde olmak kaydıyla), Arapça Mütercim Tercümanlık programında başarı sırası 1-10000, İngilizce Mütercim Tercümanlık programında başarı sırası 1-5000, Psikoloji programında başarı sırası 1-20000, Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet programlarında başarı sırası 1-75000 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “% 50 indirim” yapılır. F) “%50 burslu” kontenjanlara kayıt yaptırmakla birlikte “% 100 indirim” veya “%50 indirim”den yararlanamayanlar ile “%25 burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilerden, hazırlık sınıfında başarı notu 100 üzerinden 90 ve üstünde olanlar ile lisans programında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üstünde olanlar ertesi yıl eğitim-öğretim ücretinin %50’sinden muaf olurlar; 4.00 üzerinden 3.50 başarısını koruyanların %50 muafiyet hakları devam eder. G) Öğrenim bursu hazırlık programında 2 yarıyıl, lisans programında 8 yarıyıl devam eder. Hazırlık programının herhangi bir çeyreğinde / kurunda veya lisans programının herhangi bir dersinde asgari devam şartını yerine getirmeyen öğrenci izleyen çeyrekte / kurda veya yarıyılda nakit bursundan mahrum olur. Bir yarıyıl veya daha az süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci bir yarıyıl, daha fazla süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci ceza süresi kadar nakit bursundan mahrum olur. Çift anadal programına kabul edilip koşullarına uyan öğrenciye bulunduğu bursluluk statüsünde bir yıl ek süre tanınır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretler nedeniyle kayıt dondurulduğunda bu süre belirtilen sürelerin dışında tutulur. “Üstün Başarı Bursu” ve “Özel Ba
Sezai EkinciSeptember 30, 2015, 2:39
Galatasaray Eğitim ve Kültür Derneği Bursları
Galatasaray Eğitim ve Kültür Derneği maddi durumu yetersiz Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine her yıl eğitim bursu vermektedir.

GSÜEK Derneği eğitim bursuna başvuracak adaylardan öncelikle aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

1.Maddi imkandan mahrum olmak.

Ancak maddi imkandan mahrum olduğunu kabul ve beyan eden öğrenci GSÜEK Derneği bursuna aday olabilir. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumunu tam olarak beyan eder. Detaylar

2.Asgari Başarı Koşullarına uygun olmak.

Bursa başvuracak öğrencilerin, altı yıl eğitim programının derslerinden başarısız dersinin olmaması veya yıllık genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olup bir üstyıla geçiş hakkını kazanmaları gerekmektedir.

Dernek bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin bursunun bir sonraki eğitim yılında devam edebilmesi için alt eğitim yılından başarısız dersinin bulunmaması gerekmektedir.

GSÜEK Dernek bursları dağıtımında, maddi imkandan mahrum olan daha başarılı adaya öncelik tanınır.r

Burs başvurularınız için, duyurular panelini takip ederek başvuru zamanını öğrenebilir,örnek burs başvuru formu ve formla birlikte teslim edilecek evraklar listesine buradan ulaşabilirsiniz.Yıllık burs tutarlarını öğrenmek için bizimle irtibata geçiniz.

Burs Başvuru Formu İçin
$2
Burs Yönetmeliği İçin
$2
Galatasaray Eğitim ve Kültür Derneği İletişim Bilgileri
Adres: Çırağan Cad. No:36 Ortaköy – İstanbul
Telefon: +90 212 227 07 24 / +90 212 327 88 63
Fax: +90 212 261 60 57
E-posta: gsudernek@gmail.com


İnsan Vakfı Bursları
İnsan Vakfı kurulduğundan günümüze kadar öğrencilerine burs vererek, onların eğitimine katkı sağlamıştır. Vakıf başarılı öğrencilere okulları bitene kadar burs imkanı tanımaktadır. Bu yüzden her yıl öğrenci burs başvurusu kabulü yapılmamaktadır.

Başvuru formunu görebilmek için önce siteye üye olunması gerekmektedir.

Başvuruların doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için, burs başvuru formunun eksiksiz doldurulmasına ve istenen belgelerin doğru bir şekilde formda belirtilen yere yüklenmesine dikkat edilmelidir.

Burs başvuruları 15 Eylül 2015 tarihine kadar açık tutulacaktır. 15 Eylül 2015 tarihinden sonra başvurular değerlendirilerek mülakat listeleri oluşturulacaktır.

Mülakata çağrılar mail yoluyla yapılacaktır.

Ekim ayında yapılacak mülakatlar neticesinde burs almaya hak kazanan İnsan Vakfı Bursiyerlerine bursları 1 Kasım tarihi itibariyle ödenmeye başlanacaktır.

Kayıt ve başvuru için tıklayınız: $2


GÜLSAN HOLDİNG BURSLARI
Gülsan, uzun yıllardır Türkiye’deki Yüksek Öğrenim Kurumlarında eğitim gören yardıma muhtaç ve başarılı öğrencilere karşılıksız burs sağlamaktadır. Burs prosedürü “Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı” burs tüzüğüne göre yürütülmektedir. Bunlardan ayrı olarak çalışanların eğitimleri için de çeşitli burs olanakları sağlanabilmektedir.

Burs Başvuru Koşulları

– Türkiye Vatandaşı olmak
– Üniversite, yüksek okul öğrencisi olmak
– Maddi bakımdan yardıma ihtiyacı bulunmak
– Başarılı ve örnek öğrenci olmak
– Devlet Bursu dışında herhangi bir vakıf/dernek/kurum ya da kuruluştan burs almıyor olmak
– Kazanç getiren herhangi bir işte sürekli çalışmıyor olmak

Burs Başvurusu için Gerekli Belgeler

– Burs Başvuru Formu
– Nüfus Cüzdanı Örneği
– Transkript
– Dilekçe

Bu belgelerle birlikte 15 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında başvurulması gereklidir. Başvuran adayın durumu Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından değerlendirilir. Bu aşamada gerekli araştırma yapılır, gerekli görüldüğü taktirde ilgili makamların görüşü alınır.

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin Hazırlaması Gereken Evraklar

– Adli Sicil Kaydı
– Öğrenim Bursu Sözleşmesi
– Taahhütname
– İşbankası Vadesiz Hesap Detayları
– İrtibat Numarası ve E-Posta Adresi
– 1 Vesikalık Fotoğraf
– İkametgah
– Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Yapılan değerlendirmeler sonrasında burs başvurusu olumlu ya da olumsuz sonuçlanan öğrencilerin Burs Sonuç Bildirimleri, dilekçelerinde tebliğ etmiş oldukları adreslerine Eylül ayı itibarı ile gönderilmektedir.

Burslar eğitim süresi içinde olmak kaydıyla Ekim-Haziran ayları arasında sağlanmaktadır.

Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve eğitim desteği vermek ve eğitimin etkinliğini artırmaya yönelik çalışır. Buna paralel kültürel korumaya ve kültürel gelişime yönelik derleme, araştırma, yayın ve yarışma gibi faaliyetleri desteklemek, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek ya da sponsor olmak, kültür ağırlıklı dergi, bülten ve kitaplar yayınlamak gibi faaliyetleri üstlenmiş bulunmaktadır. Vakıf, yürüttüğü bu çalışmalarla devletin kamu hizmeti yükünü hafifletmeyi de amaçlamaktadır.

Yaklaşık yarım yüzyıla ulaşan Gülsan Şirketler Grubu’nun kurduğu Vakıf, Mütevelli Heyet ve yönetim kurulu ile üzerinden faaliyetlerini heyecanla sürdürmektedir.

Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı, faaliyet alanına giren ve destek verdiği insanların hayatlarında özgün ve kalıcı değerler oluşturmayı hedeflemekte ve ülkemizin kültür envanterine katkı sağlama amacı taşımaktadır.

Kültürel koruma çalışmaları kapsamındaki önemli ürünlerinden birini, Elazığ/Harput’ta 175 yıllık bir konağın onarılması projesiyle sunmuştur. “Şefik Gül Kültür Evi” 2005 yılında “Müze Ev” olarak Harput Elazığ’da ziyarete açılmıştır.

Vakıf, kültürel gelişime yönelik araştırma yayınlarından ilkini de 2013 yılı Nisan ayında yayınlanan “Şafak Uykusundaki Kent Harput” kitabı ile vermiştir.

Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı
Hilal Mahallesi, Rabin Dranath Tagore Caddesi 74
06550 Çankaya, Ankara-TÜRKİYE
T: +90312 409 6300
F: +90312 409 6363
vedat.yilmazoglu@gulsanholding.com.tr


Rönesans Eğitim Vakfı Bursları
GENEL BİLGİ
Rönesans Eğitim Vakfı, 2009 yılındaki kuruluşundan bu yana yaklaşık 4.500’den fazla öğrenciye karşılıksız burs vermiştir.

BURSLARIN KESİLME KOŞULLARI
Aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi durumunda burs alanların bursları kesilecektir:

– Başarısızlık nedeniyle sınıf veya dönemin tekrar edilmesi,

– Kayıt sildirme ya da mezuniyet gibi nedenlerden dolayı öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi ya da Vakıf yönetiminin onayı alınmadan öğrenim kurumunun değiştirilmesi,

– Burs almaktan vazgeçildiğinin yazılı olarak bildirilmesi,

– Başka kaynaklardan da aylık nakit ödeme şeklinde burs alınması (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan öğrenim kredileri ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç),

– Disiplin cezası alınması,

– Burs alanın tutuklanması,

– Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunulması,

– Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi,

– Öğrenimin geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulması ya da dönem izni alınması,

– Burs alanın vefat etmesi,

– Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışılması (staj hariç).

Yatay geçiş sonucunda aynı üniversitede bölüm değiştirmek isteyen bir öğrencinin bursu devam eder. Bununla birlikte, bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde alacağı burs süresinin toplamı, yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Kendi öğretim kurumları tarafından, öğrenci değişim programı ile bir yurtdışı eğitim programına gönderilen öğrenciler, dönüşte, kayıtlı oldukları üniversiteden normal öğrenim süresi içinde diploma almaları ve gerekli bilgi ve belgeleri Vakfa vermeleri şartıyla, yurt dışında bulundukları süre içinde de burs almaya devam edebilirler.

BURS YÖNERGESİ
REV Eğitim bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmektedir. Sağlanan burslar için bir geri ödeme ya da hizmet yükümlülüğü bulunmamaktadır. Burslar, her akademik yıl için Ekim’de başlamak ve Haziran’da sona ermek üzere dokuz aylığına, öğrencilerin banka hesaplarına yatırılır.

• Vakfımızdan burs alan öğrencilerin başarı ve disiplin durumları her dönem başında öğretim kurumundan bilgi alınması yoluyla takip edilmektedir.

BURS BAŞVURUSU BU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ YAPILACAKTIR $2


BORUSAN VAKFI BURSLARI
Burs Başvuru Formu için tıklayınız…
$2
Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki vasıflar aranır:

Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.
Üniversiteye bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
Başarılı bir öğrenci olmak; 100 üzerinden en az 70, 4.00 üzerinden en az 2.75 ortalamaya sahip olmak demektir.
Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak, başka bir kurumdan (Vakıf, Dernek, şahıs gibi) maaş, ücret veya burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi hariç).
Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
Burs için başvuruda bulunan öğrencinin kazandığı okula giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmesi gerekir.
Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi; Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan öğrencilere burs verilecektir. Bu okullara kayıt yaptırmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan öğrencilerin kendi okullarının burs ofislerine başvurmaları gerekmektedir.

Bu okullar tarafından seçilen öğrenciler Vakfımız tarafından mülakata alındıktan sonra burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilecektir.

Bir sonraki yıl bursun devam edebilmesi için gerekenler:

Başarıyla bir üst sınıfa geçmek,
En geç 15 Eylül’e kadar karne veya transkriptlerinin bir kopyasını Vakıf’a göndermek,
Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir.

Sınıf veya dönem tekrarı yapan
Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren
Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren
Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Borusan Kocabıyık Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan
Disiplin cezası alan
Tutuklanan
Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan
Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen
Borusan Kocabıyık Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)
Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi
Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi
Burslar ilke olarak 1 yıl ve burs süresi, lise ve dengi okullarda okuyan öğrenciler için 10 ay, üniversite öğrencileri için 9 aydır. Müteakip yıllarda bu yönetmeliğin III. maddesindeki koşullara uygunluğu devam edenlere ve I. maddedeki vasıflara sahip olan öğrencilere burs verilir.

Rumelihisarı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No.5 Sarıyer İstanbul

Telefon: 0 (212) 393 52 13
Faks: 0 (212) 393 51 13

E-Posta: iletisim@bkv.org.tr


Uran Holding Bursları
BURS BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

Öğrenci Belgesi
Transkript / ÖSYM Sonuç Belgesi
Kimlik Fotokopisi
Burs Talep Dilekçesi (El yazısı ile, telefon ,adres ve e-mail adresi belirtilecek)
İkametgah Belgesi
Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi
3 Sayfalık fotoğraflı başvuru formları.(tıklayınız) $2
Zorunlu Staj Belgesi (Tıklayınız)
$2
Bu belgelerin tarafımıza posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

BURS VERİLEN BÖLÜMLER

İnşaat Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Elektrik/Elektronik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık
Turizm

NOT: Vakfımızdan burs alan öğrencilerin, aldıkları burs karşılığında, 1 ay süre ile şirketimizde staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

BAŞVURU ADRESİ:

URAN HOLDİNG A.Ş.
URAN VAKFI
Kayışdağı Cd. Karaman Çiftlik Yolu No:47
E Blok İçerenköy İstanbul/ TÜRKİYE
Tel : +90 216 577 73 73 (PBX)


Selçuklu Holding Bursları
Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı; çalışkan, yetenekli, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir. Burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin ahlaki, milli ve kültürel değerleri önemsemesi arzu edilir. Burs başvurusunda bulunmuş her bir öğrenciden de iş hayatına atıldığında bu türlü olanakları sağlaması ümit edilir.

Başvuru Hakkında Genel Bilgi :
Burslara başvuru tarihi 7 Eylül-12 Ekim tarihleri arasıdır.
Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Burs Formu web sitemizden doldurulup, printer çıktısı alınarak, ek istenilen belgelerle birlikte aps veya kargo yoluyla aşağıda yer alan adrese ulaştırılacaktır. (Formu belirlenen tarihlerde ulaştırmayan öğrenci başvurusu kabul edilmeyecektir. )Başvuru adresi:
Mustafa Öncel Kültür, Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No: 6, 34885, Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 419 67 62
Belirtilen burs kriterlerine uymayan öğrencilerin form doldurmasının geçerliliği yoktur.
Eklenecek belgelerin eksik olması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi, imzalanmaması elenme nedenidir.
Bursiyerler ile yazışmalar ve duyurular genellikle e-posta adresinden yapılacağı için e-posta adresi zorunludur. Başvuruda bulunan, başvuru sonrasında e-posta adresini sık sık takip etmeli, bildirilerden haberdar olmalıdır.
Her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek bursiyerlerin sorumluluğundadır. Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır. Bu nedenle verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem taşımaktadır.
Burs Talebinde Bulunacak Öğrencilerde Aranan Genel Şartlar:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Başarılı olmak ( Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 80) olup bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak,
Üniversitelerin 4 yıllık Lisans Programı ve Yüksek Lisans öğrencisi olmak,
Herhangi bir kurum ya da kuruluştan burs almıyor olmak (KYK bursu hariç),
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi öğrencisi olmak,
Üniversitelerin Tıp, Hukuk, Eczacılık, Mimarlık, İşletme, Diş Hekimliği, Mühendislik ( İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Metalurji- Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik ve ilgili alt dalları) bölümlerinde okuyor olmak.
İstenilen Belgeler
Burs Almak İsteyen Öğrencilerden İstenilen Belgeler:
Öğrenci belgesi
Not durumunu gösterir belge (Transkript)
Nüfus cüzdan fotokopisi
Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak aile nüfus kaydı
Çalışan anne ve babanın maaş bordrosu
2 adet vesikalık fotoğraf
Sabıka kaydı
LYS Sonuç belgesi
Ekli Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Formu doldurulacaktır.
Tüm form alanları BÜYÜK HARFLERLE doldurulmalıdır. Sadece e-posta alanı küçük harflerle doldurulmalıdır.
Başvuruların değerlendirilmesi, başvuru tarihinin sona ermesiyle birlikte başlar ve değerlendirme sonucuna göre ön elemeyi geçen öğrenciler mülakata alınır.

Başvuru Adresi:
Mustafa Öncel Eğitim, Kültür, Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No: 6, 34885, Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 419 67 62

Bursun Ödenmesi
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır ve Kasım-Haziran aylarında olmak üzere 8 ay süreyle devam eder. Diğer aylarda ise ödeme yapılmamaktadır. Mustafa Öncel Eğitim, Kültür, Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı bursu karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.
BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN
$2
Sezai EkinciSeptember 30, 2015, 2:46
Çoşkunöz Holding Bursları
BURS BAŞVURULARI
AMAÇ VE KAPSAM
Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, akademik olarak başarılı ve yetenekli, aynı zamanda maddi imkanı yetersiz olan meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerine karşılıksız nakit burs veya Bursa’da öğrenim görecek üniversite öğrencilerine Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nde konaklama bursu vermektedir.GENEL KOŞULLAR
Burslardan faydalanmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.
T.C. vatandaşı olmak.
Yurt içindeki kamu eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak. Özel Üniversiteler, Vakıf Üniversiteleri, Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları kapsam dışındadır.
Öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olmak.
Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak. (Disiplin cezası alan veya bu konuda yanlış beyanı tespit edilen öğrencinin bursu sona erdirilir.
Başka bir kurumdan maaş, ücret ve/veya burs (kamu kuruluşlarınca verilen burslar hariç) almıyor olmak.
Aksi belirtilmedikçe, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
Bursların kontenjan, kapsam, miktar ve koşulları her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Burs başvuruları her yıl 1 Eylül- 30 Eylül tarihleri arasında Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın internet sitesinden burs başvuru formu doldurularak yapılır.
Başvuru yapan öğrenciler, akademik başarı, maddi durumları, demografik bilgileri gibi kriterler dikkate alınarak bağımsız bir sistematik tarafından öncelik sırasına dizilir. Öncelik sırasına göre adaylar kontenjan doğrultusunda Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve burs verilecek öğrenci kontenjanı belirlenerek karar bağlanır.
İlgili burs kontenjanına alınan bursiyer adaylarına bilgilendirme elektronik posta yolu ile yapılır ve bursiyer adayları bu elektronik posta ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden aşağıda sıralanan belgeler talep edilir:

Açık adres ve telefon numarasının bulunduğu başvuru dilekçesi,
İlk kayıt olanlar için lise mezuniyet derecesi beyanı, ÖSYM Yerleşme bilgisi
Ara sınıfta okuyan öğrenciler için transkript,
Adli sicil kaydı,
Bir adet vesikalık fotoğraf,
İkametgah Belgesi
Bursiyer adayının öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi/belgeleri,
Aile çalışanlarından ücretli çalışan var ise maaş bordrosu, ücretli çalışan değilse gelirini gösteren belge,
Aile çalışanlarından emekli olan var ise emeklilik cüzdanı fotokopisi,
Babanın veya annenin işsiz olması durumunda SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı ve Ticaret Odası’ndan kayıtlı olmadığına dair belge,
Ailesinin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi,
Ailesinin oturduğu ev kendi mülkleri ise gayrimenkulün tapu fotokopisi,
Devam eden Kredi/Borç ödemesi var ise kredi tutarı ve ödeme tarihlerini gösterir belge,
Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,
Anne ve babanın vefatı söz konusu ise nüfus kaydı sureti,
Anne, baba veya kardeşlerin ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor,
Ailenin son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları
Bursiyer adayları istenilen belgelerin tamamını bir seferde, belirlenmiş olan tarihe kadar Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na posta yoluyla göndermek ile yükümlüdür. Belgeleri eksik gelen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer adaylığından çıkarılır.
Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler var ise incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.
Burs başvurusunda bulunan adaylar sonuçları Coşkunöz Eğitim Vakfı internet sitesinden TC Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilirler.

