PAUL STRAND
03/07/13 | YORUM SAYISI 1 | GÖRÜNTÜLENME 3228 |    Ters Dizgi
Strand, Stieglitz’in öncülük ettiği Photo-Secession tarzı resimsel fotoğraftan, sosyal belge tarzı fotoğrafa dönüşü simgeleyen önemli figürlerden biridir. Bu iddia sadece onun sosyal belge eğiliminden değil, aynı zamanda Photo-Secession’un on dört yıl boyunca çıkardığı Camera Work dergisinin son sayısının onun sosyal belge tarzı fotoğraflarına ayrılması da desteklenmektedir.


Amerikalı Fotoğrafçı Strand 1908 yılında New York’ta sürdürdüğü lise eğitimi sırasında sosyal belge tarzının kurucusu sayılan Lewis Hine’dan fotoğraf eğitimi alarak belgeselci eğiliminin oluşmasını sağlamıştır. Yine aynı dönemde Stieglitz’in 291 galerisine yaptığı ziyaretler fotoğraf aracının belgesel amaçlar için olduğu kadar estetik amaçlar için de kullanılabileceği fikrini oluşturmasını sağlamıştır. Bu ziyeretler sırasında sanatsal anlamda fotografik becerisini geliştirmek amacı ile Camera Club of New York’a katılmış ve burada platinyum, gum-bikromat ve karbon baskı tekniklerini öğrenmiştir. 1913 yılından sonra çalışmaları Resimsel fotoğrafın soft-focus sembolizminden, kentsel sokak sahneleri ve portrelerinin yüksek tanımlı fotoğraflarına dönüşmüştür. Bu kentsel fotoğraflar yukarıda işaret ettiğimiz Camera Work dergisinde yayın (1917) ve 291 galerilerinde sergilenme (1916) başarılarını beraberinde getirmiştir. Bu dönemde kentsel çalışmalarının yanı sıra soyut nesne ve ışık formlarına dönüştürülebilecek bir dizi çalışmayı da gerçekleştirmiştir. Strand, bu çalışmalarında keskin bir netlikle tanımlanmış, önceden gözden geçirilmiş, büyük fotmat makineler yolu ile çekilmiş bir çok görüntü üretmiştir. Özellikle doğrudan fotoğraf yaklaşımını önceleyen bir eğilim ve dönemin çağdaş sanatsal yorumlarını da içeren geniş bir portfolyo oluşturmuştur. 1918-1919 yılları arasında ABD Sıhhiye Birliğinde yaptığı hizmet sırasında x-ışını tabakaları ve yakın plan tıbbi çekimlerle ilgili bir dizi deneysel çalışmayı da gerçekleştirmiştir. 1920’li yıllarda ise çalışma alanını doğrudan kentsel sahnelere ve benzerlerine Edward Weston’ın Point Lobos’ta gerçekleştirdiği doğal oluşumların yakın plan çekimleri ile sınırlamıştır.


A. Stieglitz ile 1916 yılında başlayan ve 1920’li yıllarda yakın arkadaşlığa dönüşen ilişkileri, onun fotoğraf ve diğer görsel alanlarda olgunlaşmasını ve eleştirelliğini geliştirmesini sağlamıştır. Ancak, 1920’li yılların sonunda gelindiğinde ikilinin fotoğraf yaklaşımlarının farklı yönleri kaydığını gözlemlememiz mümkündür. Bu dönemde Stieglitz kendi öznel duygularının eşdeğerli görsel yapılarını aradığı Eşdeğerlilik kavramına yönelirken, Strand ise yeni kavramlaştırılan sosyal olgulara yönelmiştir. 1932 yılında Strand ve Stieglitz’in çizgilerindeki farklılaşma on yılı aşkın süredir sürdürdükleri sanatsal ortaklıklarının da sonun getirmiştir.


1930’lu yıllarda Strand ilgisinin doğrudan 1929 krizinin ardından oluşan toplumsal çözülmeye yöneltmiştir. Bu süreci içerisinde 1920’li yılların sonlarına doğru ilgi duymaya başladığı film çalışmalarına yönelmiştir. 1930’lu yıllarda ise fotoğraf çalışmalarına bir süre ara verip, ona göre toplumsal düşünceleri aktarmada daha başarılı olduğunu düşündüğü belgesel film alanında ürünler vermeye başlamıştır. 1932-1934 Yılları arasında Meksika’da 1935 yılında da Sovyetler Birliğinde belgesel çalışması yapmıştır. 1936 yılında politik ve toplumsal filmler yapma gayesiyle, belgesel birliği Frontier Films New York’un kurucuları arasında yer almıştır.


Strand 2. Dünya Savaşının ardından film çalışmalarını sona erdirmiştir. Bu yıllarda yine fotoğraf çalışmalarına yönelmiştir. Bu yıllarda ürettiği fotoğrafları kişiler ve yaşadıkları çevre üzerine odaklamıştır. Savaş sonrası çıkardığı bir dizi kitap formatında albümle bu çevre ve insan konseptli bir dizi oluşturmuştur. Bu seriler İtalya, Mısır ve Gana’yı kapsan çalışmaları içermektedir. Son dönem çalışmalarında Strand kullandığı büyük format wiev kamera ile kişilerin ve mekanların ayrıksı karakterlerini kusursuz bir biçimde fotoğraflamıştır.
tutunamayanlarJuly 3, 2013, 1:57
tutunamayanlarJuly 3, 2013, 1:59
[1]
Çevrimiçi Üyeler
Üye Ziyaretçi