BURS MİKTARI VE ÖDEMESİ

Bursu kabul edilen öğrencilerin Akbank A.Ş.’de kendi isimlerine TL hesabı açtırması gerekmektedir.
Önemli Not: Ödemelerde aksama yaşanmaması adına; Iban numarasında hatalı bildirimin önüne geçebilmek için 0 224 243 11 46 no’lu fax numarasına hesap cüzdan fotokopinizi fakslamanız veya taratıp elektronik posta yolu ile göndermenizi önemle rica ederiz.
Burs ödemeleri aylık yapılacak olup 9 aylık süreç, Ekim-Haziran dönemlerini kapsamaktadır.
İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması şartı aranır. Eksik ve güncel olmayan bilgi ve belgeler olması durumunda burs ödemesi yapılamaz.

BURS SÜRESİ
Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri”ne ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece ve eğitim hayatı ile sınırlı olarak burs ödenir. Her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmaz.
Ancak bursiyerlerin her başvuru döneminde internet üzerinden başvurularını yenilemeleri istenir, her dönem sonunda Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin döneme ilişkin transkriptleri, sabıka kayıtları ve öğrenci belgeleri alınır ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri incelenir.

BURSUN FESİH ŞARTLARI
Aşağıdaki durumlarda burs komisyonunun vereceği karar ile burs kesilir.

Yasadışı faaliyetler ile ilişkisi olduğu ya da yüz kızartıcı suç işlediğinin mahkeme kararı ile belgelenmesi,
Disiplin cezası alması,
Başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi,
Normal eğitim süresi içerisinde programı tamamlayamaması,
Okul ile ilişkisinin bitmesi,
Kamu kuruluşları haricinde bir kurumdan burs, maaş aldığının belirlenmesi.
Burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde bursun kesilmesi için eğitim yılının sonu beklenmez.
BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek.
Başvurusundan sonra bursiyer olarak devam ettiği sure boyunca beyanında meydana gelen değişiklikleri anında bildirmekle yükümlüdür.
Bursiyerlerin, burs aldıkları süre boyunca, her öğrenim dönemi başvuru döneminde internetten başvuru formu doldurmaları, ilgili yıla ait transkriptlerini ve öğrenci belgelerini Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na elden ya da posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.
Bursiyerler, Vakıftan burs aldığı süre içinde kamu kuruluşları haricinde başka bir kurum, kuruluş veya şahıstan nakit yardım şeklinde burs aldıklarını hemen bildirmekle yükümlüdür.
Burs başvurusunda bulunmak için tıklayınız
$2
Burs başvuru bilgilerinizi güncellemek için tıklayınız
$2


TEKFEN HOLDİNG BURSLARI
Merhaba,

Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Tekfen Holding’in ortakları, kurucu üyeleri ve grup şirketleri tarafından 1999 yılında kurulumşutur. Tekfen Vakfı 2004 yılında Bakanlar Kurulu onayıyla “Kamu Yararına Çalışan Kurum” statüsünü kazanmıştır.

Tekfen Vakfı, 2015-2016 eğitim yılı itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan 500 başarılı öğrenciye burs verecektir.

Başvurunun temel şartı, adayların ailelerinde en fazla kazanan kişinin yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil (fazla mesai hariç) 54.000 TL ve altında olduğunun belgelenmesidir.

Tekfen Vakfı’nda burs alan bir öğrenci , okulundan, başka bir özel kurum ya da kuruluştan burs alamaz.

Tekfen Vakfı iki farklı kategoride burs verecektir:

1) Kamuya Açık Burs Fonu

Kamuya Açık Burs Fonu, Türkiye’nin en parlak fakat aynı zamanda maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere destek olmak içindir. Bu fonun bursları için, Türkiye’de öğrenim gören, T.C. vatandaşı olan ve Burs Tahsis Kriterlerini (ekte inceleyebilirsin) yerine getiren 4 yıllık üniversite öğrencileri başvurabilir. Bu Fon’un bursiyerlerinin seçim yöntemi basit: en iyi olan kazansın!

2) Velisi Tekfen Çalışanı Olan Öğreciler için Burs Fonu

Tekfen Vakfı’nın, 15 bini aşkın çalışanı olan geniş Tekfen ailesinin çocuklarının eğitimlerine destek olmak için oluşturduğu Burs Fonu’dur. Bu Fon’un bursiyerlerini belirleme yöntemi, öğrencinin akademik başarısıyla doğru, velisinin gelir seviyesi ile ters orantılı olarak çalışan bir formüle dayanır. Diğer bir ifadeyle, daha başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer. Bu fonun bursları için, Türkiye’de öğrenim gören, T.C. vatandaşı olan ve Burs Tahsis Kriterleri’ni (ekte inceleyebilirsin) yerine getiren lise, meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite öğrencileri başvurabilir.

Tekfen Vakfı, öğrencilerin eğitim sürelerinin tamamı boyunca destek olmayı amaçlıyor olduğundan, değerlendirmede önceliği, yeni kazanan adaylara vermektedir.

Şansın açık olsun!

Tekfen Vakfı,

AYRINTILI BİLGİ İÇİN
$2


Kastamonu Kalkınma Vakfı Bursu
ÜNİVERSİTELİ KARDEŞLERİM,
BU YIL ÖSYS SINAVINA GİREN MİLYONLARCA ADAY İÇİNDE TÜRKİYE’NİN VE İSTANBUL’UN GÜZİDE ÜNİVERİSTELERİNİ VE BÖLÜMLERİNİ KAZANMA BAŞARISI GÖSTEREN SİZ KARDEŞLERİMİ KUTLAMAK İSTİYORUM.

YENİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNE BAŞLARKEN, HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİM.

KASTAMONU KALKINMA VAKFI BÜNYESİNDE, KASTAMONU ÇALIŞMA GURUBU OLARAK BURS VE EĞİTİM YARDIMLARIMIZLA 2000 YILINDAN BERİ 2.000 DEN FAZLA KARDEŞİMİZİN ÖĞRENİMLERİNİ TAMAMLAYIP ÜLKEMİZ HİZMETİNDE OLMALARINA VESİLE OLMANIN GURURU İÇİNDEYİZ.

GEÇEN YILLARDA OLDUĞU GİBİ, 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE DE, ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BURS VE EĞİTİM DESTEĞİ YARDIMLARIMIZ AŞAĞIDAKİ USUL VE ESASLARA GÖRE YAPILACAKTIR.

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ METNİ TAM VE EKSİKSİZ OLARAK OKUYUNUZ.

BURS PAYDAŞLARI :
15 YILDIR DEVAM EDEN EĞİTİM YARDIMI VE BURS EKTİNLİĞİMİZ AŞAĞIDAKİ İSİMLERİ YAZILI KURUM VE KURULUŞLARIN ORTAK BİR ORGANİZASYONUDUR.

KASTAMONU KALKINMA VAKFI
KASTAMONU ÇALIŞMA GURUBU
TÜRK KIZILAYI AVRASYA ŞUBESİ
KAS-DER
KASİAD
İLK DEFA BURS BAŞVURUSUNDA BULUNACAKLAR
2015-2016 ÖĞRENİM DÖNEMİNDE İLK DEFA BURS MÜRACAATINDA BULUNACAK ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZ WEB SAYFAMIZDA 1-30 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAYINLANACAK OLAN “BURS MÜRACAT FORMUNU” DOLDURACAK VE İSTENEN EVRAKLARI HAZIRLAYACAKLARDIR.
MÜRACAT YAPILACAK WEB SAYFALARI;
www.genckastamonu.org
www.kkv.org.tr

GEÇEN YIL (2014-2015 DÖNEMİ) BURS ALANLAR
DERNEĞİMİZDEN GECEN YIL BURS ALAN ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZ SADECE TRANSKRİPT VERECEKLERDİR. TRANSKİRİPT ÖĞRENCİ İŞLERİ ONAYLI VE ASLI OLACAKTIR. FOTOKOPİ VE İNTERNETTEN ALINAN BELGELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

TRANSKRİPTİNİ GETİRMEYENLER VEYA ALTTAN DERSİ OLANLARIN BURSU KESİLECEKTİR. MAZERETLERİNDEN DOLAYI (ÖRN. SAĞLIK PROBLEMLERİ GİBİ) DERSLERİ ZAYIF OLUP BUNU BELGELEYEN ARKADAŞLARIN DURUMUNU AKADEMİK KURULUMUZ AYRICA DEĞERLENDİRECEKTİR.

EVRAKLAR NASIL/NEREYE TESLİM EDİLECEK
İSTANBUL’DA OKUYANLAR BELGELERİNİ 1-30 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ELDEN TESLİM EDECEK
ŞEHİR DIŞINDA OLANLAR POSTA VEYA KARGO İLE GÖNDERECEKLERDİR.
EVRAK TESLİM ADRESİ;
KASTAMONU ÇALIŞMA GURUBU DERNEĞİ
ATAK PLAZA, TAVUKCUYOLU CAD. DEMİRTÜRK SOK. NO:10
Y.DUDULLU 34725 ÜMRANİYE – İSTANBUL

KURUMLARDAN 2015-2016 DÖNEMİNDE BURS ALANLAR
2015-2016 DÖNEMİNDE DERNEĞİMİZ DESTEKCİSİ OLAN KURUM VE KURULUŞLARDAN YİNE BİZİM YÖNLENDİRMEMİZLE DİREKT OLARAK BURS ALAN ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZ DA, EVRAKLARINI DERNEĞE ULAŞTIRICAKLARDIR.

KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINAN BURSLAR DERNEK BURSLARI İLE AYNI MİKTARDA OLUP, SADECE BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN İLGİLİ BURSLARI MEVZUATLARI GEREĞİ DİREKT ÖĞRENCİ ARKADAŞLARA ÖDEME YAPMAKLARINDAN KAYNAKLANMAKTADIR.

BURSLAR ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZIN HESAPLARINA AŞAĞIDAKİ PAYDAŞ KURULUŞLARCA YATIRILMAKTADIR. BU KONUDA BİR KARIŞIKLIĞA SEBEP VERMEMEK İÇİN PAYDAŞ KURULUŞLARIN KASTAMONU KALKINMA VAKFI ÇATISI ALTINDA OLDUĞUNUN BİLİNMESİNDE FAYDA VARDIR;

KASTAMONU KALKINMA VAKFI
KASTAMONU ÇALIŞMA GURUBU
TÜRK KIZILAYI AVRASYA ŞUBESİ
KAS-DER, KASTAMONULULAR DAYANIŞMA DERNEĞİ
KASİAD, KASTAMONU SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
YURDIŞINDA EĞİTİMİNE DEVAM EDENLER
MUHTELİF ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI İLE YURTDIŞINDA EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ARKADAŞLARIN YURTDIŞINA GİDİŞ ŞEKLİNE GÖRE BURSLARININ DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ DERNEĞİMİZ AKADEMİK KURULUNCA VERİLECEK KARARA GÖRE OLACAKTIR. BU DURUMDA OLAN ARKADAŞLARIN DA “BURS MÜRACAT FORMUNU” TEKRAR DOLDURMASI VE ÖZEL DURUMLARINI AYRICA BİLDİRMESİ GEREKMEKTEDİR.

ÖZEL ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRENCİ OLANLAR
ÖZEL VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE %100 BURSLU (TAM BURSLU) OLARAK ÖĞRENİM GÖREN ARKADAŞLAR BURS MÜRACATINDA BULUNABİLİRLER.

BUNUN DIŞINDA KISMİ BURSLU OLANLARIN MÜRACATLARI DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

MASTER VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ
MASTER VE DOKTORA PROGRAMLARINDA ÖĞRENİMİNE DEVAM EDEN ARKADAŞLARIN BULUNDUKLARI ÜNİVERSİTELERDE ASİSTAN OLARAK MAAŞ ALMALARI DURUMUNDA BURSLARI KESİLECEKTİR.

BURS VE EĞİTİM YARDIMI MÜRCAAT ŞARTLARI
KASTAMONULU OLMAK.
DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE VEYA VAKIF/ÖZEL ÜNİVERSİTELERİNDE TAM BURSLU OKUYOR OLMAK
İHTİYAÇ SAHİBİ OLMAK
BAŞARILI OLMAK (SINIFTA KALMAMIŞ VE ALTTAN DERSİNİN BULUNMUYOR OLMASI)
BAŞKA BİR RESMİ VEYA ÖZEL KURULUŞTAN BURS ALMAMAK (HARÇ VE ÖĞRENİM KREDİSİ HARİÇ)
GELİR GETİREN BİR İŞTE ÇALIŞMIYOR OLMAK
MÜLAKATA MUTLAKA KATILMIŞ OLMAK (İSTANBULDA OKUYANLARDAN İLK KEZ MÜRACAAT EDENLER İÇİN)
BEYAN ETTİĞİ BİLGİLERİ BELGELEMEK
İSTENİLEN BELGELER
ÖĞRENCİ BELGESİ (ÖĞRENCİ İŞLERİ ONAYLI- ASLI)
ARA SINIFLAR İÇİN TRANSKRİPT (ÖĞRENCİ İŞLERİ ONAYLI- ASLI)
ÖZEL/VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE OKUYANLARIN TAM BURSLU OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE (ÖĞRENCİ İŞLERİ ONAYLI-ASLI)
NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ,
AİLE GELİR BELGESİ (ASLI),
OKUYAN KARDEŞ BELGESİ,
YURTTA KALANLAR KALDIĞI YURTTAN BELGE, KİRADA OLANLAR KİRA BELGESİ,
AİLE YANINDA KALANLAR KİRADALAR İSE ONLAR İÇİNDE KİRA BELGESİ.
(NOT: EKSİK BELGESİ OLANLAR BURS DEĞERLENDİRMESİNE ALINMAYACAKTIR.)

MÜLAKATLAR VE DEĞERLENDİRMELER
MÜRCAATLAR 01-30 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA YUKARDA BELİRTİLEN WEB SAYFALARI ÜZERİNDEN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR.

MÜRACATLARIN ARDINDAN YİNE WEB SAYFAMIZDA İLAN EDİLEN TARİH VE YERDE MÜLAKAT YAPILACAKTIR.

MAZERETSİZ OLARAK MÜLAKATA KATILMAYAN VEYA EKSİK EVRAĞINI MÜLAKAT GÜNÜNE KADAR TAMAMLAMAYAN ARKADAŞLARIN 2015-2016 EĞİTİM YILI BURS MÜRACATI DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

MÜLAKATA SADECE İSTANBULDAKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN ARKADAŞLAR ÇAĞRILACAKTIR. İSTANBUL DIŞI ÜNİVERSİTELERİN DEĞERLENDİRMESİ GÖNDERİLEN EVRAKLAR ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

MÜLAKAT DERNEĞİMİZ AKADEMİK KURULU TARAFINDAN YAPILACAK OLUP, MÜLAKAT SONUÇLARI DERNEK WEB SAYFASINDAN DUYRULACAKTIR.

BU İLAN METNİNDE BULUNMAYAN ÖZEL DURUMLAR İÇİN BİLGİ ALMAK VEYA SORU SORMAK İSTEYEN ARKADAŞLAR bilgi@genckastamonu.org ADRESİNDEN DERNEĞİMİZE ULAŞABİLECEKLERDİR.

TÜM KASTAMONULU ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZA ÖNEMLE DUYRULUR.

NOT: BURS MÜRCAAT FORMU www.genckastamonu.org ADRESİNDEN 01-30 EYLÜL TRAİHLERİNDE YAYINLANACAKTIR.


Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Bursları
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı, İstiklal Cad. No:27 Kat:1-55030 Samsun

Tel: +90 362 435 42 99
Fax: +90 362 435 82 33

E-posta:
Vakıf: omuvakfi@omuvakfi.org.tr Omtel: omtel@omuvakfi.org.tr Omkan: omkan@omuvakfi.org.tr Omtark: omtark@omuvakfi.org.tr Omek: omek@omuvakfi.org.tr

Websites:
$2


Şanlıurfa Burs veren kurumlar listesi
BARAN SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (BARANSEV) RECEP TAYİP ERDOĞAN BUL. NO:132 ŞANLIURFA OSM ORTADOGU HAST. ŞANLIURFA
HALİLİYE (530) 920 34 01
()
2 BEDİÜZZAMAN EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT VAKFI KIZILAY İŞHANI ŞANLIURFA
MERKEZ (414) 216 18 83
(542) 453 06 79
3 BİRECİK HAYIRSEVERLER YARDIM VAKFI MEYDAN MAH.HÜKÜMET CD. NO: 46/A ŞANLIURFA
BİRECİK (414) 652 28 18
4 HALİLİYE KÜLTÜR VE İLİM VAKFI 6.SOK ŞANLIURFA
HALİLİYE (414) 315 77 65
(414) 312 16 81
5 HARRAN ÜNİVERSİTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI 1275.SOKAK ŞANLIURFA
EYYÜBİYE (414) 215 07 35
()
6 HILLET EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI 325.SK.GELİŞİM AP.A BLOK BODRUM ŞANLIURFA
HALİLİYE (535) 677 37 08
()
7 HİLAL EĞİTİM VAKFI (Ş.URFA) VEYSEL KARANİ MAH. 480. SOK. YALÇIN 9 APT. NO:5 ŞANLIURFA ŞANLIURFA
MERKEZ (414) 316 17 42
()
8 HZ. İBRAHİM HALİLULLAH KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI GÖLLER MAH.MEVLİDİ HALİL CAMİİ SK. NO:37 ŞANLIURFA
MERKEZ (414) 215 16 90
(414) 215 40 81
9 KARDEŞLER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI DİVANYOLU CAD. 1348 SOKAK ŞANLIURFA
MERKEZ (414) 215 79 48
()
10 KOSAN SOSYAL DAYANIŞMA VE EĞİTİM VAKFI UÇAR SOKAK ŞANLIURFA
SURUÇ (546) 570 06 10
(414) 611 96 95
11 MEDRESETÜZZEHRA BİLİM VE SANAT VAKFI (MEDRESETÜZZEHRA VAKFI) (MEBVAK) BALIKLI GÖL BAĞDADİ EV ŞANLIURFA
MERKEZ (551) 247 64 47
()
12 ÖZYURT EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (ÖZEV) 175.SOK B-BLOK ŞANLIURFA
MERKEZ (414) 316 13 29
()
13 ŞANLIURFA HİZMET EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (ŞUHEK) 226 ŞANLIURFA
HALİLİYE (050) 565 54 44
()
14 ŞANLIURFA İLAHİYAT FAKÜLTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİYENİHAL YANI TEDAŞ YANI CUMHURİYET CAD. ŞANLIURFA
MERKEZ (414) 344 00 20
()
15 ŞANLIURFA MEVLANA KÜLLİYESİ VAKFI (ŞANLIURFA MEVLANA VAKFI) MEVLANA CAD. MEVLANA CAMİİ ŞANLIURFA
MERKEZ ()
()
16 ŞANLIURFASPOR SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI (ŞANLIURFASPOR) BALIKLIGÖL ŞURKAV ALIŞVERİŞ MRK ŞANLIURFA
MERKEZ (414) 216 56 33
()
17 ZEMZEM İLİM İRŞAD YARDIMLAŞMA SOSYAL VE KÜLTÜR VAKFI (ZEMZEM VAKFI) ABDULKADİR KARAHAN CD YAĞMUR APT ŞANLIURFA
HALİLİYE (536) 739 01 49
(532) 414 46 35


Burdur’da Burs Veren Kurumlar
Sıra Vakıf Adı Adresi İl
İlçe Telefon
Faks
1 BERBEROĞLU VAKFI CUMHURİYET MEY. BERBEROĞLU PASAJI BURDUR
MERKEZ (248) 233 11 55
()
2 BURDUR İLİM VE KÜLTÜR VAKFI ESKİ DEMİRCİLER ÇIKNMAZI BURDUR
MERKEZ (248) 233 47 40
()
3 EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ VAKFI (EĞİT.BİR.VAKFI) SAĞLIK ACD. BURDUR
MERKEZ (535) 622 41 41
(535) 416 91 13
4 GÜLER KÖSEOĞLU VE OSMAN KÖSEOĞLU – BAŞPINAR KÖYÜ VAKFI (KÖSEOĞLU BAŞPINAR KÖYÜ VAKFI) GÜLER-OSMAN KÖSEOĞLU CAD. BURDUR
TEFENNİ (248) 497 40 41
()
5 SULTAN SÜLEYMAN KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI GAZİ CAD. BURDUR
MERKEZ (248) 234 06 40
()


Sezai EkinciSeptember 30, 2015, 2:51
Çağdaş Eğitim Vakfı Bursları
Sevgili Gençler…

ÇEV 1994 yılında, bütün insanlarımız için daha iyi, ve daha mutlu bir yaşam seviyesi umuduyla yola çıktı. Bunun temeli de çağdaş, nitelikli ve laik eğitim… Bu ilkeler ışığında ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğrenimde öğrenim bursları veriyoruz. Öğrenci yurtları, kentin az gelişmiş yörelerinde ÇEV Halk Eğitim Evleri, ÇEV Eğitim ve Kültür Gençlik Merkezleri kuruyor, İlk Öğretim Okulları açıyoruz.

Amacımız, Cumhuriyete saygılı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı genç kuşaklara öğrenimleri boyunca destek olabilmek. Bu güne kadar 15 bini aşkın öğrenciye, eğitimlerini tamamlayıp meslek sahibi olmaları amacıyla, Cumhuriyet değerlerini sahiplenen aydın velilerimizin katkılarıyla burs sağlandı. Özel Üniversiteler, yurtdışı ve İstanbul dışında okuyan öğrencilere burs sağlayamıyoruz. İlkelerimize aykırı görüşlerde olan başka kurumlardan burs alan öğrencilere Vakıf burs sağlamıyor.

Burslardan öncelikle; zor koşullarda yüksek öğrenimlerini sürdüren, gelir düzeyi düşük ailelerin başarılı ve çalışkan çocukları faydalanıyorlar. Alt sınıftan 2 dersten ikmale kalınması durumunda burs kesiliyor. Öğrenim bursu alan öğrencilerin yeni sene için sınıf geçme notlarını temin eder etmez Vakfa ulaştırması gerekiyor.

Yeni başvurular, öğrencilerin talep dilekçelerini vakfa iletmeleri aracılığı ile gerçekleşiyor. Vakıfta yapılacak sözlü mülakatla öğrenciler burs almaya hak kazanıyorlar. Burs alan öğrencilerin Vakfın ilkeleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri, ÇEV’ in eğitim kültür ve sanat etkinliklerine katılmaları isteniyor.

BURS BAŞVURUSU D U Y U R U

Çağdaş Eğitim Vakfı 2015-2016 Öğretim Yılı Burs Başvuru Koşulları:
2015-2016 öğretim yılında vakfımıza burs başvurusu yapacak öğrencilerin İstanbul il sınırları içinde okumak kaydıyla ;

Üniversite öğrencileri için ; ara sınıflarda okuyan öğrencilerin alt sınıftan dersi olmaması , özel okullarda okuyan öğrencilerin %100 burslu olması,

İlköğretim ve lise öğrencileri için; karne not ortalamalarının 70 ve üzeri olması , bir üst sınıfa geçen öğrencilerin sınıf tekrarı olmaması , Ş.Ö.K.K ile ve sorumlu geçmemiş olması şartı aranmaktadır.

Bu şartları taşıyan öğrencilerin ekte bulunan ÇEV Burs Aday Formunu fotoğraflı olarak doldurup 20 Temmuz -31 Ağustos tarihleri arasında nalan@cev.org.tr adresine mail atmaları veya aşağıda belirtilen ÇEV adresine posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru bitiminden sonra, alınan müracaatlar kontenjanlar dahilinde öğrencilerle yapılacak görüşmeler neticesinde değerlendirilip, burs almaya hak kazanan öğrencilerden gerekli evraklar istenecektir.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI

Feridiye cad. Kocatepe Mah.

N: 53 TAKSİM / İSTANBUL

2015 – 2016 Öğrenim yılı burs ücretleri:


İlköğrenim 70 TL.
Ortaöğretim 100 TL.
Yükseköğrenim 150 TL.
2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÇEV BURS ADAY FORMU

AD SOYAD:

TC. KİMLİK NO:

DEVAM ETTİĞİ OKUL VE SINIFI:

EN SON SINIF NOT ORTALAMASI:

ÖĞRENCİNİN İKAMETGAH ADRESİ :

TELEFON :

E-MAİL:

BAŞKA KURUMDAN BURS ALIYORMUSUNUZ? …………………NE KADAR ………………KAÇ AY…..

ANNE HAYATTA MI ? ………………………….. ADI VE SOYADI:…………………………………………….

MESLEĞİ …………………………ÇALIŞTIĞI KURUM ADI…………………………………AYLIK GELİRİ……

EMEKLİ İSE NEREDEN?………………………………………….EMEKLİLİK GELİİRİ…………………………

FİZİKSEL BİR ENGELİ VARMI…………………………..

BABA HAYATTA MI ? ………………………….. ADI VE SOYADI:…………………………………………………

MESLEĞİ ………………………….ÇALIŞTIĞI KURUM ADI……………………………….AYLIK GELİRİ…….

EMEKLİ İSE NEREDEN?………………………………………….EMEKLİLİK GELİİRİ………………………..

FİZİKSEL BİR ENGELİ VARMI…………………………………….

ANNE BABA AYRI / BİRLİKTE/ BERABER………………………KİMİNLE KALIYORSUNUZ…………..

KARDEŞ SAYISI………………………..

EĞİTİM DURUMLARI 1…………………………………………2………………………………….3……………..

AİLE İKAMETGAH ADRESİ………………………………………..TELEFONU…………………………………………….

EVİNİZ KİRA MI?……………………………………….AYLIK KİRA BEDELİ…………………………………

GAYRİMENKUL VE YAN GELİRLER………………………………………………………………………………..

ARABANIZ VARMI ? VARSA MARKASI…………………………………………………………………………..


ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI / BURS – BAĞIŞ
ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI ÖĞRENCİ BURSLARI

Bunlar risk altındaki çocuklar ve gençler..
Başarılı, zeki ama ekonomik nedenlerle eğitimlerini tamamlanamayan çocuklar…
Bir genç olarak hiç yardım görmeden, bir okul, özel eğitim, özenle yetiştirme ve yol gözterme olmadan ne yapabilirler? Doğruyu yanlışı onlar nasıl bilecekler? Bir yetişkin oldukları zaman neler yaşayacaklarını hayal edebiliyorsak, hepimiz onlar için bir şeyler yapmalıyız diye düşünüyoruz. Küçük bir ilginizin kaç tane hayatı değiştireceğini biliyor musunuz?

* Burs vererek bir öğrencinin öğrenimini sürdürmesini ve bir meslek
sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.
* Mutlu ve özel günlerinizde ÇEV çiçek kartları göndererek mutluluğunuzu
öğrencilerimizle paylaşabilirsiniz.
* Kederli günlerinizde acınızı, ÇEV çelenk kartları ile yeni bir umuda
dönüştürebilirsiniz.

Ödeme biçimi Ödeme dönemi Öğrenciyi tanımak istiyorum

□ Kredi kartı ile □ Yıllık □ Evet
□ Bankaya yatacak □ Aylık □ Hayır

İsim………………………………..
Soyad………………………………
Kart No…………………………….
Son Kullanma tarihi……………..
Güvenlik Kodu……………………
Adres………………………………
Telefon……………………………
Bağış tutarı………………………

Burs vermek için, tercihiniz doğrultusunda yukardaki bilgileri doldurup ÇEV’e gönderebilir ya da faks geçebilirsiniz.

Çev Banka Hesap No : Vakıflar Bankası Etiler Şubesi
Burs Hesap No: TR140001500158007293610595
Bağış Hesap No: TR840001500158007290138190
Garanti Bankası Cevahir AVM Şb. Hesap No: TR100006200053600006299854 (Bağış ekranında 119056 kurum kodu ile yatırıldığında masraf alınmamaktadır)

Adres: Kocatepe Mah. Feridiye Cad. No:53 34437 Taksim/İstanbul
Tel:0212. 297 69 79 – 80 (pbx) Faks: 0212.361 41 52
E-Posta: sekreterya@cev.org.tr web sitesi: www.cev.org.tr


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bursu
Eğitim > Burs
1416 sayılı Yasa uyarınca TP adına resmi-burslu statüde Yüksek Lisans eğitimi almak amacıyla 1961 yılından beri öğrenci gönderilmektedir. 2015 yılı itibarıyla öğrenim gören/görecek olan öğrenci sayısı 245’dür.
Yurtdışına TP adına yüksek lisans öğrenimi için gönderilecek öğrencilerin yerleştirilmelerine ilişkin esaslar her sene Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin web sitesinde (www.osym.gov.tr) “Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY)” başlığı altında yayınlanmaktadır.

Başvurular hakkında detaylı bilgi almak için 2015 yılına ait Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme Kılavuzuna
$2


Sabancı Vakfı Bursları
GENEL BİLGİ

Sabancı Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.Her yıl Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) üstün başarı gösteren öğrencilere sağlanan “Üniversiteye Giriş Bursu” dışında yine LYS’de üstün başarı gösteren ve Sabancı Vakfı tarafından belirlenen “Kalkınmada Öncelikli İllerdeki Liselerden Mezun Öğrenciler” ile “Engelli Öğrencilere” de burs sağlanmaktadır. Ayrıca, VİSTA Turizm ve Seyahat A.Ş.’nin şartlı bağışı ile “Sabancı Vakfı-Vista Bursu” da 2009-2010 öğretim yılından başlayarak uygulamaya konulmuştur.Kuruluş yılı 1974’ten bugüne kadar 41.000’den fazla burs veren Sabancı Vakfı burs programına her yıl 380 yeni öğrenci eklemekte, eski bursiyerler ile birlikte yıllık bursiyer sayısı 1.400’den fazla olmaktadır.Sabancı Vakfı Bursları üniversiteye yeni giren öğrencilere aşağıda belirtilen koşullarda verilmektedir. Ara sınıf öğrencilerine, ikinci öğretim öğrencilerine ve lisansüstü öğrencilerine burs verilmemektedir.Bursun Devamı

Öğrenimine başarıyla devam eden öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam eder. Sabancı Vakfı-Vista Bursu için ödeme süresi 2 yıl ile sınırlı olup hazırlık sınıfı burs kapsamında değildir. Lisans öğrencilerine sağlanan burslarda ise hazırlık sınıfında azami bir ders yılı için burs ödenir. Bursiyerlerin başarı ve disiplin durumları her dönem başında öğretim kurumundan bilgi alınarak takip edilir.Burs kontenjanı tahsis edilen üniversiteler dışında bir kurumda öğrenim gören bursiyerler okullarından alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgelerin aslını her yıl Eylül ve Şubat ayında yılda iki kez Sabancı Vakfı’na göndermek zorundadırlar. Vakıf Yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen, başarısız olan, disiplin cezası alan, okul ile ilişkisi biten veya başka bir kurumdan burs aldığı belirlenen öğrencilerin bursları kesilir.
Burslar Hakkında Kısa Kısa…

Sabancı Vakfı bursları, T.C. uyruklu ve her yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri için geçerlidir.
Üniversiteye Giriş Bursu için öğrencilerin Sabancı Vakfı tarafından belirlenen en az taban puanlar ile belirlenen üniversitelere yerleştirilmesi ve maddi desteğe ihtiyacı olması gereklidir.
Sabancı Vakfı-Vista Bursu 2 yıllık Meslek Yüksekokullarına yöneliktir.
Sabancı Vakfı-Vista Bursu için maddi desteğe ihtiyacın yanı sıra lise diploma notunun en az 65 olması ve sınavsız geçiş ile Yüksek Öğretim Programına yeni yerleştirilmiş olma şartı aranmaktadır.
Taban puanlar, üniversiteler ve ödemeler için;
Üniversiteye Giriş Bursu
Sabancı Vakfı-Vista Bursu
Burs başvurusu için istenen taban puanlar ve üniversiteler her yıl Eylül ayında web sitemizde ilan edilir.
Başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri/Burs Ofisi kanalıyla kabul edilmektedir. Öğrenci İşleri/Burs Ofisi tarafından farklı bir tarih belirlenmediği durumda son başvuru tarihi 16 Ekim’dir. Sonuçlar yine aynı birimler tarafından Üniversitelerde Kasım ayı içerisinde duyurulmaktadır.
“Üniversiteye Giriş Bursu” ve “Sabancı Vakfı-Vista Bursu” için bursiyer seçimleri üniversiteler tarafından, “Kalkınmada Öncelikli İller” ve “Engelli Öğrenciler” Bursları için bursiyer seçimleri ÖSYM’den alınan listeler çerçevesinde Sabancı Vakfı tarafından yapılır.
Sabancı Vakfı bursları karşılıksızdır, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez.
Öğrenimine başarıyla devam eden ve burs kesilmesini gerektiren herhangi bir durum olmayan öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam eder. Ancak bu süre Sabancı Vakfı-Vista bursları için 2 yılı aşamaz.
Aşağıdaki durumlarda burs programımız bulunmamaktadır:
o İlk ve ortaöğretim bursu
o Yüksek lisans ve doktora bursu
o Yurt dışı öğrenimi için burs
o Burs kontenjanı ayrılan üniversiteler dışındaki üniversiteler için burs
o Üniversite ara sınıflarda talep edilen burs
o Okul harcının karşılanması için burs
o Kurs ücretinin karşılanması için burs

Sabancı Vakfı dışında kişi ve kurumlardan burs alan bursiyerlerin belirlenmesi için Sabancı Vakfı burs veren kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilir, bursiyer bilgilerini paylaşabilir.


Burslar ile ilgili sorularınıza web sitemizde cevap bulamadıysanız öncelikle Sıkça Sorulan Sorular sayfasını incelemenizi öneririz. Soracağınız sorunun cevabı, bu sayfadaki “Burslar Hakkında Kısa Kısa” başlığı altında veya Sıkça Sorulan Sorular arasında yoksa sorunuz yazılı olarak cevaplanacaktır. Ayrıca Sabancı Vakfı’nın 0212 385 89 01 numaralı Sesli Yanıt Sistemi’ni arayarak burslarla ilgili bilgi alabilirsiniz

BAŞVURU KOŞULLARI


Sabancı Vakfı bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir.Ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engel ve başarı durumuna göre tespit edilen ve yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen 15 engelli öğrenci ile aşağıda belirtilen burs kapsamındaki üniversitelere yerleştirilmiş olmaları şartıyla kalkınmada öncelikli illerde yerleştirme puanı itibariyle il birincisi olarak tespit edilen 15 öğrenciye de Sabancı Vakfı bursu verilir.

Başvuru ve Değerlendirme İçin Koşullar

Sabancı Vakfı Bursları, 2015 yılında aşağıdaki üniversitelere, belirtilen puan türlerinde yerleştirilen öğrencilere verilir:
Ankara Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

TM-1, 2, 3

Boğaziçi Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

TM-1, 2, 3

TS-2

DİL-1

Çukurova Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

Dokuz Eylül Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

Ege Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

Gazi Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

TS-1, 2

Hacettepe Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

TM-1, 2, 3

DİL-1

İstanbul Teknik Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

İstanbul Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

TM-1, 2, 3

TS-1, 2

DİL-1

Marmara Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

TM-1, 2, 3

TS-1, 2

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

TM-1, 2, 3

DİL-1

Yıldız Teknik Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

Burs başvurusu için 2015 Yılı Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS), yerleştirme puan türü esas alınmak üzere, en az aşağıda belirtilen puanları almış olmak gereklidir:
MF-1, 2, 3, 4 Puanı: 420
TM-1, 2, 3 Puanı: 410
TS-1, 2 Puanı: 420
DİL-1 Puanı: 420
Burs, ülke sınırları içerisinde lisans öğrenimi gören T.C. uyruklu öğrenciler için geçerlidir.
Yukarıda belirtilen Üniversitelerin Burs Komiteleri tarafından yapılacak değerlendirme ile adayların başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak Sabancı Vakfı bursu alacak öğrenciler belirlenecektir.
Ekim-Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle aylık 410 TL burs ödemesi yapılacak olup, burslar burs almaya başlanan tarihten başlayarak normal öğrenim süresi dahilinde devam eder.
Sabancı Vakfı Bursları karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.


Son Başvuru Tarihi

Üniversitelerin burs başvuruları için geliştirdiği başvuru formu ve istenen belgeler Sabancı Vakfı bursları için de aynen geçerli olacaktır. Sabancı Vakfı bursları için başvuruların ve gerekli belgelerin öğrenci tarafından kayıtlı olduğu üniversitenin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri / Burs Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci İşleri / Burs Ofisi tarafından farklı bir tarih belirlenmediği durumda son başvuru tarihi 16 Ekim 2015‘tir.

BURS YÖNERGESİ

Tanımlar

Vakıf : Sabancı Vakfı
Bursiyer : Vakıftan burs almaya hak kazanan öğrenci
Mütevelli Heyeti : Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti
İcra Komitesi : Sabancı Vakfı İcra Komitesi
Üniversite : Burs sağlanan öğrencilerin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumları
LYS : Lisans Yerleştirme Sınavı
1. Burs Türleri

1.1. Sabancı Vakfı Kaynağından Sağlanan Burslar: Vakfın kaynakları kullanılarak İcra Komitesi’nce belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir:
a) Üniversiteye Giriş Bursu: İcra Komitesi’nce belirlenen esaslar çerçevesinde burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerde örgün öğrenim programlarında öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir. (açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz)
b) Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: İcra Komitesi tarafından belirlenen 15 ilden birisinde doğan ve ortaöğrenimini yine bu illerden birisinde tamamlayarak LYS’de yerleştirme puanı sıralaması bakımından en üst sıralamada yer alan her ilden 1’er öğrenciye tahsis edilir. Kalkınmada Öncelikli İllerin birincileri tespit edilirken, öğrencinin mezun olduğu ortaöğretim kurumunun bulunduğu il dikkate alınarak sıralama yapılır. Doğum yeri ve mezun olunan ortaöğretim kurumunun aynı il olması gerekmez, ancak her ikisi de belirlenen 15 ilden birisi olmalıdır. Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin İcra Komitesi’nce burs kontenjanı ayrılan üniversitelerin örgün öğretim programlarına yerleştirilmiş olmaları gerekir. (açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz)
c) Engelli Öğrenciler Bursu: Görme, ortopedik ve işitme engelli olup, LYS’de yerleştirme puanı sıralaması bakımından en üst sıralamada yer alan her engel grubu için 5’er öğrenciye tahsis edilir. Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilmiş olmaları gerekir. (açık öğretimi kapsamaz)

1.2. Sabancı Vakfı Dışındaki Kaynaklardan Sağlanan Şartlı Bağış Bursları: Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları”ndan bağış yapanın isteğine göre tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir:
a) Bursiyer Adı Belirtilmiş Burslar: İsimleri şartlı bağışçı tarafından belirlenen öğrencilere tahsis edilir. (açık öğretimi kapsamaz)
b) Başarı Bursu: Sabancı ailesi fertlerinin Vakıf nezdinde oluşturdukları fonlardan karşılanmak üzere, Eğitim Ödülleri Yönergesi’nde belirtilen koşullar çerçevesinde kendi isimlerini taşıyan okullarda başarılı olarak dereceye giren veya mezun olarak LYS’de üstün başarı gösteren öğrencilere tahsis edilir. (açık öğretimi kapsamaz)

2. Genel Kurallar

2.1. Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:
a) Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
b) Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler İcra Komitesi tarafından belirlenir.
c) Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine İcra Komitesince belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.
d) Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.
e) Çalışmakta iken vefat eden, maddi desteğe ihtiyacı olan Sabancı mensubu kişilerin çocuklarına, vefatı izleyen 1 yıl içinde hizmette bulundukları şirketin başvurusu üzerine İcra Komitesi kararıyla sadece ilköğrenim ve ortaöğrenimleri süresince bu Yönerge hükümleri çerçevesinde burs verilebilir.
f) Üniversiteye Giriş Bursu”ndan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
g) Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilmez (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)
h) Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
i) Sabancı Vakfı burslarından birden fazlasını almaya hak kazananlara, söz konusu burslardan en yüksek tutarda olanı verilir.
j) Üniversiteye Giriş Bursu kapsamına alınan yeni bursiyerlerin başka kurumdan burs almayı tercih edip Vakfımız bursunu iptal etmeleri ve birinci burs dönemi sona ermeden (31 Ocak) bildirmeleri halinde, üniversiteye ilgili puan türünde ve burs koşullarını sağlayacak şekilde kontenjan dahilinde ayrılan öğrenci sayısı kadar burs tahsis edilir. Tahsis edilen ek kontenjan, ikinci burs döneminden itibaren (Mart ayı) başlatılır ve geriye dönük aylar için burs ödemesi yapılmaz.

2.2. Sabancı Vakfı kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağış yapanın lisans, lisansüstü, ortaöğrenim ve ilköğrenim düzeyleri için belirlediği koşullar çerçevesinde İcra Komitesi kararıyla kesinleşir. Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönerge’deki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.
3. Burs Koşul ve Kapsamlarının Belirlenmesi, Duyurulması

3.1. Burslar için ayrılacak para miktarı her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek bütçede yer alır.
3.2. Burs kontenjanı ayrılacak üniversiteler, kontenjanlar, burs miktarı, üniversite giriş puan türleri ve başvuru için adaylardan istenecek en az puanlar ve diğer koşullar her yıl İcra Komitesi tarafından belirlenir.
3.3. Burs başvuruları ile ilgili duyuru, LYS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben Vakfın web sayfasında, burs kontenjanı ayrılan üniversitelerde ve gerekirse gazetelerde ilan edilir.

4. Başvuru, Değerlendirme, Vakıf’a Bildirim

4.1. Yeni Bursiyerler:
• Yeni bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak öğrenim gördükleri üniversiteye başvuru yaparlar.
• Üniversiteler yeni burs başvurularını inceleyerek, koşulları sağlayan öğrenciler arasından seçim yapar ve bursiyer adaylarını Sabancı Vakfı’na bildirir. Bu bildirimde adayların ad, soyad, üniversite giriş puanı, e-posta adresi, banka bilgileri, v.b. yer alır.

4.2. Eski Bursiyerler:
• Üniversiteler geçen yıllardan devam eden bursiyerlerin akademik ve disiplin durumlarını inceleyerek her dönem sonunda Vakıf’a bildirir.
• Kontenjan tahsis edilen öğretim kurumları dışında bir kurumda öğrenim gören bursiyerler ise okullarından alacakları başarı ve not durumuna ilişkin belgeleri doğrudan Sabancı Vakfı’na gönderirler.

4.3. Bursiyer Bildirimlerinin Kontrolü:
• Sabancı Vakfı gerek görürse üniversite tarafından yapılan değerlendirmeyi ve verilen bilgileri araştırabilir. Araştırma sonucunda, bilgilerde yanlışlık olduğu saptandığı takdirde üniversite uyarılır, ayrıca kontenjan azaltma veya kontenjan iptali yoluna gidilebilir.
5. Burs Ödemeleri

5.1. Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince yapılır.

5.2. Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir ve üniversitenin bilgi iletmesini takiben yapılır.

5.3. Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, Mali İşler Birimi tarafından öğrencinin banka hesabına havale edilir.

6. Burs Süresi ve Devam Koşulları

6.1. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).
6.2. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. 1 yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci yarıyılı da normal öğrenim süresine eklenir.
6.3. Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.
6.4. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Burs devamı ile ilgili kararlar üniversitelerin bildirimleri esas alınarak uygulanır.
6.5. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:
a) Sınıf veya dönem tekrarı yapan
b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren
c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren
d) Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Sabancı Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)
e) Disiplin cezası alan
f) Tutuklanan
g) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan
h) Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen
i) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan
j) Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan (Engelli Öğrenciler hariç)
k) Vefat eden
l) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)

6.6. Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
6.7. Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu, “geçiş yapılan üniversite Sabancı Vakfı’nın kontenjan ayırdığı üniversitelerden biri ise” devam eder (Engelli Öğrenciler hariç). Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı yeni kurumun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
6.8. Daha önce Sabancı Vakfı’ndan burs alan ve LYS ile yeniden üniversiteye yerleştirilen öğrenciye hak kazanması koşuluyla yeni öğrenci statüsünde burs verilebilir. Ancak, öğrencinin önceden aldığı burs süresi yeni kurumdaki normal öğrenim süresinden düşülür.
6.9. Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakıf’a iletilmesi üzerine yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir.
6.10. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

7. Üniversitenin Sorumlulukları

7.1. Burs ilanlarının üniversitede duyurulması
7.2. Başvuruların kabulü, değerlendirme ve seçim
7.3. Yeni bursiyer adaylarının ad, soyad, üniversite giriş puanı, e-posta adresi, banka, v.b. bilgilerinin Vakıf’a bildirilmesi
7.4. Devam eden bursiyerlerin başarı, disiplin, kayıt, başka kurumdan burs ve mezuniyet durumlarının izlenerek Vakıf’a bildirilmesi. Burs kesilmesi veya bursun yeniden bağlanması gereken bursiyerler hakkında Vakıf’a bilgi aktarılması.

8. Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma

8.1. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.
a) Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi
b) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi
c) Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme geçmesi (öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç)
d) Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle zamanında sağlanamayan bilgi ve belgelerin, bursun kesilme süresi bir dönemi aşmamak koşuluyla, Vakfa iletilmesi

8.2. Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve belgelerin Vakıf’ca alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.

9. Diğer Hükümler:

9.1. Yönerge Kapsamında Olmayan Konular
Bu yönerge’de kapsanmayan konular hakkında yapılacak işlemler İcra Komitesi’nin yetkisindedir.

BURSİYER STAJ OLANAKLARI

Staj Başvuru ve Değerlendirme

Staj kontenjanı sadece lisans ve ön lisans öğrenimi gören Sabancı Vakfı bursiyerlerine yöneliktir ve sadece yaz aylarında uygulanır.
Sabancı Vakfı bursiyerleri Sabancı Holding şirketlerinde ayrılan staj kontenjanları için en geç Mart ayı sonuna kadar kayıtlı oldukları üniversiteye başvurabilirler. Üniversite, staj yapacak adaylar için gerekli bilgileri Sabancı Vakfı’na iletir.
Staj başvurularının değerlendirilmesi Sabancı Vakfı tarafından en geç Nisan ayı içerisinde tamamlanır.
Değerlendirme sonuçları Mayıs ayı içerisinde bursiyerlerimize bildirilmek üzere üniversitelere duyurulur.
Burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerden başka üniversitelerde öğrenim gören bursiyerler staj yapma isteklerini bir dilekçe ile Sabancı Vakfı’na iletirler. Başvurularının kabul edilip edilmediği hakkında Sabancı Vakfı tarafından bursiyerlerimize bilgi verilecektir.
Aşağıdaki niteliklere sahip adaylara öncelik tanınır

Staj zorunluluğu olanlar
Son sınıfta olup staj yükümlülüğünü henüz tamamlamamış öğrenciler
Aynı sınıfta olup genel not ortalaması daha yüksek olan adaylar
Şirket tercihleri ile örtüşen veya daha yakın olan adaylar
Staj Süresi

Staj süresi şirketlerin belirlediği süre olup en az 1 aydır, ancak süre şirketin uygun görmesi halinde uzatılabilir.
Staj İptali

Aşağıdaki sebeplerden dolayı staj iptal edilebilir:

Geçerli bir mazereti olmaksızın staj yapmaktan vazgeçilmesi,
Staj yapılan işyerinin çalışma ve disiplin düzenine, iş güvenliği ile ilgili kurallara uyulmaması,
Staj süresi sona ermeden Vakfın ve şirketin onayını almaksızın stajdan vazgeçilmesi,


Stajı iptal edilen bursiyere bir daha staj imkanı tanınmaz, ancak geçerli bir mazereti olan bursiyer, bu durumu belgelerse, staj kontenjanları dahilinde değerlendirme hakkını korur.Öğrencinin hak kazandığı stajdan vazgeçmesi halinde, açığa çıkan staj kontenjanının başka bir öğrenci tarafından kullanılmasına olanak sağlamak amacıyla en kısa sürede Sabancı Vakfı’na bilgi verilmesi gerekir.


Boğaziçi Vakfı Bursu
Boğaziçi Vakfı, ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan gençlerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla burs vermektedir. Belirli dönemlerde alınan burs başvuruları, alanında başarılı maddi anlamda yeterli gelire sahip olmayan ve hedeflere olan öğrencilere değerlendirmeler yapılarak verilmektedir. Boğaziçi Vakfı olarak burs için seçilen öğrenciler arasından da genel bir değerlendirme yapılarak seçilen öğrencilerle Boğaziçi Akademi programıyla öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak ve kariyer alanında öncülük etmek amaçlanmaktadır. Bir bayrak yarışı olan bu süreçte vakıf olarak burs verilen öğrencilerle bir aile olmak öncelikli hedefimiz.

Boğaaz İçi Vakfı İstanbul Genel Merkezi

info@bogazicivakfi.org.tr
0216 311 67 36
info@bogazicivakfi.org.tr


ÖSEV Burs Başvurusu İSTANBUL ÜNİVERSİTELERİ
HTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞINIZ

İsmail Özseçkin Vakfı burs başvuruları 1 Eylül ile 10 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Burs Başvuru formu düzenlenerek “gozde_ocakci@hotmail.com” adresine “Burs başvurusu” konusuyla gönderilmelidir. Burs Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.
$2
İSMAİL ÖZSEÇKİN VAKFI BURS KRİTERLERİ

1-) T.C.vatandaşı olmak

2-) T.C.Devletinin birliği ve bütünlüğü aleyhinde fiil ve davranışlar içerisinde bulunmamak

3-) Başarılı ve ihtiyaç sahibi olmak

(Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 -100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.)

4-) En az 4 yıl süreli İstanbul il sınırları içerisinde yüksek öğrenim yapan devlet üniversitelerinden birinde kayıtlı olmak

5-) Herhangi bir kurum ya da kuruluşta daimi çalışmamak

6-) İsmail Özseçkin Vakfı Yönetim kurulu tarafından düzenlenecek faaliyet ve programlara katılmak


ODTÜ Mezunları Derneği Bursları
ODTÜ Mezunlar Dermeği, ODTÜ’yü yeniz kazananan ve halen öğrenci durumundaki adaylardan burs başvuru almaktadır.

Başvuruda bulunacak adayların, form doldurabilmeleri için öncelikle derneğin internet sistemine üye olmaları gerekmektedir. Maddi desteğe gereksinim duyan öğrencilerin başvuruları alınır. Bursiyer adayları; TC Kimlik Numarası ve kendilerinin belirlediği şifre ile sisteme üye olduktan sonra burs formunu eksiksiz doldurarak başvuru işlemini tamamlarlar. İlgili burs kontenjanına giren bursiyer adaylarına sözlü görüşme için e-posta gönderilir ve bursiyer adayları bu mail ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden belgeler talep edilir.

Başvurular 1 Eylül – 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmektedir.

Burs Takvimi için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

2015-2016 AKADEMİK DÖNEM BURS TAKVİMİ

$2

Burs başvurusu için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız:

$2

Önemli Not: Bu program sadece Windows işletim sistemi ile çalışan telefonlardan veya bilgisayarlardan Microsoft internet Explorer kullanarak çalıştırılabilir.

Bu şekilde denerseniz programı kullanabilirsiniz.

$2


Sancaktar Vakfı Siirt ve İlçe Liseleri Bursu
Sancaklar Vakfı, Siirt il ve ilçeleri doğumlu ve Siirt il ve ilçelerindeki liselerinden mezun olan öğrencilere burs fırsatı sağlamaktadır.

Sancaklar Vakfı Bursu 2015 yılı başvuruları 01 Eylül Salı günü başlayıp, 08 Eylül Salı günü saat 17.00’da sona erecektir.

Bu sene tamamına yakını Siirt il ve ilçeleri doğumlu ve Siirt il ve ilçelerindeki liselerden mezun olan öğrencilerin başvuruları dikkate alınacaktır.

Başvurular değerlendirildikten sonra burs kazanan öğrencilerin listesi 17 Eylül Perşembe günü web sitemizden yayınlanarak talep edilecek belgeler belirtilecektir.

Sadece 4 yıl ve üzeri devlet üniversitesi öğrencilerinin başvuruları dikkate alınacaktır.

Burs Başvuruları Dikkate Alınmayacaklar:
• Öğrenim süresi 2 yıl olan öğrenciler.
• Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
• Bursu devam eden kardeşi olan öğrenciler.

Burs başvuru formunda yanlış beyan tespit edildiği takdirde değerlendirmeye tabi tutulmayacak, ismi burs kazananlar listesinde yayınlanmışsa dahi bursu iptal edilecektir.

BURSU DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE:

Bursu devam eden öğrenciler 30 Eylül 2015 tarihine kadar aşağıdaki belgelerin asıllarını kargo ile tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir:
• Sabıka kaydının aslı
• Yeni tarihli öğrenci belgesinin aslı

NOT: Banka veya telefon bilgileri değişen bursiyerlerimizin yeni bilgilerini tarafımıza iletmeleri gerekmektedir.

Burs Başvuru Formu İçin Tıklayın
$2


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Burs veren kurumlar listesi
KİLİS EĞİTİM VE HAYRA HİZMET VAKFI adres: BAYTAZZADE VAKIF İŞ HANI NO:14 KİLİS MERKEZ telefon: (348) 814 01 61

KİLİS TALHA – ZÜBEYİR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI adres: ERDOĞAN BAYRAKTAR CAD. NUR APARTMANI KİLİS MERKEZ telefon: (505) 238 10 29


DENİZLİ’DE BURS VEREN KURUMLAR LİSTESİ

1 CAFER SADIK ABALIOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (CSA VAKFI) ÇAL DENİZLİ
MERKEZ (258) 268 28 50
(258) 268 28 51
2 DENİZLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI 611 SOKAK DENİZLİ
MERKEZ (258) 242 58 55
(258) 242 54 90
3 DENİZLİ DİNİ VE İLMİ ARAŞTIRMALAR VAKFI RESSAM CEVDET AHMET ŞEMSİOĞLU DENİZLİ
MERKEZ (258) 264 60 29
()
4 DENİZLİ DİNİ VE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI BAYRAMYERİ CAMİ PASAJI DENİZLİ
PAMUKKALE (258) 263 13 14
()
5 DENİZLİ İLMİ ARAŞTIRMALAR VE HİZMET VAKFI 2409 DENİZLİ
MERKEZ (258) 268 80 05
(258) 268 80 05
6 DENİZLİ SANAYİCİLERİ VAKFI 2.KISIM YAŞAR ÖNCAN DENİZLİ
HONAZ (258) 269 10 02
()
7 DENİZLİ TİCARET ODASI EĞİTİM KÜLTÜR VE GELİŞTİRME VAKFI (DTO) SALTAK DENİZLİ
MERKEZ (258) 261 23 73
(258) 241 49 64
8 DENİZLİ YETİM ACİZ VE MUHTAÇLARI KORUMA VAKFI SALTAK CADDESİ 1544 SOKAK DENİZLİ
MERKEZEFENDİ (258) 263 56 25
()
9 DENİZLİ YÜKSEK ÖĞRENİM VAKFI MİMAR SİNAN CADDESİ DENİZLİ
MERKEZ (258) 264 61 80
(258) 241 19 60
10 DR. SIDDIK MÜFTÜLER EĞİTİM VAKFI 358 DENİZLİ
MERKEZ (212) 516 33 23
()
11 DURMUŞ KASAPOĞLU KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI 1591 DENİZLİ
MERKEZEFENDİ (258) 263 85 58
()
12 GÜNEY EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL KALKINMA VAKFI (GÜNEY VAKFI) TOKATLAR İŞHANI DENİZLİ
GÜNEY (258) 451 18 54
()
13 HACI AHMET PAKEL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR VAKFI 2170 DENİZLİ
MERKEZ (258) 371 74 00
()
14 HACI MUHAMMET KOÇ VE SALİHLER EĞİTİM SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI 580 DENİZLİ
PAMUKKALE (535) 227 64 98
()
15 HACI OSMAN NURİ KEPENEKOĞLU VAKFI 1718/6 DENİZLİ
MERKEZ (258) 242 48 74
()
16 IŞIK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ VAKFI 1521 DENİZLİ
MERKEZ (258) 265 37 92
()
17 KARAMİL MUHTAÇLARA YARDIM VAKFI HALK CADDESİ DENİZLİ
PAMUKKALE (258) 264 01 53
()
18 KASR-İ ARİFİN ADALET HİZMET EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI NUSRET FİŞEK DENİZLİ
MERKEZEFENDİ (258) 265 01 11
()
19 KIZILCABÖLÜK MEHMET EFENDİ EĞİTİM VAKFI CÜCELER DENİZLİ
TAVAS (258) 626 20 54
()
20 KIZILCABÖLÜK’LÜLER KORUMA DAYANIŞMA KÜLTÜR ÇEVRE VE EĞİTİM VAKFI İNÖNÜ CAD. 1002 SK. DENİZLİ
MERKEZ (258) 242 23 38
(258) 242 24 38
21 MÜFTÜ AHMET HULUSİ EFENDİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI ÖRNEK CAD. DENİZLİ
MERKEZ (258) 263 30 53
()
22 MÜFTÜ ARİF AKŞİT EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI – DENİZLİ
SERİNHİSAR (258) 593 67 29
()
23 OYMAK TÜM ENGELLİLER MUHTAÇLAR BAKIM VE SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI HALK CAD 633 SOKAK DENİZLİ
MERKEZ (258) 262 29 59
()
24 PAMUKKALE EĞİTİM VAKFI (PEV) 3371 DENİZLİ
MERKEZ (258) 211 08 58
(258) 213 66 56
25 PAMUKKALE SAĞLIK EĞİTİM VAKFI ACIPAYAM ASFALTI DENİZLİ
PAMUKKALE (258) 266 28 48
()
Sezai EkinciSeptember 30, 2015, 3:00
Denizli – Pamukkale Üniversitesi Bursları
Turkuaz Tekstil bu sene internet üzerinden yaptığı duyuruyla Denizli’de okuyan veya orada ikamet eden öğrencilere burs verecek.

Burs mülakatları 01 Eylül -10 Ekim tarihleri arası PAZARTESİ-ÇARŞAMBA-CUMA günleri saat 16:00-17-00 arasında Turkuaz Tekstil’de yapılacaktır.

Web sitesinden ön kayıt işlemi tamamlandıktan sonra mülakat sırasında;

Burs Ön Kayıt Başvuru Formu
Bir adet fotoğraf
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Yeni öğrenciler için öğrenci belgesi
Eski öğrenciler için transkript
getirilmesi zorunludur.

Başvuruda bulunacak öğrencilerin Denizli’de ikametgah etmeleri ya da Denizli’ deki bir üniversitede okumaları gerekmektedir. Müracat üniversite ya da meslek yüksek okulları için geçerlidir. Lise ve dengi okullar için geçerli değildir.

Burs başvurusu için web sayfamızdaki başvuru formunun doldurulması zorunludur.

Başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak, güncel duyurular kısmında belirtilen evraklar ile belirtilen tarih ve saatlerde işletmemize şahsen mülakat için başvuru yapılması gereklidir.

Başvuru formu iki sayfa olup burs adayları tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır. Mülakat sırasında bilgileri eksik olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru Formu (çıktı) burs başvurusu kısmındaki tüm menülerin doldurulması ile oluşur.

Başvuru ile ilgili sorunlarınızı turkuazburs@turkuaztex.com mail adresine bildirebilirsiniz.

Başvuru sonuçları http://www.turkuazburs.com/FormSonuc.aspx adresinden yayınlanacaktır.


KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BURSLARI
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞINIZ
KONEV

KONYA EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

AMAÇ

Madde 1 – Bu Yönetmelik, Vakfın kendi kaynakları veya yapılacak bağışlarla, yüksek öğrenim gören öğrencilere, öğrenim bursu verilmesinin esas ve usullerini belirler.

DAYANAK

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfı resmi senedinde belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

Vakıf : Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfını, (kısa adı KONEV)

Vakıf Senedi : Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfı resmi senedini,

Vakıf Yönetimi : Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfı Yönetim Kurulunu ,

Öğrenci: Konya nüfusuna kayıtlı olup Ankara’da yüksek öğrenim kurumlarına kayıt olmaya hak kazanan ve yüksek öğrenime devam eden öğrencileri,

Bursiyer: Konev’den öğrenim bursu alan öğrencileri ifade eder.

İLKELER

Madde 4– ÖĞRENİM BURSU AŞAĞIDA SAYILAN ESASLAR DOĞRULTUSUNDA VERİLİR.

a. Üniversite giriş sınavına girerek kendi alanında yeterli puanı alan ve bir Yüksek Öğretim Kurumuna girmeye hak kazanarak ilgili okula kaydını yaptıran maddi imkanı yetersiz olan öğrenciler, öğrenim bursu için başvuru hakkını kazanır.

b. Öğrenim bursu verilecek öğrenciler başarı ve öncelik tespit puanına göre belirlenir.

c. Vakfın amacına ve ilkelerine uygun olduğu takdirde gerçek ve tüzel kişilerin şartlı burs bağışları kabul edilir. Bu durumda bağışta bulunanın istediği şartlar dikkate alınır.

d. Meslek lisesi mezunu olup da meslek yüksek okullarına sınavsız giren öğrenciler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan yüksek öğretim kurumlarına giren öğrencilere uygulanacak işlem ve verilecek burs adedi, başvuruda bulunanların sayısı göz önünde bulundurularak yönetim kurulunca her ders yılı başında belirlenir.

e. Özel Üniversitelerde veya vakıf üniversitelerinde tamamen veya kısmen paralı öğrenim görenlerle Açık Öğretim öğrencilerinin başvuruları değerlendirilmez.

İKİNCİ BÖLÜM

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI, BURS MİKTARI VE BURS TAHSİS ESASLARI

Madde 5 – Öğrenim bursu için her yıl vakıf bütçesine konulacak ödenek ile burs verilecek öğrenci sayısı ve aylık burs tutarı Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir. Öğrenim bursu Ekim ayından başlayarak 8 ay süreyle verilir.

Madde 6 – Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben; öncelik tespit puanlama esasları, öğrenim bursu başvuru esasları ve başvuru süresi Vakıf Yönetimince belirlenerek başvuru formları ile birlikte Vakfın İnternet Sitesinde yayınlanarak duyurulur.

YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU ALACAK ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ

Madde 7 – Vakfa yapılan başvurular bu yönetmelik kapsamında değerlendirilir. Başvuru formunda beyan edilen hususların doğruluğu hakkında vakıf yönetimi her türlü resmi ve sivil makamlar/kurumlar/kişiler nezdinde inceleme yapabilir ve yaptırabilir. Yapılan incelemede eksik ve yanlış bilgi verildiği anlaşılan başvurular değerlendirme dışında bırakılır. Öğrencinin eksik veya yanlış bilgi verdiği hangi aşamada tespit edilirse, burs işlemleri derhal durdurularak yasal işlemlere başlanır.

Başvuran öğrenci sayısının, verilecek burs sayısından fazla olması halinde, başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrenciler değerlendirilerek sıralanır. Yapılan sıralamada Vakıf Yönetimince verilmesine karar verilen öğrenim bursu adedi kadar öğrenci burs almaya hak kazanır.

BURS SÜRESİ

Madde 8 –Prensip olarak burslar bir yıllıktır. Önceki yıl/yıllarda öğrenim bursu almış olan öğrenci şartları uyduğu müddetçe tekrar öğrenim bursu için başvurabilir. Bu takdirde önceden burs alanlar, yeni müracaat edenlerle birlikte yeniden değerlendirmeye alınır. Ancak, burs süresi hiç bir halde okuduğu yüksek öğretim kurumunun normal eğitim süresini aşamaz.

BURSUN DEVAMI

Madde 9 – Önceki yıl/yıllarda burs alıp yeniden burs için başvuran öğrencinin başarılı olması esastır. Ara sınıflardan burs için başvuran öğrencilerin başvurduğu yıl itibarı ile önceki yıl/yıllardaki genel başarı ortalaması, 4’lük sistemde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında en az 2,5 ve 100’lük sistemde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında en az 65 olmalıdır. Burs verilecek öğrenciler, başarı puanı ve öncelik tespit puanı en yüksek olan öğrenciden başlayarak sıralanır. Yeniden başvuran öğrenci başvuru formu ile birlikte, okuduğu yüksek öğrenim kurumundan, halen öğrenci olduğuna dair belge (Öğrenci Belgesi) ile birlikte ayrıntılı not cetvelinin aslını (transkript), temin ederek başvuru formuyla birlikte Vakfa ibraz etmek zorundadır.

BURSUN KESİLMESİ

Madde 10 – Burs alanlardan;

1. Okulu bırakanlar, öğrenime ara verenler ve Vakıf Yönetiminin bilgisi dışında okul değiştirenlerin,

2. Vakıftan burs aldığı süre içinde, başka herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden burs, kredi vb. Her ne ad altında olursa olsun (İkamet, yiyecek ve giyecek dahil) yardım ve destek alanların, (Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumundan alınan burs ve krediler hariç)

3. Vakfın istediği bu yönetmelikte belirtilen veya vakıf yönetimince ek olarak istenen diğer belgeleri zamanında getirmeyenlerin,

4. Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde oldukları yargı veya ilgili öğretim kurumlarının kararı ile belgelenenlerin,

5. Sigara, içki vb. bağımlılık yapan maddeleri kullandıkları tespit edilenlerin.

6. Her ne sebeple olursa olsun Vakfa eksik, yalan ve yanlış beyanda bulunanların,

7. Öğretim kurumunca öğrenimi geçici süre dondurulanların,

8. Bir suçtan sanık olarak tutuklananların, tutukluluk süresince veya sürekli olarak burslarının kesilmesine Vakıf Yönetimince karar verilir.

Madde 11 – Resmi sağlık kurumlarında tedavi görenler ile dinlenme ve hava değişimi alanların burslarının ödenmesine devam edilir. 3 ayı geçen tedavilerde bursun verilmesine ara verilir.

Öğrenciye verilen cezanın bütün sonuçları ile affedilmesi, tutukluluğun kaldırılması, okula devam hakkı verilmesi durumunda, başvuru halinde Vakıf Yönetimi yeniden değerlendirme yaparak kesilen bursun devamına karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BURS ALAN ÖĞRENCİNİN İZLENMESİ

Madde 12 – Vakıf Yönetimi burs alan öğrencinin durumunu izler ve denetler. Bu amaçla Vakıfça istenen belge, bilgi ve formlar öğrenciler tarafından düzenli olarak Vakfa verilmek zorundadır. Öğrenci, Vakfa verdiği bilgilerde bir değişiklik olması halinde bu durumu, en geç bir ay içinde Vakfa bildirmek zorundadır.

KONEV’ den burs alan öğrenciler, geçerli bir mazeretleri olup bu mazeretlerini vakfın ilgili birimlerine zamanında bildirmediği müddetçe, vakfın öğrenciler için düzenleyeceği faaliyetlere katılırlar. Bu hususta bildiri öğrencinin kendisine bir önceki toplantıda bildirilir veya internet sitemizde ilan edilir. Bunların dışında öğrencinin öğrenim yılı başında vakıf yönetimine kendi verdiği e-mail adresine elektronik posta yoluyla veya telefonuna SMS yoluyla yapılabilir.

Bursiyerler, vakıf yönetiminin belirlediği takvime göre vakıf merkezinde (Kız öğrenciler en az iki kişi, erkek öğrenciler en az bir kişi olmak üzere) vakıf yönetiminin belirlediği ve önceden öğrencilere bildirilen sırayla nöbet tutarlar. Geçerli bir mazereti olan öğrenci, vakıf yönetimine nöbet gününden en az bir gün önce yazılı olarak bildirip vakıf yönetiminin onayını alarak yerine bursiyerler arasından kendisinin bulacağı birisine nöbetini tutturabilir. Mazeretsiz olarak nöbete gelmeyen veya yerine, yukarıda belirtilen usule uygun olarak başka bir bursiyer bulmayan öğrencinin o ayki bursu ödenmez. Aynı durumun tekerrürü halinde, nöbetleri tutmayan öğrencilerin durumu, yönetim kurulunca yeniden değerlendirilir.

Geçerli bir mazereti olmaksızın ve bunu vakıf yönetimine önceden yazılı olarak bildirmeksizin, bursiyer toplantısına ilk defa katılmayan öğrencinin bir aylık bursu kesilir. Aynı durumun tekerrürü halinde, toplantılara katılmayan öğrencilerin durumu, yönetim kurulunca yeniden değerlendirilir.

Her öğrenci burs aldığı yıl içinde, usul ve esaslarını vakıf yönetiminin belirlediği bir konuda tez hazırlamak ve bizzat kendisi sunmak zorundadır. Vakıf yönetimince belirlenen tez konusunu belirlenen esaslara uygun olarak zamanında hazırlayıp sunmayan öğrencinin bursu derhal kesilir ve daha sonraki yıllarda burs talebi kabul edilmez.

DİĞER YETKİLER

Madde 13 – Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar hakkında karar vermeye, ekli belgelerde değişiklik yapmaya, bu yönetmeliği tamamlayıcı nitelikteki diğer form ve belgeleri hazırlamaya Yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu görevi bizzat kendisi yapabileceği gibi, oluşturacağı bir komisyon marifetiyle de yapabilir.

Madde 14 – Vakıf, burs verdiği öğrencilerden, okulu bitirdikten ve gelir getirici bir işe kavuştuktan sonra, vakfın belirleyeceği bir öğrenciye, burs aldığı süre kadar günün şartlarına göre vakfın verdiği miktar kadar burs vereceğine ilişkin yazılı taahhüt belgesi alır.

YÜRÜRLÜK

Madde 15 – KONEV resmi senedinde belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda hazırlanan bu yönetmelik 15.09.2011 tarihinde yürürlüğe girer ve KONEV yönetim kurulu tarafından uygulanır.

EK: Öncelik tespit puanlama esaslarıÖNCELİK TESPİT PUANLAMA ESASLARI

Öğrenciler arasında öncelik tespiti yapılırken öncelikle öğrencinin başarı durumu değerlendirilir. Daha sonra öğrencinin ve ailesinin durumu aşağıdaki puanlamaya göre değerlendirilir.

1 – Öğrencinin;

a- Babasının ölü olması halinde ……………………………………..:20 puan

b- Annesinin ölü olması halinde ……………………………………. :10 puan

c- Ailesinin bulunduğu il dışında okuması halinde………….. :20 puan

d- Ailesinin Konya İl sınırları içinde ikamet etmesi……….. :20 puan

2 – Ailenin;

a-İlk ve orta okulda okuyan her çocuğu için ……….: 5 puan

b-Lisede okuyan her çocuğu………………:10 puan

c-Üniversitede okuyan diğer her çocuğu için……..:20 puan

2015-2016 öğretim yılı için, aile gelirinin değerlendirilmesinde ölçü olarak 1.500.-TL. toplam gelir için 100 puan esas alınmıştır.. Takip eden yıllarda günün şartları dikkate alınarak değiştirilebilir.

(*) AİLE AYLIK GELİR DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER

-Ailenin aylık geliri 750.- TL olduğu takdirde; 150/5 = 150 puan

-Ailenin aylık geliri 900.- TL. olduğu takdirde; 150/6 = 140 puan

-Ailenin aylık geliri 1.200.- TL. olduğu takdirde; 150/8 = 120 puan

-Ailenin aylık geliri 1.500.- TL. olduğu takdirde; 150/10 = 100 puan

-Ailenin aylık geliri 1.800.- TL. olduğu takdirde; 150/12 = 80 puan

-Ailenin aylık geliri 2.250.- TL. olduğu takdirde; 150/15 = 75 puan

-Ailenin aylık geliri 3.000.- TL. olduğu takdirde; 150/20 50 puan

-Ailenin aylık geliri 3.750.- TL. olduğu takdirde; 150/25 = 40 puan

-Ailenin aylık geliri 4.500.- TL. olduğu takdirde ;150/30 = 25 puan

-Ailenin aylık geliri 4.500.- TL üstü olduğu takdirde aile gelir değerlendirilmesinden puan verilmez.

BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ
$2
BURS TALEP BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
$2


Muğla Sıtkı Koçman Vakfı Bursları
İLETİŞİM:

Sıtkı Koçman Vakfı
Kötekli Mah.Sıtkı Koçman Cad. No:25/2
Kötekli
MUĞLA
48000
skv@mu.edu.tr
0 252 223 85 86 – 211 19 79
0 252 223 88 89


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BURSLARI
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞIN

• Dokuz Eylül Üniversitesinin Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırması
$2• Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından verilecek burs: $2

linkindedir.• Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi’nin İzmir İli sınırları içerisindeki Devlet Üniversitelerinde eğitim gören kız öğrencilere vereceğiburs için son başvuru tarihi 20 Ekim 2006 olup, başvurular şahsen dernek adresine yapılacaktır.

$2


• Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’nın örgün öğretim, başarılı, sosyal güvencesi olmayan, %40 ve üzeri engelli öğrencilere bursverecektir. Belirtilen şartları taşıyan öğrenciler bölümlerce seçilerek adı geçen kuruma iletilmek üzere 13.10.2006 tarihine kadar Dekanlığımızagönderilecektir.

$2


• L’Oréal-UNESCO ortaklığında yürütülen “For Women in Science” bilim kadınları uluslararası programının bir uzantısı olan Türkiye Bilimler Akademisi tarafından desteklenen L’Oréal Turkiye “Genç Bilim Kadınlarıina Destek Bursları” ulusal programı 2007 basvurulari ile ilgili ayrıntılı bilgiye
$2
sitesinden ulaşılabilir.• Tük Eğitim Vakfı’nın burs başvuruları için öğrencilerin TEV’in www.tev.org.tr web adresinde yer alan başvuru formlarını doldurarak ekleri ile birlikte Dekanlığımıza 31.10.2006 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.• Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA)

$2• ICEP Burs Vakfı

$2• Ankara İtalyan Kültür Merkezi

Yüksek öğrenimini veya yüksek lisansını İtalya’da yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyabilecekleri pek çok bilginin yer aldığı, Ankara İtalyan Kültür Merkezi’nin hazırladığı bir sayfa…

$2• Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, Telefon: (232) 464 12 66, Adres: Cumhuriyet Bulvari No:317/11 / Izmir
$2


İzmir Çimentaş Vakfı Bursları
ÇİMENTAŞ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
ÖĞRENCİ BURS YÖNETMELİĞİ
AMAÇ
Madde 1-
Bu yönetmeliğin amacı, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı’ndan burs vermenin
temel ilke ve koşullarını açıklamaktır.
KAPSAM
Madde 2-
Bu yönetmelik Vakfın kendi kaynaklarından tahsis edeceği veya şartlı
bağışlardan sağlayacağı gelirlerden, yararlanacak öğrencileri kapsar.
TEMEL İLKE
Madde 3-
Burs verirken göz önünde tutulacak temel ilke, “Eğitim Kurumlarında öğrenim
yapma hakkını elde etmiş, Cumhuriyetin demokratik, laik, hür ve çağdaş
düzeniyle Atatürk İlke ve devrimlerini benimsemiş başarılı öğrencilerin
seçimidir.
Bu ilkenin yanı sıra, aşağıdaki tanımlara giren kişilere koşullar elverdiğince
öncelik hakkı tanınabilir:
a. Çimentaş Topluluğuna dahil şirket ve işletmelerde çalışan personelin
öğrenim yapma hakkı elde etmiş çocukları,
b. Ailesinin veya kendisinin maddi olanaklarıyla öğrenimini sürdürmekte
zorlanan öğrenciler.
DAYANAK
Madde 4-
Bu yönetmelik Vakfın Resmi Senedinin 3. maddesinin verdiği yetkiye
dayanarak yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda hazırlanmıştır.

BURSTAN YARARLANMA KOŞULLARI
Madde 5–
Temel ilkemize uygun olarak seçilecek ve burstan yararlanacak öğrencilerde
aranacak şartlar şunlardır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Affa uğranılmış olunsa bile devletin hükmü şahsiyetine karşı veya yüz
kızartıcı bir suç işlememiş olmak,
3. Ara sınıfta ise, bir önceki yarıyıl/yıl da zorunlu derslerin en çok bir
tanesinin dışında tamamına kaydolmuş olmak ve bu derslerden aldığı
başarı notu ortalamasının klasik değerlendirme yapan kuruluşlarda 50,
harf-kredi değerlendirmesi yapan kuruluşlarda 2.00’nin altında olmaması,
4. Eğitim kurumuna kesin kaydını yaptırmış olmak,
5. Başka bir kurumdan eğitim bursu almamak.
BURS SAYISI
Madde 6-
Vakıfça verilecek eğitim burs sayısı Yönetim Kurulunca tespit edilir. Eğitim
bursu sayısının her yıl arttırılmasına özen gösterilir. Burs sayısında her yıl
yapılacak artışlar Vakıf bütçesi dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.
Yönetim Kurulu gerekeli gördüğünde burs sayısını dondurmaya, azaltmaya ya
da kaldırmaya yetkilidir.
BURS SÜRESİ VE MİKTARI
Madde 7-
Eğitim bursunun süresi Ekim ayında başlamak üzere öğretim yılının 9 aylık
dönemini kapsar. Madde 12’de yazılı haller dışında bursiyerlerin eğitimi devam
ettiği sürece verilir. Taban burs miktarı her yıl vakıf bütçesi ile ekonomik
koşullar dikkate alınarak, Vakıf Yönetim Kurulu tarafınca belirlenir. Bir önceki
dönemden başarısız dersi bulunmayan ve yüksek başarı gösteren öğrencilere
Yönetim Kurulunun takdiri oranında ayrıca ödül verilebilir.
BAŞVURU:
Madde 8-
Burstan yararlanmak isteyenler Vakıf Genel Sekreterliğinden temin edecekleri
başvuru talep formu, nüfus sureti, sabıka kayıt belgesi, öğrenim hakkı
kazandığına dair belge, ara sınıftakiler ise, başvuru tarihinde düzenlenmiş tüm
eğitim-öğretim programında gösterilen dersleri ve disiplin cezası almadığını
gösteren en son not durum belgesi(transkript) ile birlikte Vakıf Genel
Sekreterliğine başvururlar.
BURS TAHSİSİ:
Madde 9- Burs tahsisi, başvuranlar arasında temel ilkemiz ve 5. madde
koşulları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda, Vakıf Yönetim
Kurulunca kesinlik kazanır.

BURS ÖDEMESİ:
Madde 10-
Tahsis olunan bursun ödemesi Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar
çerçevesinde aylık olarak yapılır.
BURSUN DEVAMI İÇİN KOŞULLAR:
Madde 11-
Bursun devamı için, bursiyerin disiplin cezası almaması, her yarıyıl sonunda
tasdikli eğitim programındaki tüm dersleri gösteren not durum
belgesini(transkript) Vakıf Genel Sekreterliğine teslim etmesi, kayıtlı olduğu bir
önceki yarıyıla ait başarı notu ortalamasının klasik eğitim yapan kurumlarda
50, 4 üzerinden harf-kredi değerlemesi yapan kuruluşlarda 2.00’nin altında
olmaması şarttır. Vakıf Yönetimi gerekli gördüğü hallerde bursiyerin başarısı,
tutum ve davranışları hakkında devam ettiği öğretim kurumundan yazılı ve
sözlü bilgi isteyebilir.
BURSUN KESİLMESİ
Madde 12-
Eğitim bursu öğrencinin;
1) Başarısız olması,
2) Devletin hükmü şahsiyetine karşı veya yüz kızartıcı bir suç işlemesi,
3) Okul yönetimince okuldan geçici veya sürekli ihraç edilmesi,
4) Tutum ve davranışının Vakıf yönetimince benimsenmeyecek biçimde
olumsuz hale dönüşmesi,
5) Maddi desteğe gereksiniminin kalmaması,
6) Yalan beyanda bulunduğunun anlaşılması,
7) Her öğretim yarıyıl/yılı sonunda okul idaresinin tasdik edeceği not durum
belgesini (transkiript) Vakıf Genel Sekreterliğine ibraz etmeyen bursiyerin
bursu kesilir.
İSTİSNAİ HALLER VE YENİDEN BURSA HAK KAZANMA:
Madde 13-
Resmi sağlık kurumlarında tedavi görenler veya istirahat ve hava değişimi
alanlar burslarını almaya devam ederler. 3 ayı geçen tedavi istirahat veya
hava değişimi halinde bursiyer tekrar öğrenimine başlayıncaya kadar burs
ödenmesine ara verilir. Bursiyerin bu durumunun ortadan kalkmasından sonra
yapacağı müracaat üzerine bursun devamına karar verilir. Ayrıca Vakıf
Yönetimi:
1) Bursiyerin herhangi bir olay nedeniyle gördüğü cezanın bütün sonuçları
ile affedilmesi ve/veya tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı
verilmesi ile;

2) Yeterli başarı notu ortalamasını tutturamadıklarından dolayı bursu kesilen
bursiyerler takip eden eğitim-öğretim yılında başarı notu ortalaması
(madde 11) sağladıkları takdirde yeniden burs almaya Yönetim Kurulu
kararı ile hak kazanabilirler. Ancak yeterli başarı notu ortalamasına sahip
olmadığından dolayı 2 kez bursu kesilen bursiyerlere bir daha burs tahsis
edilmez.
3) Özel veya Tüzel kişilerin şartlı olarak Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı
aracılığı ile tahsis ettikleri şartlı burslarda 5. maddenin 3.ncü fıkrası,
11.nci madde ile 13.ncü maddenin 2.nci fıkrasının getirdiği koşullar
aranmayabilir.
BURSİYERLERİN İZLENMESİ VE YETİŞTİRİLMELERİ :
Madde 14-
Vakıf yönetimi, burs alan öğrencilerin durumlarını uygun göreceği usullerle
izler ve denetler. Bu maksatla Vakıfça istenen bilgiler ve düzenlenen formlar
bursiyerler tarafından düzenli olarak Vakfa gönderilir. Vakıf, gerektiğinde
bursiyerleriyle toplantılar yapıp onların genel durumlarını yakından takip eder.
Vakıf, öğrencilerin kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları için onları
özendirir. Gerekirse bu etkinliklere bursiyerlerini topluca götürebilir veya bu
etkinlikleri Vakıf olarak düzenleyip bursiyerlerine görevler verebilir.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
Madde 15-
Verilen burslar; kazanılmış sürekli bir hak olarak yorumlanamazlar. Vakıf
yönetimi madde 12 ve 13’de belirtilen şartlardan birinin oluşması halinde bu
hakkı geri alır.
Madde 16- Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğü hallerde
değiştirilebilir.
YÜRÜRLÜLÜK:
Madde 17-
İşbu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulunun 13.10.1997 tarih ve 3 sayılı kararı ile
kabul edilerek yürürlüğe konmuştur.
Bu yönetmeliği okuyup bir kopya teslim aldım. Başka bir yerden burs
almadığımı, aldığım takdirde ödenen burs miktarını iki katı olarak geri ödeme
yapacağımı, yönetmelik hükümlerine uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.
ADI SOYADI-İMZA

BURS YÖNETMELİĞİ

ÇİMENTAŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN
$2


http://www.cesvak.org/?page_id=66
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
Aliye Üster Vakfı tarafından verilen destek ile Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından dağıtılacak Yüksek Lisans ve Doktora Destekleri Yönergesi
Amaç
Madde 1
Bu yönergenin amacı Aliye Üster Vakfı (bundan sonra Vakıf olarak anılacaktır) tarafından Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği aracılığıyla (bundan sonra Dernek olarak anılacaktır) yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilere verilecek destek burslarına ilişkin esasları düzenlemek ve kuralları belirlemektir. Bu amaçla Vakıf ve Dernek arasında ayrıca bir sözleşme imzalanır.
Kapsam
Madde2
Bu yönerge, Aliye Üster Vakfı tarafından sağlanacak destek ve koyulacak kurallar paralelinde Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanan burslarla ilgili başvuru koşulları, başvuru değerlendirme süreci, burs ödeme süreleri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine sağlanan yan faydalar ile ilgili hükümleri kapsar.
Referanslar
Madde 3
Dernek ve Vakıf arasında yapılan sözleşme
Temel Prensipler
Madde 4
Ege Üniversite’sinde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarının burslarla desteklenmesi üniversite yararına bir girişim olup Vakıf amaçları ile örtüşmektedir.
Vakıf uygun gördüğü miktar ve süre boyunca desteklerini sürdürür ve uygun gördüğünde 1 ay önceden yazılı olarak uyarıda bulunarak desteği sonlandırabilir. Dernek sonlandırma nedeniyle hiçbir hak, tazminat vs isteyemez. Dernek her durumda ve destek sonlandırılsa dahi konu ve bursiyerler ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri Vakıfa yazılı ve sözlü olarak bildirmek zorundadır.
Yöntem
Madde 5
(1) Lisansüstü Programlara Burslu Kabul Koşulları
Lisansüstü programlara tam burslu olarak kabul edilmenin koşulu yüksek başarı ve ekonomik destek gereksinimidir.
Maddi İmkândan Mahrum Olmak: Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, başka yerden burs, maaş vb almamak (belgelenecektir).
Başarı Koşulları:
a) Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),
b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması,
Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 25, doktora için 30 yaşı aşmamış olmak,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlıklı puanı en az 80.00 olmak
Başvurular 1-30 Eylül tarihleri arasında Ege Üniversitesi Mezunlar Derneğine (EÜMD) yapılacaktır.
Araştırma Görevlileri aday olamaz.
Yüksek Lisansta tezli program şartı aranır.
Daha önce herhangi bir alanda yüksek lisans veya doktora yapmamış olmak şarttır.
Burs verilecekler, istenen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olarak süresi içinde ulaştıran adaylar arasından, (internet veya elden) yaptıkları başvurularındaki beyanları ile belgeleri karşılaştırılarak Vakıf ve Derneğin uygun gördüğü esaslar dahilinde belirlenecektir.
Burs başvurusu yapmak isteyenler 1-30 Eylül arasında web sayfasından temin edip tamamlayacakları “Aliye Üster Vakfı Yüksek Lisan/Doktora Burs Başvuru Formu”na,
a) Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömester, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)
b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını, doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren üniversite belgelerini (Kayıt tarihi, sömester, doktora dalı açık olarak belirtilecek.
c) Tüm adaylar:
Eğitim gördükleri anabilim dalı öğretim üyelerinin ikisinden aldıkları tavsiye mektuplarını, uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve özgeçmişlerini ekleyerek vereceklerdir.
Nüfus Müdürlüğünden alınmış Nüfus Kayıt Örneği, ailenin ikametgah ettiği yerleşim yerini gösteren ikametgah belgesi veya Yerleşim Yeri Adres Belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, öğrenci adına açılmış bankamatik hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi, ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge) ekleyerek ilgili birimlerine verirler.
Adaylar gerektiğinde mülakata çağrılabilirler.
(2) Burs Süreleri
Burs desteği tezli yüksek lisans programları için azami 24 ay; yüksek lisans derecesiyle başvurulan doktora programları için azami 48 aydır. Burslar sadece derslerin alındığı sürelerde verilir. Tez aşamasında burs verilmez.
Burs süresi yılda 12 aydır.
Araştırma Görevliliğine atanan veya çalışmaya başlayan bursiyerlerin bursu kesilir.
(3) Bursiyerin Yükümlülükleri ve Değerlendirilmesi
(a) Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek, kayıtlı olduğu akademik programı enstitüsünün izin vereceği uzatma da dahil olmak üzere öngörülen sürede bitirmek ve enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı nüshası ile tez jürisi tutanağını, EÜMD’e ulaştırmakla yükümlüdür.
(b) Bursiyer, ders alma dönemi sona erene kadar, enstitüsünün öğrenci işleri birimince Ekim ve Mart aylarında düzenlenmiş öğrenci belgesini adı geçen ayların ilk üç haftası içinde EÜMD’e ulaştırmak zorundadır.
(c) Dernek öğrenci listesini Vakfa ulaştırır ve resmi onay yazısı ardından burslar başlatılır.
(d) Bursun onaylanması Vakıf tarafından yukarıda belirtilen süre boyunca kesilmeksizin verileceği yönünde bir taahhüt değildir. Vakıf gerek gördüğünde hiçbir neden göstermeksizin1 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak istediği sayıda bursu sonlandırabilir. Bu sonlandırma nedeniyle Dernek veya Bursiyer hiçbir hak iddia edemez.
*Başvurular Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne yapılacaktır.
Telefon: 0232 311 21 26
Mail : egemezun@mail.ege.edu.tr
Sezai EkinciSeptember 30, 2015, 3:07
Karabük Üniversitesi Bursları
Karabük Üniversitesi öğrencileri Kredi Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu burs ve kredilerin yanında vakıf, dernek, özel sektör ve diğer kurumlardan da burs alabilir. Öğrenciler yeni eğitim öğretim yılı başladıktan sonra Karabük Üniversitesi’nin internet sitesindeki duyuruları takip ederek burslardan haberdar olabilir. Ayrıca üniversitenin vereceği burslara fakültenin öğrenci işleri panolarından veya burs ofislerinden takip edebilirler. Burs almak için uygun durumda olan öğrenciler başvurularını internet üzerinden veya öğrenci işlerinden yapabilecekler.

Karabük Üniversitesi İletişim Bilgileri
Adres: Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü 100.Yıl / KARABÜK
Tel: + 444 0 478
Fax: +90 370 433 20 05
Mail: iletisim@karabuk.edu.tr
Web: $2


Karabük Eğitim Geliştirme Vakfı Bursları
Belediyemiz destekleriyle kurulan Karabük Eğitim Geliştirme Derneği (KARED) Yüksek Öğrenim Bursları hakkında öğrencilere ayrı bir stant da bilgi verdi. Bu bağlamda 2009 – 2010 eğitim öğretim sezonunda 365, 2010 – 2011 eğitim öğretim sezonunda 405, 2011 – 2012 eğitim öğretim sezonunda 400 öğrencimize burs verildi. 2012 – 2013 eğitim öğretim sezonunda 345 öğrencimize burs verilmektedir.
Yine KARED’in yaptığı çalışmalarla engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye ve yatak yardımı yapılırken derneğin tüm bu faaliyetlerinde yaklaşık 50 Karabük’lü istihdam ediyor.
Karabük Eğitim Geliştirme Derneğinin bu yıl içinde ki en büyük hedefi ise şehrimize yeni bir kız öğrenci yurdu kazandırmak. 200 öğrenci kapasiteli yurdun çalışmaları başlarken, hedefimiz önümüzde ki eğitim öğretim sezonunda yurdumuza öğrenci kabul etmek. Yurdun yapımında ve derneğimizin çalışmalarında katkılarını esirgemeyen başta Sayın Aysel Kökemli olmak üzere tüm hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Kared Web Sitesi: $2


Adanalı Mardinliler Vakfı Bursları
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURUSU
BURSLAR SENELİKTİR. HER SENE 15-EYLÜL – 15 EKİM ARASINDA MÜRACAAT VARDIR. (DURUMU İYİ OLANLAR BURSA MÜRACAAT ETMESİNLER. BAŞKASININ HAKKINI YEMESİNLER). BURS ALANLAR SADECE1. ADET TRANSKRİPT BELGESİ
1. ADET ÖĞRENCİ BELGESİ

1. ADET SABIKA KAYDI GETİRECEKLER. (2+1= 3 – Zayıfı olanların bursu kesilecektir. )

BURSU DEVAM EDEN ÖĞRENCİ FORMUNU DOLDURACAKLAR.. (AŞAĞIDAN İNDİRİNİZ..)

ADRES VE TELEFON DEĞİŞİKLİĞİNDE HEMEN VAKFA BİLDİRİNİZ…

YENİ BURS MÜRACAATINDA BULUNACAKLAR AŞAĞIDAN BURS FORMUNU İNDİRİP EKSİKSİZ OLARAK DOLDURACAKLAR.

VE AŞAĞIDAKİ BELGELERİ EKSİKSİZ GETİRECEKLER…

1-ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

1-ADET VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ – (NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK.)

1-ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

1-ADET ÖĞRENCİ BELGESİ (OKULDAN ONAYLI)

1-ADET TRANSKRİPT BELGESİ (OKULDAN ONAYLI OLACAK )

1-ADET SABIKA KAYDI (ADLİYEDEN ALINACAK.)

T.İŞ BANKASI HESAP NUMARASI (ADANA DIŞINDA OKUYANLAR İÇİN.)VAKFA ÜYE OLMAYANLAR ÜYELİK FORMUNU DOLDURUP ÜYE OLMAK ZORUNDALAR

Vakıf üyeliği için 1- adet n.cüzdan fotokopisi ve 1-adet fotoğraf getirecekler..

T. İŞ BANKASI NDA HESAP AÇILIP HESAP NUMARASI VAKFA BİLDİRİLECEK (ADANA DIŞINDA OKUYANLAR) ÖĞRENCİ OLDUĞUNUZA DAİR BELGE GÖSTERİN HESABI ÜCRETSİZ AÇTIRIN…BURS MÜRACAATINDA BULUNANLAR REFERANS GÖSTERMEK ZORUNDA VE O REFERANS OLACAK KİŞİ YÖNETİM KURULUNU TANIYACAK. YÖNETİM KURULUNDAN BİRİNİ ARAYACAK BİLGİ VERECEK.

(YOKSA BURSA BAŞVURU KABUL OLMAZ.)BURS VERİLMEYECEK HALLER

A– DAHA ÖNCE HERHANGİ BİR YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMUNDAN MEZUN OLANLAR,

B- AÇIK ÖĞRETİM’DE OKUYANLAR,

C- 3- ZAYIFI OLANLAR, (2+1= 3 ZAYIFI OLANLAR )

D- AİLESİ ADANA`DA İKAMET ETMEYEN VEYA ADANA`DA OKUMAYANLAR BURSA BAŞVURAMAZLAR.

E– ÖZEL ÜNİVERSİTE DE OKUYANLAR BURSA BAŞVURAMAZLAR.

F- BURS MÜRACAAT FORMUNDA GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMALAR, BURSTAN YARARLANAMAZLAR.

G– VAKIF TÜZÜĞÜ GEREĞİ BURSA BAŞVURACAK KİŞİNİN DOĞUM YERİ, KÜTÜĞÜ VEYA BABASI MARDİN VE ÇEVRE İLÇELER YAZMASSA OLMAZ.

Burs Başvuru Formunu Burdan İndirebilirsiniz: $2

Bursa Devam Eden Öğrenci Formu Burdan İndirebilirsiniz: $2

Vakıf Üyelik Formunu Burdan İndirebilirsiniz: $2

VAKIF İNTERNET SAYFASI
$2


Alarko Holding Çocuk Bursları
Alarko Mensubu Çocukları Bursları

Topluluğumuz mensuplarının çocuklarına yönelik burslar;

Lise ve
Üniversiteye giden çocukları kapsamaktadır.
Koşulları:

Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.
Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.
Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir.
Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.
Öğrencinin anne veya babasının Alarko Şirketler Topluluğunda en az 5 yıl çalışıyor olması gerekmektedir.
Öğrencinin ailesinin 2014 yılı net gelirinin 25.600.-TL’nin (ücret, ikramiye, sosyal yardım, prim ve ailenin diğer gelirleri dahil) altında olması gerekmektedir. (Bu gelir sınırı, her yıl yeniden belirlenir.)
Öğrencilerin bir önceki öğretim yılındaki notlarını belgeleyerek başarılarını kanıtlamaları amacıyla “karne” ve “başarı belgesi” fotokopilerini Burs İstek Formu ile birlikte Vakfa ibraz etmeleri gerekir.
Burs’a kesin hak kazanmak için, anne/babanın görev yaptığı Şirket/Müessesenin en üst amirinin onayı alınır.
Öğrencinin yıl kaybetmemiş olması gerekmektedir.
Her aileden 1 öğrenciye burs verilir.
Öğrenci burs almaya; başarısının ve burs’a ilişkin şartlarının ortadan kalkmaması kaydı ile; Liseye başladıysa lise bitinceye kadar, Üniversiteye başladıysa üniversite bitinceye kadar devam eder.
Öğrencinin anne veya babasının emeklilik ve ölüm nedeni dışındaki bir nedenle Alarko Topluluğu’ndan ayrılması halinde burs iptal edilir.
Seçim Şekli:

Burs başvurusu, öğrencilerin daha önce doldurduğu ve Mensubun bağlı bulunduğu Şirketin Yöneticisinin de doğruluğunu onayladığı ALEV Burs İstek Formunun ALEV Yönetimine teslim edilmesi ile yapılır.
Mensup Çocukları için ayrılan kontenjan ALEV’in aynı yıl verdiği Üniversite, E.M.L. ve Teknik Lise burs bütçesinin % 10’unu geçemez.
Burs talebinin kontenjanı aşması durumunda müracaatlar arasından başarı sıralamasına göre seçim yapılır (Eşitlik halinde; öğrencinin yaşı, anne veya babasının kıdemi ve ailenin gelir düzeyi dikkate alınır.)
Bursiyer seçimde Şirketlere göre dağılım ayrıca dikkate alınır.
Ödeme Şekli:

Aylık burs miktarı; 2014 – 2015 öğretim dönemi için; lise öğrencileri için 175.-TL/ay ve Üniversite öğrencileri için 330- TL/ay’dır.
Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencinin banka hesap numaralarına yapılır.
$2 (Bu form, İK/Personel Departmanlarından temin edilir.) (Formu görüntülemek için linke tıklayınız.)


Alarko Holding Lise Bursları
Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları

Kapsamı:

Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam 25 öğreciye burs verilir.
Burslardan Bilişim Teknolojileri, Elektrik – Elektronik Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, İnşaat Teknolojisi, Makina Teknolojisi ve Metal Teknolojisi alanlarında öğrenim gören öğrenciler yararlanabilir.


Koşulları:

Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.
Öğrencilerin bir önceki sınıfa ait yıl sonu başarı puanının en az 85 ve üzeri olması gerekmektedir.
Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.
Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir.
Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.


Seçim Şekli:

Öğrenciler okul yönetiminden aldıkları ALEV Burs İstek Formlarını doldurarak Okul Müdürlüklerine verirler, Okul Müdürlüğü formların doğruluğunu onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne gönderir.
Genel Müdürlük bildirilen öğrencilerden burs şartlarını taşıyan 25 öğrencinin seçimini yaparak, bu öğrencilerin ALEV Burs İstek Formu’nu Vakfa gönderir.
Yukarıdaki şartları taşıyan ve burs almak üzere başvuran öğrencilerden başarı ve ailelerinin gelir durumları dikkate alınarak seçilenlere ALEV tarafından burs tahsis edilir.
Ödeme Şekli:

Aylık burs miktarı 2014-2015 öğretim dönemi için 175.-TL/ay’dır.
Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır.
$2 (Bu formu okulunuzun Burs Ofisinden temin edebilirsiniz.) (Formu görüntülemek için linke tıklayınız.)


http://www.alarko.com.tr/alev-dosya/alevwebformc2.doc
A- Dr. Üzeyir GARİH Bursu

Topluluk Başkanımız Merhum Dr. Üzeyir Garih anısına,

İ.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü son sınıf veya lisans üstü öğrenim gören 5 öğrenci,

B- Alarko Eğitim – Kültür Vakfı(ALEV) Bursu

Üniversiteler bazında bölümler;

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İ.T.Ü.)

Makina Mühendisliği Bölümü,
İşletme veya Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
İnşaat Mühendisliği Bölümü,


ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (O.D.T.Ü.)

Makina Mühendisliği Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,


BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (B.Ü.)

Makina Mühendisliği Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ü)

İşletme Fakültesi,

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (A.Ü)

Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü,
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (G.S.Ü)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Bölümü


öğrencilerini kapsamaktadır.

Yukarıdaki öğrencilerden lisansüstüne devam edenlerin bursları devam ettirilir (en fazla 1 yıl)

Koşulları:

Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.
Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersi bulunmaması gerekir.
Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.
Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir.
Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.
Seçim Şekli:

Öğrenciler, Üniversitelerin Burs Ofislerinden aldıkları ALEV Burs İstek Formlarını doldururlar.
Burs Ofisleri, bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV Yönetimine iletir.
ALEV tarafından burs başvurusu kabul edilen öğrencilere burslarının kabul edildiğine dair bir mektup gönderilir.
Ödeme Şekli:

Aylık burs miktarı 2014-2015 öğretim dönemi için 330.-TL/ay’dır.
Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır.


$2 (Bu formu okulunuzun Burs Ofisinden temin edebilirsiniz.) (Formu görüntülemek için linke tıklayınız.)


AKEV Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı Bursları
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı Burs başvurusunda bulunacak adayların “Burs İstek Formunu” doldurmadan önce mutlaka Akev Burs Yönetmeliğini okumaları gerekmektedir. Burstan yararlanacak bursiyerlerde aranan nitelikler ve istenen evraklar yönetmeliğin beşinci maddesinde ifade edilmiştir.

Burs verilecek öğrencilerden aşağıda sıralanan evraklar istenir:

I. Nüfuz cüzdanı örneği,
II. Savcılıktan iyi hal kâğıdı,
III. İkametgâh
IV. Vesikalık fotoğraf
V. Yükseköğretime yeni başlayan adayların ÖSYM sonuç belgesi çıktısı ve okul giriş başarı sıralamasını gösteren belge,
VI. Yükseköğretim ara sınıf bursiyer adayları için başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarıyıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belge (transkript)
VII. Anne-baba çalışıyorsa resmi gelir belgesi

Yukarıda adı geçen bütün evrakları tek bir ZİP dosyası yaparak, burs başvuru formundaki “Evrakları Ekle” kısmından göndermeniz gerekiyor.

NOT: Online olarak göndereceğiniz evraklarınız eksik olması halinde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Yönetmeliği okumak için tıklayın >>
$2

Akev yönetmeliğini okuyup kabul ediyorsanız burs başvurusu için tıklayın >>
$2

Sezai EkinciSeptember 30, 2015, 3:16
Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Bursu
Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Antalya’daki Üniversitelerden herhangi birinde okuyan, kendisinin ve ailesinin maddi imkanları yetersiz olmasına rağmen resmi veya özel bir kurumdan burs alamamış başarılı öğrencilere karşılıksız burs vermektedir. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik ve laik düzene inanmış ülkesini seven sağlam karakterli ve başarılı bir öğrenci olmak, bu burslara aday olmanın değiştirilemez şartıdır.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından verilen başlıca burs türleri şunlardır:

Ön Lisans bursları,
Lisans bursları,
Yüksek Lisans bursları
Ancak maddi imkandan mahrum olduğunu kabul ve beyan eden öğrenci Antalya Üniversite Destekleme Vakfının bursuna aday olabilir. Bunun için her aday ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumunu tam olarak beyan eder.

Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği tespit edildiği takdirde burs Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından kesilir.

Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci, bursunun kesilmesini ister.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı bursları yükseköğrenim kademesinde birinci sınıf veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Dağıtımında sınıf önemli değildir; maddi imkandan mahrum olan daha başarılı adaya öncelik tanınır.

Bursun tahsisi için gerekli başarı koşulları aşağıda gösterilmiştir:

Birinci Sınıflar İçin
Burs, maddi imkanları eşit yetersizlikte olan fakülte veya yüksekokula giriş puanı sırasına göre önde olan adaya tahsis edilir. Bunun için her öğrenci ÖSYM Sonuç Belgesi onaylı örneği ile giriş sırasını gösterir öğretim kurumu belgesini Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna ekler ve kayıtlı olduğu Üniversitenin Burs Komisyonuna (Vakfa iletilmek üzere) teslim eder.

Ara Sınıflar İçin
Burs, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim programının derslerinden yıllık genel ağırlıklı not ortalaması a) 100 lük sistem üzerinden değerlendiren Fakülteler için 60 b) 4 lük sistem üzerinden değerlendiren Fakülteler için 2,5 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya tahsis edilir. Öğrencinin başarısız ders sayısı en fazla 2 (iki ) olabilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bunun için her ara sınıf adayı bulunduğu yıl veya yarı yıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel ağırlıklı not ortalamasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesini Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna ekler ve kayıtlı olduğu Üniversite’nin Burs Komisyonuna (Vakfa iletilmek üzere) teslim eder.

Yüksek Lisans Bursları
Lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan istekliler arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday öğretim kurumunun burs komisyonunca önerilir.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı bursu için başvuru, Burs Başvuru Formu ile yapılır. Bunun için Antalya Üniversite Destekleme Vakfı, ilgili Üniversitelerin burs komisyonlarına yeteri kadar Burs Başvuru Formu gönderir. İkinci bölümde sıralanan adaylık koşullarını taşıyan istekli her öğrenci, İlgili burs komisyonundan alacağı Burs Başvuru Formunu doldurur ve gerekli belgeleri ekleyerek en geç Ekim ayı sonuna kadar ilgili Üniversitenin burs komisyonuna teslim eder.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna eklenecek başarı belgeleri aşağıda gösterilmiştir:

Ön Lisans ve Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için: ÖSYM sonuç belgesi fotokopisi,
Öğretim kurumuna girişteki başarı sırasını gösterir öğretim kurumu belgesi,
Ön Lisans ve Lisans öğrenimi ara sınıf öğrencisi için: Bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını, sınıf içindeki başarı sırasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi;
Yüksek lisans için: Lisans bitirme derecesini ve yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir üniversite belgesi;
Burs Yönetmeliği
$2
BURS BAŞVURU FORMU
$2


ETİ Vakfı Master – Doktora Bursları
ETİ, mali imkânları sınırlı olan başarılı öğrencilere, yetişmiş insangücü kaynağımızı arttırmak amacıyla ‘Master-Doktora’ bursu vermektedir.

Aşağıda belirtilen alanlarda Master-Doktora Bursu verilecektir.

Master-Doktora Bursu verilecek alanlar;

Mühendislik Fakültelerinin; Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Gıda,
Kimya ve İşletme Mühendisliği,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin; İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümleri,
Adaylık Koşulları;

Genel Koşullar;

T.C. vatandaşı olmak,
Eskişehir nüfusuna kayıtlı ve Eskişehir ikametli olan,
Maddi İhtiyaç içinde olmak,
Disiplin cezası bulunmamak,
Ücretli özel okul veya vakıf üniversitesi öğrencisi olmamak,
Burs talep eden öğrenci ailesinde, başka öğrencinin ETİ Şirketler Grubundan burs almıyor olmak
Master ve Doktora yapmaya hak kazanmak, (Listede başarı sırası dikkate alınır.)
Başka bir yerden maaş, ücret almamak,
Başarı koşulları;

Yüksek Lisans için 4 lük not sisteminde en az 3 (100 lük not sisteminde ise en az 75) lisans bitirme genel
not ortalamasına sahip olmak,
Doktora için 4 lük not sisteminde en az 3 (100 lük not sisteminde ise en az 75) lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasına sahip olmak
Burs başvurusu olumlu bulunan adaylardan,

İSTENEN BELGELER:

TC Kimlik no’ lu Nüfus Cüzdanının muhtarlıktan veya noterden onaylı örneği
İkametgah Belgesi
Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise SGK’dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi.
Kirada oturanlar için kira sözleşmesinin fotokopisi
Master-Doktora yapmaya hak kazandığını gösteren belge,
Yükseköğrenim Kurumu diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir
okuldan onaylı mezuniyet çıkış belgesi.
Öğrenci belgesi
BURSİYER SEÇİMİ :

ETİ Yükseköğrenim İhtiyaç Bursu için başvuruda bulunan adaylar ETİ Burs Yönetim Sistemi tarafından değerlendirilir ve kontenjan dahilinde en yüksek puanlara sahip öğrenciler, istenen belgeler ile birlikte mülakata davet edilir. ETİ Burs Başvuru formunda verdiği bilgileri belgeler ile uyumsuz bulunan adaylar mülakata alınmaz.

Mülakatlar 4 Ekim – 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olup( Eskişehir-ETİ PLAZA) mülakat sonucu burs almaya hak kazanan öğrenciler internet adresinde yayınlanacak ve ETİ Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce öğrencilere e-posta yoluyla duyurulacaktır.

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs ücretleri, kontenjan ve burs verilecek öğrenciler her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bursu kazanan ve
devamlılığı için gerekli koşulları yerine getiren öğrencilere, her öğrenim yılı için Ekim – Mayıs ayları arasında (Ekim ayında çift olmak suretiyle) 9 ay burs verilir. Verilen burs karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.ETİ, burs almaya hak kazanan öğrencilerin aylık burslarını, Ekim ayından geçerli olmak üzere öğrenci hesaplarına havale eder.

BURSUN KESİLME HALLERİ:

Öğrenimine ara veren, bırakan, ceza alıp okuldan uzaklaştırılan ve herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrencilerin
Öğrenci belgesi ve transkriptlerini zamanında (Ara Dönemde; 15 Mart, Dönem sonunda 10 Eylül’e kadar)
İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ulaştırmayan öğrencilerin bursu,
Başarı koşullarına uymayan öğrencilerin bursu,
Durumu bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen öğrencilerin,
Eksik veya yanlış beyanda bulunanların, bursu kesilir.
Aşağıda belirtilen başarı koşullarını sağlayamayan öğrencilerin bursu kesilir.
Öğrenci, öğrenim gördüğü Öğretim Kurumunun sistemine göre; ilgili yılın genel not ortalamasında % 75 başarıyı (4 lük not sisteminde 3,0; 100 lük not sisteminde 75) sağlamalıdır.
Burs Başvuru Formu
$2


Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Bursları
1974’te Semahat Arsel’in başkanlığında kurulan ve yönetilen VKV Hemşirelik Fonu, 2003 yılından bu yana “Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Destek Fonu” adı altında hemşireler tarafından yürütülen özel mesleki gelişim projelerine destek vermektedir. Bugüne kadar 2000’in üzerinde hemşirelik öğrencisine burs verilmiştir. Yetenekli fakat maddi imkanları yetersiz, burs vasıflarına uygun öğrenciler eğitim süresi boyunca desteklenmektedir.

Hemşirelik bursu verilen okullar:

Üniversiteler

Erzurum Atatürk Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
İst. Ünv. Florence Nightingale
Hacettepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sağlık Meslek Liseleri

Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi
Merzifon Sağlık Meslek Lisesi
Bursiyer seçim süreci

Her yıl yeni eğitim-öğretim dönemi başında Üniversitelerin Burs Ofisleri veya Fakülte Sekreterlikleri burs duyurularını yayımlar.
Öğrenci, Vehbi Koç Vakfı Bursiyer Aday Formu’nu doldurur okula teslim eder.
Üniversitelerin burs ofisleri başvurular arasından ön eleme yapar.
Vehbi Koç Vakfı ve okul yetkililerinden oluşan Burs Komisyonu aday öğrencilerle yüzyüze görüşür.
Asil ve yedek bursiyer listesi okul tarafından öğrencilere duyurulur.
Vehbi Koç Vakfı tarafından burs işlemleri başlatılır.
Burs başvuru koşulları

T.C. vatandaşı veya Türk asıllı olması,
Örgün eğitim lisans öğrencisi olması,
Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olması,
Disiplin cezası almamış olması,
Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 5 üzerinden 3,00, 4 üzerinden ise 2,50 olması,
Karşılıksız burs almıyor olması.
Burs devam koşulları

Yıl sonu başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 5 üzerinden 3 veya 4 üzerinden 2,5 olması,
Önceki yıllardan başarısız dersinin olmaması,
Bir üst sınıfa geçmiş ve fiilen öğrenciliğinin devam ediyor olması,
Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olması,
Disiplin cezası almamış olması.
*Yanıltıcı beyanda bulunulması halinde kazanılan burs hakkı iptal edilir. Ödenen tutarların iadesi için yasal işlem başlatılabilir.

Burs başvurusu için Vehbi Koç Vakfı Burs Portalına giriniz: $2


TESYEV Bursları
2015-2016 eğitim-öğretim dönemi için TESYEV burs duyurusu tüm devlet üniversitelerine gönderilmiştir.

TESYEV, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerden birinde okuyan veya Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir, başarılı, % 40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere, yönetmelikle belirlenen adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapmaktadır.

2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Vakfımızdan burs yardımı almış olan öğrenci sayısı 500’dür.

Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dahil) arasında geçen 9 aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

2015-2016 eğitim-öğretim dönemi için aylık burs tutarı, lise öğrencileri için 170.-TL, yüksek öğrenim öğrencileri için ise 350.-TL olup, ödemeler, her ayın ilk haftası içerisinde bursiyerin banka hesabına havale edilmek suretiyle yapılmaktadır.

TESYEV’in gerekli mali kaynağa sahip olması ve bursiyerin başarısızlığı veya maddi durumunda düzelme gibi burs ödemesine mani bir durumunun ortaya çıkmaması halinde, kayıtlı olunan öğretim kurumunun öğretim programını kapsayan süre tamamlanıncaya kadar burs yardımımız devam etmektedir.

TESYEV bursu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka birinin burs almasına mani olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınmaktadır. Bu nedenle burs ödemesine başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve müeyyidelerini kabul ettiğine dair bir taahhütname alınmaktadır.

Liseler için taahhütname-İndirmek için tıklayınız…
$2
Üniversiteler için taahhütname-İndirmek için tıklayınız…
$2
BURSİYER ADAYI OLABİLMEK İÇİN;

1.Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, herhangi bir kamu veya özel kurumdan maaş veya ücret alınmamalı, herhangi bir mal varlığı ve geliri bulunmamalıdır.

2.Vakfımız dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır (öğrenim ve harç kredisi alınabilir).

3.Örgün eğitim türüne devam edilmelidir (Açık öğretim, dışarıdan eğitim, yaygın eğitim öğrencileri burs uygulaması dışındadır).

4.Yüksek öğrenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalı veya ara sınıflardan başvuru yapıyor ise son sınıfta okuyor olmamalıdır (Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç).

BURS BAŞVURUSUNUN ZAMANI VE ŞEKLİ:

Burs başvuruları, her yıl TESYEV tarafından yüksek öğrenim kurumları vasıtasıyla ve TESYEV’in web sitesinden yapılan duyuruyu takiben, Ekim ayında yapılır.

Yükseköğretim bursları için müracaat, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır. Sadece, bünyesinde burs komisyonu bulunmayan yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin doğrudan Tesyev’e yapacakları başvurular kabul edilmektedir.

Burs başvurusu, TESYEV’in web sitesinden, bürosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin edilebilecek formların eksiksiz ve doğru olarak doldurulması ve ekinde istenen belgelerle birlikte teslim edilmesi suretiyle ilan edilen ayda yapılmaktadır.

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
$2
Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenmelidir;
1- 4 adet fotoğraf
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
4- Adli sicil kaydı
5- İkametgâh kağıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)
6- Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini belli eden sağlık raporu
7- Anne, baba ve öğrenciye ait gayrimenkul olup olmadığına dair Tapu Sicil Müdürlüğünden
alınacak belge
8- Varsa anne, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma
ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi.
9- Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu
10- Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
11- Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi
12- Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için ÖSS sonuç belgesinin bir örneği ve
kaydolunan öğretim kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi
13- Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not
ortalamasını gösteren not dökümü belgesi ve üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci
belgesi
14- İş Bankası hesap cüzdanının fotokopisi

Lise bursları için müracaat, TESYEV’in web sitesinden veya bürosundan temin edilecek başvuru formları doldurulmak ve ekinde istenen belgeler de teslim edilmek suretiyle, veliler ( Anne, baba veya akraba ) tarafından yapılır.

BAŞVURU FORMLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
$2
Başvuru formunun ekinde aşağıda belirtilen belgeler bulunmalıdır.

1- Anne ve Babanın gayrimenkulu olup olmadığına dair Tapu Sicil Müdürlüğünden alınacak
belge
2- Varsa anne,baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi.
3- Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,
4- Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
5- Engel Raporu (Engel % si belirtilmiş sağlık kurulu raporu)
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi
7- Devam edilen liseyi ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi
8- Karne (ara sınıf öğrenciler için)
9- Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi
10- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
11- Adli sicil kaydı
12- 4 Adet vesikalık Fotoğraf
13- İkametgah kağıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)
14- İş Bankası hesap cüzdanının fotokopisi

BURSİYERLERİN SEÇİMİ

Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puanı, öğrenim süresince alınan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile karne gibi başarı durumunu belirleyici unsurlar etkendir

Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğer vakıf, dernek, vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmakta, okullardan bilgi alınmaktadır.

Bursiyer adaylarının nihai değerlendirmesi, belirlenmesi ve onayı, Tesyev Burs Komitesinin teklifi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır.


Adıyamanlılar Vakfı Bursları
Adıyamanlılar Vakfı, İstanbul Üniversitelerinde ve Adıyaman Üniversitesi’nde okuyan, nüfus kütüğü Adıyaman olan önlisans ve lisans öğrencilerine burs vermektedir.

ADIYAMANLILAR VAKFI BURS BAŞVURU ŞARTLARI

1) Adıyamanlı olmak;

Başvuran öğrencinin veya babasının, dedesinin vb. kütüğünün Adıyaman görünmesi gerekmektedir. Kütüğü Adıyaman olmayıp doğum yeri Adıyaman görünenler Adıyaman’lı sayılmayacaktır.

2)İstanbul’daki Üniversitelerde veya Adıyaman Üniversitesinde Öğrenci olmak;

Özel Üniversitelerde okuyanların % 100 burslu okuyor olmaları gerekmektedir. Özel üniversitelerde ücretli okuyanlar,%75, %50, %25 burslu okusalar dahi burs başvurusunda bulunamazlar.

İstanbul ve Adıyaman dışında okuyan öğrencilerimize kısıtlı bütçemizden dolayı burs desteği sağlayamamaktayız. Bu durumdaki öğrencilerimiz burs başvurusunda bulunamazlar. Uzaktan eğitim veya açıköğretim programlarına kayıtlı öğrencilerimize burs verilmemektedir.

3) Ön lisans veya Lisans öğrencisi olmak;

Yüksek lisans veya Doktora öğrencileri burs başvurusunda bulunamazlar.

4) Maddi desteğe muhtaç olmak;

Burs başvurusunda bulunan öğrenci, burs almaya hak kazanırsa, maddi desteğe ihtiyacı olduğunu vakfımızın kendisinden isteyeceği belgelerle ispatlamak zorundadır.

5) Başarılı Olmak;

Ara sınıflar için sözkonusu olan bir şarttır. Hazırlık okuyan öğrencinin, hazırlık sınıfını geçmiş olması gerekmektedir. Çok özel bir durumu veya mazereti olmayıp, zayıfı olan öğrenci burs başvurusunda bulunamaz.

Burs detayları ve burs başvurusu için tıklayınız.
$2


KONYA – BOZKIRLILAR VAKFI BURSU
Bozkırlılar İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Konya Bozkır’lı, devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs vermektedir.

15 Eylülde başlayacak olan başvurularımız 15 Ekim’e kadar sürecek ve bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

“Eski bursiyerlerimiz de burs başvuru formunu eksiksiz doldurup vakfımıza iletmek zorundadır.”

EĞİTİM BURSUNA BAŞVURMAK İÇİN:

Genel Şartlar:

1- Konya – Bozkırlı olmak.
2- Başarılı olmak (Sınıfını Doğrudan Geçmek)
3- Yardıma muhtaç olmak,
4- Aynı aileden ikinci bir kişinin (kardeş) Vakıf bursiyeri olmaması.
5- Lise ve Açık Öğretim Üniversitesinde okuyanlar ile özel üniversitelerde ücretli okuyanların başvurularıgeçersizdir.
6- 2 YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA OKUYANLARIN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Değerlendirmede Dikkate Alınacak Özel Şartlar:

1-)Yetim veya öksüz olmak,

2-)Mali durumunun çok zayıf olduğunu belgelemek,

3-)Hazırlık veya 1.sınıf öğrencilerine değerlendirmede öncelik verilir,

4-)Üniversitede (yüksek okulda) okuyan kardeşi olanlara öncelik verilir,

5-)Daha önce burs almamış olan üçüncü ve daha üstü sınıf öğrencileri başvuru yapamaz,

6-)Bir aileden bir kişi başvurabilir,

7-)İkinci öğretim öğrencileri başvuru yapabilirler.

GEREKLİ BELGELER;

1-) Fotoğraf ( 1 Adet )

2-) Öğrenci Belgesi( Mühürlü) Ve Ara Sınıflar Bir Önceki Yila Ait Transkript

3-) Nüfus Cüzdani Fotokopisi

4-) İkametgah

5-) Ailesinin gelirini gösteren belge {Maaş Bordrosu. Emekli Maaşı banka cüzdanı fotokopisi,Gelir/Götürü Vergisi Levhası Fotokopisi, Çiftçi Belgesi)

6-) SİTEMİZDEN İNDİRİLİP DOLDURULACAK BURS BAŞVURU FORMU (ESKİ BURSİYERLERİMİZDE BU FORMU DOLDURACAKLARDIR!!!)

Vakıf Merkezine Aps ile iletililecektir.

Vakıf Merkez Adresi :

BOZKIRLILAR İLİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI

Talatpaşa Cad. Elmalı Sok. Abay Apt. No:14/3 Bahçelievler İstanbul

Belgeler ile ilgili açıklamalar

(Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla 1 ay önceye ait olmalıdır.)

1- Ailenizin ikamet ettiği yeri gösteren ikametgah belgesi

2- Gelir beyanı ile ilgili olarak :

Ailede çalışanların maaşını gösteren işyerinden onaylı bir yazı,

Ailede çalışanların tüccar, çiftçi,sanayici,serbest meslek sahibi veya esnaf olması halinde vergi levhasının vergi dairesince veya noterden onaylı fotokopisi,

Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşları gösterir belge, veya noterden onaylı fotokopisi,

Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge,

Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odasından onaylı belge,

3- Rapora bağlı sakatlık durumu

4- Resmi görevde iken sakat kalan şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükümlerine göre devlet himayesinde veya koruyucu bir aile himayesinde olanların resmi belgeleri veya noterden onaylı fotokopisi.

5- Çalışmayan anne, baba ve aynı ikametgahta oturan öğrenci olmayan 18 yaşını aşkın kardeşler için herhangi bir işte çalışmadıklarını / herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmadıklarını, üç sosyal güvenlik kurumundan (Emekli Sandığı,Bağ-Kur ve SSK) gösteren belge; öğrenci olan 18 yaşını aşkın bekar kardeşler için ise okumakta oldukları kurumdan öğrenci belgesi, askerde olan kardeşler için askerlik durum belgesi.

6- Öğrencinin Başarı Durumunu Gösterir Belgeler:

Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için: ÖSYM sonuç belgesi fotokopisi,

Öğretim kurumuna girişteki başarı sırasını gösterir öğretim kurumu belgesi,

Lisans öğrenimi ara sınıf öğrencisi için: Bulunduğu yıl veya yarı yıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını, sınıf içindeki başarı sırasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi;

Yüksek lisans için: Lisans bitirme derecesini ve yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir üniversite belgesi;

NOT:Belgeleri eksik olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır Belgelerin orijinal olması zorunludur, fotokopi ve faks geçerli evrak değildir.

Burs Başvuruları 15 Eylül – 15 Ekim arasındadır.

Burs Başvurusu Yaparken ;

15 Eylül günü siteye eklenecek olan Word belgesi olarak indirilen Formu eksiksiz doldurup EK BELGELERİ tamamladıktan sonra istanbuldaki Vakıf genel merkezine aps ile postalayacaklardır.


Dr. Ziya Gün Vakfı Bursları
İstanbul Üniversitesi Dr. Ziya Gün Vakfı Burs başvuruları başlamıştır.

Burs başvuru koşulları:
T.C. vatandaşı olmak,
İstanbul Üniversitesi Öğrencisi olmak,
Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,
Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
Disiplin cezası almamış olmak,
Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 5 üzerinden 3,00, 4 üzerinden ise 2,50 olması,
Karşılıksız burs almıyor olmak.
Eklenecek Belgeler;
1- Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesi’ne Yardım Vakfı Burs başvuru formu, (Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.)
2- Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; Sonuç Belgelerinin örneğini,
3- Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).
4- Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,
5- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6- Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
7- İkametgah Belgesi
8- 2 adet Vesikalık Fotoğraf
9- Öğrenci adına açılmış banka hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi,
10. $2adresinden anne – baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi
11- Gelir beyanı ile ilgili olarak;
a. Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,
b. Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası / levhaları
c. Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,
d. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
e. Geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge,
NOT: İlgili belgelerden herhangi biri eksik olursa burs ödemesi gerçekleşmeyecektir. Evrakların en kısa zamanda vakıf adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Son gün başvuru tarihi: 7 Eylül 2015

İÜ Dr. Ziya Gün Vakfı Burs Başvuru Formu için tıklayınız.
$2
Adres: Tekstilkent Koza Plaza A Blok Kat:3 No:12 Atışalanı / Esenler
Tel: 0212 438 38 57
Fax: 0212 438 38 67
Mail: bilgi@iuvakfi.org.tr
Web:$2


Boydak Eğitim – Kültür Vakfı Bursları
Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı, her sene ihtiyaç sahibi öğrencilerden burs başvurusu almaktadır.

Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı web sayfası üzerinden ön başvuru formu doldurabilirler. Burs komisyonu tarafından ön başvuruların değerlendirilmesi sonucu uygun bulunan adaylardan talep edilecek evrakların ilan edilecek süreye kadar vakfımıza iletilmesi gerekmektedir.

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfına burs başvurusunda bulunan her aday ailesinin ve kendisinin gelir durumunu eksiksiz bir şekilde beyan eder. Vakıf, gerekli gördüğü takdirde başvuru formunda beyan edilen hususların doğruluğunu her zaman araştırabilir, yanlış beyanda bulunulduğu tespit edilirse burs ödemesi kesilebilir veya o zamana kadar ödenen burslar geri alınabilir.

BURSLARDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Maddi desteğe ihtiyacı olmak ve bu durumunu belgelendirmek,

Yurt içinde lisans seviyesinde örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki belirtilen bölümlerde öğrenci olmak,

-Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
-Askeri Tıp Fakültesi
-Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
-Bilgisayar Mühendisliği
-Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
-Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
-Bilişim Sistemleri Mühendisliği
-Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
-Ekonomi
-Elektrik Mühendisliği
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği
-Elektronik Mühendisliği
-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
-Endüstri Mühendisliği
-Endüstri Mühendisliği Programları
-Endüstri Tasarımı
-Endüstri Ürünleri Tasarımı
-Endüstri ve Sistem Mühendisliği
-Endüstriyel Tasarım
-Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
-Hukuk Fakültesi
-İç Mimarlık
-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
-İktisadi ve İdari Bilimler Programları
-İktisat
-İmalat Mühendisliği
-İnsan Kaynakları Yönetimi
-İşletme
-İşletme Mühendisliği
-İşletme-Ekonomi
-Kamu Yönetimi
-Kimya Mühendisliği
-Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
-Kimya ve Süreç Mühendisliği
-Kimya-Biyoloji Mühendisliği
-Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
-Makine Mühendisliği
-Makine ve İmalat Mühendisliği
-Makine ve Malzeme Mühendisliği
-Maliye
-Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
-Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
-Malzeme Mühendisliği
-Mekatronik Mühendisliği
-Mekatronik Sistemler Mühendisliği
-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
-Mimarlık
-Mobilya Üretimi ve İç Mekan Tasarımı
-Muhasebe ve Denetim
-Muhasebe ve Finans Yönetimi
-Muhasebe ve Finansal Yönetim
-Pazarlama
-Tekstil Mühendisliği
-Tekstil ve Moda Tasarımı
-Tıp Fakültesi
-Uluslararası İlişkiler
-Uluslararası İşletme
-Uluslararası İşletme Yönetimi
-Uluslararası İşletmecilik
-Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
-Uluslararası Ticaret
-Uluslararası Ticaret ve Finans
-Uluslararası Ticaret ve Finansman
-Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
-Uluslararası Ticaret ve Lojistik
-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
-Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
-Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
-Yazılım Mühendisliği
Milli duygulara ve vicdani sorumluluğa sahip olmak,

Bu yönergede belirlenen asgari başarı kriterlerine haiz olmak,

BURSLARDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ASGARİ BAŞARI KRİTERLERİ

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar, hazırlık sınıfı dahil lisans eğitimindeki tüm sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerine verilir. Bu çerçevede;

3.1. Hazırlık ve hazırlık sınıfı okumayan birinci sınıf öğrencileri için; adayın merkezi yerleştirmedeki genel sıralaması değerlendirmede göz önünde bulundurulur.
3.2. Ara sınıflar için; bir üst yıla geçiş hakkı kazanan öğrencilerden genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup önceki yıl/dönem eğitim programının derslerinden başarısız dersi olmayan veya bir önceki yıl/dönemde alttan en fazla 1 dersi olup genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,75 olan adaylar asgari başarı kriterini sağlar. Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrenciler ara sınıf olarak değerlendirilir.
BURS VERİLECEK KİŞİLERİN TESPİTİ

Burs Komisyonu; Gelir düzeyi ve başarı kriterleri çerçevesinde Vakıf burslarının kimlere verileceği ile ilgili gerekli görmesi durumunda başvuran adaylarla mülakat yapabilir. Burs alma koşullarını sağlayan adaylar hakkında yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilecek aday listeleri Vakıf Yönetim Kurulu’na sunularak onaylanır.

BURS SÜRESİ

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından verilecek bursların süresi prensip olarak bir eğitim öğretim yılıdır. ( Yıllık dönem Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayları olmak üzere toplam 8 aydır)

BURSLARIN ÖDENMESİ

Burslar öğrenciye belirlenen limitler çerçevesinde (2015-2016 eğitim yılı için belirlenen burs tutarı 8 ay boyunca) banka üzerinden aylık ve nakit olarak ödenir. Burs ödemelerinin yapılabilmesi için istenen tüm belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekir.

BURSLARIN KESİLMESİ

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir.

7.1. Öğrencinin, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması.
7.2. Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması.
7.3. Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması.
7.4. Öğrencinin, alttan ders bırakmak suretiyle kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim sürelerini aşması ve dönem uzatması.
7.5. Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi.
7.6. Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs Komisyonu’nca kabule şayan bir mazeretinin bulunmaması.
7.7. Eğitime engel olacak şekilde bir hastalığa yakalanması veya kaza geçirmesi.
7.8. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci durumu vakfa bildirir ve burs ödemesi kesilir.
VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı burslusu, ileride en az kendisi gibi bir gencin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve profesyonel iş hayatına atıldıktan sonra en az bir öğrenciye burs sağlamayı vicdani bir borç olarak kabul eder.

Başvurular 1 Eylül – 7 Eylül tarihleri arasındadır.
BOYDAK EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI BURS BAŞVURU FORMU
$2


ETİ Üstün Başarı Bursu
ETİ, mali imkânları sınırlı öğrencilere eğitim imkanı sağlayarak, eğitim kalitesi yüksek gençlerin yetişmesine hizmet etmek
ve Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine katkıda bulunmak amacıyla üstün başarı bursu vermektedir.

Öğrenci seçme sınavında ÖSS EA2 ve SAY2 puan türlerine göre ilk 2.500’e giren öğrencilere aşağıda belirtilen alanlarda
Üstün Başarı Bursu verilecektir.

Üstün Başarı Bursu verilecek alanlar;

Mühendislik Fakültelerinin; Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Gıda,
Kimya ve İşletme Mühendisliği
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin; İşletme, İktisat bölümleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler,
Tıp Fakülteleri,
Adaylık Koşulları;

Genel Koşullar;

T.C. vatandaşı olmak,
Eskişehir nüfusuna kayıtlı ve Eskişehir ikametli olan,
Maddi İhtiyaç içinde olmak,
Burs talep tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak (master ve doktora bursu hariç),
Yüksek Öğrenim Kurumu diploması bulunmamak (master ve doktora bursu hariç),
Disiplin cezası bulunmamak,
A.Ö.F, ikinci öğretim, ekstern öğretim programı dışındaki bir Yüksek Öğrenim Kurumunu kazanmış
veya okuyor olmak,
Önlisans /Lisans programlarının son sınıfında okuyor olmamak,
Ücretli özel okul veya vakıf üniversitesi öğrencisi olmamak,
Burs talep eden öğrenci ailesinde, başka öğrencinin ETİ Şirketler Grubundan burs almıyor olmak
Başarı koşulları;

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin;

ÖSSEA2 ve SAY2 sıralaması dikkate alınır, değerlendirmede mezun olduğu okulun not ortalaması kullanılacaktır.
Ara sınıf öğrencilerinin;

ÖSSEA2 ve SAY2 sıralaması dikkate alınır, değerlendirmede öğrenim gördüğü okulun not
ortalaması kullanılacaktır.
Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçmiş öğrenciler için 4 lük not sisteminde en az 2,80 (100 lük not
sisteminde en az 70) genel not ortalamasına sahip olması gerekir.
Diğer sınıflardaki öğrenciler için 4 lük not sisteminde en az 3,5 (100 lük not sisteminde en az 87,5)
genel not ortalamasına sahip olması gerekir.
Burs başvurusu olumlu bulunan adaylardan,

İSTENEN BELGELER:

TC Kimlik no’ lu Nüfus Cüzdanının muhtarlıktan veya noterden onaylı örneği.
İkametgah Belgesi
Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir
emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise
SGK’dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi.)
Kirada oturanlar için kira sözleşmesinin fotokopisi
Başarı Durum Belgeleri:
Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar:

ÖSS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi, (puan türlerine göre puanlarını, Türkiye genelindeki
başarı sırasını göstermeli),
Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren ÖSYS Sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi,
Lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir okuldan onaylı mezuniyet
çıkış belgesi.
Ara sınıflarda öğrenim görenler:

Öğretim kurumunca onaylanmış, öğrenim süresince alınan dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not
dökümü belgesi (transkript),
Üniversiteye girilen yıl puan türüne göre ÖSS’de ilk 2.500’e girdiğini gösterir ÖSS sonuç belgesi
Hazırlık sınıfını bitirenler; hazırlık sınıfını hangi not ile geçtiğini gösterir onaylı not belgesi (sadece başarılı
olarak geçmiştir ifadesi ile verilen belgeler geçersizdir), lise diplomasının onaylı örneği veya diploma notunu gösteren
ilgili okuldan alınmış mezuniyet çıkış belgesi,
BURSİYER SEÇİMİ:

ETİ Yükseköğrenim İhtiyaç Bursu için başvuruda bulunan adaylar ETİ Burs Yönetim Sistemi tarafından değerlendirilir
ve kontenjan dahilinde en yüksek puanlara sahip öğrenciler, istenen belgeler ile birlikte mülakata davet edilir. ETİ Burs
Başvuru formunda verdiği bilgileri belgeler ile uyumsuz bulunan adaylar mülakata alınmaz.

Mülakatlar 4 Ekim – 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olup( Eskişehir-ETİ PLAZA) mülakat sonucu burs almaya
hak kazanan öğrenciler internet adresinde yayınlanacak ve ETİ Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce öğrencilere e-posta
yoluyla duyurulacaktır.

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs ücretleri, kontenjan ve burs verilecek öğrenciler her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bursu kazanan ve
devamlılığı için gerekli koşulları yerine getiren öğrencilere, her öğrenim yılı için Ekim – Mayıs ayları arasında (Ekim ayında
çift olmak suretiyle) 9 ay burs verilir. Verilen burs karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.
ETİ, burs almaya hak kazanan öğrencilerin aylık burslarını, Ekim ayından geçerli olmak üzere öğrenci hesaplarına havale eder.

BURSUN KESİLME HALLERİ:

Öğrenimine ara veren, bırakan, ceza alıp okuldan uzaklaştırılan ve herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrencilerin
Öğrenci belgesi ve transkriptlerini zamanında (Ara Dönemde; 15 Mart, Dönem Sonunda 10 Eylül’e kadar)
İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ulaştırmayan öğrencilerin bursu,
Her dönemde özel koşullara uymayan başarısız öğrencilerin bursu,
Başarı koşullarına uymayan öğrencilerin bursu,
Haziran ayı sonunda eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin bursu,
Durumu bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen öğrencilerin,
Eksik veya yanlış beyanda bulunan öğrencilerin bursu kesilir.
Aşağıda belirtilen başarı koşullarını sağlayamayan öğrencilerin bursu kesilir.
Öğrenci, öğrenim gördüğü Öğretim Kurumunun sistemine göre; ilgili yılın genel not ortalamasında % 75 başarıyı
(4 lük not sisteminde 3, 100 lük not sisteminde 75) sağlamalıdır.
Öğrencinin Genel not ortalamasının 3 veya 75’in altına düşmesi halinde (bir defaya mahsus olmak üzere)
öğrencinin bursu bir alt burs olan ihtiyaç bursuna dönüştürülmek üzere İnsan Kaynakları Grup Başkanının
onayına sunulur. Müteakip dönemde yukarıda belirtilen genel not ortalaması koşulunu yerine getirdiği takdirde
üstün başarı bursunu alma hakkı devam eder. Not koşulunun ikinci kez karşılanamaması halinde üstün başarı
bursu tamamen kesilir.
Üstün Başarı Bursu alan öğrencilerin yaz okulu notları dikkate alınmaz.
Burs Başvuru Formu
$2


Çamlıca Kültür Vakfı Bursları
Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı her yıl 1000’den fazla öğrenciye burs vermektedir. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 15.000 öğrenciye burs imkanı sağlanmıştır.

Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı 1986 yılında Asım Ülker tarafından, ülkemizde ilgi ve destek bekleyen en önemli konuların başında gelen eğitim, sağlık, spor ve sosyal yardım alanlarında karşılıksız hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Vakıf, kuruluşundan günümüze kadar binlerce öğrenciye karşılıksız burs verilmiş, sayısız ihtiyaç sahibi insanımıza sağlık, gıda yardımları ve sosyal yardımlar yapılmış, ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere eğitim yardımları yapılmıştır. Vakıf imkânlarıyla yaptırılıp ilgili bakanlıklara devredilen çok sayıda tam teşekküllü okul,sağlık ocağı ve rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Bu hizmetleriyle Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı, 2000 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Yılın Vakfı” seçilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakan’ımızın takdirleriyle onurlandırılmıştır.

2015-2016 Eğitim Ve Öğretim Yılı Burs Başvuruları 1 Ekim – 15 Ekim 2015 Tarihleri Arasında Alınacaktır.
Başvurular için takip edin: $2
Sezai EkinciSeptember 30, 2015, 3:26
[1]
Çevrimiçi Üyeler
Üye Ziyaretçi